ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uprooter

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uprooter-, *uprooter*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uprooter(n) ผู้ที่ย้ายถิ่นฐาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I cannot uproot myself again.ฉันถอนรกรากตัวเองอีกไม่ได้นะ Wuthering Heights (1992)
Harder, the wind uprooted him whose head touched the sky and whose feet, the empire of the dead."'รุนแรงยิ่งขึ้น พายุยังคงถาโถมโหมกระหน่ำ อย่างรุนเเรงจนต้นโอ๊กหักโค่นลง "สิ้นแล้วต้นโอ๊กผู้ยิ่งใหญ่" Wild Reeds (1994)
But I'm not gonna do that. I'm not gonna uproot us.แต่ผมจะไม่ได้ทำงั้นหรอก ผมจะไม่ทำร้ายพวกเรา Marley & Me (2008)
I don't want you to take this the wrong way, but I can't just uproot my life like that.ใช่ Grilled (2009)
To uproot my whole life here?ที่จะให้ทำลายชีวิตทั้งหมดที่อยู่ที่นี่? Connect! Connect! (2009)
and a time to die, a time to plant and a time to uproot the plant, a time to kill and a time to heal... a time to tear down and a time to build...เวลาเพื่อการเกิด และเวลาเพื่อการตาย เวลาที่จะเพาะปลูก และเวลาที่จะเก็บเกี่ยว เวลาที่จะฆ่า และเวลาที่จะรักษา... เวลาที่จะพังทลาย และเวลาที่จะสร้าง... Good Mourning (2009)
You want this guy to uproot his entire lifeคุณต้องการให้หมอนั่นย้ายถิ่นฐานจากบ้านเกิด The Coffee Cup (2009)
His family uprooted from the city, forcing him to adapt to his new surroundings.ต้นตระกูลเขาเป็นคนเมือง ซึ่งบังคับให้เขาต้องปรับตัว กับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ เขากระหายที่จะปรับตัว JJ (2010)
In the name of our Lord, Jesus Christ be uprooted and expelled from this creature of God.ในนามของพระเจ้าของเรา เยซู คริสต์ จงถูกขับไล่และไถ่ถอนออกไป \ จากผู้รับใช้ของพระเจ้า The Rite (2011)
I then had to, you know, confront the question of what, if anything, survived and where, if at all, can a human soul be transplanted, uprooted from one brain to another brain?จากนั้นฉันก็ต้องคุณรู้เผชิญหน้ากับ คำถาม ของสิ่งที่ถ้ามีอะไรที่รอดชีวิต และสถานที่ที่ถ้าที่ทั้งหมด Is There Life After Death? (2011)
Would you uproot your entire life for a job? Be honest.เป็นคุณจะย้ายมาทำงานเหรอ ถามจริง Friends with Benefits (2011)
To uproot our family and move somewhere we've never lived before?ในการถอนรากครอบครัวของเรา แล้วก็ย้ายไปในที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อน Putting It Together (2011)

WordNet (3.0)
destroyer(n) a person who destroys or ruins or lays waste to, Syn. undoer, uprooter, waster, ruiner

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top