ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

broken

B R OW1 K AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -broken-, *broken*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broken(adj) ไม่ติดต่อ, Syn. discontinuous, Ant. continuous
broken(adj) หยาบ, See also: ขรุขระ
broken(adj) แตก, See also: แตกสลาย, แตกหัก, วิกฤต
broken(adj) ต่ำต้อย
broken(adj) ขาด, See also: ไม่ครบ, ไม่สมบูรณ์, Syn. imperfect
broken(adj) ไม่ถูกต้อง, See also: ไม่สมบูรณ์แบบ
brokenly(adv) (คำพูด) ที่สั้นมากหรือเว้นช่วงหยุดพูดบ่อยมาก
broken reed(idm) คนไว้ใจไม่ได้, See also: คนไม่น่าเชื่อถือ
broken-down(adj) สภาพเลวร้ายมาก, See also: เหนื่อยและป่วยมาก
broken family(n) บ้านแตกสาแหรกขาด, See also: ครอบครัวแตกแยก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broken(โบร'เคิน) vi. กริยาช่อง 3 ของ break adj. เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ไม่เรียบ,อ่อนกำลัง,ยอมเชื่อ,พูดอย่างไม่สมบูรณ์,ขรุขระ,แตกแยก, See also: brokenness n. ดูbroken, Syn. split, damaged, sudued
broken diskหน่วยบันทึกเสียเป็นคำสะแลง ใช้หมายถึง หน่วยบันทึกที่เสียหรือใช้การไม่ได้ แล้ว (ไม่ใช่จานบันทึก)
broken wind n.โรคหอบหืดในม้า
broken-downadj. แย่มาก,มีสุขภาพทรุดโทรม,เกือบจะล้มอยู่แล้ว
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
heartbroken(ฮาร์ท'โบรเคิน) adj. อกหัก,เสียใจมาก., See also: heartbrokenly adv.
unbroken(อันโบร'เดิน) adj. ไม่ขาดตอน,ไม่ถูกพิชิต,ไม่เสียหาย,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ครบถ้วน,ต่อเนื่อง,ไม่เชื่อง,ไม่ถูกรบกวน.

English-Thai: Nontri Dictionary
broken(adj) เป็นเศษเล็กเศษน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
heartbroken(adj) โศกเศร้า,อกหัก,ผิดหวัง,ช้ำใจ,เสียใจ
unbroken(adj) ไม่แตก,เป็นทิว,ติดต่อกัน,ไม่เสียหาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
broken colourสีภินรงค์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
broken familyครอบครัวแตกแยก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
broken lineเส้นหัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
broken line graphกราฟเส้นหัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
broken marriageการสมรสที่แตกแยก (ไม่ถึงขั้นหย่าขาด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
broken-stress partial denture; articulated partial denture; Lee denture; precision denture; precision retained dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broken homesครอบครัวแตกแยก [TU Subject Heading]
Broken, Completeหักขาดจากกันโดยสิ้นเชิง [การแพทย์]
broken-back transitionbroken-back transition, ส่วนเชื่อมต่อแบบเปลี่ยนรูปตัด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Brokensข้าวหัก [การค้าระหว่างประเทศ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
broken line(n) เส้นประ
brokenness(n) การแตกสลาย, การแตกหัก, ภาวะที่ถูกทำให้แตกหัก หรือพังทลาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Revolution had broken out, her diplomats sued for peace while Tomainia's army fought on, confident its war machine would smash the enemy's lines.และสงครามกำลังยุติ ขณะที่กองทัพ โทไมเนีย กำลังรบกันอยู่ พวกเค้ามีความมุ่งมั่นในการรบ โดยไม่รู้ว่ากำลังแพ้ The Great Dictator (1940)
Sir, the enemy have broken through. Every man to the front.ท่านครับ เราโดนโจมตีแล้วครับ มันตีฝ่าถึงแนวหน้าแล้ว The Great Dictator (1940)
He never talks about it, of course, but he's a broken man.ถึงไม่เอ่ยออกมา เเต่ก็รู้ว่าเขาใจสลาย Rebecca (1940)
But he's a broken man.เขาหัวใจสลาย Rebecca (1940)
This boy's the product of a broken home and a filthy neighbourhood.เด็กคนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่บ้านหักและย่านที่สกปรก 12 Angry Men (1957)
He knew that he had broken the confidence of the Negro... ... and now he finished the bout before anyone had to go to work.เขารู้ว่าเขาเสียความเชื่อมั่น ของพวกนิโกรและตอนนี้เขา เสร็จสิ้นการแข่งขัน ก่อนที่ทุกคนจะต้องไปทำงาน The Old Man and the Sea (1958)
A broken knife?มือทั้งสองข้างที่ไม่ดี? The Old Man and the Sea (1958)
Metrocyclonic and stereophonic, this motor, I see, has a broken down thing.เมทโรไซกลอนิก และสเตริโอโฟนิก มอเตอร์นี้ฉันเห็นมีสิ่งที่แตกลง Yellow Submarine (1968)
Bad luck isn't brought by broken mirrors, but by broken minds.ความโชคร้ายไม่ได้เกิดจากกระจกแตก แต่เกิดจากจิตที่สติแตก. Suspiria (1977)
Montazano, who called himself the Nightrider, had broken from custody and escaped in the police vehicle.มอนทัสแอโน ที่เรียกตัวเองว่า ไนทไรเดอ ได้เสียจากการดูแล และหนีออกมาในรถตำรวจ Mad Max (1979)
Remember that broken basement window around by the side.อย่าลืมล่ะ เข้าไปทางช่องหน้าต่างที่แตกด้านข้าง Phantasm (1979)
Cracked timing case cover. It's broken a couple of teeth off the timing gears.- ฝาสูบร้าว แล้วก็เฟืองเกียร์แตกด้วย The Road Warrior (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brokenA broken-down car was standing in the middle of the road.
brokenAccording to What I heard, they have broken up.
brokenAids has broken out.
brokenAll the eggs in the box were broken.
brokenAlso, a lot of houses were damaged; windows were often broken throughout the town.
brokenAnd when the broken hearted people.
brokenAn epidemic has broken out.
brokenA serious epidemic has broken out in Beijing.
brokenA thief broken in and made off with all my jewelry.
brokenBoth of the windows were broken.
brokenBroken glass lay scattered all over the road.
brokenBroken hearts keep on beating.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาดระยะ(v) broken off, Syn. ขาดตอน, ขาดช่วง, Example: รถโดยสารสาธารณะขาดระยะและแน่นมาก ทำให้คนหันมาใช้บริการรถตู้กันมาก, Thai Definition: ไม่ต่อเนื่องกัน, ไม่ติดต่อกัน
อกหัก(adj) broken-hearted, See also: heartbroken, Example: วัยรุ่นจะชอบเพลงอกหักมาก เพราะเพลงอกหักไพเราะทั้งเนื้อหาและท่วงทำนอง, Thai Definition: พลาดหวัง (มักใช้ในด้านความรัก)
ปลายข้าว(n) broken-milled rice, Example: ถ้าข้าวเหลือไม่พอก็ซื้อปลายข้าวมาต้มข้าวหมาแทน, Thai Definition: ข้าวสารที่เมล็ดแตก หรือ แหลก
ฟันหลอ(n) broken tooth, Example: เขาอ้าปากกว้างจนเห็นฟันหลอ, Thai Definition: ฟันที่มีช่องว่างระหว่างฟันซึ่งเกิดจากฟันหลุด กร่อน หรือหักจนถึงโคนฟัน
บ้านแตกสาแหรกขาด(n) broken family, See also: broken home, Example: ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเจอเหตุการณ์บ้านแตกสาแหรกขาดกับตัวเองได้, Thai Definition: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว หรือในบ้านเมืองอย่างร้ายแรง ถึงทำให้ต้องกระจัดกระจายพลัดพรากกัน, Notes: (สำนวน)
บ้านแตก(n) broken home, See also: broken family, Example: ส่วนมากเด็กวัยรุ่นที่กระทำผิดก็มักมาจากบ้านแตก หรือพ่อแม่ประพฤติตนไม่เหมาะสม, Thai Definition: ครอบครัวซึ่งแตกแยกกัน
กระท่อนกระแท่น(adv) brokenly, See also: fragmentary, incompletely, Syn. กระพร่องกระแพร่ง, Ant. เสมอกัน, Example: เขาพูดภาษาอังกฤษอย่างกระท่อนกระแท่น
แตกระแหง(adj) cracked, See also: broken, split, Example: ลุงคำเดิมดุ่มๆ ด้วยตีนเปล่าออกจากศาล ลัดทุ่งนาแตกระแหง ไต่สะพานข้ามลำธารแห้งขอดตัดแนวป่าไป, Thai Definition: แตกเป็นร่องๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านแตก[bān taēk] (n, exp) EN: broken home
บ้านแตกสาแหรกขาด[bān taēk sāraēk khāt] (n, exp) EN: broken family
ฟันหลอ[fan lø] (n, exp) EN: broken tooth  FR: dent cassée [f]
หัก[hak] (v) EN: break ; be broken ; fracture ; dock  FR: briser ; se briser ; se fracturer
หัวอกหัก[hūa-ǿk hak] (v, exp) EN: be heartbroken  FR: avoir le coeur brisé ; avoir un gros chagrin
โจ๊ก[jōk] (n) EN: rice porridge ; rice gruel ; rice soup ; congee ; broken-rice congee  FR: bouillie de riz [f] ; potage de riz [m]
ไข้ใจ[khai jai] (x) EN: heartsickness ; heartbreak ; love-sickness ; brokenhearted ; downcast  FR: avoir le coeur brisé ; démoralisé ; être abattu
กรอบ[krøp] (adj) EN: crisp ; brittle ; crackling ; broken ; crispy ; friable  FR: croustillant ; croquant ; cassant ; friable
ลานขาด[lān khāt] (n, exp) EN: broken spring
หลับ ๆ ตื่น ๆ[lap-lap teūn-teūn] (adv) EN: have a broken sleep ; have a dog sleep

CMU English Pronouncing Dictionary
BROKEN B R OW1 K AH0 N
BROKEN-WIND B R OW1 K AH0 N W IH1 N D
BROKEN-TOOTH B R OW1 K AH0 N T UW2 TH
BROKEN-WINDED B R OW1 K AH0 N W IH1 N D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
broken (v) brˈoukən (b r ou1 k @ n)
broken-hearted (j) brˌoukən-hˈaːtɪd (b r ou2 k @ n - h aa1 t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骨折[gǔ zhé, ㄍㄨˇ ㄓㄜˊ, ] broken bones; fracture, #5,066 [Add to Longdo]
残破[cán pò, ㄘㄢˊ ㄆㄛˋ, / ] broken; dilapidated, #34,418 [Add to Longdo]
破鞋[pò xié, ㄆㄛˋ ㄒㄧㄝˊ, ] broken shoes; worn-out footwear; loose woman; slut, #55,602 [Add to Longdo]
折线[zhé xiàn, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] broken line (continuous figure made up of straight line segments); polygonal line; dog leg, #71,828 [Add to Longdo]
破壁[pò bì, ㄆㄛˋ ㄅㄧˋ, ] broken wall; to break through a wall; fig. a breakthrough in sb's career, #76,786 [Add to Longdo]
[kǔ, ㄎㄨˇ, ] broken utensil, #472,959 [Add to Longdo]
断腿[duàn tuǐ, ㄉㄨㄢˋ ㄊㄨㄟˇ, / ] broken leg [Add to Longdo]
破碎的心[pò suì de xīn, ㄆㄛˋ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣ, ] broken heart [Add to Longdo]
破镜[pò jìng, ㄆㄛˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] broken mirror; fig. broken marriage; divorce [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scherbe {f} | Scherben {pl}broken piece; fragment | broken fragments [Add to Longdo]
ausgebrochenbroken out [Add to Longdo]
durchgebrochenbroken through [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
broken heart(n, name) หัวใจสลาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
おろおろ声[おろおろごえ, oroorogoe] (n) broken voice; emotional voice [Add to Longdo]
がっくり[gakkuri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) heartbroken; crestfallen; (P) [Add to Longdo]
ぷつん[putsun] (n,adv-to) snap (sound of something being suddenly and irreversibly broken) [Add to Longdo]
オミット[omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out [Add to Longdo]
ガチャン;がちゃん;ガチン;がちん[gachan ; gachan ; gachin ; gachin] (adv-to,n) (on-mim) (with a) slamming noise (door, telephone receiver); (with a) banging noise; (with a) clash (broken dish); (with a) clank; (with a) bang [Add to Longdo]
ブロークン[buro-kun] (adj-na) broken [Add to Longdo]
ブロークンイングリッシュ[buro-kun'ingurisshu] (n) broken English [Add to Longdo]
ブロークンハート[buro-kunha-to] (n) broken heart [Add to Longdo]
一望;一眸[いちぼう, ichibou] (n,vs) one sweep (of the eye); an unbroken view [Add to Longdo]
陰爻[いんこう, inkou] (n) (See 爻) yin yao (broken line composing one third of a trigram) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Break \Break\ (br[=a]k), v. t. [imp. {broke} (br[=o]k), (Obs.
   {Brake}); p. p. {Broken} (br[=o]"k'n), (Obs. {Broke}); p. pr.
   & vb. n. {Breaking}.] [OE. breken, AS. brecan; akin to OS.
   brekan, D. breken, OHG. brehhan, G. brechen, Icel. braka to
   creak, Sw. braka, br[aum]kka to crack, Dan. br[ae]kke to
   break, Goth. brikan to break, L. frangere. Cf. {Bray} to
   pound, {Breach}, {Fragile}.]
   1. To strain apart; to sever by fracture; to divide with
    violence; as, to break a rope or chain; to break a seal;
    to break an axle; to break rocks or coal; to break a lock.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay open as by breaking; to divide; as, to break a
    package of goods.
    [1913 Webster]
 
   3. To lay open, as a purpose; to disclose, divulge, or
    communicate.
    [1913 Webster]
 
       Katharine, break thy mind to me.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To infringe or violate, as an obligation, law, or promise.
    [1913 Webster]
 
       Out, out, hyena! these are thy wonted arts . . .
       To break all faith, all vows, deceive, betray.
                          --Milton
    [1913 Webster]
 
   5. To interrupt; to destroy the continuity of; to dissolve or
    terminate; as, to break silence; to break one's sleep; to
    break one's journey.
    [1913 Webster]
 
       Go, release them, Ariel;
       My charms I'll break, their senses I'll restore.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To destroy the completeness of; to remove a part from; as,
    to break a set.
    [1913 Webster]
 
   7. To destroy the arrangement of; to throw into disorder; to
    pierce; as, the cavalry were not able to break the British
    squares.
    [1913 Webster]
 
   8. To shatter to pieces; to reduce to fragments.
    [1913 Webster]
 
       The victim broke in pieces the musical instruments
       with which he had solaced the hours of captivity.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   9. To exchange for other money or currency of smaller
    denomination; as, to break a five dollar bill.
    [1913 Webster]
 
   10. To destroy the strength, firmness, or consistency of; as,
     to break flax.
     [1913 Webster]
 
   11. To weaken or impair, as health, spirit, or mind.
     [1913 Webster]
 
        An old man, broken with the storms of state.
                          --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. To diminish the force of; to lessen the shock of, as a
     fall or blow.
     [1913 Webster]
 
        I'll rather leap down first, and break your fall.
                          --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   13. To impart, as news or information; to broach; -- with to,
     and often with a modified word implying some reserve; as,
     to break the news gently to the widow; to break a purpose
     cautiously to a friend.
     [1913 Webster]
 
   14. To tame; to reduce to subjection; to make tractable; to
     discipline; as, to break a horse to the harness or
     saddle. "To break a colt." --Spenser.
     [1913 Webster]
 
        Why, then thou canst not break her to the lute?
                          --Shak.
     [1913 Webster]
 
   15. To destroy the financial credit of; to make bankrupt; to
     ruin.
     [1913 Webster]
 
        With arts like these rich Matho, when he speaks,
        Attracts all fees, and little lawyers breaks.
                          --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   16. To destroy the official character and standing of; to
     cashier; to dismiss.
     [1913 Webster]
 
        I see a great officer broken.    --Swift.
     [1913 Webster]
 
   Note: With prepositions or adverbs: 
      [1913 Webster]
 
   {To break down}.
     (a) To crush; to overwhelm; as, to break down one's
       strength; to break down opposition.
     (b) To remove, or open a way through, by breaking; as, to
       break down a door or wall.
 
   {To break in}.
     (a) To force in; as, to break in a door.
     (b) To train; to discipline; as, a horse well broken in.
       
 
   {To break of}, to rid of; to cause to abandon; as, to break
    one of a habit.
 
   {To break off}.
     (a) To separate by breaking; as, to break off a twig.
     (b) To stop suddenly; to abandon. "Break off thy sins by
       righteousness." --Dan. iv. 27.
 
   {To break open}, to open by breaking. "Open the door, or I
    will break it open." --Shak.
 
   {To break out}, to take or force out by breaking; as, to
    break out a pane of glass.
 
   {To break out a cargo}, to unstow a cargo, so as to unload it
    easily.
 
   {To break through}.
     (a) To make an opening through, as, as by violence or the
       force of gravity; to pass violently through; as, to
       break through the enemy's lines; to break through the
       ice.
     (b) To disregard; as, to break through the ceremony.
 
   {To break up}.
     (a) To separate into parts; to plow (new or fallow
       ground). "Break up this capon." --Shak. "Break up
       your fallow ground." --Jer. iv. 3.
     (b) To dissolve; to put an end to. "Break up the court."
       --Shak.
 
   {To break} (one) {all up}, to unsettle or disconcert
    completely; to upset. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   Note: With an immediate object: 
      [1913 Webster]
 
   {To break the back}.
     (a) To dislocate the backbone; hence, to disable totally.
     (b) To get through the worst part of; as, to break the
       back of a difficult undertaking.
 
   {To break bulk}, to destroy the entirety of a load by
    removing a portion of it; to begin to unload; also, to
    transfer in detail, as from boats to cars.
 
   {To break a code} to discover a method to convert coded
    messages into the original understandable text.
 
   {To break cover}, to burst forth from a protecting
    concealment, as game when hunted.
 
   {To break a deer} or {To break a stag}, to cut it up and
    apportion the parts among those entitled to a share.
 
   {To break fast}, to partake of food after abstinence. See
    {Breakfast}.
 
   {To break ground}.
     (a) To open the earth as for planting; to commence
       excavation, as for building, siege operations, and
       the like; as, to break ground for a foundation, a
       canal, or a railroad.
     (b) Fig.: To begin to execute any plan.
     (c) (Naut.) To release the anchor from the bottom.
 
   {To break the heart}, to crush or overwhelm (one) with grief.
    
 
   {To break a house} (Law), to remove or set aside with
    violence and a felonious intent any part of a house or of
    the fastenings provided to secure it.
 
   {To break the ice}, to get through first difficulties; to
    overcome obstacles and make a beginning; to introduce a
    subject.
 
   {To break jail}, to escape from confinement in jail, usually
    by forcible means.
 
   {To break a jest}, to utter a jest. "Patroclus . . . the
    livelong day breaks scurril jests." --Shak.
 
   {To break joints}, to lay or arrange bricks, shingles, etc.,
    so that the joints in one course shall not coincide with
    those in the preceding course.
 
   {To break a lance}, to engage in a tilt or contest.
 
   {To break the neck}, to dislocate the joints of the neck.
 
   {To break no squares}, to create no trouble. [Obs.]
 
   {To break a path}, {road}, etc., to open a way through
    obstacles by force or labor.
 
   {To break upon a wheel}, to execute or torture, as a criminal
    by stretching him upon a wheel, and breaking his limbs
    with an iron bar; -- a mode of punishment formerly
    employed in some countries.
 
   {To break wind}, to give vent to wind from the anus.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To dispart; rend; tear; shatter; batter; violate;
     infringe; demolish; destroy; burst; dislocate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Broken \Bro"ken\ (br[=o]"k'n), a. [From {Break}, v. t.]
   1. Separated into parts or pieces by violence; divided into
    fragments; as, a broken chain or rope; a broken dish.
    [1913 Webster]
 
   2. Disconnected; not continuous; also, rough; uneven; as, a
    broken surface.
    [1913 Webster]
 
   3. Fractured; cracked; disunited; sundered; strained; apart;
    as, a broken reed; broken friendship.
    [1913 Webster]
 
   4. Made infirm or weak, by disease, age, or hardships.
    [1913 Webster]
 
       The one being who remembered him as he been before
       his mind was broken.         --G. Eliot.
    [1913 Webster]
 
       The broken soldier, kindly bade to stay,
       Sat by his fire, and talked the night away.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   5. Subdued; humbled; contrite.
    [1913 Webster]
 
       The sacrifices of God are a broken spirit. --Ps. li.
                          17.
    [1913 Webster]
 
   6. Subjugated; trained for use, as a horse.
    [1913 Webster]
 
   7. Crushed and ruined as by something that destroys hope;
    blighted. "Her broken love and life." --G. Eliot.
    [1913 Webster]
 
   8. Not carried into effect; not adhered to; violated; as, a
    broken promise, vow, or contract; a broken law.
    [1913 Webster]
 
   9. Ruined financially; incapable of redeeming promises made,
    or of paying debts incurred; as, a broken bank; a broken
    tradesman.
    [1913 Webster]
 
   10. Imperfectly spoken, as by a foreigner; as, broken
     English; imperfectly spoken on account of emotion; as, to
     say a few broken words at parting.
     [1913 Webster]
 
        Amidst the broken words and loud weeping of those
        grave senators.           --Macaulay.
     [1913 Webster]
 
   {Broken ground}.
     (a) (Mil.) Rough or uneven ground; as, the troops were
       retarded in their advance by broken ground.
     (b) Ground recently opened with the plow.
 
   {Broken line} (Geom.), the straight lines which join a number
    of given points taken in some specified order.
 
   {Broken meat}, fragments of meat or other food.
 
   {Broken number}, a fraction.
 
   {Broken weather}, unsettled weather.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 broken
   adj 1: physically and forcibly separated into pieces or cracked
       or split; "a broken mirror"; "a broken tooth"; "a broken
       leg"; "his neck is broken" [ant: {unbroken}]
   2: not continuous in space, time, or sequence or varying
     abruptly; "broken lines of defense"; "a broken cable
     transmission"; "broken sleep"; "tear off the stub above the
     broken line"; "a broken note"; "broken sobs" [ant:
     {unbroken}]
   3: subdued or brought low in condition or status; "brought low";
     "a broken man"; "his broken spirit" [syn: {broken},
     {crushed}, {humbled}, {humiliated}, {low}]
   4: (especially of promises or contracts) having been violated or
     disregarded; "broken (or unkept) promises"; "broken
     contracts" [syn: {broken}, {unkept}] [ant: {kept},
     {unbroken}]
   5: tamed or trained to obey; "a horse broken to the saddle";
     "this old nag is well broken in" [syn: {broken}, {broken in}]
   6: topographically very uneven; "broken terrain"; "rugged
     ground" [syn: {broken}, {rugged}]
   7: imperfectly spoken or written; "broken English"
   8: thrown into a state of disarray or confusion; "troops fleeing
     in broken ranks"; "a confused mass of papers on the desk";
     "the small disordered room"; "with everything so upset" [syn:
     {broken}, {confused}, {disordered}, {upset}]
   9: weakened and infirm; "broken health resulting from
     alcoholism"
   10: destroyed financially; "the broken fortunes of the family"
     [syn: {broken}, {wiped out(p)}, {impoverished}]
   11: out of working order (`busted' is an informal substitute for
     `broken'); "a broken washing machine"; "the coke machine is
     broken"; "the coke machine is busted" [syn: {broken},
     {busted}]
   12: discontinuous; "broken clouds"; "broken sunshine"
   13: lacking a part or parts; "a broken set of encyclopedia"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 broken
  adj.
 
   1. Not working according to design (of programs). This is the mainstream
   sense.
 
   2. Improperly designed, This sense carries a more or less disparaging
   implication that the designer should have known better, while sense 1
   doesn't necessarily assign blame. Which of senses 1 or 2 is intended is
   conveyed by context and nonverbal cues.
 
   3. Behaving strangely; especially (when used of people) exhibiting extreme
   depression.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top