Search result for

kill

(137 entries)
(0.0063 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kill-, *kill*
English-Thai: Longdo Dictionary
killer(adj slang ) ดีมาก, ยอดเยี่ยม
killer(adj slang ) มีประสิทธิภาพอย่างมาก, น่าประทับใจมาก
killer bee(n) ผึ้งมรณะ
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kill[N] การเข่นฆ่า, See also: การฆ่า, การสังหาร, การฆ่าฟัน, การประหาร, การฆาตกรรม, Syn. murder, assassination, homicide
kill[VT] ฆ่า, See also: เข่นฆ่า, สังหาร, ฆ่าฟัน, สังหาร, ประหัตประหาร, ฆาตกรรม, Syn. murder, assassinate
kill[VI] ทำให้ตาย, See also: ทำให้เสียชีวิต, เป็นเหตุให้ตาย, เป็นเหตุให้เสียชีวิต, Syn. murder, assassinate
killer[N] ผู้ฆ่า, See also: นักฆ่า, ฆาตกร, Syn. murderer, assassin
killing[ADJ] ถึงตาย, Syn. fatal, mortal, lethal
kill off[PHRV] ฆ่า, See also: ทำให้ตาย
kill with[PHRV] ฆ่าด้วยวิธี, See also: ทำให้ตายด้วย
killer whale[N] ปลาวาฬเพชรฆาต, Syn. orca
kill oneself with mirth[IDM] สนุกสนานมาก, See also: รื่นเริงมาก
kill oneself with laughter[IDM] สนุกสนานมาก, See also: รื่นเริงมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kill(คิล) {killed,killing,kills} v. ฆ่า,สังหาร,ทำให้ตาย,ทำลาย,ประหาร,ทำให้หยุด,ระงับ,ทำ,ให้เป็นกลาง,ถูกฆ่าตาย,เอาชนะโดยสิ้นเชิง n. การฆ่า,การสังหาร,สัตว์ที่ถูกฆ่า -Phr. (kill off ฆ่าหรือทำลายโดยสิ้นเชิง), Syn. slay
killer(คิล'เลอะ) n. ผู้ฆ่า,มือสังหาร,สิ่งสังหาร
killer whalen. ปลาวาฬเพชรฆาต
killifish(คิล'ลิฟิช) n. ชื่อปลาเล็ก ๆ
killing(คิล'ลิง) n. การฆ่า,การทำลาย,เหยื่อทั้งหมดที่ได้จากการล่า adj. ซึ่งถูกฆ่า,ถึงตาย,เหนื่อยอ่อน,ดึงดูดความสนใจ,ขบขันมาก,อดที่จะหัวเราะไม่ได้., See also: killingly adv.
lady-killer(เล'ดีคิล'เลอะ) n. ผู้ชายที่ผู้หญิงหลงใหลมาก,เสื้อผู้หญิง., See also: lady-killing n.,adj., Syn. philanderer
mercy killingn. การตายอย่างสงบหรือไม่เจ็บปวด,การฆ่าหรือทำให้ตายอย่างสงบ., Syn. euthanasia
painkiller(เพน'คิลเลอะ) n. สิ่งที่ระงับปวด
skill(สคิล) n. ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความสามารถ,ฝีมือ,ความช่ำชอง,ความแคล่วคล่อง. vi. ช่วยเหลือ,เป็นประโยชน์,มีผล, See also: skillless adj.
skilled(สคิลดฺ) adj. เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,มีฝีมือ,ช่ำชอง,แคล่วคล่อง,ต้องใช้ฝีมือ, Syn. skillful

English-Thai: Nontri Dictionary
kill(vt) ฆ่า,ประหารชีวิต,ปราบ,กำจัด,หยุด,ทำลาย
killer(n) ฆาตกร,มือสังหาร
killing(n) การฆ่า,การสังหาร,การประหาร,การทำลาย,เหยื่อ
skill(n) ความคล่องแคล่ว,ความชำนาญ,ความฉลาด,ทักษะ,ความสามารถ
skilled(adj) ซึ่งใช้ความชำนาญ,มีฝีมือ,ที่มีความสามารถ
skillful(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,คล่อง,ว่องไว,ฉลาด
skillfully(adv) อย่างชำนาญ,อย่างมีฝีมือ,อย่างว่องไว,อย่างฉลาด,อย่างแคล่วคล่อง
unskilled(adj) ไม่ชำนาญ,ไม่คล่อง,ไม่มีฝีมือ,ไม่เชี่ยวชาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
killฆ่าผู้อื่น, ฆ่าคน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
killลบทิ้ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kill by negligenceฆ่าคนโดยประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
killed instantlyถูกฆ่าตายทันที [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
killing by misadventureการฆ่าคนโดยไม่เจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
killing of unborn personการฆ่าทารกในครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kill Wellการปรับสภาพความดันหลุมให้เข้าสู่สมดุลย์ความดันและการกำจัดของไหลออกจากหลุม, การปรับสภาพความดันหลุมให้เข้าสู่สมดุลย์ความดันและการกำจัดของไหลออกจากหลุมโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะ (หรือหากมีก็ให้น้อยที่สุด) [ปิโตรเลี่ยม]
Killerเหวี่ยงแขนคู่ [การแพทย์]
Killer Cellsเซลล์ทำลาย [การแพทย์]
Killer cells, Naturalเซลล์พิฆาตตามธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Killer Cells, Naturalเซลล์ทำลายตามธรรมชาติ [การแพทย์]
Killer, Naturalนักฆ่าโดยธรรมชาติ [การแพทย์]
Killingการฆ่า, การฆ่าทำลาย [การแพทย์]
Killing, Intracellularทำลายเชื้อภายในเซลล์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
killer bee (n name) ผึ้งเพชรฆาต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kill himฆ่าซะ Bang and Burn (2007)
Kill me then.ฆ่าผมซะสิ Rain on the Evil and on the Good (2012)
Kill 'em!- ฆ่ามัน! You're No Good (2013)
And there, my faithful Huntsman, you will kill her!และมีนายพรานที่ซื่อสัตย์ของ ฉัน คุณจะฆ่าเธอ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You want to get us all killed?คุณต้องการได้รับพวกเราทุกคน ถูกฆ่าตาย? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We'll kill it dead.เราจะฆ่ามันตาย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let's kill it before it wakes up.เถอะฆ่ามันก่อนที่จะตื่นขึ้นมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Which end do we kill?ซึ่งเราไม่สิ้นฆ่า? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-If you do, she'll kill me. -Kill you?ถ้าคุณทำเธอจะฆ่าฉัน ฆ่าคุณ? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The Queen'll kill her!สมเด็จพระราชินีจะฆ่าเธอ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-She'll kill her!เธอจะฆ่าเธอ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Father was killed in the war, mother died last year.พ่อเธอตายในสงคราม แม่เธอก็ตายเมื่อปีก่อน The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
killSome read books to kill time.
killMany people were killed in the accident.
killI strolled along the streets to kill time.
killOne day he killed himself.
killBill was killed with a gun.
killFew people were killed in the car accident.
killLet's play some video games to kill time.
killThis is it. They're going to kill me.
killCuriosity killed the cat.
killOsamu Dazai killed himself.
killKill two birds with one stone.
killAs a result of a traffic accident, several persons were killed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ฆ่า[N] killer, See also: slayer, Syn. คนฆ่า, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามสืบหาผู้ฆ่าเจ้าของบริษัท, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำให้ตาย
ฆ่าปิดปาก[V] kill, See also: slay, destroy, Example: พวกที่ข่มขืนนักเรียนบางรายลงทุนฆ่าปิดปากเด็กเลยทีเดียว, Thai definition: ฆ่าเสียเพื่อไม่ให้เปิดเผยความลับ
สังหาร[V] kill, See also: make die, murder, execute, dispatch, Syn. ฆ่า, ประหาร, ทำลายล้าง
คดีลอบสังหาร[N] assassination, See also: killing, Syn. คดีลอบฆ่า, Example: เขาถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับคดีลอบสังหาร จนถูกถอดยศจากพันเอกสู่สามัญชน, Thai definition: คดีเกี่ยวกับการลอบทำร้ายบุคคลให้ถึงแก่ความตาย
คร่าชีวิต[V] kill, Syn. เอาชีวิต, Example: ในสภาพปัจจุบันอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่รถยนต์ได้คร่าชีวิตมนุษย์ไปเป็นจำนวนมาก, Thai definition: ทำให้ตาย, ทำให้เสียชีวิต
เปลืองใจ[V] discourage, See also: kill one's enthusiasm, Example: อย่าคิดถึงเขาให้เปลืองใจเลย, Thai definition: เสียกำลังใจ
ลอบฆ่า[V] assassinate, See also: kill, murder, Syn. ลอบสังหาร, Example: ผู้ที่ลอบฆ่าประธานาธิบดีเคนเนดีเป็นคนวิกลจริต
ลอบสังหาร[V] assassinate, See also: kill, murder, Syn. ลอบฆ่า, Example: ผู้นำตะวันออกกลางถูกลอบสังหารอย่างเหี้ยมโหด
นักฆ่า[N] killer, See also: assassin, slyer, gunman, hit man, Syn. มือสังหาร, Example: ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานว่ามือปืนต้องเป็นนักฆ่ามืออาชีพหรือไม่ก็ผ่านงานที่ใช้อาวุธมาอย่างโชกโชน, Thai definition: ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างสังหารชีวิตผู้อื่น
เข่นฆ่า[V] kill, See also: murder, slaughter, Syn. ฆ่า, เข่น, Example: ศัตรูคอยจ้องจะเข่นฆ่าตระกูลเราให้หมดไปจากโลกนี้, Thai definition: ทำร้ายโดยใช้กำลังให้ถึงแก่ชีวิตเพราะความโกรธแค้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in   FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient   FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient   FR: expérimenté
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill   FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
ช่าง[n.] (chang) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker   FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ช่างฝีมือ[n.] (chang fīmeū) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman   FR: artisan [m] ; ouvrier spécialisé [m]
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: doughty fighter ; skillful swordman ; blade ; warrior ; fighter   
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert   FR: doué ; talentueux ; expert
เชี่ยวชาญ[v.] (chīochān) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced   FR: exceller ; être un expert
เชี่ยวชาญ[adj.] (chīochān) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced   FR: expérimenté ; spécialisé

CMU English Pronouncing Dictionary
KILL    K IH1 L
KILLS    K IH1 L Z
KILLE    K IH1 L
KILLEY    K IH1 L IY0
KILLAM    K IH1 L AH0 M
KILLEN    K IH1 L AH0 N
KILLER    K IH1 L ER0
KILLIN    K IH1 L IH2 N
KILLED    K IH1 L D
KILLIAN    K IH1 L Y AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kill    (v) (k i1 l)
kills    (v) (k i1 l z)
killed    (v) (k i1 l d)
killer    (n) (k i1 l @ r)
killers    (n) (k i1 l @ z)
killing    (v) (k i1 l i ng)
killjoy    (n) (k i1 l jh oi)
killings    (n) (k i1 l i ng z)
killjoys    (n) (k i1 l jh oi z)
Killarney    (n) (k i1 l aa1 n ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Killerwal(n) |der, pl. Killerwale| ปลาวาฬเพชฌฆาต ลำตัวมีสีขาวและดำสลับกัน มีครีบขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ในทะเลน้ำเย็น
Image:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spaßverderber {m}kill joy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony [Add to Longdo]
お上手[おじょうず, ojouzu] (n,adj-na) (1) skill; skillful; dexterity; (2) flattery [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
すけこまし[, sukekomashi] (n) lady-killer; philanderer [Add to Longdo]
つぶしが利く;潰しが利く[つぶしがきく, tsubushigakiku] (exp,v5k) to be valuable as scrap; to be able to do other work; to have marketable skills [Add to Longdo]
ど下手[どべた, dobeta] (n,adj-na) very unskillful; extremely awkward [Add to Longdo]
ばらす[, barasu] (v5s,vt) (1) to expose; to lay open (e.g. secret); (2) to take to pieces; (3) to kill; to murder; (P) [Add to Longdo]
ぶっ殺す;打っ殺す;打殺す(io)[ぶっころす, bukkorosu] (v5s,vt) to beat to death; to kill [Add to Longdo]
へぼい[, heboi] (adj-i) (See へぼ) clumsy; unskillful; bungling; poor; bad [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杀手[shā shǒu, ㄕㄚ ㄕㄡˇ, / ] killer, #6,207 [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, ] kill, #29,015 [Add to Longdo]
杀生[shā shēng, ㄕㄚ ㄕㄥ, / ] kill (life), #40,728 [Add to Longdo]
暗害[àn hài, ㄢˋ ㄏㄞˋ, ] kill secretly; stab in the back, #72,592 [Add to Longdo]
[kān, ㄎㄢ, ] kill; suppress, #81,783 [Add to Longdo]
屠杀者[tú shā zhě, ㄊㄨˊ ㄕㄚ ㄓㄜˇ, / ] killer; butcher, #185,315 [Add to Longdo]
残杀者[cán shā zhě, ㄘㄢˊ ㄕㄚ ㄓㄜˇ, / ] killer; butcher; slaughterer, #693,949 [Add to Longdo]
杀手级应用[shā shǒu jí yìng yòng, ㄕㄚ ㄕㄡˇ ㄐㄧˊ ˋ ㄩㄥˋ, / ] killer application; killer app [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キラーアプリケーション[きらーあぷりけーしょん, kira-apurike-shon] "killer" application [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kill \Kill\ (k[i^]l), n.
   A kiln. [Obs.] --Fuller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kill \Kill\, n. [D. kil.]
   A channel or arm of the sea; a river; a stream; as, the
   channel between Staten Island and Bergen Neck is the Kill van
   Kull, or the Kills; -- used also in composition; as,
   Schuylkill, Catskill, etc.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kill \Kill\, v. t. [imp. & p. p. {Killed} (k[i^]ld); p. pr. &
   vb. n. {Killing}.] [OE. killen, kellen, cullen, to kill,
   strike; perh. the same word as cwellen, quellen, to kill (cf.
   {Quell}), or perh. rather akin to Icel. kolla to hit in the
   head, harm, kollr top, summit, head, Sw. kulle, D. kollen to
   kill with the ax.]
   1. To deprive of life, animal or vegetable, in any manner or
    by any means; to render inanimate; to put to death; to
    slay.
    [1913 Webster]
 
       Ah, kill me with thy weapon, not with words !
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To destroy; to ruin; as, to kill one's chances; to kill
    the sale of a book. "To kill thine honor." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Her lively color kill'd with deadly cares. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to cease; to quell; to calm; to still; as, in
    seamen's language, a shower of rain kills the wind; new
    sound insultation killed the loud noises from outside.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Be comforted, good madam; the great rage,
       You see, is killed in him.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To destroy the effect of; to counteract; to neutralize;
    as, alkali kills acid.
    [1913 Webster]
 
   5. To waste or spend unprofitably; -- usually used of time;
    as, he killed an hour waiting for the doctor to see him.
    [PJC]
 
   6. To cancel or forbid publication of (a report, article,
    etc.), after it has been written; as, they killed the
    article after getting threats of a lawsuit.
    [PJC]
 
   {To kill time}, to busy one's self with something which
    occupies the attention, or makes the time pass without
    tediousness.
 
   Syn: To murder; assassinate; slay; butcher; destroy. -- To
     {Kill}, {Murder}, {Assassinate}. To kill does not
     necessarily mean any more than to deprive of life. A man
     may kill another by accident or in self-defense, without
     the imputation of guilt. To murder is to kill with
     malicious forethought and intention. To assassinate is
     to murder suddenly and by stealth. The sheriff may kill
     without murdering; the duelist murders, but does not
     assassinate his antagonist; the assassin kills and
     murders.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kill \Kill\, n.
   1. The act of killing.
 
       "There is none like to me!" says the cub in the
       pride of his earliest kill.      --Kipling.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. An animal killed in the hunt, as by a beast of prey.
 
       If ye plunder his kill from a weaker, devour not all
       in thy pride.             --Kipling.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kill
   n 1: the act of terminating a life [syn: {killing}, {kill},
      {putting to death}]
   2: the destruction of an enemy plane or ship or tank or missile;
     "the pilot reported two kills during the mission"
   v 1: cause to die; put to death, usually intentionally or
      knowingly; "This man killed several people when he tried to
      rob a bank"; "The farmer killed a pig for the holidays"
   2: thwart the passage of; "kill a motion"; "he shot down the
     student's proposal" [syn: {kill}, {shoot down}, {defeat},
     {vote down}, {vote out}]
   3: end or extinguish by forceful means; "Stamp out poverty!"
     [syn: {stamp out}, {kill}]
   4: be fatal; "cigarettes kill"; "drunken driving kills"
   5: be the source of great pain for; "These new shoes are killing
     me!"
   6: overwhelm with hilarity, pleasure, or admiration; "The
     comedian was so funny, he was killing me!"
   7: hit with so much force as to make a return impossible, in
     racket games; "She killed the ball"
   8: hit with great force; "He killed the ball"
   9: deprive of life; "AIDS has killed thousands in Africa"
   10: cause the death of, without intention; "She was killed in
     the collision of three cars"
   11: drink down entirely; "He downed three martinis before
     dinner"; "She killed a bottle of brandy that night"; "They
     popped a few beer after work" [syn: {toss off}, {pop}, {bolt
     down}, {belt down}, {pour down}, {down}, {drink down},
     {kill}]
   12: mark for deletion, rub off, or erase; "kill these lines in
     the President's speech" [syn: {kill}, {obliterate}, {wipe
     out}]
   13: tire out completely; "The daily stress of her work is
     killing her"
   14: cause to cease operating; "kill the engine"
   15: destroy a vitally essential quality of or in; "Eating
     artichokes kills the taste of all other foods"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top