Search result for

ลบ

(114 entries)
(0.0303 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลบ-, *ลบ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
patentability [พาเทนท์ไลบิลิตี้] สิทธิบัตร

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลบ (vt ) กลับ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลบ[V] obliterate, See also: eradicate, erase, extirpate, destroy, blot out, efface, expunge, Syn. ลบเลือน, Ant. ใส่, เพิ่ม, Example: ถ้าลบความรู้สึกเหล่านี้ไปได้ คุณก็จะมีความสุข, Thai definition: ทำให้หายไป
ลบ[N] minus, See also: minus sign, Syn. เครื่องหมายลบ, Ant. บวก, เครื่องหมายบวก, Thai definition: เครื่องหมายในทางคณิตศาสตร์แสดงการหักออก
ลบ[V] subtract, See also: take away, deduct, remove, diminish, take off, Syn. หักออก, Ant. บวก, เพิ่ม, Example: เมื่อลบค่าใช้จ่ายแล้ว เรายังคงเหลือเงินพอจะจัดตั้งกองทุนได้
ลบ[ADJ] negative, Syn. ติดลบ, Ant. บวก, Example: เรื่องนี้เราควรพิจารณาทั้งแง่บวกและแง่ลบ, Thai definition: ที่เป็นไปในทางร้าย ทางไม่ดี
ลบคม[V] make someone feel ashamed in public, See also: put someone to shame in public, destroy the arrogance of someone, Syn. ลบเหลี่ยม, Example: เขาไม่ยอมให้ใครมาลบคมได้, Thai definition: ทำให้ชั้นเชิง หรือเกียรติด้อยลงไปต่อหน้าธารกำนัล
ลบรอย[V] rub out the mark, Example: แป้งยี่ห้อนี้ช่วยลบรอยบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี
ลบรอย[V] insult, See also: affront, disparage, denigrate, Syn. สบประมาท, ดูหมิ่น, ดูถูก, ดูแคลน
ลบทิ้ง[V] delete, Example: ข้อมูลบนเทปจะอ่านซ้ำได้หลายครั้งจนกว่าจะถูกลบทิ้งด้วยข้อมูลใหม่ที่อัดทับลงไป
ลบล้าง[V] wipe out, See also: eradicate, destroy, blot out, wash off, be obliterated, Syn. กำจัด, ขจัด, Example: คุณงามความดีที่เขาทำไว้ถูกลบล้างหมด, Thai definition: ทำให้หมดไปสิ้นไป
ลบหลู่[V] disparage, See also: disdain, show disrespect, Syn. ดูหมิ่น, ลบหลู่ดูหมิ่น, Example: เขาไม่เชื่อในเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ แต่ก็ไม่ลบหลู่การแขวนพระเครื่อง, Thai definition: แสดงอาการเหยียดหยามต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือต่อผู้มีอุปการคุณ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลบก. ทำให้หายไปด้วยอาการเช็ดหรือถู, ทำให้หายไป เช่น น้ำลบฝั่ง
ลบหักออก, ชักออก, (ใช้แก่วิธีเลข).
ลบว. ที่เป็นไปในทางร้าย ทางไม่ดี หรือทางทำลาย เช่น มองในทางลบ.
ลบน. เรียกเครื่องหมายดังนี้ – ว่า เครื่องหมายลบ.
ลบ(ละบม) ก. ระบม เช่น นางก็ถวายบังคม ลบมพิลาลศกำสรดไปมา (ม. คำหลวง วนปเวสน์).
ลบรอยก. สบประมาท.
ลบล้างก. ทำให้หมดไปสิ้นไป เช่น ลบล้างความผิด, ทำให้เป็นโมฆะทางกฎหมาย เช่น ลบล้างหนี้สิน ลบล้างมลทิน.
ลบศักราชก. เลิกใช้ศักราชเก่า ตั้งศักราชใหม่แทน.
ลบหลู่ก. แสดงอาการเหยียดหยามต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือต่อผู้มีอุปการคุณโดยถือว่าไม่สำคัญควรแก่การเคารพนับถือ เช่น ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาที่ตนไม่ได้นับถือ ลบหลู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ นาย ก ลบหลู่บิดานาย ข.
ลบอง(ละบอง) น. แบบ, ฉบับ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subtractลบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
minusลบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
negativeลบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
striking ofลบชื่อออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scratchลบชื่อออก (เพื่อใส่ผู้อื่นแทน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
zapลบทิ้ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
killลบทิ้ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delete; eraseลบทิ้ง, ลบออก, ลบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
delete; eraseลบทิ้ง, ลบออก, ลบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
erase; deleteลบทิ้ง, ลบออก, ลบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
eraseลบ ลบทิ้ง ลบออก [คอมพิวเตอร์]
Antagonizeลบล้างฤทธิ์, เป็นปฏิปักษ์กัน [การแพทย์]
chamferchamfer, ลบมุม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Yeah, Laurel told me.// ใช่ ลอเรลบอกฉันแล้ว The Serena Also Rises (2008)
I wanted to be your friend last year for a reason.ฉันเคยอยากเป็นเพื่อนเธอ ด้วยเหตุผลบางอย่าง The Serena Also Rises (2008)
You can't hide out at Eleanor Waldorf's atelier anymore.เธอจะหลบอยู่หลังห้องเสื้อของ เอลินอร์ วอดอล์ฟต่อไปไม่ได้แล้วล่ะ The Ex-Files (2008)
Trying to avoid you. Hard to believe, I know.พยายามหลบพวกเธอไง เหลือเชื่อใช่มั้ย ฉันรู้ The Ex-Files (2008)
I just hid there. How pathetic is that?ฉันก็แค่ยืนหลบอยู่ตรงนั้น น่าสมเพชจริงไหม The Ex-Files (2008)
Aren't you supposed to not be talking to me, or you'll be shunned or something?เฮ้ เธอโดนห้ามไม่ให้พูด กับฉันไม่ใช่หรอ หรือไม่ก็ต้องหลบเลี่ยงฉัน อะไรประมาณนั้น The Ex-Files (2008)
There could be no better time for a clean slate.มันจะไม่ดีกว่าเหรอที่ลบกระดานนี้ใหม่ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
And chuck has publicly disowned us.ชัคเองก็คอยแต่หลบหน้าพวกเรา O Brother, Where Bart Thou? (2008)
-She what? She lied?เธอตลบหลังเธอ? It's a Wonderful Lie (2008)
Message deleted.ลบข้อความ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Dad, please don't try to guilt trip me right now, okay?พ่อ, ได้โปรด อย่าพยายาม เอาความรู้สึก มาลบความผิดหนูตอนนี้ได้มั้ย? The Magnificent Archibalds (2008)
Eric must have been sneaking her in at night.เอริคคงเอาเธอหลบเข้ามาตอนดึก The Magnificent Archibalds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลบ[v.] (lop) EN: subtract ; deduct ; take away ; remove ; diminish ; take off   FR: soustraire ; ôter ; déduire ; enlever ; retirer
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge   FR: effacer
ลบ[adj.] (lop) EN: negative   FR: négatif
ลบ[X] (lop) EN: minus ; less ; “-”   FR: moins ; “ -”
ลบ.ม. (ลูกบาศก์เมตร)[] (løbø.mø. (lūkbāt mēt)) EN: cubic meter   FR: mètre cube [m]
ลบล้าง[v.] (loplāng) EN: wipe out ; eradicate ; destroy ; blot out ; wash off ; be obliterated   FR: supprimer ; abolir
ลบออก[v.] (lop øk) EN: delete ; erase   FR: supprimer ; effacer ; biffer
ลบเลือน[v.] (lopleūoen) EN: fade away ; be dim ; dissolve ; vanish ; obliterated ; be dim   FR: s'estomper ; s'effacer
ลบเลือน[adj.] (lopleūoen) EN: dim ; uncertain   FR: flou ; estompé ; vague ; effacé
ลบเลือนไป[v. exp.] (lopleūoen pai) FR: effacer

English-Thai: Longdo Dictionary
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
road-rage(n) ความเดือดดาลบนถนน(ของผู้คนใช้ถนน) เช่น The attempt to control traffic and cool tempers has been unsuccessful, judging by the number of recent road-rage attacks.
paste(vt) วาง, แปะ (ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ เลือก text หรือ object อื่นๆ, ตัด (cut) ลบออก หรือ ทำสำเนา (copy) (ซึ่งจะนำเก็บเข้าในกระดานทด หรือ clipboard ไว้ด้วย) แล้ว วาง, แปะ (paste) ไปยังที่อื่นๆ เป็นการย้าย หรือทำสำเนา text, object นั้นๆ)
adverse(adj) ตรงกันข้าม, ในทางลบ, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, ในทิศทางตรงข้าม, S. opposing R. adversely (adv.), adverseness (n.)
nag(vi n) เหน็บแนม, ชอบวิพากษ์วิจารณ์สิ่งเล็กๆน้อยๆในแง่ลบ, คนที่ชอบป่วนรบกวนคนอื่น
foxhole(n) หลุมหลบภัย
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
anaesthetist(n) วิสัญญีแพทย์, แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาชาหรือยาสลบ เช่น The anaesthetist's major role lies in providing anaesthesia during surgery., S. anesthetist, anesthesiologist
mockery(n) การลบหลู่ เช่น He is making a mockery of both the law that protects service providers and basic common sense.; Dishonesty is making a mockery of the industry more than incompetence is.
GPRS(abbrev ) GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการส่งข้อมูลสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบ GSM โดย GPRS มักถูกเรียกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือยุค 2.5G ซึ่งอยู่ระหว่าง 2G และ 3G ทางเทคนิคแล้ว GPRS ใช้ช่องสัญญาณแบบ TDMA ของเครือข่าย GSM ในการส่งข้อมูล ในทางทฤษฎีแล้ว ความเร็วสูงสุดของ GPRS อยู่ที่ประมาณ 60 กิโลบิตต่อวินาที

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
black out[PHRV] ขีดฆ่าออก, See also: ลบออกด้วยการขีดฆ่า, Syn. blacken out
blacken out[PHRV] ขีดฆ่าออก, See also: ลบออกด้วยการขีดฆ่า, Syn. black out
cancel[VT] ลบทิ้ง, See also: ตัดทิ้ง, Syn. delete
delete from[PHRV] ลบออกจาก, See also: เอาออกจาก, Syn. erase from, leave out, miss out, omit from
erase from[PHRV] ลบออก, See also: เอาออก, ขีดฆ่าออก, Syn. delete from, leave out, miss out, omit from
expunge from[PHRV] ลบล้าง (สิ่งผิด) ออกจาก, See also: ลบออกจาก
dash[VT] ทำลาย, See also: ลบล้าง, ทำให้ตกต่ำ, ทำให้เสียหาย, Syn. destroy, break, foil, frustate, ruin, spoil, damage
deduct[VT] ทำให้ลดลง, See also: ลบ, หักล้าง, หักออก, Syn. abate, detract, subtract, take off, Ant. add, increase
defeat[VT] ทำลาย (ชื่อเสียง), See also: ลบล้าง, Syn. baffle, confound, foil, frustrate
delete[VT] ตัดออก, See also: ลบทิ้ง, ลบออก, เอาออก, Syn. cancel, brushoff, Ant. include

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a couvert(เอคูเวอ') fr. พักหลบ
abolish(อะบอล' ลิช) เลิกล้ม, ลบล้าง, ยกเลิก,ทำลาย. abolishment n., Syn. nullify
abscond(แอบสฺคอนดฺ') vi. หลบหนี
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
acerose(แอส' เซอโรส) adj. คล้ายเข็ม, คล้ายแกลบ, ซึ่งผสมกับแกลบ (acerate, acerous)
air-raid shelterที่หลบภัยอากาศ
alb(แอลบ) n. เสื้อคลุมแขนยาวขาดบาทหลวง abbr. albumin
albania(แอลเบ' เนีย) n. ประเทศอัลบาเนีย
albanian(แอลเบ' เนียน) adj., n. เกี่ยวกับประเทศอัลบาเนีย, ภาษาอัลบาเนีย

English-Thai: Nontri Dictionary
affluence(n) ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง,การไหลบ่า
affluent(adj) สมบูรณ์,ร่ำรวย,มั่งคั่ง,ไหลบ่า
afflux(n) การไหลบ่า,การหลั่งไหล
album(n) อัลบั้มรูป,สมุดใส่รูป
anaesthetic(n) ยาชา,ยาสลบ
anaesthetic(n) ยาสลบ,ยาชา
anesthetic(n) ยาสลบ,ยาชา
asylum(n) ที่พักอาศัย,ที่ลี้ภัย,โรงพยาบาลบ้า
avert(vt) เบี่ยงเบน,เบี่ยงบ่าย,หลบ,เบือน,หลีกเลี่ยง
avoidable(adj) หลบหลีกได้,หลีกเลี่ยงได้,ลบล้างได้,เป็นโมฆะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
minusลบ (ทางคณิตศาสตร์)
uerasable (adj ) ลบออกไม่ได้
See also: R. unremoveable

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
削除[さくじょう, sakujou] (n ) ลบ , See also: S. 消す,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
消す[けす, kesu] Thai: ลบทิ้ง English: to delete
消す[けす, kesu] Thai: ลบออก English: to erase

German-Thai: Longdo Dictionary
blitzschnell(adj) เร็วมาก เร็วดั่งสายฟ้าแลบ
seltsam(adj) แปลก (โดยมากในแง่ลบ), See also: seltsamerweise adv.
Betäubung(n) |die, pl. Betäubungen| การวางยาสลบ หรือ การฉีดยาชาก่อนรับการผ่าตัด , See also: Betäubungsmittel
betäuben(vt) |betäubte, hat betäubt| วางยาสลบหรือฉีดยาชาก่อนทำการผ่าตัด เช่น Der Arzt betäubt ihn örtlich vor der Zahnbehandlung mit einer Spritze. = หมอฉีดยาชาให้แก่เขาก่อนจะลงมือทำฟันให้
Fluchtgedanke(n) |der| การคิดจะหลบหนี, See also: Gedanken
streichen(vt) |strich, hat gestrichen| กำจัด, ลบออก เช่น Die Firma wird 2000 Stellen streichen.
verstecken(vt) |versteckte, hat versteckt| ซ่อน, แอบไว้ เช่น Komm raus, wo hast du dich versteckt? ออกมาซะดีๆ เธอหลบซ่อนอยู่ตรงไหนนะ
aushalten(vt) |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten| ทน, อดทน (ในด้านลบ ซึ่งต่างจาก sich gedulden ที่อาจหมายความได้ทั้งด้านลบและบวก) เช่น Ich halte den Geruch nicht mehr aus. ฉันทนกลิ่นนี้ไม่ได้แล้ว
sich schonen(vt) |schonte sich, hat sich geschont| ดูแลบำรุง(เช่น สุขภาพหลังการผ่าตัด)
graben(vt) |gräbt, grub, hat gegraben| กลบหลุมฝัง

French-Thai: Longdo Dictionary
soir(n) |m| ช่วงเย็น, ตอนเย็น, เวลาพลบค่ำ เช่น du matin au soir ตั้งแต่เช้าถึงเย็น, See also: A. matin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top