ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สูญเสีย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สูญเสีย-, *สูญเสีย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สูญเสียก. สูญไปทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน เช่น สูญเสียชีวิต สูญเสียทรัพย์สมบัติ สูญเสียอวัยวะ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hearing Lossสูญเสียการได้ยิน, [การแพทย์]
Heat Lossสูญเสียความร้อน [การแพทย์]
Kaliuresisสูญเสียโปแตสเซียมไปทางปัสสาวะ, การขับโปแตสเซียมออกไปกับปัสสาวะเพิ่มขึ้น [การแพทย์]
Labileสูญเสียฤทธิ์ได้ง่าย, ไม่คงตัว [การแพทย์]
Loseสูญเสีย [การแพทย์]
Lost on Ipsilateral Half of the Body Surfaceสูญเสียครึ่งหนึ่งของความรู้สึกทางด้านเดียวกัน [การแพทย์]
Lost on the Contralateral Halfสูญเสียอีกครึ่งหนึ่งของความรู้สึกด้านตรงกันข้าม [การแพทย์]
Motion, Limitation ofสูญเสียการทำงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lost time.สูญเสียความทรงจำ Stolen Kisses (2012)
Oh, I thought I'd lost it.โอ้ฉันคิดว่าฉันสูญเสียมันไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I used to listen to him walking up and down, up and down, all night long, night after night, thinking of her, suffering torture because he'd lost her.ฉันเคยฟังเสียงนายท่านเดินขึ้นลงไปมา คืนเเล้วคืนเล่า เฝ้าคิดถึงแต่คุณนาย ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะท่านสูญเสียคุณนายไป Rebecca (1940)
We've lost our little chance of happiness.เราสูญเสียโอกาสที่จะมีความสุขไปเเล้ว Rebecca (1940)
We have nothing to gain or lose by... by our verdict.เราไม่มีอะไรที่จะได้รับหรือสูญเสียโดย ... โดยคำตัดสินของเรา 12 Angry Men (1957)
See, you'd lose too much time switching hands.ดูคุณจะสูญเสียเวลาสลับมือมากเกินไป 12 Angry Men (1957)
I know you did not leave me because you lost confidence.เพราะคุณสูญเสียความมั่นใจ The Old Man and the Sea (1958)
"I have lost 200 fathoms of good line and hooks and leaders, " he thought.ฉันได้สูญเสีย 200 ไสวของสาย ดี และตะขอและผู้นำที่เขาคิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
I must eat the bonito not to lose my strength.ฉันต้องกิน โบนีโท ไม่ให้สูญเสียความแข็งแรงของ ฉัน The Old Man and the Sea (1958)
Take Five. "You're going to lose that girl".คุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ Help! (1965)
One, two, three...หนึ่งสองสาม คุณกำลังจะสูญเสียหญิงสาวคนนั้น Help! (1965)
# You're going to lose that girl, yes yes, you're going to lose that girlใช่ใช่คุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ คุณกำลังจะสูญเสียหญิงสาวคนนั้น Help! (1965)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สูญเสีย[sūnsīa] (v) EN: miss ; lose  FR: rater ; perdre ; faire son deuil
สูญเสียเงินทอง[sūnsīa ngoenthøng] (v, exp) EN: waste money
สูญเสียเวลา[sūnsīa wēlā] (v, exp) EN: lose time ; waste time  FR: perdre du temps ; gaspiller son temps
สูญเสียโอกาส[sūnsīa ōkāt] (v, exp) EN: mis the opportunity  FR: rater une occasion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be bereft of(phrv) สูญเสีย, See also: หมดไป
blank out(phrv) สูญเสียความทรงจำระยะสั้น
blunder away(phrv) สูญเสียเพราะทำผิดพลาด
chuck away(phrv) ปล่อยให้เสียเปล่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: สูญเสีย, สูญเปล่า, Syn. throw away
chuck up(phrv) สูญเสีย, Syn. throw away
fall from(phrv) สูญเสีย (สิ่งที่ดี), Syn. fall out of, topple from
fiddle away(phrv) สูญเสียเงินหรือเวลา (คำไม่เป็นทางการ), See also: เสียเงินหรือเวลาโดยเปล่าประโยชน์
fire away(phrv) สูญเสีย, See also: เสีย, ใช้หมด
fling away(phrv) เสียไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: สูญเสีย, Syn. throw away
fling away on(phrv) สูญเสีย (บางสิ่ง) ไปกับ, Syn. throw away on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amaurosis(แอมมอโร' ซิส) n. การสูญเสียสายตาทั้งหมดหรือบางส่วน -amaurotic adj.
amnemonicเกี่ยวกับการเสื่อมหรือสูญเสียความจำ
amnesia(แอมนี' เซีย) n. ภาวะสูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน. -amnestic adj.
amnesiac(แอมมี' ซิแอค) n. ผู้สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน. -adj. ซึ่งมีอาการของ amnesia (person affected by amnesia)
anosmia(แอนออซ' เมีย) n. การสูญเสียประสาทรับกลิ่น, ภาวะไม่สามารถรู้กลิ่น. -anosmatic, anosmic adj.
attainder(อะเทน'เดอะ) n. การสูญเสียสิทธิเนื่องจากถูกลงโทษประหารชีวิต, การยึดทรัพย์ของผู้ที่ศาลลงโทษประหารชีวิต, การเพิกถอนสิทธิ
bereft(บิเรฟทฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bereave. adj. ถูกคร่าไป, ซึ่งสูญเสียไป
capital(แคพ'พิเทิล) n. เมืองหลวง, ตัวเขียนใหญ่, ทุน, พวกนายทุน, หัวเสา, ยอดเสา adj. เกี่ยวกับทุน, สำคัญมาก, พื้นฐาน, เกี่ยวกับเมืองหลวง, เกี่ยวกับการสูญเสียชีวิต, มีโทษถึงตาย -Conf. capitol
castration complexn. โรคกลัวสูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
chemanesian. การสูญเสียความจำเนื่องจากยา

English-Thai: Nontri Dictionary
calamity(n) ความสูญเสีย, ความหายนะ, ความฉิบหาย, ภัยพิบัติ
deplete(vt) ใช้หมด, ทำให้สูญเสีย, ทำให้สิ้นเปลือง, ทำให้ลดน้อยลง
depletion(n) การใช้จนหมดสิ้น, การสูญเสีย, ความสิ้นเปลือง
detriment(n) ความเสียหาย, อันตราย, การสูญเสีย, การบาดเจ็บ
ebb(vi) ลดลง, สูญเสีย, เสื่อม, ไหลกลับ, ตก, ไหลลง
forfeit(adj) ที่ถูกริบ, ที่ถูกปรับ, ที่สูญเสีย
waste(adj) ร้าง, โล่งเตียน, สูญเสีย, เสีย, ไร้ประโยชน์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
out of mindสูญเสียจิตใจ เป็นบ้า เสียสติ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
失う[うしなう, ushinau] TH: สูญเสีย

German-Thai: Longdo Dictionary
Lüftungswärmeverlust(n) |der, pl. Lüftungswärmeverluste| การสูญเสียความร้อนจากการนำพาความร้อนของอากาศ

French-Thai: Longdo Dictionary
perdre courage(phrase) สูญเสียความกล้าหาญ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top