Search result for

พังทลาย

(34 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พังทลาย-, *พังทลาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พังทลาย[V] crumble, See also: collapse, fall apart, go to pieces, tumble down, cave in, Example: อุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจทำให้ภูเขาหิมะพังทลายลงมาได้, Thai definition: อาการที่สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย
พังทลาย[V] collapse, See also: fall, be ruined, be destroyed, come to nothing, Syn. พังพินาศ, Example: กิจการของเขาที่สร้างมากับมือพังทลายลงเพราะพิษเศรษฐกิจ, Thai definition: ล้มละลายหรือล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Their world crumbled...โลกของเขาพังทลาย.. The Road Warrior (1981)
The city will crumble, and so many people will die...เมืองจะพังทลาย และ ผู้คนจะล้มตายไปเป็นจำนวนมาก... Akira (1988)
It ruins everything.ทุกอย่างพังทลายแล้ว Wild Reeds (1994)
Two American girls' lives ruined by a sleazy smuggler and the greedy cop in his pocket.ชีวิตสาวอเมริกันใสๆสองคนได้พังทลายลงไป โดยนักค้ายาผู้น่ารังเกียจ... ...และตำรวจผู้ละโมภอีกคนหนึ่ง Brokedown Palace (1999)
I thought I could forget him but when I heard his voice again, everything fell apart.ฉันคิดว่าฉันลืมเขาได้แล้ว... ...แต่พอฉันได้ยินเสียงของเขา ทุกสิ่งทุกอย่างก็พังทลายลงอีกครั้งจนได้ Il Mare (2000)
- My kingdom crumbled during the Northridge earthquake.อาณาจักรของฉันพังทลายลง ในระหว่างเกิดแผ่นดินไหวที่ Northridge A Cinderella Story (2004)
That when a willing victim who has committed no treachery is killed in a traitor's stead, the Stone Table will crack and even death itself will turn backwards.เมื่อเหยื่อไม่ได้เป็นผู้ถูกคัดเลือก... ถูกฆ่าที่แท่นบูชา... โต๊ะหินจะพังทลาย... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Hm-mm... the Taj.คงน่าเสียดายหากสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลกยุคใหม่ จะต้องพังทลายลง Pilot (2005)
Your curtains will go.กำแพงที่เธอสร้างจะพังทลายลงในที่สุด Loving Annabelle (2006)
These hills swarm with our scouts.จะทำอันใดได้นอกจากพังทลาย 300 (2006)
Nuclear spy freak, my worlds collided.แล้วพี่ผมอยู่กับไอ้นิวเคลียร์นั่น... โลกทั้งสองก็พังทลายหมด Chuck Versus the Truth (2007)
Some people don't know what to do when their belief system collapses.บางคนไม่รู้จะทำอย่าง เมื่อความเชื่อพังทลาย Shooter (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พังทลาย[v.] (phangthalāi) EN: collapse ; crumble ; fall apart ; go to pieces ; tumble down ; cave in   FR: s'effondrer ; s'écrouler ; s'ébouler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buckle[VI] พังทลาย
collapse[VI] พังทลาย, See also: ยุบลง, พังครืน, Syn. break, crack, damage, explode, destroy, wreck
crumble[VI] พังทลาย, See also: แตกสลาย
crumple[VI] พังทลาย
cave in[PHRV] ล้มเหลว, See also: พังทลาย, พัง, ล้มละลาย, ล่มจม, ขาดทุน, Syn. fail
down the tube[IDM] พังทลาย (คำสแลง), See also: สูญสลาย
fall in[PHRV] ล่มสลาย, See also: พังทลาย
go phut[PHRV] ล้มเหลว (คำไม่เป็นทางการ), See also: พังทลาย, ล่มสลาย
perish[VI] พังทลาย, See also: ฉิบหาย, ย่อยยับ, Syn. suffer, ruin
plough under[PHRV] ทำลาย, See also: พังทลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avalanche(แอฟ'วะลานชฺ) n. ก้อนหิมะ (น้ำแข็ง,ดิน,หิน) ที่พังทลายลงมา,สิ่งที่พังทลายลงมา. -vi. พังทลายลงมา -vt. ทะลัก, ทะลักเข้าสู่
cave-inn. การพังทลาย
crack-up(แครค'อัพ) n. การปะทะ,ภาวะสุขภาพ (โดยเฉพาะสุขภาพจิต) ทรุดโทรม,การพังทลาย,การล้มลง,การแตกสลาย, Syn. crash
crumple(ครัม'เพิล) {crumpled,crumpling,crumples} vt. ทำให้ย่น,ทำให้ยู่ยี่,ย่น,พับ,จีบ,ทำให้พังทลาย vi. หดย่น,ย่น,เหี่ยว,พังทลาย. n. รอยพับ,รอยย่น,รอยจีบ
landslide(แลนด'สไลดฺ) n. แผ่นดินถล่ม,แผ่นดินทลาย,การได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมทัน. vi. ถล่มลงมา,พังทลายลงมา, Syn. rockfall
smash-up(สแมช'อัพ) n. การชนกันอย่างรุนแรง,อุบัติเหตุรถชนกันอย่างรุนแรง,การพังทลาย
tumble-down(ทัม'เบิลเดาน์) adj. พังทลาย,พัง,ทลาย, Syn. rickety,falling,shaky

English-Thai: Nontri Dictionary
avalanche(n) สิ่งที่พังทลายลงมา
collapse(vi) พังทลาย,ล้มเหลว,ยุบลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top