ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -侶-, *侶*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[侶, lǚ, ㄌㄩˇ] companion; associate with
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  呂 (lǚ ㄌㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] person

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情侣[qíng lǚ, ㄑㄧㄥˊ ㄌㄩˇ, / ] sweethearts; lovers, #4,823 [Add to Longdo]
伴侣[bàn lǚ, ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ, / ] companion; mate; partner, #9,416 [Add to Longdo]
[lǚ, ㄌㄩˇ, / ] companion, #21,421 [Add to Longdo]
僧侣[sēng lǚ, ㄙㄥ ㄌㄩˇ, / ] monk, #36,906 [Add to Longdo]
伴侣号[bàn lǚ hào, ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ ㄏㄠˋ, / ] HMS Consort, Royal Navy destroyer involved in 1949 Amethyst incident on Changjiang [Add to Longdo]
性伴侣[xìng bàn lǚ, ㄒㄧㄥˋ ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ, / ] sex partner [Add to Longdo]
神雕侠侣[Shén diāo xiá lǚ, ㄕㄣˊ ㄉㄧㄠ ㄒㄧㄚˊ ㄌㄩˇ, / ] The Return of the Condor Heroes (classic wuxia martial arts TV films of 1998 and 2006 based on novel by Jinyong 金庸); variant of 神鵰俠|神雕侠侣 [Add to Longdo]
神雕侠侣[Shén diāo xiá lǚ, ㄕㄣˊ ㄉㄧㄠ ㄒㄧㄚˊ ㄌㄩˇ, / ] The Return of the Condor Heroes (classic wuxia martial arts TV films of 1998 and 2006 based on novel by Jinyong 金庸) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょはん, ryohan] (n) companion [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Two is company, but three is none. [Proverb]二人は伴三人は仲間割れ。 [Proverb]
He practices austerities almost like a monk.彼は僧に近い禁欲生活をしている。
It's not as if an emissary from outer space will have slipped into school uniform and be loitering around seeking a partner.別に制服着込んだ外宇宙の使者が、伴を求めて徘徊してるわけでもなかろうに。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will summon my most eloquent priests.[JA] 最も雄弁な僧を召喚します The Door (2016)
Later, when I was growing up... my mother hired a monk to come live with us and say Mass.[JA] その後、大きくなって... 母が僧を雇った、寝食をともにし ミサを行ってくれた Oriole (2015)
They hide behind them white pajamas and wear them women's clothes... and make their kids play near bombing targets.[CN] 他們會喬裝成僧和女人... 並讓小孩在炸彈目標旁玩耍 The Steel Helmet (1951)
_[JA] ミアリーンの平定では赤の僧の力を借りた Stormborn (2017)
Play my lover and be close to me Understand?[CN] 咱們倆裝情呀,親熱點兒會不會呀 Jue biu yat juk (1990)
I met a man who came back from the dead, but the priest who did it-- it shouldn't have been possible.[JA] 死から蘇った者と会ったことはある しかしそれを行った僧は・ 可狽ナあってはならない事よ Home (2016)
"I'll take your life!"[CN] {\bord0\shad0\alphaH3D\i1}暴風疾雨雷聲響 {\bord0\shad0\alphaH3D\i1}鴛竟破鏡分釵 The Iron Crown (1972)
Lovers around on Rendezvous Path[CN] 情雙雙常在姻緣道上來往 Hong Kong Nocturne (1967)
Someone to share my life with.[JA] 人生の伴にしたい Fair Game (2016)
I started to ask girls if-you know, if they made orgasm fucking with a partner.[CN] 所以我開始問女孩子 她們與伴做愛時是否達到性高潮 WR: Mysteries of the Organism (1971)
"... as a lifelong mate...[CN] 〝你要我成為你的終生伴 Lolita (1962)
A red priestess from As'shai has come to see you.[JA] アシャイの赤の僧が謁見を求めて来ました Stormborn (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top