ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

root out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -root out-, *root out*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
root out(phrv) ถอนออก (ต้นไม้, รากต้นไม้), Syn. root up
root out(phrv) ทำลาย, See also: กำจัด
root out(phrv) ค้นหา, Syn. dredge up, rake out

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Been working with our partners in the developing world to root out corruption and...หุ้นส่วนในโลกที่กำลังพัฒนา เพื่อถอนรากถอนโครพวกคอรัปชั่นและ... RED (2010)
"To root out the murdering cowards and bring them to swift justice."ตำรวจได้คาดการว่าอาจ จะมาจากการฆาตกรรม และจะนำไป สู่การพิพากษาต่อไป Guilt (2011)
Handpicked by the Divine herself... these defenders of truth root out corruption, wherever it may be found, be it from rogue Mages, or within the halls of the Chantry itself.ซึ่ง นักบวชศักดิ์สิทธิ์ จะเป็นผู้เลือกสรรด้วยตัวเอง... โดยกลุ่มเหล่าจะทำการกำจัดการคดโกงในทุกที่ที่พบ, อาจจะเป็นพวกเหล่าจอมเวทย์ที่ฉ้อฉน หรือแม้กระทั่งในผู้ที่ในวิหารเองก็ตาม. Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
Ms. Dixon overheard a rumor that General Howe... who was the commanding British officer stationed in occupied New York City... had raised a whispering wraith in order to root out colonial spies.คุณดิ๊กสันได้ข่าวลือ มาว่านายพลฮาว ที่คุมกองทัพอังกฤษ Whispers in the Dark (2015)
So this creature was sent to root out spies who shared a secret then.งั้นเจ้าผีตัวนี้ก็ถูกส่งมา เพื่อกำจัดสายลับที่กุมความลับไว้สินะ Whispers in the Dark (2015)
We're pleased to root out the smugglers and...เรามีความพอใจที่ถอดรากถอนโคน พวกลักลอบค้าของเถื่อน และ ... The King (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนยวง(v) destroy, See also: root out, uproot, extirpate, Example: สภาพของหมู่บ้านเก่าถูกถอนยวงไปสิ้น, Thai Definition: ทำลายให้สิ้นซาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถอน[thøn] (v) EN: pull out ; pull up ; draw ; withdraw ; uproot ; extract ; root out  FR: arracher ; enlever ; retirer ; extraire ; révoquer
ถอนราก[thøn rāk] (v) EN: eradicate ; abolish ; destroy ; eliminate ; erase ; extirpate ; remove ; root out ; uproot
ถอนยวง[thønyūang] (v) EN: destroy ; root out ; uproot ; extirpate

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 root out
   v 1: pull up by or as if by the roots; "uproot the vine that has
      spread all over the garden" [syn: {uproot}, {extirpate},
      {deracinate}, {root out}]
   2: destroy completely, as if down to the roots; "the vestiges of
     political democracy were soon uprooted" "root out corruption"
     [syn: {uproot}, {eradicate}, {extirpate}, {root out},
     {exterminate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top