Search result for

overturn

(57 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overturn-, *overturn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overturn[VI] ้คว่ำลง, See also: พลิกคว่ำ, Syn. topple, turn over
overturn[VT] ทำให้คว่ำ, See also: ทำให้ล้ม, คว่ำ, พลิกคว่ำ, Syn. topple, turn over
overturn[VT] ล้มจากอำนาจ, Syn. overthrow, dethrone
overturn[N] การทำให้คว่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overturn(โอ'เวอะเทิร์น) vt.,vi.,n. (การ) ล้มล้าง,คว่ำ,พลิกตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
overturn(n) การกลับตัว,การทำลายล้าง,การพลิกตัว,การล้มคว่ำ
overturn(vi,vt) กลับตัว,ทำลายล้าง,พลิกตัว,ล้มคว่ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
overturned fold; overfoldชั้นหินคดโค้งตลบทับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overturned Folds ชั้นหินคดโค้งตลบทับ
ชั้นหินคดโค้งที่มีระนาบแนวแกนเอียง และส่วนข้างทั้งสองเทไปทางเดียวกันแต่มักมีมุมเทต่างกัน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The bite of the Questing Beast is a death sentence that no magic can overturn.พิษของอสูรกายปริศนานั้นมีผลถึงชีวิต คาถาใดก็ไม่อาจแก้ไขได้ Le Morte d'Arthur (2008)
They even destroyed the tents on the clearing and overturned the party table as well.พวกเขาเป็นพวกรื้อถอน หรือว่านักเลงกันแน่? พวกเขาทำลายเต้นท์ที่อยู่ตรงลานโล่งด้วยนะ และก็ล้มโต๊ะทั้งหมดเลย. Episode #1.9 (2008)
Well here's to overturning assumptions, huh?โห.. ..นี่กะจะล้มสมมุติฐานเลยใช่ไหม? The Ugly Truth (2009)
So I was hoping that maybe if I came and explained it to you, that you might be able to get that overturned for me.เพราะงั้น ฉันคิดว่า ที่ฉันมานี่ก็เพราะจะอธิบายมัน บางทีคุณช่วยผมได้ Saw VI (2009)
on sexual assault that you so ably prosecuted was overturned.คำร้องข้อกล่าวหาของคุณ... ถูกยกฟ้อง Bound (2009)
The fact is everyone does it-- sometimes with the help of an overturned cushion... sometimes by means of a large potted plant... other times using the top button of a shirt.บางครั้งเพราะความช่วยเหลือจากการกลับด้านเบาะนั่ง บางครั้งจากกระถางต้นไม้ใบใหญ่ บางครั้งก็เพราะการติดกระดุมเม็ดบนสุด Rose's Turn (2009)
Traffic now, the M23 is closed eastbound at junction 19 due to an overturned heavy-goods vehicle.ที่เกิดจากแกงค์วัยรุ่น การจราจร การจราจรยังคงหนาแน่น ในเเถบเเยกเบเคอร์ Harry Brown (2009)
We don't have any evidence, so if he overturns his testimony, then that's the end of it.เราไม่มีหลักฐานอะไรเลย ก็ในเมื่อเขาสารภาพออกมาเอง ก็จบแล้วอย่างนั้นเหรอ? Orutorosu no inu (2009)
I should overturn the US investigation results?ผมควรจะสรุปให้ต่างจากของทีมสืบสวนอเมริกา? The Case of Itaewon Homicide (2009)
Therefore, the original verdict will be overturned and the case will be sent to the Supreme Court.ดังนั้น คำตัดสินจากศาลชั้นต้นจึงได้ถูกหักล้างแล้ว คดีนี้จะถูกส่งต่อไปยังชั้นศาลฏีกา The Case of Itaewon Homicide (2009)
Masters in mind overturned leaf feet, kicked over a boxing championอาจารย์ยิปพลิกกลับ เตะแชมป์ล้มลงแล้วครับ Ip Man 2 (2010)
We have a late-model red pickup overturned......เรามีรุ่นล่าสุดที่ทำให้ พวกเสื้อแดงหน้าหงายได้... In This Home on Ice (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overturnA farm boy accidentally overturned his wagon load of wheat on the road.
overturnHe scattered the coins of the money-changers and overturned their table.
overturnThen I'll help you overturn the wagon.
overturnThe Supreme Court overturned a previous decision.
overturnThe train was overturned.
overturnThe vase on my desk overturned when I jumped up in surprise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้ม[V] overthrow, See also: overturn, bring down, destroy, depose, unseat, topple, Syn. โค่น, ทำลาย, Ant. จัดตั้ง, Example: พวกเขาทำเช่นนี้ก็เพื่อจะล้มโครงการ
คว่ำ[V] overturn, See also: overthrow, upset, destroy, ruin, defeat, Syn. กำจัด, ปราบปราม, เอาชนะ, ทำลาย, ล้มล้าง, Example: ทหารใช้อำนาจและปืนที่ตนมีอยู่ทำรัฐประหาร คว่ำรัฐบาล ยุบสภา ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งจากนั้นก็เข้าครองอำนาจทางการเมือง
หกคว่ำ[V] capsize, See also: overturn, turn over, Syn. พลิกคว่ำ, Ant. พลิกหงาย, Example: ชามก๋วยเตี๋ยวราดหน้าทะเลหกคว่ำลงบนโต๊ะอาหาร
หงายท้อง[V] overturn, See also: turn over, tip over, Syn. หงายหลัง, Example: รถดับเพลิงที่แล่นมาด้วยความเร็วสูงชนเขาจนหงายท้อง, Thai definition: พลัดตกหรือคว่ำโดยเอาหลังลง
เทกระจาด[V] overturn, See also: reverse, upturn, overthrow, Syn. คว่ำ, พลิกคว่ำ, อุบัติเหตุ, Example: มีข่าวว่ารถโดยสารสายเหนือเทกระจาดผู้โดยสารที่จังหวัดนครสวรรค์รถโดยสารเทกระจาดที่จังหวัดสุรินทร์, Thai definition: อาการที่รถบรรทุกหรือรถโดยสารเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้โดยสารตายหรือได้รับบาดเจ็บหรือข้าวของต้องเสียหายไปทั้งคัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โค่น[v.] (khōn) EN: fall ; be overthrown ; come down ; fell ; overturn ; overthrow ; topple   FR: abattre
คว่ำ[v.] (khwam) EN: invert ; turn upside down ; capsize ; turn over ; overturn   FR: chavirer ; se renverser ; se retourner ; retourner
คว่ำ[v.] (khwam) EN: overturn ; overthrow ; upset ; destroy ; ruin ; defeat   FR: renverser ; défaire
ก่อวินาศกรรม[v. exp.] (kø winātsakam) EN: sabotage ; undermine ; overturn   
หงายท้อง[v.] (ngāithøng) EN: overturn ; turn over ; tip over   

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERTURN    OW1 V ER0 T ER2 N
OVERTURNS    OW1 V ER0 T ER2 N Z
OVERTURNED    OW1 V ER0 T ER2 N D
OVERTURNING    OW1 V ER0 T ER2 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overturn    (v) (ou2 v @ t @@1 n)
overturns    (v) (ou2 v @ t @@1 n z)
overturned    (v) (ou2 v @ t @@1 n d)
overturning    (v) (ou2 v @ t @@1 n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃぶ台返し;チャブ台返し;卓袱台返し[ちゃぶだいがえし(ちゃぶ台返し;卓袱台返し);チャブだいがえし(チャブ台返し), chabudaigaeshi ( chabu dai kaeshi ; chabudai kaeshi ); chabu daigaeshi ( chabu dai ] (n) (See ちゃぶ台) flipping a table over in anger; overturning a table in anger [Add to Longdo]
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse [Add to Longdo]
引っ繰り返る(P);引っくり返る;ひっくり返る;引繰り返る[ひっくりかえる, hikkurikaeru] (v5r,vi) to be overturned; to be upset; to topple over; to be reversed; (P) [Add to Longdo]
転倒(P);顛倒[てんとう, tentou] (n,vs,adj-no) (1) falling down; tumbling; overturning; turning over; (2) reversing; inverting; inversion; (3) getting upset; (P) [Add to Longdo]
転覆(P);顛覆;転ぷく[てんぷく, tenpuku] (n,vs) (1) capsizing; overturn; turning over; upset; (2) overthrow (e.g. a government); (P) [Add to Longdo]
覆す[くつがえす, kutsugaesu] (v5s,vt) to overturn; to upset; to overthrow; to undermine; (P) [Add to Longdo]
覆る[くつがえる, kutsugaeru] (v5r,vi) (1) to topple over; to be overturned; to capsize; (2) to be overruled; to be reversed; to be discredited; (P) [Add to Longdo]
返す(P);反す(P)[かえす, kaesu] (v5s,vt) (1) (esp. 返す) (See 帰す・かえす) to return (something); to restore; to put back; (2) to turn over; to turn upside down; to overturn; (3) (esp. 返す) to pay back; to retaliate; to reciprocate; (suf,v5s) (4) (after the -masu stem of a verb) to repeat ...; to do ... back; (P) [Add to Longdo]
面子[メンツ, mentsu] (n) game of slapping cards down to overturn opponent's [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overturn \O`ver*turn"\, v. t. [imp. & p. p. {Overturned}; p. pr.
   & vb. n. {Overturning}.]
   1. To turn or throw from a basis, foundation, or position; to
    overset; as, to overturn a carriage or a building.
    [1913 Webster]
 
   2. To subvert; to destroy; to overthrow.
    [1913 Webster]
 
   3. To overpower; to conquer. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To demolish; overthrow. See {Demolish}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overturn \O"ver*turn`\, n.
   The act off overturning, or the state of being overturned or
   subverted; overthrow; as, an overturn of parties.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overturn
   n 1: the act of upsetting something; "he was badly bruised by
      the upset of his sled at a high speed" [syn: {upset},
      {overturn}, {turnover}]
   2: an improbable and unexpected victory; "the biggest upset
     since David beat Goliath" [syn: {overturn}, {upset}]
   v 1: turn from an upright or normal position; "The big vase
      overturned"; "The canoe tumped over" [syn: {overturn},
      {turn over}, {tip over}, {tump over}]
   2: cause to overturn from an upright or normal position; "The
     cat knocked over the flower vase"; "the clumsy customer
     turned over the vase"; "he tumped over his beer" [syn:
     {overturn}, {tip over}, {turn over}, {upset}, {knock over},
     {bowl over}, {tump over}]
   3: rule against; "The Republicans were overruled when the House
     voted on the bill" [syn: {overrule}, {overturn}, {override},
     {overthrow}, {reverse}]
   4: cause the downfall of; of rulers; "The Czar was overthrown";
     "subvert the ruling class" [syn: {overthrow}, {subvert},
     {overturn}, {bring down}]
   5: cancel officially; "He revoked the ban on smoking"; "lift an
     embargo"; "vacate a death sentence" [syn: {revoke}, {annul},
     {lift}, {countermand}, {reverse}, {repeal}, {overturn},
     {rescind}, {vacate}]
   6: change radically; "E-mail revolutionized communication in
     academe" [syn: {revolutionize}, {revolutionise}, {overturn}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top