ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shabby

SH AE1 B IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shabby-, *shabby*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shabby(adj) โกโรโกโส, See also: ชำรุดมาก, เก่ามาก, Syn. ragged, decayed, deteriorated, Ant. neat, new

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shabby(แชบ'บี) adj. โกโรโกโส, ปอน, เก่า, มอมแมม, ขาดกะรุ่งกะริ่ง, ขาดการบำรุงรักษา, โคลงเคลง, เลวทราม, ไม่ยุติธรรม, น่าดูถูก, เลว, ไม่ได้มาตรฐาน, See also: shabbily adv. shabbiness n., Syn. low, mean, abject, faded

English-Thai: Nontri Dictionary
shabby(adj) ปอน, กะรุ่งกะริ่ง, เก่า, มอมแมม, โกโรโกโส, มอซอ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A rather shabby gift, isn't it?มันเป็นของขวัญที่ค่อนข้างจะมอมแมมหน่อยใช่มั้ย The King and the Clown (2005)
Remove her from this chamber before she infects us further with her inglorious and shabby self.ท่านจักไม่เบิกบานกับเรื่องนี้ ข้ามิใช่ราชินีท่าน 300 (2006)
IT'S NOT OKAY. IT'S SHABBY AND DISRESPECTFUL, -เป็นสิ มันดูแย่และไม่ให้เกียรติเลย Betty's Wait Problem (2007)
Shabby looking bitch comes in and ruins my style.นังวายร้ายโสโครกเข้ามา แล้วก็ขัดจังหวะฉัน Unstoppable Marriage (2007)
Shabby bitch?นังวายร้ายโสโครก? Unstoppable Marriage (2007)
#I don't like my shabby self standing under a dim lamp."ฉันไม่ต้องการให้ตัวเอง ยืนอยู่ภายใต้โคมไฟสลัว" Sex Is Zero 2 (2007)
I'll never forget that shabby basement.ผมไม่เคยลืมห้องโกโรโกโสนั่นเลย The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
I am doing the whole living room in shabby chic.ฉันจะแต่งห้องนั่งเล่นทั้งหมด ให้เป็บแบบเก่าๆแต่ใช้งานได้ดี Chuck Versus the DeLorean (2008)
Not too shabby for an ambulance chaser.ก็ไม่เลวนัก สำหรับทนายความด้านอุบัติเหตุ Page Turner (2008)
Do you know how shabby they looked too?แล้วคุณรู้รึเปล่า ว่าเธอน่ะจนแค่ไหน? Episode #1.9 (2009)
That shabby woman with Kim Joo Won.ผู้หญิงซอมซ่อที่อยู่กับคิมจูวอน Episode #1.9 (2010)
Although these people, even erased from people's memories, continue to remain in a shabby grave, those who led them to death, still live in peace.ถึงแม้ว่าคนพวกนั้น จะลบความทรงจำของผู้คนไป แต่มันยังอยู่ที่สุสานแห่งนี้ คนพวกนั้น ทำให้พวกเขาต้องตาย และยังอยู่แบบสงบสุข Episode #1.8 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shabbyApparently that shabby flat is vacant.
shabbyHe is mixed up with something shabby.
shabbyMy car looks shabby in comparison with his new one.
shabbyShe looked shabby...though she was just as good as house as ever underneath.
shabbyShe saw the shabby Little House, but she didn't hurry by.
shabbyThe hotel room where we stayed was shabby.
shabbyThe room was empty except for a shabby bed.
shabbyThe shabby compartment remained vacant.
shabbyThe shabby flat is vacant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอซอ(adj) shabby, See also: dowdy, slovenly, dirty, Syn. ดำคล้ำ, หม่นหมอง, Ant. สดใส, Example: เขาเป็นขอทาน ดังนั้นเขาจึงต้องทนนอนในที่มอซอ
มอม(adj) shabby, See also: dowdy, Syn. มอซอ, Example: เขาใส่แต่เสื้อสีมอม กางเกงยีนส์เก่าๆ ขาดๆ
พร้อมพร้อ(adj) shabby, See also: ungraceful, Syn. ซอมซ่อ, Example: หน้าประตูบ้านมีขอทานใส่เสื้อผ้าพร้อมพร้อมาขอทานทุกวัน, Thai Definition: ที่ไม่งดงาม
ต๊อกต๋อย(adj) shabby, See also: shoddy, seedy, dilapidated, ragged, threadbare, Syn. ซอมซ่อ, กระจอก, Ant. สูงส่ง, หรูหรา, ฟู่ฟ่า, Example: คนต๊อกต๋อยอย่างคุณอย่าได้ริหมายปองดอกฟ้าเลย, Thai Definition: มีลักษณะซอมซ่อไม่สง่างาม
ทุเรศทุรัง(adj) shabby, See also: wretched, pitiable, Syn. ทุเรศ, Notes: (ปาก)
โทรม(adj) dilapidated, See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle, Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, Example: บ้านโทรมๆ หลังนั้นเป็นบ้านของฉันเอง, Thai Definition: เสื่อมสภาพเดิม
โทรม(adj) dilapidated, See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle, Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, Example: บ้านโทรมๆ หลังนั้นเป็นบ้านของฉันเอง, Thai Definition: เสื่อมสภาพเดิม
ปอน(adj) sloppy, See also: shabby, slovenly, Syn. ซอมซ่อ, มอซอ, สกปรก, มอมแมม, Ant. หรูหรา, Example: ชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ในชุดเสื้อผ้าปอนๆ เดินป่าวร้องไปตามบาทวิถีที่เนืองแน่นไปด้วยฝูงชน
โทรม(adj) dilapidated, See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle, Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, Example: บ้านโทรมๆ หลังนั้นเป็นบ้านของฉันเอง, Thai Definition: เสื่อมสภาพเดิม
ปอน(adj) sloppy, See also: shabby, slovenly, Syn. ซอมซ่อ, มอซอ, สกปรก, มอมแมม, Ant. หรูหรา, Example: ชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ในชุดเสื้อผ้าปอนๆ เดินป่าวร้องไปตามบาทวิถีที่เนืองแน่นไปด้วยฝูงชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก่าซอมซ่อ[kaosømsø] (v, exp) EN: be shabby
กิ๊กก๊อก[kikkǿk] (adj) EN: poor ; bad ; inferior ; simple ; junky ; shabby
โกโรโกโส[kōrōkōsō] (adj) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down  FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné
มอซอ[møsø] (adj) EN: shabby ; dowdy ; slovenly ; dirty  FR: râpé ; élimé
ปอน[pøn] (adj) EN: shabby  FR: râpé ; élimé
โทรม[sōm] (adj) EN: dilapidated ; shabby ; broken ; worn-out ; rickety ; ruined ; tumbledown ; damaged ; destroyed ; ramshackle  FR: délabré
ซอมซ่อ[somsø] (v) EN: be shabby ; be worn
ซอมซ่อ[somsø] (adj) EN: shabby ; worn-out ; dilapidated ; ragged ; seedy ; run down  FR: râpé ; miteux
ต๊อกต๋อย[tǿktǿi] (adj) EN: shabby

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SHABBY SH AE1 B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shabby (j) ʃˈæbiː (sh a1 b ii)
shabby-genteel (j) ʃˌæbɪ-ʤɛntˈiːl (sh a2 b i - jh e n t ii1 l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破旧[pò jiù, ㄆㄛˋ ㄐㄧㄡˋ, / ] shabby #16,723 [Add to Longdo]
破敝[pò bì, ㄆㄛˋ ㄅㄧˋ, ] shabby; damaged #477,741 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schäbig { adj } | schäbiger | am schäbigstenshabby | shabbier | shabbiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うらぶれる[urabureru] (v1, vi) to get shabby; to go downhill; to go to seed; to go to the dogs [Add to Longdo]
おんぼろ[onboro] (adj-na, adj-no) worn-out; shabby; tattered; dilapidated [Add to Longdo]
けち[kechi] (n, adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
しょぼい[shoboi] (adj-i) (1) shabby; dull; (2) gloomy [Add to Longdo]
よれよれ[yoreyore] (adj-na, n) worn-out; shabby; seedy; wrinkled-up [Add to Longdo]
シャビー[shabi-] (n, adj-f) shabbiness; shabby [Add to Longdo]
悪衣[あくい, akui] (n) shabby clothes [Add to Longdo]
悪衣悪食[あくいあくしょく, akuiakushoku] (n) shabby clothes and plain foods [Add to Longdo]
見窄らしい(P);見すぼらしい[みすぼらしい, misuborashii] (adj-i) (uk) shabby; seedy; (P) [Add to Longdo]
卑しい(P);賤しい[いやしい, iyashii] (adj-i) (1) lowborn; humble; lowly; (2) vulgar; coarse; crude; mean; base; vile; (3) shabby; (4) greedy; gluttonous; avaricious; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shabby \Shab"by\, a. [Compar. {Shabbier}; superl. {Shabbiest}.]
   [See {Shab}, n., {Scabby}, and {Scab}.]
   1. Torn or worn to rage; poor; mean; ragged.
    [1913 Webster]
 
       Wearing shabby coats and dirty shirts. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Clothed with ragged, much worn, or soiled garments. "The
    dean was so shabby." --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. Mean; paltry; despicable; as, shabby treatment. "Very
    shabby fellows." --Clarendon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shabby
   adj 1: showing signs of wear and tear; "a ratty old overcoat";
       "shabby furniture"; "an old house with dirty windows and
       tatty curtains" [syn: {moth-eaten}, {ratty}, {shabby},
       {tatty}]
   2: mean and unworthy and despicable; "shabby treatment"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top