Search result for

wreck

(77 entries)
(0.0082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wreck-, *wreck*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wreck[VT] ทำให้เสียหาย, See also: ทำให้หายนะ, Syn. demolish, destroy, ruin
wreck[VT] ทำให้ (เรือ) อับปาง, See also: ทำให้จม, ทำให้ล่ม
wrecker[N] ผู้ทำลาย
wreckage[N] ซากปรักหักพัง, Syn. debris, ruin, wrack

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wreck(เรค) n. สิ่งที่อับปาง,ซากปรักพัง,ซากเรือแตก,บุคคลที่มีสุขภาพเสื่อมโทรม. vi.,vt. (ทำให้) อับปาง,ประสบความหายนะ,พังพินาศ,เป็นผู้ทำลาย, Syn. raze,destroy,wrack,ruin
wreckage(เรค'คิจฺ) n. การทำลาย,การทำให้พังพินาศ,ความหายนะ,การเป็นซากปรักพัง
wrecker(เรค'เคอะ) n. ผู้ทำลาย,ผู้ทำให้พังพินาศ,สิ่งที่ทำให้พังพินาศ,ผู้กู้เรือ,รถกู้ภัย
shipwreck(ชิพ'เรค) n. การทำลายเรือ,การเกิดอุบัติเหตุทางเรือ,การสูญเสียเรือ,อุบัติเหตุเรือแตก,ซากเรือแตก,การทำลาย,ความหายนะ. vt. ทำให้เรือแตก,ทำลายเรือ,ทำลาย,ทำให้พินาศ. vi. เรือแตก,ประสบความหายนะ,ประสบความพินาศ, Syn. destroy

English-Thai: Nontri Dictionary
wreck(n) เรือแตก,การอับปาง,ซากปรักหักพัง
wreckage(n) การทำลาย,ซากปรักหักพัง,ความหายนะ
wrecker(n) ผู้ทำลาย,คนรื้อถอน,คนกู้เรือ,รถกู้ภัย
shipwreck(n) เรือแตก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wreck๑. ทำให้อับปาง, ทำลายล้าง๒. ของจากเรือแตก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wrecks the whole thing.ทำให้ทั้งหมดพัง Adverse Events (2008)
Something that should have wrecked his kidneys.สิ่งนี้อาจทำลายไตเขาอยู่ Last Resort (2008)
A wreckless decision, Skywalker has made.ทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังเลย สกายวอล์คเกอร์ Rising Malevolence (2008)
Pieces of wreckage and an intensely magnetic shroud covering mutilated remains?เศษส่วนของซากปรักหักพัง กับโครงภายนอกแม่เหล็กสูง ในนั้นศพถูกหันเป็นชิ้นๆๆ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You still leaving a trail of human wreckage, or have you retired?หรือว่าเกษียณแล้วล่ะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
And then there was the train wreck of a relationship that I was in.มันมีเรื่องของความสัมพันธ์ของฉัน ที่อยู่ในสภาวะย่ำแย่น่ะ The Lazarus Project (2008)
Hold on. Who made you king of the plane wreck?เดี๋ยวก่อน ใครยกให้นายเป็นผู้บัญชาการกัน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
That was Nixon at his lowest point, a total wreck. On his knees? Praying with Kissinger?นั่นคือประเด็นที่ตกต่ำสุดของนิกสัน เสียหายย่อยยับ ต้องคุกเข่ามั้ย? Frost/Nixon (2008)
He was killed when he wrecked his car on the way home from Atlantic City.เขาตายในคาซากรถของเขา ตอนที่กำลังมุ่งหน้ากลับบ้าน Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
We're banking around now, trying to get a better view of the ship which is absolutely wrecked, waiting for some of the smoke to clear.พวกเราไปหาข้อมูลรอบๆดีว่า หามุมที่มองเห็นยานที่ดีกว่านี้หน่อย มันตกลงมาแล้ว, รอก่อน เพื่อให้ควันจางลง District 9 (2009)
He has a violent temper, and his marriage was a wreck.เขามีอารมณ์รุนแรง,และชิวิตคู่ ก็ไปไม่รอด I Knew You Were a Pig (2009)
Oh what an unfortunate wreck.โอ้ ช่างเป็นวินาศกรรมอะไรเช่นนี้ Agora (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wreckA stewardess was rescued from the wreck.
wreckHe failed in his business and now is a total wreck.
wreckHe identified the wreck of the "Titanic".
wreckHe used all his strength to crawl out of the wrecked car.
wreckIt took several hours to clear the mess left from the wreck of the truck and several cars.
wreckRobbers wrecked the mail train.
wreckThe divers found a wreck on the sea-bed.
wreckThe scandal nearly wrecked her career.
wreckThe ship set sail only to be wrecked two days after.
wreckThe ship was wrecked on a sunken reef.
wreckThe ship was wrecked on the rocks.
wreckThe wreckage of the ship was salvaged after it had gone to Davy Jones's locker.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ทำลาย[N] destroyer, See also: wrecker, Syn. คนทำลาย, Ant. ผู้สร้าง, คนสร้าง, ผู้สร้างสรรค์, Example: ผู้ที่ตัดไม้ทำลายป่าถือเป็นผู้ทำลายธรรมชาติอย่างร้ายกาจ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำให้หมดสิ้นไป
พินาศ[V] fall, See also: wreck and ruin, Syn. วินาศ, ฉิบหาย, วอดวาย, หายนะ, มลาย, เสียหาย, Example: พระนครและกรุงศรีอยุธยาต้องพินาศไปท่ามกลางกองเพลิงที่ลุกโชติช่วงอยู่นานนับเดือน, Thai definition: เสียหายวอดวายอย่างแสนสาหัส
การก่อวินาศกรรม[N] sabotage, See also: wreck, Example: การก่อวินาศกรรมที่ร้ายแรงที่สุดในอินเดียมีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคน, Thai definition: การลอบทำลายหรือเผาผลาญทรัพย์สิน สาธารณสมบัติ เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความเดือดร้อน หรือเพื่อตัดกำลังฝ่ายศัตรูเมื่อทำสงครามกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder   FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate   FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre
ผลาญ[v.] (phlān) EN: destroy ; ravage ; despoil ; ruin ; demolish ; wreck   FR: dévaster ; ravager
เรืออับปาง[n. exp.] (reūa appāng) EN: shipwreck   
ซากปรักหักพัง[n.] (sākprakhakphang) EN: ruins ; debris ; wreckage ; remains   FR: ruines [fpl] ; décombres [mpl]
เสียคน[v.] (sīakhon) EN: go bad ; go to ruin ; become a wreck ; degenerate; deteriorate ; go down the drain   FR: partir en ruines ; devenir une épave
ทลาย[v.] (thalāi) EN: destroy ; break ; do great damage : wreck ; smash   FR: abattre ; démanteler ; démolir ; détruire ; rompre

CMU English Pronouncing Dictionary
WRECK    R EH1 K
WRECKS    R EH1 K S
WRECKED    R EH1 K T
WRECKER    R EH1 K ER0
WRECKAGE    R EH1 K AH0 JH
WRECKING    R EH1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wreck    (v) (r e1 k)
wrecks    (v) (r e1 k s)
wrecked    (v) (r e1 k t)
wrecker    (n) (r e1 k @ r)
wreckage    (n) (r e1 k i jh)
wreckers    (n) (r e1 k @ z)
wrecking    (v) (r e1 k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
ぶっ壊す;打っ壊す;打っ毀す[ぶっこわす, bukkowasu] (v5s,vt) (col) to destroy; to crush; to wreck [Add to Longdo]
わや[, waya] (exp) (See わやく) fiasco; debacle; disaster; train wreck [Add to Longdo]
ブチ壊す;打ち壊す;打壊す;打ち毀す;ぶち壊す[ブチこわす(ブチ壊す);うちこわす(打ち壊す;打壊す;打ち毀す);ぶちこわす(打ち壊す;打壊す;打ち毀す;ぶち壊す), buchi kowasu ( buchi kowasu ); uchikowasu ( uchi kowasu ; da kowasu ; uchi kowasu )] (v5s,vt) to destroy; to spoil; to crush; to break by striking; to wreck [Add to Longdo]
レック・ダイビング;レックダイビング[, rekku . daibingu ; rekkudaibingu] (n) (See 沈船ダイビング) wreck diving [Add to Longdo]
レック・ダイブ;レックダイブ[, rekku . daibu ; rekkudaibu] (n) wreck dive [Add to Longdo]
解体工場[かいたいこうじょう, kaitaikoujou] (n) disassembly plant; wrecking yard; chop shop [Add to Longdo]
壊す(P);毀す[こわす, kowasu] (v5s,vt) (1) to break; to destroy; to demolish; (2) to wreck; to ruin; to spoil; to damage; (3) to break (a bill, etc.); (P) [Add to Longdo]
海難[かいなん, kainan] (n) shipwreck; (P) [Add to Longdo]
形骸[けいがい, keigai] (n) ruin; wreck; mere skeleton; framework [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破坏[pò huài, ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ, / ] wreck; break; destroy, #1,854 [Add to Longdo]
颠覆分子[diān fù fèn zǐ, ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] wrecker; saboteur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wreck \Wreck\, v. t. & n.
   See 2d & 3d {Wreak}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wreck \Wreck\, n. [OE. wrak, AS. wr[ae]c exile, persecution,
   misery, from wrecan to drive out, punish; akin to D. wrak,
   adj., damaged, brittle, n., a wreck, wraken to reject, throw
   off, Icel. rek a thing drifted ashore, Sw. vrak refuse, a
   wreck, Dan. vrag. See {Wreak}, v. t., and cf. {Wrack} a
   marine plant.] [Written also {wrack}.]
   [1913 Webster]
   1. The destruction or injury of a vessel by being cast on
    shore, or on rocks, or by being disabled or sunk by the
    force of winds or waves; shipwreck.
    [1913 Webster]
 
       Hard and obstinate
       As is a rock amidst the raging floods,
       'Gainst which a ship, of succor desolate,
       Doth suffer wreck, both of herself and goods.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Destruction or injury of anything, especially by violence;
    ruin; as, the wreck of a railroad train.
    [1913 Webster]
 
       The wreck of matter and the crush of worlds.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Its intellectual life was thus able to go on amidst
       the wreck of its political life.   --J. R. Green.
    [1913 Webster]
 
   3. The ruins of a ship stranded; a ship dashed against rocks
    or land, and broken, or otherwise rendered useless, by
    violence and fracture; as, they burned the wreck.
    [1913 Webster]
 
   4. The remain of anything ruined or fatally injured.
    [1913 Webster]
 
       To the fair haven of my native home,
       The wreck of what I was, fatigued I come. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) Goods, etc., which, after a shipwreck, are cast upon
    the land by the sea. --Bouvier.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wreck \Wreck\, v. t. [imp. & p. p. {Wrecked}; p. pr. & vb. n.
   {Wrecking}.]
   [1913 Webster]
   1. To destroy, disable, or seriously damage, as a vessel, by
    driving it against the shore or on rocks, by causing it to
    become unseaworthy, to founder, or the like; to shipwreck.
    [1913 Webster]
 
       Supposing that they saw the king's ship wrecked.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring wreck or ruin upon by any kind of violence; to
    destroy, as a railroad train.
    [1913 Webster]
 
   3. To involve in a wreck; hence, to cause to suffer ruin; to
    balk of success, and bring disaster on.
    [1913 Webster]
 
       Weak and envied, if they should conspire,
       They wreck themselves.        --Daniel.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wreck \Wreck\, v. i.
   1. To suffer wreck or ruin. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To work upon a wreck, as in saving property or lives, or
    in plundering.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wreck
   n 1: something or someone that has suffered ruin or
      dilapidation; "the house was a wreck when they bought it";
      "thanks to that quack I am a human wreck"
   2: an accident that destroys a ship at sea [syn: {shipwreck},
     {wreck}]
   3: a serious accident (usually involving one or more vehicles);
     "they are still investigating the crash of the TWA plane"
     [syn: {crash}, {wreck}]
   4: a ship that has been destroyed at sea
   v 1: smash or break forcefully; "The kid busted up the car"
      [syn: {bust up}, {wreck}, {wrack}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top