ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -损-, *损*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[损, sǔn, ㄙㄨㄣˇ] to damage, to harm
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  员 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 911

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sǔn, ㄙㄨㄣˇ, / ] to damage; injure; to lose; to harm, #3,468 [Add to Longdo]
[sǔn shī, ㄙㄨㄣˇ ㄕ, / ] a loss (e.g. financial); to lose, #1,576 [Add to Longdo]
[sǔn hài, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄞˋ, / ] harm; to damage; to injure; to infringe, #3,124 [Add to Longdo]
[sǔn shāng, ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] to harm; to damage; to injure; impairment; loss; disability, #3,149 [Add to Longdo]
[kuī sǔn, ㄎㄨㄟ ㄙㄨㄣˇ, / ] deficit; (financial) loss, #3,618 [Add to Longdo]
[sǔn huài, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄨㄞˋ, / ] to damage; to injure, #8,178 [Add to Longdo]
[mó sǔn, ㄇㄛˊ ㄙㄨㄣˇ, / ] wear and tear; abrasion, #14,096 [Add to Longdo]
[pò sǔn, ㄆㄛˋ ㄙㄨㄣˇ, / ] disrepair, #15,735 [Add to Longdo]
[sǔn hào, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄠˋ, / ] wear and tear, #16,844 [Add to Longdo]
[sǔn yì, ㄙㄨㄣˇ ㄧˋ, / ] profit and loss; increase and decrease, #18,896 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Time could not mar the perfect symmetry of those walls.[CN] 时光的流逝 丝毫无于围墙的完美对称 Rebecca (1940)
No harm done if he doesn't succeed. Leave all the arrangements to me.[CN] 失败了也没什么失 让我处理这些吧 Night Train to Munich (1940)
I cannot stay here. Think of your reputation![CN] 我不能继续呆在这儿了 会有您名誉的 The Blue Angel (1930)
Now, come, sir, we've all failed, and there's no reason for expecting any of us to bear the whole brunt.[CN] 先生,我们都失败了 你不能要我们负担全部 The Maltese Falcon (1941)
You're making a mistake, shipmates! Best spot in town for a drink.[CN] 你们不去是失,朋友们 这是最好的酒吧 The Long Voyage Home (1940)
No skin broken, sir.[CN] 没有皮肤伤,船长 The Long Voyage Home (1940)
We passed a dozen other guards on the way out.[CN] 然后我就毫发无从一打看守里脱险了 The Whole Town's Talking (1935)
And, frankly, we're expected to take a loss.[CN] 说实话我们可能会有所 Ninotchka (1939)
They accumulate millions by taking loss after loss.[CN] 他们嘴上说失 但是腰包确越来越满 Ninotchka (1939)
This is just the thing to discredit him.[CN] 这种事会及他的信誉 Foreign Correspondent (1940)
A grexodus.[CN] 无形 Alan Partridge (2013)
If Benet gets back we eat.[CN] If Benet gets back we eat. 我们有什么失? 等伯奈回来我们就有吃的了 Strange Cargo (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top