Search result for

ฆ่า

(86 entries)
(0.0479 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฆ่า-, *ฆ่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฆ่า[V] cancel, See also: cross out, delete, erase, Syn. ทำลาย, ลบทิ้ง, ฆ่าทิ้ง, ขีดฆ่า, Example: เจ้านายฆ่าข้อความมากมายบนกระดาษ
ฆ่า[V] assassinate, See also: kill, murder, slay, slaughter, Syn. สังหาร, ฆ่าฟัน, ทำลายล้าง, พิฆาต, ประหาร, Example: ตำรวจตามจับฆาตกรฆ่าข่มขืนได้แล้วเมื่อวานนี้, Thai definition: ทำให้ตาย, ทำลาย
ฆ่าฟัน[V] kill, See also: assassinate, murder, slay, slaughter, Syn. ฆ่า, ทำลายล้าง, กำจัด, สังหาร, ประหาร, ทำลาย, Example: ถ้าเกิดมียิงฆ่าฟันกันขึ้นต้องมีผู้คนล้มตายแน่นอน
ฆ่าเวลา[V] kill time, See also: spend time, Example: คนชราบางคนไม่ได้ทำงานเพื่อหวังเงินแต่ทำเพื่อฆ่าเวลามากกว่า, Thai definition: ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ฆ่าเชื้อ[V] sterilize, See also: disinfect, purify, clean, Syn. ทำลายเชื้อ, Example: ฝ่ายบรรจุและผลิตอาหารจะต้องควบคุมกระบานการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ฆ่าตัวตาย[V] commit suicide, See also: kill oneself, Syn. อัตวินิบาตกรรม, Example: ผู้ป่วยโรคจิตทางอารมณ์ชนิดเศร้าจะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า คิดอยากฆ่าตัวตาย ขาดความริเริ่ม เป็นต้น
ฆ่าปิดปาก[V] kill, See also: slay, destroy, Example: พวกที่ข่มขืนนักเรียนบางรายลงทุนฆ่าปิดปากเด็กเลยทีเดียว, Thai definition: ฆ่าเสียเพื่อไม่ให้เปิดเผยความลับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฆ่าก. ทำให้ตาย เช่น ฆ่าคน ฆ่าสัตว์
ฆ่าทำให้หมดไป, ทำให้สิ้นไป, เช่น ฆ่าเวลา ฆ่ากลิ่น ฆ่าข้อความ.
ฆ่าควายเสียดายเกลือ, ฆ่าควายอย่าเสียดายพริกก. ทำการใหญ่ไม่ควรตระหนี่.
ฆ่าช้างเอางาก. ทำลายของใหญ่เพื่อให้ได้ของเล็กน้อยซึ่งไม่คุ้มค่ากัน.
ฆ่าตัดตอนก. ทำให้ตายเพื่อไม่ให้สืบสาวถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง.
ฆ่าปิดปากก. ทำให้ตายเพื่อไม่ให้เปิดเผยความลับ.
ฆ่าฟันก. ใช้อาวุธฆ่ากัน.
ฆ่าแกงก. ทำให้ตาย.
ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาดก. ตัดเยื่อใยไม่ขาด (มักใช้แก่พ่อแม่ที่รักลูกมากถึงจะโกรธจะเกลียดอย่างไรก็ตัดไม่ขาด).
ล้มฆ่า เช่น ล้มวัว ล้มควาย, ตาย เช่น ช้างล้ม, ตัดโค่น เช่น ล้มกอไผ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slayฆ่า, สังหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kill by negligenceฆ่าคนโดยประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
killฆ่าผู้อื่น, ฆ่าคน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disinfectฆ่าเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kill himฆ่าซะ Bang and Burn (2007)
Kill me then.ฆ่าผมซะสิ Rain on the Evil and on the Good (2012)
Kill 'em!- ฆ่ามัน! You're No Good (2013)
He's the man she killed.เขาคือคนที่เธอฆ่าน่ะค่ะ New Haven Can Wait (2008)
Or are you trying to kill me, too?หรือเธอจะพยายามฆ่าฉันด้วย? New Haven Can Wait (2008)
Which is gonna be tomorrow when eleanor kills me.มันอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ ที่เอลลานอล ฆ่าฉัน Pret-a-Poor-J (2008)
Agnes, I'm gonna kill you.เอกเนส ฉันอยากจะฆ่าเธอจริง ๆ Pret-a-Poor-J (2008)
Eleanor's going to kill herself after tonight.- เอลานอร์ต้องฆ่าตัวตายแน่ๆหลังจากคืนนี้ There Might be Blood (2008)
I mean, it's not like he's going to kill you twice.ฉันหมายความว่า เขาทั้งคู่ไม่ได้มาเพื่อฆ่าเธอใช่ไหม There Might be Blood (2008)
So, I guess you're gonna have to kill me.และฉันเดาว่าคุณกำลังคิดจะฆ่าฉัน Odyssey (2008)
I mean, the suicides, the murders?อย่างเช่นการฆ่าตัวตาย ฆาตกรรม Dead Space: Downfall (2008)
My God, make it stop! Kill me! Nurse, help me restrain him!พระเจ้า ทำให้มันเงียบซะ ฆ่าผมที ช่วยจับเขาไว้หน่อย Dead Space: Downfall (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of   FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ฆ่า[v.] (khā) EN: cancel ; cross out ; delete ; erase   FR: rayer ; biffer ; barrer ; caviarder
ฆ่าคน[v. exp.] (khā khon) EN: murder   FR: tuer ; assassiner
ฆ่าคนตาย[v. exp.] (khā khon tāi) EN: murder   FR: assassiner
ฆ่าคนตายโดยเจตนา[v. exp.] (khā khon tāi dōi jēttanā) FR: assassiner ; tuer avec préméditation
ฆ่าฅัวเอง[v.] (khā tūa-ēng) EN: commit suicide   FR: se suicider
ฆ่าตัดตอน[v. exp.] (khā tattøn) EN: kill to break the link   
ฆ่าตัวตาย[v.] (khātūatāi) EN: commit suicide ; kill oneself   FR: se suicider ; se donner la mort
ฆ่าเชื้อ[v.] (khā cheūa) EN: sterilize ; disinfect ; purify ; clean   FR: désinfecter ; nettoyer
ฆ่าเชื้อโรค[v.] (khā cheūarōk) EN: disinfect ; kill germs   FR: désinfecter ; pasteuriser

English-Thai: Longdo Dictionary
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย
crucify(vt) ฆ่าโดยตรึงแขนและขาบนไม้กางเขนแบบพระเยซู

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
account for[PHRV] ฆ่า, See also: ยิง, จับ (สัตว์, คน, เครื่องบิน)
bag[VT] ฆ่าหรือจับ (ในการล่าสัตว์), Syn. capture, catch
bag[VT] ฆ่า, See also: ล่าเหยื่อ, Syn. kill, hunt
butcher[VT] ฆ่าสัตว์ขาย, Syn. slaughter
beguile with[PHRV] ฆ่าเวลา, See also: เพลิดเพลินไปกับ
blow one's brains out[IDM] ฆ่าด้วยการยิงศีรษะ, See also: (ยิง)เป่าสมอง, Syn. dash out
bump off[PHRV] ฆ่า (คำสแลง), See also: กระทำฆาตกรรม, ทำให้ตาย, Syn. do away with, finish off, knock off
burn someone to death[IDM] เผาจนตาย, See also: ฆ่าด้วยการเผาไฟจนตาย
croak[VT] ฆ่า (คำสแลง)
crucify[VT] ฆ่าโดยการตรึงกางเขน, Syn. nail to the cross

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abattoir(แอ็บ' บะทวา) n. โรงฆ่าสัตว์
acaricide(อะแค' ริไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลงวันจำพวกเห็บ
aldrin(ออล' ดริน) n., chem. ยาฆ่าแมลงชนิดหนึ่ง (an insecticide)
amok(อะมัด' , อะมอค') = amuck, ภาวะจิตฟุ้งซ่านที่มีการซึมเศร้าก่อน แล้วตามด้วยอารมณ์ที่ต้องการฆ่าคน อาละวาด, Syn. madly
anisole(แอน' นิโซล) n. ของเหลวชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอม , ใช้ในเครื่องหอม ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์และเป็นยาฆ่าพยาธิ
anthelmintic(แอนเธลมิน' ทิค) adj. ซึ่งทำลายหรือขับพยาธิ. -n. ยาฆ่าหรือขับพยาธิ
assassin(อะแซส'ซิน) n. ผู้ลอบฆ่า (โดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง) ,ผู้ทำลาย, Syn. killer)
assassinate(อะแซส'ซิเนท) vt. ลอบฆ่า
autoclave(ออ'โทเคลฟว) n. เครื่องอบความร้อนสูงด้วยไอน้ำ ใช้ในการฆ่าเชื้อ
azobenzene(แอส'โซเบนซีน) สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตสีย้อมและเป็นยาฆ่าแมลง

English-Thai: Nontri Dictionary
antiseptic(n) ยาฆ่าเชื้อโรค
assassin(n) ฆาตกร,ผู้ลอบฆ่า,ผู้ลอบสังหาร
assassinate(vt) ลอบฆ่า,ลอบสังหาร
assassination(n) การลอบฆ่า,การลอบสังหาร
biocide(n) ยาฆ่าแมลง,ยากำจัดแมลง
bloodshed(n) การนองเลือด,การฆ่า,การทำลายชีวิต
burke(vt) ทำลาย,ลอบฆ่า,ลอบสังหาร
butcher(n) คนฆ่าสัตว์,คนขายเนื้อ
butcher(vt) ฆ่าสัตว์
butchery(n) การฆ่าสัตว์,โรงฆ่าสัตว์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ice (n slang) ฆ่า
See also: S. to kill somebody, to kill another person,
pwn (slang ) ฆ่า!!! ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
snuff (slang ) ฆ่า, kill, murder

German-Thai: Longdo Dictionary
angenommen(adv phrase) ถ้า, สมมุติว่า เช่น 1° Angenommen, daß es die Wahrheit ist, würde ich ihn killen. = นี่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะ ฉันจะไปฆ่ามัน 2° Angenommen, daß du mitfährst, sind wir dann zu viert. = สมมุติว่าเธอไปด้วย ก็จะกลายเป็นสี่คน
kaltblütig(adj adv) โหดร้าย, เลือดเย็น, เหี้ยมโหด, อำมหิต เช่น Er hat sie kaltblütig umgebracht. = เขาฆ่าหล่อนได้อย่างเหี้ยมโหด
Selbstmordgedanke(n) |der| การคิดฆ่าตัวตาย, See also: Gedanken
Suizid(n) |der, pl. Suizide| การฆ่าตัวตาย, See also: S. Selbstmord,
erschießen(vt) |erschoß, hat erschossen, jmdn./etw./sich| ฆ่าด้วยการยิงปืน เช่น Seine Frau ist erschossen worden. ภรรยาของเขาถูกยิงตาย, See also: anschießen, schießen
Selbstmord begehenฆ่าตัวตาย
Selbstmord(n) |der, pl. Selbstmorde | การฆ่าตัวตาย
Unkrautvertilger(n) |der, pl. Unkrautvertilger| ยาฆ่าหญ้า เช่น Unkrautvertilger soll aus Schweiz verschwinden., See also: S. Unkrautvernichter,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top