ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

庞培

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -庞培-, *庞培*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庞培[Páng péi, ㄆㄤˊ ㄆㄟˊ, / ] Pompeium, Roman town in Bay of Naples destroyed by eruption of Vesuvius in 79, #137,824 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was Pompey, not I, who wanted it so.[CN] 是庞培希望这样,不是我 Cleopatra (1963)
For His Majesty, a Roman guard of honor.[CN] 庞培是罗马荣誉的守护者 Cleopatra (1963)
As field officers, you fought miserably for Pompey.[CN] 身为战场军官 你们为了庞培吃尽苦头 Cleopatra (1963)
And so it fell out that at Pharsalia the great might and manhood of Rome met in bloody civil war and Caesar's legions destroyed those of the great Pompey so that now only Caesar stood at the head of Rome.[CN] 于是,在法萨力亚... 在罗马发生了最惨烈的 流血内战 凯撒的部队打败了庞培的军队 Cleopatra (1963)
What news of Pompey, or what's left of him? Pompey's gone, Caesar.[CN] 庞培有什么消息? Cleopatra (1963)
It was not by your hand, of course.[CN] 庞培应该不是你杀的吧 Cleopatra (1963)
The ancient ruins of Pompeii.[CN] 庞培的古遗迹 Material Girls (2006)
With news of Pompey, I hope.[CN] 哦,是坎尼迪斯 希望是庞培的消息 Cleopatra (1963)
Slipped through our fingers, disguised as a peddler.[CN] 凯撒,庞培逃走了 假装成小贩溜走了 Cleopatra (1963)
Give him Pompey's ring.[CN] 戒指,庞培的戒指给他! Cleopatra (1963)
Attilicus versus Pompeii.[CN] Attilicus与庞培 Cyclops (2008)
Pompey the Great.[CN] 伟人庞培 Cleopatra (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top