ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตาย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตาย-, *ตาย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
die for youตายเพื่อคุณ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ตุ๊กตายางrubber doll

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาย(v) breakdown, See also: be out of order, Example: นาฬิกาปลุกในห้องนอนเขาตาย จึงทำให้เขาไปทำงานสาย, Thai Definition: ไม่เดินเพราะเครื่องเสียหรือหยุดเป็นต้น เช่น รถยนต์ตาย นาฬิกาตาย
ตาย(adj) fixed, See also: rigid, inflexible, stiff, Syn. แน่นอน, ตายตัว, Example: เขาเห็นหล่อนเป็นของตายเลยไม่ค่อยใส่ใจ, Thai Definition: ที่มีลักษณะแน่นอนเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือปรับไม่ได้
ตาย(v) die, See also: pass away, decease, perish, expire, be dead, croak, kick the bucket, peg out, breathe one', Syn. ม้วยมรณ์, เสียชีวิต, ถึงแก่กรรม, มรณะ, สิ้นใจ, Ant. เป็น, มีชีวิตอยู่, Example: พ่อของเขาตายด้วยโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร, Thai Definition: สิ้นชีวิต, ไม่เป็นอยู่ต่อไป, สิ้นสภาพของการมีชีวิต
ตาย(v) be paralyzed, See also: be disabled, be crippled, be incapacitated, be lame, Example: แม่บอกว่าแขนซ้ายของคุณลุงตายเนื่องมาจากอุบัติเหตุเมื่อ 5 ปีที่แล้ว, Thai Definition: เคลื่อนไหวไม่ได้, หมดความรู้สึก เช่น มือตาย ตีนตาย
ตาย(v) lose, Example: ฝ่ายเธอตายแล้ว เราต้องเริ่มเล่นกันใหม่, Thai Definition: ไม่สามารถเล่นต่อไปได้ (ใช้กับการเล่นเกม หรือการพนัน)
ตายดี(v) naturally die, Syn. ตายเอง, Example: เขาทำเลวมามากคงไม่ตายดีหรอก, Thai Definition: ตายตามธรรมชาติ มักใช้ในทางปฏิเสธว่าไม่ตายดี
ตายใจ(v) trust completely, See also: have implicit faith, believe implicitly, have absolute confidence, be deeply convinced, fi, Syn. หลงเชื่อ, วางใจ, Example: เขาชอบทำให้ศัตรูตายใจก่อน แล้วจึงวางแผนฆ่าในเวลาต่อมา, Thai Definition: หลงเชื่ออย่างไม่สงสัย
ตายขาน(v) be dead in lines (/rows), See also: die without falling down (of trees), Example: ต้นส้มในไร่ตายขานหมดเพราะขาดน้ำ, Thai Definition: ยืนต้นตายเป็นแถวๆ (ใช้แก่ต้นไม้) ในความว่า ไม้ตายขาน
ตายขุย(v) bear fruit once and then die (as the bamboo), See also: be monocarpic, Example: ต้นไผ่หน้าบ้านตายขุยหลังออกดอกแล้ว, Thai Definition: ออกดอกเป็นเมล็ดแล้วตาย (ใช้แก่ไม้ในจำพวกไผ่)
ตายซาก(v) be mummified, See also: die leaving the undecayed (as spiders or fogs), die leaving the body exposed to the air un, Example: หนูตายซากอยู่ในลิ้นชัก 2 ตัว ทำให้มีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมา, Thai Definition: ตายทิ้งร่างแห้งอยู่ (ใช้แก่สัตว์บางอย่าง เช่น คางคก จิ้งจก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตายก. สิ้นใจ, สิ้นชีวิต, ไม่เป็นอยู่ต่อไป, สิ้นสภาพของการมีชีวิต, เช่น สภาวะสมองตาย
ตายเคลื่อนไหวไม่ได้ เช่น มือตาย ตีนตาย
ตายไม่เดินเพราะเครื่องเสียหรือหยุดเป็นต้น เช่น รถยนต์ตาย นาฬิกาตาย
ตายยืนแต้มอยู่อย่างเดียว เช่น ลูกเต๋าตายหก คือออกแต้มหกเสมอ
ตายลักษณะที่ประตูในการเล่นการพนันบางประเภท เช่น โป ถั่ว ไม่ออกเลย หรือนาน ๆ จึงจะออกสักครั้งหนึ่ง
ตายผิดตามที่กติกากำหนดไว้ในการเล่นกีฬาหรือการละเล่นบางชนิด.
ตายว. คำประกอบท้ายประโยคหมายความว่า แย่, เต็มที, ยิ่งนัก, เช่น ร้อนจะตาย, คำเปล่งเสียงแสดงความตกใจหรือประหลาดใจเป็นต้น เช่น อุ๊ยตาย ตายแล้ว.
ตายขานก. ยืนต้นตายเป็นแถว ๆ (ใช้แก่ต้นไม้) ในความว่า ไม้ตายขาน.
ตายขุยก. ออกดอกเป็นเมล็ดแล้วตาย (ใช้แก่ไม้ในจำพวกไผ่).
ตายคาที่ก. ตายทันทีตรงที่เกิดเหตุ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dead-bornตายก่อนคลอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stillbornตายคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apical bud; terminal budตายอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
terminal bud; apical budตายอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudo-terminal budตายอดเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mortis sine proneตายโดยไม่มีทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
die without issueตายโดยไม่มีทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leave no issueตายโดยไม่มีผู้สืบสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
สิ้นพระชนม์ตาย (ใช้แก่เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า และสมเด็จพระ-สังฆราช) [ศัพท์พระราชพิธี]
สวรรคาลัยตาย (ใช้แก่เจ้านายชั้นสูง) [ศัพท์พระราชพิธี]
พิราลัยตาย (ใช้แก่เจ้าประเทศราช และสมเด็จเจ้าพระยา) [ศัพท์พระราชพิธี]
Death, Dropตายทันที [การแพทย์]
Death, Heart, Suddenตายอย่างกระทันหันจากหัวใจ [การแพทย์]
Death, Infectionตายเนื่องจากการติดเชื้อ [การแพทย์]
Death, Pre-Schoolตายในวัยก่อนเข้าเรียน [การแพทย์]
Gangreneตายเน่า, เนื้อตายเน่า, เนื้อตาย, ตายเน่าโดยขาดเลือดหล่อเลี้ยงและมีการติดเชื้อร่วม, เน่าตาย, บริเวณแผลเปลี่ยนเป็นสีดำ, เนื้อเน่า, เนื้อเน่าตาย, เนื้อตาย, การเน่า, แผลเน่า, อวัยวะตายจากการขาดเลือดมาเลี้ยง, แก็งกรีน, การตายเน่า, การตายของเนื้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Die!ตาย! Failan (2001)
Fuck.ให้ตาย Crash (2004)
Oh my!ตายละ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Oh, dear.โอ้ ตาย The Heart of the Matter (2007)
Cocks.ให้ตาย Hot Fuzz (2007)
Shit.ตายล่ะ Disturbia (2007)
Jesus.ให้ตายสิ AK-51 (2008)
Fuck you.ไปตายซะ Peekaboo (2009)
Just dead.แค่ตาย Dex Takes a Holiday (2009)
Jesus Christ.ให้ตายสิ Widening Gyre (2010)
Oh, my.ให้ตาย Batman: Under the Red Hood (2010)
Oh, God.โอ้ตายแล้ว You Must Meet My Wife (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตาย[jaēng tāi] (v, exp) EN: give obituary notice ; announce sb.'s death  FR: annoncer un décès
ตาย[tāi] (v) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last  FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever ; crever (fam.)
ตาย[tāi] (v) EN: breakdown ; be out of order
ตาย[tāi] (v) EN: be paralyzed ; be disabled ; be crippled ; be incapacitated ; be lame
ตาย[tāi] (adj) EN: fixed ; rigid ; inflexible ; stiff
ตาย[tāi] (adv) EN: to death, to a high degree ; very much ; extremely ; terribly ; awfully  FR: à mourir
ตายขาน[tāikhān] (v) EN: be dead in lines ; die without falling down
ตายขุย[taikhui] (v) EN: bear fruit once and then die (as the bamboo)
ตายคาที่[tāi khāthī] (v, exp) EN: die instantaneously ; be killed on the spot  FR: mourir sur le coup
ตายจริง[tāi jing] (interj) EN: My God! ; What on earth! ; Man alive!  FR: ah non ! ; zut !

English-Thai: Longdo Dictionary
carbonisation(n) การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน
posthumously(adv) หลังจากที่ตายแล้ว, หลังจากการตาย
wake(n) การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place.
matter of life and death(phrase) เรื่องคอขาดบาดตาย
cerebral infraction(n, phrase) อาการสมองตายเนื่องจากขาดเลือดหล่อเลี้ยง
damn it!(phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)
go for the jugular(phrase) กะจะเอาให้ถึงตาย สู้ยิบตา, วิจารณ์หรือพูดจาทิ่มแทงใจ เช่น Hannity did not go for the jugular with this opening, but rather he explained the issue fairly objectively and pressed for an opinion.
nightmare death syndrome(n) โรคไหลตาย
deadlockการติดตาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be gathered to one's fathers(idm) ตาย
cash in(phrv) ตาย (คำสแลง), Syn. die
check out(vi) ตาย (คำสแลง), Syn. die
croak(vi) ตาย (คำสแลง), Syn. die, expire, pass away
cash in one's chips(sl) ตาย (คำไม่เป็นทางการ)
conk out(phrv) ตาย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. pass away
Darby and Joan(idm) ตายายที่อยู่กินกันอย่างมีความสุข
die a natural death(idm) ตายด้วยวิธีธรรมชาติ (จากโรคภัยไข้เจ็บหรือความชรา)
die by(phrv) ตายเพราะ, See also: ตายจาก, Syn. die from, die of
die by one's own hand(idm) ฆ่าตัวเอง, See also: ตายเพราะตัวเอง, ฆ่าตัวตาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
achilles(อะคิล' ลีซ) n. ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า, จุดอ่อน, จุดเป็นจุดตาย. -Achillean adj.
ad patres(อาด' พา' เทรส) L ตาย
afterlife(อาฟ' เทอะไลฟฺ, แอฟ'-) n.ชีวิตหลังจากตายแล้ว, Syn. consequence
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
all souls' dayวันสวดมนต์สำหรับคนตายทั้งหมดมักเป็น วันที่ 2 พฤศจิกายน
always(ออล' เวย์ซ) adv. ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจำ, โดยไม่มีการยกเว้น, โดยไม่มีเงื่อนไข, ตายตัว, เด็ดขาด, Syn. eternally, perpetually
ametropia(แอมมิโทร' เพีย) n. ภาวะผิดปกติของตาที่มีภาพไม่ตกที่เรตินา เนื่องจากตาขาดอำนาจหักเหทำให้สายตาสั้นหรือสายตายาวหรือไม่ชัด. -ametropic adj. -ametrope n.
ancestor(แอน' เซสเทอะ) n. บรรพบุรุษ, ปู่ย่าตายาย, ผู้ถูกสืบทอด, รูปแบบเดิมของสิ่งมีชีวิต, ผู้ที่ทายาทได้รับมรดก, Syn. forefather
angel(เอน' เจิล) n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, angelical adj., Syn. spirit, saint, benefactor
apostrophise(อะพอส'ทระไฟซ) vt., vi. พูดกับผู้ที่ไม่อยู่ หรือตายไปแล้วเสมือนกับว่าผู้นั้นอยู่ ณ ที่นั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
ancestor(n) บรรพบุรุษ, ปู่ย่าตายาย
blase(adj) หมดอาลัยตายอยาก, เบื่อหน่ายชีวิต
capital(adj) มหันต์, อุกฉกรรจ์, สำคัญ, มีโทษถึงตาย, โต, มาก
crucial(adj) สำคัญมาก, เกี่ยวกับความเป็นความตาย, ถึงพริกถึงขิง, รุนแรง, ร้ายแรง
dead(adj) ตาย, ดับ, สิ้นลม, สูญสิ้น, แน่นอน, ทั้งสิ้น, ตายด้าน, เป็นหมัน
dead(n) คนตาย, ผู้ตาย, ความหนาว
deadline(n) เส้นตาย, ขีดจำกัดเวลา, กำหนดเวลา, เส้นห้ามผ่าน
deadly(adj) ร้ายแรง, มหันต์, ร้ายกาจ, ปางตาย, เต็มที่, ถึงตายได้
DEATH death rate(n) อัตราการตายประจำปี
death(n) ความตาย, ความสูญสิ้น, การดับสูญ, มรณกรรม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bite the dustตาย, ถูกทำลาย
buy the farm(slang) ตาย
D-Arvit(n) ตายละวา
non-cooperation[นอน คอปอเรชั่น] (n) ตายด้าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
死亡[しぼう, shibou] (n) ตาย

German-Thai: Longdo Dictionary
Tod(n) |der, nur Sing.| ความตาย
Karbonisation(n) |die| การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน, See also: die Verkohlung
Witwe(n) |die, pl. Witwen| แม่ม่ายที่สามีตาย, See also: der Witwer
Witwer(n) |der, pl. Witwer| พ่อม่ายที่ภรรยาตาย, See also: die Witwe
verunglücken(vi) |verunglückte, ist verunglückt| ประสบอุบัติเหตุ เช่น mit dem Flugzeug tödlich verunglücken ประสบอุบัติเหตุทางเครื่องบินจนถึงตาย
kapieren(vt, slang) |kapierte, hat kapiert| เข้าใจ เช่น Ich kapiere das einfach nicht! = ผมไม่เข้าใจมันเลยเนี่ย ให้ตายสิ!, Syn. verstehen
Selbstmordgedanke(n) |der| การคิดฆ่าตัวตาย, See also: Gedanken
sterben(vi) |stirbt, starb, ist gestorben| ตาย, เสียชีวิต เช่น Mein Großvater starb im Alter von 65 an Krebs. คุณตาของฉันเสียชีวิตตอนอายุ 65 ปี ด้วยโรคมะเร็ง
stinken(vi) |stank, hat gestunken| เหม็น, ส่งกลิ่นที่ไม่ดี เช่น Hier stinkt nach einem toten Tier. ที่ตรงนี้เหม็นเหมือนมีสัตว์ตาย
sterben(vi) |stirbt, starb, ist gestorben| ตาย, เสียชีวิต, สิ้นชีวิต, มรณะ, สิ้นใจ เช่น Er ist durch einen Unfall gestorben. เขาตายด้วยอุบัติเหตุ, See also: tot sein

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top