Search result for

ทำลายล้าง

(34 entries)
(0.0281 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำลายล้าง-, *ทำลายล้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำลายล้าง[V] smash, See also: break, Syn. ทำลาย, ล้าง, ผลาญ, Ant. ทะนุ, บำรุง, รักษา, บำรุงรักษา, Example: ทหารทำลายล้างพวกขบถจนหมดสิ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Separatists battleship Malevolence advances and apposes to Republic space, tearing apart any ship that stands on its path.ยานรบ Malevolence ของฝ่ายแบ่งแยกดินแดน ได้รุกคืบเข้าสู่ห้วงอวกาศของสาธารณรัฐ ทำลายล้างยานทุกลำที่ขวางหน้า Shadow of Malevolence (2008)
If we cannot control this plague, people will turn to magic for a cure.ถ้าเราไม่สามารถควบคุมโรคระบาดนี้ได้ ผู้คนจะหันหน้ากลับไปหาเวทย์มนต์เพื่อมาทำลายล้างกันอีก The Mark of Nimueh (2008)
I have conquered the Old Religion. Its warnings mean nothing to me now.ข้าทำลายล้างลัทธิโบราณนั่นไปแล้ว, มันไม่มีความหมายอะไรกับข้าอีก Le Morte d'Arthur (2008)
To try to wipe out the planet with a deadly virus.ที่ทำลายล้างโลกด้วยไวรัสเพชฌฆาต Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
It's an automated aerial extermination.มันเป็นเครื่องมือทำลายล้าง WarGames: The Dead Code (2008)
I will ruin you if it takes the rest of my life.ผมจะตามทำลายล้าง ชีวิตเอ็งตลอดชีวิต Frost/Nixon (2008)
The least he could do is look ravaged.อย่างน้อยที่สุด เขาก็ดูเป็นพวกชอบทำลายล้าง Frost/Nixon (2008)
The leader of the resistance, fighting artificially intelligent machines, determined to annihilate the human race.ผู้นำการต่อต้าน จักรกลต่อสู้อัจฉริยะสมองกล ซึ่งมุ่งมั่นจะทำลายล้าง Pilot (2008)
It's just devastating. Poor April.มันเป็นเพียงการทำลายล้าง แย่เมษายน Revolutionary Road (2008)
They are destructive, and they won't change.พวกเขาเป็นนักทำลายล้าง และมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง The Day the Earth Stood Still (2008)
You yourself called them a destructive race.คุณเรียกพวกเขาว่าเป็นนักทำลายล้าง The Day the Earth Stood Still (2008)
In exchange, they were allowed to develop and manufacture a WMD in Sangala.โดยแลกเปลี่ยนกับ การพัฒนา และผลิตอาวุธทำลายล้างประสิทธิภาพสูง (WMD) ใน ซังกาลา Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำลายล้าง[v. exp.] (thamlāilāng) EN: smash ; break   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annihilate[VT] ทำลาย, See also: ทำลายล้าง, ถอนรากถอนโคน, Syn. demolish, destroy
destruct[VT] ทำลาย, See also: ทำลายล้าง, ผลาญ, Syn. ruin, demolish, exterminate, devastate
devastate[VT] ทำลายล้าง, See also: ทำให้เสียหายอย่างรุนแรง, Syn. desolate, devastate
subvert[VT] ล้มล้าง, See also: ทำลายล้าง, โค่นล้ม, Syn. undermine, overturn, sabotage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annihilate(อะไน' ฮิเลท) vt. ทำลายล้าง, บดขยี้. -annihilator n., Syn. eradicate)
annihilation(อะไนฮิเล' เชิน) n.การทำลายล้าง,ภาวะที่ถูกทำลายล้าง, Syn. destruction)
devastate(เดฟ'เวิสเทท) vt. ทำลายล้าง,ล้างผลาญ,มีชัยท่วมท้น, See also: devastation n. ดูdevastate devastative adj. ดูdevastate devastator n. ดูdevastate, Syn. ravage
shambles(แชม'เบิลซฺ) n. โรงฆ่าสัตว์,ที่มีการนองเลือด,ที่ที่มีการทำลายล้าง,ร้านขายเนื้อสัตว์,ที่ที่มีความโกลาหล,ความโกลาหล
smother(สมัธ'เธอะ) vi. ทำให้หายใจยาก,ทำให้หายใจหอบ,ดับ,ทำให้ตาย,ขจัด,ทำลายล้าง,ข่มอารมณ์,ข่มใจ,อดกลั้น,กลบ,กลั้น,ปิดมิดชิด,ปกปิด,ปกคลุม. vi.หายใจออก,หายใจหอบ,ถูกข่ม,ถูกปิดบัง. n.. ควันหนาจนหายใจลำบาก,สภาพที่หายใจลำบาก,สภาพที่ถูกข่มเอาไว้,หมอกหนาจัด,ความยุ่งเหยิง
whirlwind(เวิร์ล'วินดฺ) n. ลมวน,ลมบ้าหมู,ลมเพชรหึง,กระแสน้ำวน,ลมกรด,สิ่งหมุนวนที่มีอำนาจทำลายล้าง,reap the whirl wind รับโทษสำหรับความผิดที่ตนได้กระทำ, Syn. cyclone,tornado,typhoon,whirl

English-Thai: Nontri Dictionary
annihilate(vt) ทำลายล้าง,ทำลาย
annihilation(n) การทำลายล้าง,การทำลาย
annul(vt) ล้มเลิก,ยกเลิก,เพิกถอน,ทำลายล้าง
devastate(vt) ทำลายล้าง,สังหาร,ล้างผลาญ,ทำให้ฉิบหาย
devastation(n) การทำลายล้าง,การสังหาร,การล้างผลาญ
exterminator(n) ผู้ทำลายล้าง,บริษัทกำจัดปลวก
extirpate(vt) ถอนรากถอนโคน,ทำลายล้าง,กำจัด,เผาผลาญ
extirpation(n) การถอนรากถอนโคน,การกำจัด,การทำลายล้าง
foray(vt) ปล้นสะดม,จู่โจม,โจมตี,ทำลายล้าง,ล้างผลาญ
holocaust(n) การทำลายล้าง,ความหายนะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top