ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใส่

   
119 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใส่-, *ใส่*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ไม่ใส่จิว (slang ศัพท์วัยรุ่น ) ไม่ใส่ใจ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - กระเหรี่ยง (KAR) (UNAPPROVED version -- use with care )
ถังเปล่าใส่สารเคมี

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หยุดการใส่ PP สีเทาหยุดการใส่ PP สีเทา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใส่[V] enter, Example: หากเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วพบคำสั่งล็อกออน ผู้ใช้ต้องใส่รหัสผ่าน เพื่อที่จะเข้าไปใช้เครื่องได้
ใส่[PREP] on, See also: in, Example: เขาเขียนข้อความใส่กระดาษชิ้นเล็กๆ
ใส่[V] put something in, See also: load, pack, Syn. บรรจุ, บรรทุก, Example: คนชอบใส่ดอกมะลิลงในน้ำดื่ม เพื่อให้มีกลิ่นหอม
ใส่[V] put on (e.g. clothes), See also: wear (e.g. clothes) dress oneself, Syn. สวม, สวมใส่, Ant. ถอด, Example: หล่อนใส่ชุดนอนยาวลายดอกเล็กๆ
ใส่ยา[V] apply medication, See also: apply a remedy, Syn. ทายา, Example: เมื่อถูกสัตว์กัดจะต้องล้างแผลด้วยน้ำสบู่หลายๆ ครั้งและใส่ยาเช่นทิงเจอร์หรือเบตาดีน, Thai definition: เอายาโรยหรือทาเป็นต้นที่บาดแผล
ใส่ใจ[V] attend, See also: pay attention, give heed, Syn. ตั้งใจ, เอาใจจดจ่อ, สนใจ
ใส่ไฟ[V] vilify, See also: incite, instigate, Syn. ยั่วยุ, ยุยง, ใส่ร้าย, ใส่ความ, Example: เขาให้ความช่วยเหลือเด็กคนนี้ทุกอย่างแม้จะถูกใส่ไฟมากแค่ไหนก็ตาม, Notes: (สำนวน), (ปาก)
ใส่กลอน[V] lock, See also: latch, bolt, Syn. ล็อค, ลงกลอน, ลั่นกลอน, Example: ประตูไม่ได้ใส่กลอนหรอก ผลักเข้ามาได้เลย
ใส่ความ[V] slander, See also: frame, Syn. หาความ, ให้ร้าย, ใส่ไฟ, กล่าวหา, ใส่ร้าย, Example: คำสอนของศาสนาคริสต์บัญญัติห้ามไม่ให้ฆ่าคน อย่าผิดประเวณี อย่าลักขโมย อย่าโกหก ใส่ความผู้อื่น, Thai definition: พูดหาเหตุร้าย, กล่าวหาเรื่องร้ายให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ใส่บาตร[V] offer food to monk, Syn. ตักบาตร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใส่ก. สวม เช่น ใส่เสื้อ ใส่กางเกง, เอาไว้ข้างในภาชนะหรือสถานที่เป็นต้น เช่น กรอกน้ำใส่ขวด นำนักโทษไปใส่คุก, บรรทุก เช่น เอาสินค้าใส่รถ.
ใส่ความก. พูดหรือเขียนให้ร้ายป้ายสี, กล่าวหาเรื่องร้ายให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย, เช่น เขามีนิสัยไม่ดี ชอบใส่ความคนอื่น.
ใส่คะแนนไม่ทันว. เร็วมาก, คล่องมาก, (ใช้แก่กริยาพูด), เช่น เธอพูดเร็วมากจนใส่คะแนนไม่ทัน.
ใส่จริตก. แสร้งทำกิริยาท่าทางหรือวาจาให้ดูน่ารักเพื่อเรียกร้องความสนใจเป็นต้น (มักใช้แก่หญิง).
ใส่ตะกร้าล้างน้ำก. ทำให้หมดราคี, ทำให้หมดมลทิน, (ใช้แก่ผู้หญิงที่มีราคีคาว) เช่น หญิงที่มีราคีแล้ว ถึงจะใส่ตะกร้าล้างน้ำก็ไม่หมดราคีคาว.
ใส่ถ้อยร้อยความก. ใส่ความ, พูดหาเหตุหาเรื่อง.
ใส่ยาก. เอายาโรยหรือทาเป็นต้นที่บาดแผล.
ใส่ร้าย, ใส่ร้ายป้ายสีก. หาความร้ายป้ายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย เช่น เขาใส่ร้ายฉันว่าขโมยของเพื่อน.
ใส่สาแหรกแขวนไว้ก. เลี้ยงดูอย่างพะเน้าพะนอไม่ต้องให้ทำอะไร.
ใส่สีสัน, ใส่สีใส่สันว. อาการที่พูดขยายความให้เกินความจริง, ใส่ไข่ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mountใส่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mountใส่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inoculateใส่เชื้อ, ปลูกเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allostaticใส่หรือปะอวัยวะเนื้อเยื่อเพื่อทำงานชั่วคราว [การแพทย์]
Allovitalใส่หรือปะอวัยวะเพื่อให้ทำงานได้ดีตลอดไป [การแพทย์]
Clampedใส่ยาบีบ [การแพทย์]
Diversionใส่ท่อระบายน้ำจากกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
Endotrachealใส่เข้าไปในหลอดคอ [การแพทย์]
Heterotopicใส่เนื้อเยื่อหรืออวัยวะในตำแหน่งที่ผิดไปจากที่ [การแพทย์]
Inoculation, Directใส่ตัวอย่างที่จะทดสอบลงในอาหารเพาะเชื้อโดยตรง [การแพทย์]
Insertionใส่ห่วง [การแพทย์]
Insertion of Pharyngeal Airwaysใส่ท่อหายใจส่วนฟาริงซ์ [การแพทย์]
Insertion, Immediate Postpartalใส่ห่วงทันทีหลังคลอด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your сares fade awayคุณใส่ใจจางหายไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Put them in the tub.ใส่ไว้ใน อ่าง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Working hours, wage cuts, the synthetic food, the quality of the sawdust in the bread.เวลาทำงาน การลดค่าจ้าง อาหารสังเคาะห์ที่ไม่มีคุณภาพ โดยใส่ขี้เลื่อยในขนมปัง The Great Dictator (1940)
Like the man who put his watch in boiling water and held the egg!ชอบผู้ชายที่ใส่ นาฬิกาลงในน้ำเดือด และต้มมันพร้อมไข่ The Great Dictator (1940)
- Bar that door!- ใส่กลอนประตู The Great Dictator (1940)
I found him putting a coin in one of your puddings.ฉันจะใส่เหรียญ ในพุดดิ้งเอง. The Great Dictator (1940)
I put a coin in every pudding.ฉันใส่เหรียญในพุดดิ้งทุกอัน The Great Dictator (1940)
- The hatbox!- กล่องใส่หมวก The Great Dictator (1940)
I have arranged that he will enter from the far end of the room.ผมได้จัดชุดให้เขาใส่แล้วครับ มันจะยาวจนสุดห้องเลยครับ The Great Dictator (1940)
And my aeroplanes will bomb your artillery like that!และฉันจะทิ้งระเบิด ใส่ปืนใหญ่ของแกซะ The Great Dictator (1940)
Just a little bit?ใส่เกียร์อะไรดี The Great Dictator (1940)
We could walk faster.เราใส่เกียร์ 2 เลยดีไหม The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใส่[v.] (sai) EN: wear ; put on   FR: mettre ; porter ; enfiler
ใส่[v.] (sai) EN: load ; pack ; hold ; fill ; put something in   FR: charger ; mettre dans ; fourrer
ใส่[v.] (sai) EN: supply ; apply ; add ; put in ; insert   FR: mettre ; ajouter ; appliquer
ใส่[prep.] (sai) EN: on ; in   FR: vers
ใส่กรอบ[v. exp.] (sai krøp) FR: encadrer
ใส่กุญแจ [v.] (sai kunjaē) EN: lock ; bolt ; fasten ; hook   FR: fermer à clé ; verrouiller ; mettre le cadenas
ใส่กุญแจมือ[v. exp.] (sai kunjaēmeū) FR: menotter ; emmenotter (vx)
ใส่ความ[n.] (saikhwām) EN: slander ; libel ; frame   FR: dénigrer ; diffamer
ใส่ถุง[v. exp.] (sai thung) EN: put in a bag   FR: mettre dans un sac
ใส่ถุง[v. exp.] (sai thung) EN: wear a condom   

English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
transgenic(adj jargon) ที่ถูกตัดต่อพันธุกรรม โดยเฉพาะการตัดต่อสารพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์ เช่น ยีนเรืองแสงของแมงกระพรุนมาใส่ในหนูให้หนูเรืองแสง เป็นต้น
blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, S. online diary, weblog, web diary
test tube(n) หลอดทดลอง, หลอดแก้วใส่สารเคมี
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)
mercerize(vt) ใส่ด่างลงไปในสิ่งทอ เช่น ฝ้าย เพื่อเพิ่มความคงทน ความเป็นเงามัน และการติดสีย้อมได้ดีขึ้น
leotard(n) ชุดรัดรูปที่เป็นชิ้นเดียวยาวตั้งแต่คอ คลุมลำตัว แต่ไม่มีส่วนปกคลุมขา นักกายกรรมและนักเล่นยิมนาสติกมักใส่ชุดประเภทนี้
overmix(vt) ใส่มากเกินไป เช่น Add the dry ingredients to the yogurt mixture and whisk just until combined, being careful not to overmix.
outercourse(n) เพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่, S. non-penetrative sex A. intercourse,
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, S. changing room, locker room (American),

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
armor[VI] ใส่เสื้อเกราะ
armor[VT] ใส่เสื้อเกราะ
armour[VI] ใส่เสื้อเกราะ
armour[VT] ใส่เสื้อเกราะ
asterisk[VT] ใส่เครื่องหมายดอกจัน
attentive[ADJ] ใส่ใจ, See also: เป็นห่วงเป็นใย, Syn. observant, mindful, intent
add in[PHRV] เพิ่มเข้าไป, See also: ใส่เพิ่ม, เพิ่มอีก, บวก
add on[PHRV] เพิ่มเข้าไป, See also: ใส่เพิ่ม, เพิ่มอีก, บวก
attire in[PHRV] แต่งตัว (เป็นพิเศษ), See also: ใส่เสื้อผ้า
bag[VT] ใส่ถุง, See also: เอาใส่กระเป๋า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accentuate(แอคเซน' ชูเอท) vt. อ่านเน้น, ทำให้เด่น,อ่านซ้ำ,ใส่เครื่องหมายเสียงเน้นหนัก, เน้น,ย้ำ-accentuation n., Syn. emphasize)
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession)
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
accuse(อะคิวซ') vt.,vi. กล่าวหา, ต่อว่า, ใส่ความ, Syn. charge, blame, incriminate
acetylate(อะเซท' ทิเลท) chem., vt. ใส่ acetyl group (s) ., Syn. acetylyze
acid-fast(แอส' ซิดฟาส) adj., n. สีไม่ตกเมื่อล้างด้วยแอลกอฮอล์ที่ใส่กรด
acidophilus milkนมเปรี้ยวที่เนื่องจากใส่เชื้อแบคทีเรียจำพวก Lactobacillus acidophilus
acylate(แอส' ซิเลท) vt., chem. ใส่ acyl group เข้าไป
adam and eve on a raftเนื้ออบใส่ไข่
advertent(แอดเวอ' เทินทฺ) adj. สนใจ,เอาใจใส่. -advertence, advertency n., Syn. heedful)

English-Thai: Nontri Dictionary
accusation(n) การกล่าวหา,การใส่ความ,การใส่ร้าย
accuse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้าย,ใส่ความ
advertent(adj) เอาใจใส่,สนใจ
affix(vt) ติดต่อกัน,ประทับ(ตรา),ใส่ความ
album(n) อัลบั้มรูป,สมุดใส่รูป
asperse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้ายป้ายสี,แพร่ข่าวเท็จ
aspersion(n) การกล่าวหา,การใส่ร้าย,ข่าวเท็จ
attend(vi) เอาใจใส่,ตั้งใจ,สนใจ,พร้อม,ดูแล,รับใช้
attention(n) ความสนใจ,การเอาใจใส่,การดูแล
attentive(adj) สนใจ,เอาใจใส่,เป็นห่วง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chlorinateใส่คลอรีน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
含める[ふくめる, fukumeru] ใส่รวม
スミアー[すみあー, sumia] ใส่ร้าย
gyo[漁, ryou] (phrase ) ใส่ในท้ายประโยค เพื่อบอกว่า ตัวเองเกี่ยวข้องกับปลา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
込める[こめる, komeru] Thai: ใส่ไว้ English: to put into
払う[はらう, harau] Thai: ใส่ใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
Ordner(n) |der, pl. Ordner| แฟ้มใส่เอกสารที่มีห่วงยึด
Scheiß drauf!(phrase slang) ช่างหัวมันเหอะ ลืมมันไปซะ (แปลตรงตัวคือ อุจจาระทับใส่มันไปเลย)
Aufmerksamkeit(n) |die, pl. Aufmerksamkeiten| ความสนใจ, ความเอาใจใส่ เช่น Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ขอบคุณมากสำหรับความสนใจของคุณ หรือ ขอบคุณมากที่คุณตั้งใจฟัง (มักใช้หลังจากผู้พูดจบการอภิปราย)
tragen(vt) |trägt, trug, hat getragen| สวมใส่เสื้อผ้า เช่น Gestern hat er eine auffällige rote Jacke getragen. เมื่อวานเขาใส่เสื้อแจ็กเก็ตสีแดงแปรดเตะตามากเลย, See also: S. anhaben, anziehen
anhaben(vt) |hatte an, hat angehabt| ใส่เสื้อผ้า, สวมใส่ เช่น Manche Leute in Europa haben einen Mantel im Winter an. ในฤดูหนาวผู้คนส่วนใหญ่ในยุโรปใส่เสื้อโค้ต, See also: S. tragen,
Füllung(n) |die, pl. Füllungen| ไส้ในขนม, เสิ่งที่ใส่เข้าไป, สิ่งอุด, สิ่งที่ใช้อุดฟัน, การเติมตำแหน่งว่าง
verkehrt(n) ไม่ถูกต้อง, ผิดแปลก, ผิดด้าน(เสื้อผ้า) เช่น Ist es verkehrt wenn ein Junge Ballet macht. มันผิดด้วยหรือถ้าเด็กผู้ชายเต้นบัลเล่ต์, Er hat das Hemd herum angezogen. เขาใส่เสื้อเชิ้ตกลับด้าน, See also: S. falsch,
anziehen(vt) |zog an, hat angezogen| สวมใส่(เสื้อผ้า), See also: S. tragen, anhaben, A. ausziehen,
Pantoffel(n) |der, pl. Pantoffeln| รองเท้าแตะที่ไว้ใส่ในบ้าน
Schließfach(n) |das, pl. Schließfächer| ตู้ใส่ของตามสถานีรถไฟหรือตามมหาวิทยาลัย,ล็อกเกอร์, See also: S. Spind,

French-Thai: Longdo Dictionary
porte-monnaie(n) |m., pl. -s| กระเป๋าใส่เศษสตางค์, See also: Related: porte-feuille
porte-feuille(n) |m, pl. -s| กระเป๋าเงินที่มีลักษณะยาวใส่ธนบัตรและบัตรต่างๆ, See also: Related: porte-monnaie
ouef de Pâques(phrase) ขนมที่ทำจากช็อคโกแลตชนิดหนึ่ง เป็นรูปไข่ ข้างในมักกลวง ไว้ใส่ขนมและลูกอมต่างๆ นิยมมอบให้แก่กันในช่วงวันอีสเตอร์ (Pâques)
tenir à qqn(phrase) ให้ความสำคัญ รักใคร่ ใส่ใจ ในบุคคล(หรือสิ่งของ) นั้นๆ (เป็นสำนวน)
soin(n) |m| การดูแล การเอาใจใส่ เช่น soin de la beauté การดูแลเรื่องความสวยความงาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top