ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suppress

S AH0 P R EH1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suppress-, *suppress*, suppres
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suppress(vt) หยุดยั้ง, See also: กำราบ, ปราบ, ปราบปราม, ยกเลิก, Syn. stop, quell, conquer, quash
suppress(vt) อดกลั้น, See also: ยับยั้ง, ระงับ, ข่มจิต, Syn. contain, repress, restrain
suppressor(n) เซลล์หรือยีนส์ที่หยุดยั้งการเติบโตของเซลล์ตัวอื่น
suppressor(n) เครื่องห้าม, See also: เครื่องระงับ
suppressant(n) ยาระงับอาการ, See also: ยายับยั้งอาการ
suppression(n) การปราบปราม, See also: การหยุดยั้ง, การขจัด, การล้มล้าง, Syn. abolition, elimination, quashing, destruction
suppression(n) การอดกลั้น, See also: การระงับ, การข่มจิต, Syn. constraint, repression, restraint
suppressible(adj) ซึ่งระงับ, See also: ซึ่งยับยั้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suppress(ซะเพรส') vt. ปราบ, ปราบปราม, ระงับ, เลิก, ยกเลิก, หยุดยั้ง, กลั้น, กด, บีบ, ห้าม, ขยี้, ทำลาย, ขจัด, อำพราง, ปิดบัง, See also: suppressedly adv. suppressible adj. suppressive adj. suppressly adv. suppressor n. suppresser n. คำที่มีความหมายเห
suppressant(ซะเพรส'เซินทฺ) n. ยาระงับ, สารระงับ, ยาระงับอาการ
suppression(ซะเพรส'เชิน) n. การระงับ, การหยุดยั้ง, การปราบปราม, การเลิก, การขจัด, การอำพราง, การปิดบัง., Syn. restraint, curb, check, repression
insuppressible(อินซะเพรส'ซะเบิล) adj. สุดที่จะข่มไว้ได้, ซึ่งไม่สามารถที่จะทนได้., See also: insuppressibly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
suppress(vt) ปราบปราม, เลิก, กดขี่, กลั้น, ห้าม, ทำลาย, บดขยี้
suppression(n) การระงับ, การกดขี่, การปราบปราม, การเลิก, การขจัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suppressed; reducedลดรูป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
suppression๑. การห้ามไหล๒. การกด๓. การพยายามลืม (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suppressionการปราบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suppressionการปราบ, การกำจัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suppression hearingการพิจารณาตัดพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suppression of evidenceการตัดพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They want to suppress my work!พวกนั้นจะยุบโครงการของฉัน! The Lawnmower Man (1992)
A way to suppress the mutant X gene.เพื่อใช้ในการยับยั้งยีนส์กลายพันธุ์ X-Men: The Last Stand (2006)
ES.W.A.T. will work in conjunction with the police to suppress the riots.ES.W.A.T. จะประสานงานกับตำรวจ เพื่อหยุดยั้งผู้ก่อจลาจล Appleseed Ex Machina (2007)
My colleague here is able to suppress The abilities in people around him.ผู้ร่วมงานของผมที่นี่หยุดความสามารถ ของคนอื่นที่อยู่รอบตัวเขาได้ Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)
You found a way to suppress it. How?นายรู้วิธีที่จะยับยั้งมัน อย่างไร? Chapter Six 'Dying of the Light' (2008)
It will suppress the rapid firing of neurons for the next three hours, making it unlikely that you'll have a seizure in that time, but Michael, any added mental or physical stress...มันไปยับยังการทำงานระบบประสาท มีผลนาน 3 ชม แทบไม่อยากเชื่อเลย Quiet Riot (2008)
There's just not as much as I would have expected, and if you jam a gun into a pillow to suppress the noise of a gunshot, there would be more powder burns.มันก็ไม่มากเท่าไหร่ไม่เท่าที่ฉันหวังไว้, และถ้าคุณจ่อปืนเข้าไปในหมอนให้หมอนดูดเสียงปืนทั้งหมดเอาไว็. มันจะต้องมีเขม่าดินปืนมากกว่านี้. Last Man Standing (2008)
It's not unusual to suppress the public's opinion.มันไม่ประหลาดหรือที่จะหยุดยั้ง ความคิดเห็นของมหาชน. Episode #1.5 (2008)
Midkine may be able to suppress the virus.บางที Midkine อาจจะช่วยกำจัดยับยั้งเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ Death Note: L Change the World (2008)
You suppress every spontaneous urge you ever have!คุณเก็บกดความต้องการตามธรรมชาติทุกอย่างที่คุณเคยมี Marry Me a Little (2009)
Zobelle's got enough automatic weapons to suppress a third World coup.โซเบลล่ามีอาวุธอัตโนมัติเพียงพอ ในการคุ้มกันกระบวนการโลกที่สาม Service (2009)
And still, I can't suppress the urge... to take her with me, onstage.แต่ฉันก็หยุดผลักดันเธอไม่ได้ ที่จะพาเธอร่วมเวทีเดียวกัน Nodame Cantabile: The Movie I (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suppressBy using four types of metal specific frequency resonance is suppressed.
suppressI suppressed a yawn.
suppressIt will take a long time to suppress the revolt.
suppressShe couldn't suppress her emotions.
suppressSuppress a riot.
suppressThe army was called to suppress the revolt.
suppressThe government tried to suppress all opposition parties.
suppressThe movement of South Africa can no longer suppress the movement for equality.
suppressThe news was suppressed for the time being.
suppressThe riot was suppressed without difficulty.
suppressTo what result my speech is related even if stranger's opinion can be suppressed cannot be imagined.
suppressUp till now American has called itself the world's police and continued suppression relying on military force.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดข่าว(v) hush news, See also: suppress news, Example: บริษัทปิดข่าวการปลดลูกจ้างเพื่อลดค่าใช้จ่าย, Thai Definition: เก็บความลับไว้ไม่ให้รั่วไหล
สะกด(v) suppress, See also: control, restrain, curb, hold in / back, repress, Example: จุลลาเองก็น้ำตารื่นแต่หล่อนสะกดไว้, Thai Definition: กลั้นไว้, ข่มไว้, Notes: (เขมร)
เก็บกด(v) repress, See also: suppress, dissimulate, subdue, quench, conceal, Syn. เปิดเผย, Example: มนุษย์มักคิดว่าเราสามารถเก็บกด หรือกักขังอารมณ์ไว้ได้ แต่โดยธรรมชาติ ความรู้สึกที่เก็บกดมักปรากฏออกมาในรูปแบบอื่นที่แอบแฝง, Thai Definition: ไม่แสดงความรู้สึก, ไม่แสดงอารมณ์
ค้ำคอ(v) force, See also: suppress, compel, constrain, coerce, Syn. บังคับ, Example: เพราะเกียรติยศค้ำคอเธอจึงไม่สามารถแต่งงานกับคนรักได้, Thai Definition: ทำให้อยู่ในฐานะจำใจต้องทำหรืองดเว้น
ยับยั้ง(v) restrain, See also: suppress, hold back, Syn. ยั้ง, Example: ถ้าไม่ได้เขายับยั้งข้อผิดพลาด เรื่องก็คงไม่จบง่ายๆ แบบนี้หรอก, Thai Definition: หยุดไว้, ชะงักไว้
ระงับ(v) restrain, See also: suppress, hold back, Syn. ยับยั้ง, หยุด, Ant. กำเริบ, Example: เมื่อระงับทุกข์ได้ ความสุขก็จะเกิดมาเอง, Thai Definition: ยับยั้งไว้, ทำให้สงบ
อั้น(v) retain, See also: suppress, hold back, restrain, refrain, repress, Syn. ยั้ง, กลั้น, กั้น, Ant. ปล่อย, Example: คนไข้อั้นปัสสาวะไว้ไม่อยู่
เผด็จ(v) subdue, See also: suppress, get rid of, cut, destroy, Syn. กำจัด, ขจัด, ปราบ, Example: ตำรวจทั้ง 4 นาย กำลังซุ่มวางแผนกันเพื่อหาหนทางเผด็จคนร้ายกลุ่มนี้ให้ได้, Thai Definition: ทำให้สิ้นไป, Notes: (เขมร)
เผด็จ(v) suppress, See also: get rid of, cut, dictate, Example: มือปืนทั้ง 4 คน ซุ่มวางแผนกันเพื่อหาทางเผด็จศึกเจ้าพ่อ, Thai Definition: ตัด, ขจัด, ขาด, Notes: (เขมร)
สะกดใจ(v) control oneself, See also: suppress one's emotion, restrain one's desires, repress oneself, Syn. ข่มใจ, สะกด, ข่มจิต, บังคับใจ, Example: แม่ต้องสะกดใจอย่างมากเมื่อได้ยินข่าวนั้น, Thai Definition: ข่มความรู้สึก, ทำให้ระงับใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำ[am] (v) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
อั้น[an] (v) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress  FR: restreindre ; limiter
ชำระล้าง[chamralāng] (v) EN: suppress ; subdue ; quell
ฝืนทน[feūnthon] (v) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear  FR: endurer ; supporter ; tolérer
ห้ามใจ[hāmjai] (v) EN: restrain oneself ; suppress one's feeling ; control one's feeling  FR: se dominer ; se contenir ; se maîtriser
การพรางคดี[kān phrāng khadī] (n, exp) EN: suppressing evidence of a crime
การระงับ[kān ra-ngap] (n) EN: suppression ; abatement
การยับยั้ง[kān yapyang] (n) EN: suppression ; veto
กลั้น[klan] (v) EN: restrain ; suppress ; hold back  FR: retenir ; réprimer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUPPRESS S AH0 P R EH1 S
SUPPRESSED S AH0 P R EH1 S T
SUPPRESSES S AH0 P R EH1 S IH0 Z
SUPPRESSOR S AH0 P R EH1 S ER0
SUPPRESSANT S AH0 P R EH1 S AH0 N T
SUPPRESSING S AH0 P R EH1 S IH0 NG
SUPPRESSION S AH0 P R EH1 SH AH0 N
SUPPRESSANTS S AH0 P R EH1 S AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suppress (v) sˈəprˈɛs (s @1 p r e1 s)
suppressed (v) sˈəprˈɛst (s @1 p r e1 s t)
suppresses (v) sˈəprˈɛsɪz (s @1 p r e1 s i z)
suppressor (n) sˈəprˈɛsər (s @1 p r e1 s @ r)
suppressing (v) sˈəprˈɛsɪŋ (s @1 p r e1 s i ng)
suppression (n) sˈəprˈɛʃən (s @1 p r e1 sh @ n)
suppressive (j) sˈəprˈɛsɪv (s @1 p r e1 s i v)
suppressors (n) sˈəprˈɛsəz (s @1 p r e1 s @ z)
suppressions (n) sˈəprˈɛʃənz (s @1 p r e1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
压制[yā zhì, ㄧㄚ ㄓˋ, / ] suppress; inhibit, #8,751 [Add to Longdo]
镇压[zhèn yā, ㄓㄣˋ ㄧㄚ, / ] suppression; repression; to suppress; to put down; to quell, #11,165 [Add to Longdo]
抑制剂[yì zhì jì, ㄧˋ ㄓˋ ㄐㄧˋ, / ] suppressant; inhibitor, #15,784 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコー減衰器[エコーげんすいき, eko-gensuiki] (n) { comp } echo suppressor [Add to Longdo]
サプレス[sapuresu] (n, vs) { comp } suppression [Add to Longdo]
サプレス可[サプレスか, sapuresu ka] (n) { comp } suppressible [Add to Longdo]
サプレッションプール[sapuresshonpu-ru] (n) (See 圧力抑制プール・あつりょくよくせいプール) suppression pool (nuclear reactor) [Add to Longdo]
ゼロサプレス[zerosapuresu] (n) { comp } zero suppression [Add to Longdo]
ゼロサプレス機能[ゼロサプレスきのう, zerosapuresu kinou] (n) { comp } zero suppression function [Add to Longdo]
ゼロ抑制[ゼロよくせい, zero yokusei] (n) { comp } zero suppression [Add to Longdo]
ゼロ抑制機能[ゼロよくせいきのう, zero yokuseikinou] (n) { comp } zero suppression function [Add to Longdo]
ダイエットふりかけ[daietto furikake] (n) (col) (See ふりかけ) furikake put on rice to make it blue, which is said to act as an appetite suppressant [Add to Longdo]
マーク認知抑止文字[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] (n) { comp } markup-scan-suppress characters [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サプレス[さぷれす, sapuresu] to suppress [Add to Longdo]
サプレス可[サプレスか, sapuresu ka] suppressible [Add to Longdo]
ゼロサプレス機能[ぜろさぷれすきのう, zerosapuresukinou] zero suppression function [Add to Longdo]
ゼロ抑制[ぜろよくせい, zeroyokusei] zero suppression [Add to Longdo]
ゼロ抑制機能[ぜろよくせいきのう, zeroyokuseikinou] zero suppression function [Add to Longdo]
マーク認知抑止文字[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] markup-scan-suppress characters [Add to Longdo]
隠蔽子[いんぺいし, inpeishi] suppressor [Add to Longdo]
無音抑制[むおんよくせい, muonyokusei] silence suppression [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suppress \Sup*press"\, v. t. [imp. & p. p. {Suppressed}; p. pr.
   & vb. n. {Suppressing}.] [L. suppressus, p. p. of supprimere
   to suppress; sub under + premere, pressum, to press. See
   {Sub-}, and {Press}.]
   1. To overpower and crush; to subdue; to put down; to quell.
    [1913 Webster]
 
       Every rebellion, when it is suppressed, doth make
       the subject weaker, and the prince stronger. --Sir
                          J. Davies.
    [1913 Webster]
 
   2. To keep in; to restrain from utterance or vent; as, to
    suppress the voice; to suppress a smile. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. To retain without disclosure; to conceal; not to reveal;
    to prevent publication of; as, to suppress evidence; to
    suppress a pamphlet; to suppress the truth.
    [1913 Webster]
 
       She suppresses the name, and this keeps him in a
       pleasing suspense.          --Broome.
    [1913 Webster]
 
   4. To stop; to restrain; to arrest the discharges of; as, to
    suppress a diarrhea, or a hemorrhage.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To repress; restrain; put down; overthrow; overpower;
     overwhelm; conceal; stifle; stop; smother.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suppress
   v 1: to put down by force or authority; "suppress a nascent
      uprising"; "stamp down on littering"; "conquer one's
      desires" [syn: {suppress}, {stamp down}, {inhibit},
      {subdue}, {conquer}, {curb}]
   2: come down on or keep down by unjust use of one's authority;
     "The government oppresses political activists" [syn:
     {oppress}, {suppress}, {crush}]
   3: control and refrain from showing; of emotions, desires,
     impulses, or behavior [syn: {inhibit}, {bottle up},
     {suppress}]
   4: put out of one's consciousness [syn: {suppress}, {repress}]
   5: reduce the incidence or severity of or stop; "suppress a
     yawn"; "this drug can suppress the hemorrhage"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top