Search result for

*trio*

(365 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: trio, -trio-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trio[N] กลุ่มที่ประกอบด้วย 3 คน
patriot[N] ผู้รักชาติ, Syn. good citizen, statesman, nationalist
trioxid[N] สารประกอบอ็อกไซด์ที่มีอ็อกซิเจนสามส่วน
vitriol[N] คำพูดวิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: คำพูดเสียดสีอย่างรุนแรง
vitriol[N] กรดกำมะถัน
vitriol[N] เกลือโลหะซัลเฟตที่มีลักษณะคล้ายแก้ว
vitriol[N] สิ่งที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง
trioxide[N] สารประกอบอ็อกไซด์ที่มีอ็อกซิเจนสามส่วน
triocular[ADJ] ซึ่งมีสามห้อง
vitriolic[ADJ] ซึ่งใช้วาจาเจ็บแสบทำลายความรู้สึกคนอื่น, See also: แสบไส้, เผ็ดร้อน, Syn. caustic
compatriot[N] คนที่เป็นชาติเดียวกัน, See also: เพื่อนร่วมชาติ, Syn. fellow countryman, fellow citizen
histrionic[ADJ] เกี่ยวกับผู้แสดงหรือการแสดง
histrionic[ADJ] แสดงท่าทางเกินจริง, See also: เหมือนการแสดงละคร, มารยา, เสแสร้ง, Syn. dramatic, stagy, theatrical
patriotism[N] ความรักชาติ, Syn. alligiance, civism, nationality
patriotism[N] คนรักชาติ
histrionics[N] การกระทำหรือกิริยาที่เหมือนการแสดงละคร, See also: การกระทำหรือกิริยาที่เสแสร้ง, มารยา, Syn. dramatics, melodramatics, theatrics
illustrious[ADJ] ซี่งมีชื่อเสียง, See also: โด่งดัง, เป็นที่รู้จัก, Syn. distinguished, eminent, famous, renowned
industrious[ADJ] ขยัน, See also: พากเพียร, อุตสาหะ, พยายาม, Syn. assiduous, diligent, hard-working, Ant. idle, lazy, slothful
histrionical[ADJ] เกี่ยวกับผู้แสดงหรือการแสดง
histrionical[ADJ] แสดงท่าทางเกินจริง, See also: เหมือนการแสดงละคร, มารยา, เสแสร้ง, Syn. dramatic, stagy, theatrical
industriously[ADV] อย่างขยันขันแข็ง, See also: อย่างพากเพียร, อย่างอุตสาหะ, Syn. diligently, Ant. idly, lazily, slothfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arc de triomphe(อาร์ค ดา ทรีออฟ') โค้งชัยชนะที่อยู่ในปารีส (located in Paris)
atrioventricular(แอทริโอเวนทริค'คิวลาร์) adj. เกี่ยวกับหัวใจห้องบนและล่าง
compatriot(คัมเพ'ทรีเอิท) n. คนร่วมชาติ,คนชาติเดียวกัน. adj. เกี่ยวกับประเทศหรือชาติเดียวกัน., See also: compatriotic adj. ดูcompatriot compatriotism n. ดู compatriotic adj. ดูcompatriot, Syn. fellow countryman
histrionicsn. การแสดงละครหรือเสแสร้ง,มารยา, Syn. acting
illustrious(อิลัส'เทรียส) adj. มีชื่อเสียง,รุ่งโรจน์,สว่างไสว., See also: illustriousness n., Syn. noble
industrious(อินดัส'เทรียส) adj. ขยันหมั่นเพียร,อุตสาหะ., See also: industriously adv. industriousness n., Syn. hard-working
patriot(เพ'ทริอัท) n. ผู้รักชาต', See also: patriotic adj. patriotism n.
patriotism(เพทริอะทิส'ซึม) n. ความรักชาติ
trio(ทรี'โอ) n. กลุ่มที่ประกอบ3คน (อัน,ชิ้น...) ,ไตรมิตร,การบรรเลงหรือร้องสามครั้ง,กลุ่มนักร้อง3คน,กลุ่มนักแสดง 3คน,ตอง,ไพ่ชุดที่มีแต้มเดียวกัน3ใบ, Syn. threesome
vitriol(วี'ทรีเอิล) n. เกลือโลหะซัลเฟตที่มีลักษณะคล้ายแก้วเช่นเกลือcopper sulfate,กรดกำมะถัน,สิ่งที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง,สิ่งที่รุนแรง,คำพูดที่เผ็ดร้อนหรือเจ็บแสบมาก,คำพูดเสียดสี
vitriolic(วีทริออล'ลิค) adj. เกี่ยวกับหรือเกิดจากหรือคล้าย vitriol,กัดกร่อนมาก,แสบไส้,เผ็ดร้อน, Syn. acidulous,cutting,sharp

English-Thai: Nontri Dictionary
compatriot(n) เพื่อนร่วมชาติ
illustrious(adj) มีชื่อเสียง,เด่น,เลื่องลือ,รุ่งโรจน์
industrious(adj) ขยันหมั่นเพียร,อุตสาหะ,พากเพียร,พยายาม
patriot(n) คนรักชาติ,พวกชาตินิยม
patriotic(adj) ด้วยความรักชาติ
patriotism(n) ลัทธิชาตินิยม,ความรักชาติ
trio(n) ดนตรีเล่นสามคนหรือสามเสียง
vitriol(n) กรดกำมะถัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patriotismความรักประเทศชาติ, ความรักปิตุภูมิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sitology; nutriology; sitiology; threpsologyโภชนวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sitiology; nutriology; sitology; threpsologyโภชนวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
allotriomorphic; xenomorphic-ลักษณะผลึกไร้หน้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adenomyosis externa; endometriosis; endometriosis externaเยื่อบุมดลูกต่างที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blue vitriolวิทริโอลน้ำเงิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
centrioleเซนทริโอล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xenomorphic; allotriomorphic-ลักษณะผลึกไร้หน้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
endometriosis; adenomyosis externa; endometriosis externaเยื่อบุมดลูกต่างที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endometriosis externa; adenomyosis externa; endometriosisเยื่อบุมดลูกต่างที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
threpsology; nutriology; sitiology; sitologyโภชนวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
triode gunปืนไทรโอด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
trioletบทร้อยกรองตรีโอเล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
histrionicฮิสทริโอนิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutriology; sitiology; sitology; threpsologyโภชนวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Woodwind trios ดนตรีบรรเลงเครื่องเป่าสามชิ้น [TU Subject Heading]
Endometriosisโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ [TU Subject Heading]
Eucalyptus citriodorยูคาลิป (ยูคาลิปตัส ซิทริโอโดรา) [TU Subject Heading]
Patriotic musicเพลงปลุกใจ [TU Subject Heading]
Patriotic poetryกวีนิพนธ์ปลุกใจ [TU Subject Heading]
Patriotic poetry, Thaiกวีนิพนธ์ปลุกใจไทย [TU Subject Heading]
Patriotismความรักชาติ [TU Subject Heading]
Triosดนตรีบรรเลงสามชิ้น [TU Subject Heading]
Arsenic Trioxideอาร์เซนิกไตรออกไซด์ [การแพทย์]
Atrio-Ventricular Valve, Leftลิ้นไมตรัล [การแพทย์]
Atrioventricular Valveลิ้นที่อยู่ระหว่างเอเทรียมและเวนทริเคิล [การแพทย์]
Atrioventricular Valve, Rightลิ้นไตรคัสปิดซึ่งอยู่ทางด้านขวา [การแพทย์]
Carcinoma, Endometrioidมะเร็งลักษณะคล้ายต่อมเยื่อบุมดลูก [การแพทย์]
Centriolesเซนตริโอล [การแพทย์]
Endometrioidต่อมคล้ายเยื่อบุมดลูก [การแพทย์]
Endometriosisเอนโดเมทริโอซิส,โรค,เอ็นโดเมตริโอซิส,เนื้อเยื่อผนังมดลูกเกาะติดรังไข่และตกเลือดที่รังไข่,เยื่อบุผนังโพรงมดลูกหนาตัว,เยื่อบุมดลูกหลงเหลืออยู่ในรังไข่,เยื่อบุมดลูกชั้นในอยู่ผิดที่,เยื่อบุมดลูกงอกผิดที่,เยื่อบุมดลูกอยู่ผิดที่,เยื่อบุโพรงมดลูกอยู่นอกตำแหน่งปกติ [การแพทย์]
Endometriosis Externaเอ็นโดเมทธริโอซิสเอ็กซ์เทอร์นา [การแพทย์]
Endometriosis Internaเยื่อบุมดลูกเจริญเข้าไปในกล้ามเนื้อมดลูก,เอ็นโดเมทธริโอซิสอินเทอร์นา [การแพทย์]
Endometriosis, Stromalสะโตรมาลเอ็นโดเมทริโอสิส,สโตรมัลเอ็นโดเมทธริโอซิส [การแพทย์]
Endometriosis, Stromatousสโตรมาตัสเอนโดเมทริโอซิส [การแพทย์]
Estriolเอสตริออล,ฮอร์โมน,เอสตริออล,เอสทริออล,อิสตริออล [การแพทย์]
Estriol Titre, Urinaryระดับเอสตริออลในปัสสาวะ [การแพทย์]
centrioleเซนทริโอล, ออร์แกเนลล์ของเซลล์มีลักษณะเป็นทรงกระบอก ผนังประกอบด้วยหลอดเล็ก ๆ เรียงตัวกันอย่างมีระเบียบ มีในเซลล์สัตว์ทุกชนิด เซลล์โพรทิสต์และเซลล์พืชชั้นต่ำบางชนิด ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสิ่งต่าง ๆ ภายในเซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Industriousnessความขยันขันแข็งอุตสาหะ [การแพทย์]
Lutriotropinฮอร์โมนลูทริโอโทพิน [การแพทย์]
Maltotrioseมัลโตไทรโอส, มอลโทไตรโอส [การแพทย์]
Mitosis, Triopolarเซลล์มะเร็งที่ปากมดลูกมีการแบ่งตัวแบบจาก 1 เป็น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm just not sure if he's working for Hirohito or the New England Patriots.ฉันไม่แน่ใจว่าเค้ากำลังทำงาน ให้ฮิโรฮิโต หรือนิวอิงแลนด์แพรททิออทส์ Lucky Thirteen (2008)
- Very patriotic of you.- คุณรักชาติด้วยนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
But sometimes there's a higher patriotism, Dad.แต่ผมว่ามันเป็นการรักชาติ ในระดับที่สูงกว่า Burn After Reading (2008)
There are those that fear that what you're really talking about is taking away civil liberties, relaxing FISA policies, expanding the reach of the Patriot Act.มีความกลัวกันว่า ในเรื่องที่ท่านพูดมานั้น จะมีการริดรอนเสรีภาพประชาชน Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Patriot Act gives us a lot of leeway here.มีคนคอยให้ทุนในการทำงานเต็มที่ Chapter Three 'Building 26' (2009)
Rumors have surfaced that the U.S. Government has recently broadened the reach of the Patriot Act.ข่าวลือสะพัดไปทั่วว่ารัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้ขยายขอบเขตอำนาจกฏหมายความรักชาติ Chapter Five 'Exposed' (2009)
Kennedy was president, and we were all patriots.ตอนนั้นเคเนดี้เป็นประธานาธิบดี และเราคือพวกที่จงรักภักดีต่อชาติ Chapter Ten '1961' (2009)
What, to take over our illustrious team of grim reapers?แล้วอะไรล่ะที่อยากทำให้เขาเข้ามาควบคุม ทีมมัจจุราชอันโด่งดังของพวกเราได้? Dead Like Me: Life After Death (2009)
I mean, the man's a patriot.ผมหมายถึง เขาเป็นคนรักชาติ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
You're very beautiful when you get all patriotic.คุณสวยมาก เวลาคุณมีความรักชาติเต็มตัว Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
These are illustrious and powerful forces, we face.ที่เราเผชิญอยู่นี่ มันเป็นสิ่งลวงและมีพลังมหาศาล ไม่มีอะไรรับประกันได้หรอก Drag Me to Hell (2009)
They asked him about our friends, our books, our China years, our patriotism.พวกนั้นถามเค้าเกี่ยวกับเรื่องเพื่อพวกเรา หนังสือพวกเรา ตอนอยู่จีน และความรักชาติ Julie & Julia (2009)
We are God-fearing patriots, and in a time when black radicals are in power in this country, we are desperately trying to remind our citizens of their founding beliefs.พวกเราคือผู้รักชาติกลัวบาป และในเวลาที่สิ้นหวัง กลุ่มลัทธิหัวรุนแรง Albification (2009)
We're patriots, Howard.เราเป็นพวกรักชาติ, โฮวาด Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
You're a patriot.คุณก็เป็นพวกรักชาติ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Are you kidding me? After that vitriol?ลูกล้อเล่นหรือเปล่า หลังจากการการปราศัยนะหรือ? Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
Yeah, you know, if you were a true patriot, you wouldn't even cash it.ใช่ รู้มั้ย ถ้านายไม่ได้รักชาติจริงๆ นายก็จะไม่ได้รับมัน Chuck Versus the Ring (2009)
His coworkers would describe him As histrionic,เพื่อนร่วมงานจะสรุปว่าเขา Amplification (2009)
Patriotic wedgies.กางเกงในรักชาติ Mattress (2009)
What's a patriotic wedgie?กางเกงในชาติ คืออะไร? Mattress (2009)
Woodchucks are very industrious marmots.วูดชัคเป็นสัตว์ฟันแทะ ที่ขยันหมั่นเพียร The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Can we just skip over the histrionic action-movie cliches?เราช่วยเลิกทำตัวแบบ หนังบู๊ย้อนยุคได้มั้ย? A561984 (2009)
Get tired of being patriotic, or someone put you up to it?เริ่มไม่รักประเทศชาติ หรือใครบางคนทำคุณเปลี่ยนไป ? Watchmen (2009)
The New England Patriots have traded the twenty third pick to the Baltimore Ravens.The New England Patriotsได้มีการแลกเปลี่ยน เลือก23 ไปที่Baltimore Ravens The Blind Side (2009)
What an industrious empire!เป็นจักรวรรดิแห่่ง ความพยายาม! Sherlock Holmes (2009)
Well, if it's not my favorite trio of lunatics.แหม ถ้าไม่ใช่พวกบ้าสามคนที่ข้าชอบแล้วจะเป็นใคร Alice in Wonderland (2010)
I'm a patriot.I'm a patriot. Hot Tub Time Machine (2010)
Arc de Triomphe! Napoleon!นั่น อาร์ค เดอ ทริออมป์ ของนโปเลียนนี่ (Arc de Triomphe=ประตูชัยฝรั่งเศส ) Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
It's a blend of chromium trioxide and hydrogen cyanide.มันผสมจากโครเมียมไตรอ็อกไซด์ กับไฮโดนเจนไซยาไนด์ The Bishop Revival (2010)
Chromium trioxide?โครเมียมไตรอ็อกไซด์? The Bishop Revival (2010)
Dig up any companies that deal with chromium trioxide.- หาว่าบริษัทไหนจำหน่ายโครเมียมไตรอ็อกไซด์ The Bishop Revival (2010)
Uh, Astrid couldn't find any companies that purchased chromium trioxide within the past six months.จะหยุดมันยังไง นี่ แอสทริดยังหาบริษัท ที่ซื้อ โครเมียม ไตรอ็อกไซด์ The Bishop Revival (2010)
You treat it with sulphuric acid, you get chromium trioxide.ใส่กรดซัลฟิวริกลงไป คุณก็ได้โครเมี่ยมไตรออกไซด์แล้ว The Bishop Revival (2010)
How about patriotism?ความเป็นมืออาชิพ The Proof in the Pudding (2010)
You've been seconded by your government to do your patriotic duty.เพื่อทำหน้าที่ของผู้ัรักชาติ เงื่อนไข ห้ามเก็บตัวอย่างของคุณ The Proof in the Pudding (2010)
The highest form of patriotism Is to be skeptical of the official truth.นั่นคือเหตุผลว่า ทำไมการประกาศในครั้งแรก ต่อสาธารณชน ต้องประกาศในสภา The Proof in the Pudding (2010)
You two don't understand. Booth is a very patriotic man.การเป็นที่หนึ่งไม่ได้หมายถึงจะไม่มีที่ติ The Proof in the Pudding (2010)
It's unpatriotic.มันเหมือนไม่ใช่คนรักชาติน่ะ Senate Murders (2010)
The only thing I find unpatriotic is your war mongering.สิ่งเดียวที่ข้าว่าไม่รักชาติ ก็คือความบ้าสงครามของท่าน Senate Murders (2010)
Well, aren't you industrious?ก็ดีนี่, นี่ยังไม่ขยันพออีกเหรอ The Chase (2010)
I never thought of myself as particularly patriotic.ฉันไม่เคยคิดว่าตัวเอง จะรักชาติอะไรนักหนา Goodbye Yellow Brick Road (2010)
The Patriot Act cuts both ways."พรบ. ต่อต้านการก่อการร้าย" มีผลกับทั้งสองฝ่าย Cooperative Calligraphy (2010)
My misguided sense of patriotism led me astray to participating in this with you and almost making the biggest mistake of my life.ความรู้สึกรักชาติที่ถูกชักนำผิดๆของผม ทำให้ผมหลงผิดร่วมมือกับคุณ และเกือบทำพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต For the Good of Our Country (2010)
He sold you on patriotism, but that's now what this is really about.เขาเป็นพวกขายชาติ แต่นั่นเป็นสิ่งที่เขาเป็น For the Good of Our Country (2010)
The latest mind hoping to join these illustrious ranks is Garrett Lisi.ผ่านสมการที่กำหนดไว้ ในกฎหมายของฟิสิกส์ ใจล่าสุดหวังที่จะเข้าร่วม จัดอันดับที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ Is There a Creator? (2010)
Freeman: SAUL CHOSE TO WALK IN THE FOOTSTEPS OF THE 20th CENTURY'S MOST ILLUSTRIOUS ASTRONOMER,พลังนี้อาจจะมีการเตรียมความ พร้อมที่จะทำลายจักรวาลทั้งหมด Beyond the Darkness (2010)
Tell me what your patriot Bell is up to.บอกมาว่าเบลล์กำลังทำอะไรอยู่ Spider and the Fly (2010)
Finally. Strength has arrived, the trio is complete. Who is he?ในที่สุด ความแปลกใหม่ก็ได้มาถึง สามสิ่งสมบูรณ์ เขาเป็นใคร? The Eye of the Phoenix (2010)
The one who served his country, a true patriot.คนที่รับใช้ประเทศของเขา คนรักชาติตัวจริง Phoenix (2010)
And he called himself a patriot.เขาเรียกตัวเขาเองว่า พวกรักชาติ Your World to Take (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trioThe industrious merchant worships his ancestors.
trioHe is an industrious student.
trioMany murders have been committed using the excuse of patriotism.
trioHe might fail in his new project unless he is industrious.
trioAn immense monument was erected in honor of the noble patriot.
trioIf I am dull, I am at least industrious.
trioHe is an industrious student to the best of my knowledge.
trioThe patriot sticks to his moral principles.
trioHe felt patriotism rise in his breast.
trioInflame one's patriotism.
trioWe must instill patriotism into the young people of today.
trioThe Japanese are generally considered to be very industrious.
trioLet's sing a patriotic air.
trioThe patriots stood up for the rights of their nation.
trioNo man can be a patriot on an empty stomach.
trioIndustrious people look down on laziness.
trioFrankly speaking, he is more of a hypocrite than a patriot.
trioThe Japanese are an industrious people.
trioHe is an industrious man.
trioNationalism is not to be confused with patriotism.
trioThe man is intelligent and industrious.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนทำมาหากิน[N] diligent person, See also: industrious person, worker, Syn. คนทำงาน, Example: ทุกคนควรเป็นคนทำมาหากิน มีความมุ่งมาดปรารถนาที่จะบุกเบิก ที่จะสร้างสรรค์อยู่เสมอๆ, Count unit: คน, Thai definition: คนขยันทำการงานสร้างฐานะ ไม่หลงติดอบายมุข
นาฎกรรม[N] drama, See also: dramatic performance, dramatics, theatricals, histrionics, Syn. การละคร, การฟ้อนรำ, Example: สังคมแต่ละสังคมมีงานศิลปะและนันทนาการของตนไว้หลายรูปแบบ เช่น วรรณกรรม นาฏกรรม สถาปัตยกรรม เป็นต้น, Notes: (สันสกฤต)
มุมานะ[V] work hard, See also: be diligent, be industrious hard, be persistent, strive, make determined effort, Syn. อุตสาหะ, เพียรพยายาม, พยายาม, บากบั่น, หมั่นเพียร, มานะ, ขวนขวาย, Example: ้เขามุมานะที่จะทำงานวิจัยชิ้นนี้ให้เสร็จภายในปลายปีนี้, Thai definition: มุ่งตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างเอาจริงเอาจัง
เพียร[V] persist, See also: try persistently, persevere, be industrious, be diligent, Syn. พยายาม, มานะ, อุตสาหะ, บากบั่น, มุมานะ, หมั่นเพียร, Example: เขาเพียรค้นคว้าวิจัยวันแล้ววันเล่าและเขาก็ทำได้สำเร็จ, Thai definition: พยายามบากบั่นจนกว่าจะสำเร็จ
ขึ้นหน้าขึ้นตา[ADJ] famous, See also: popular, well known, renowned, illustrious, Syn. เด่น, มีหน้ามีตา, Example: ีผลงานที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของจังหวัดราชบุรีและนนทบุรีคือ ครก หม้อ โอ่ง และไห, Thai definition: ที่มีชื่อเสียงเด่นดังเป็นที่รู้จักดี
ขันแข็ง[ADV] diligently, See also: industriously, assiduously, perseveringly, Syn. ขยันขันแข็ง, Example: เด็กคนนี้ทำงานขันแข็งดีกว่าเด็กคนอื่นๆ, Thai definition: อย่างเต็มที่, อย่างเอาจริงเอาจัง
ผู้รักชาติ[N] patriot, See also: nationalist, loyalist, Example: คนไทยที่ช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทยถือว่าเป็นผู้รักชาติ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีความรู้สึกผูกพันและชื่นชมในประเทศของตน
เพียรพยายาม[V] be diligent, See also: be industrious, Syn. พยายาม, เพียร, มานะพยายาม, Example: ข้าพเจ้าเพียรพยายามบอกเธอว่า ไม่ต้องเสียใจทั้งๆ ที่รู้ว่าเธอไม่ได้ยิน, Thai definition: ทำโดยมานะบากบั่น
เพื่อนร่วมชาติ[N] compatriot, See also: fellow-countryman, countryman, Example: ข้าพเจ้าอยากให้เพื่อนร่วมชาติทุกคนสามัคคีกันไว้ให้มาก, Thai definition: เพื่อนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกันและมีเชื้อชาติเดียวกัน
มานี[N] diligent person, See also: industrious person, Count unit: คน, Thai definition: คนมีมานะ, คนที่อดทน, คนที่มีความพยายาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มานี[N] diligent person, See also: industrious person, Count unit: คน, Thai definition: คนมีมานะ, คนที่อดทน, คนที่มีความพยายาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เวียร[V] be diligent, See also: be industrious, be assiduous, Syn. เพียร, พยายาม, วิริยะ, อุตสาหะ, Example: เขาเวียรทำครั้งแล้วครั้งเล่าจนสำเร็จในที่สุด, Thai definition: พยายามจนกว่าจะสำเร็จ
อายัต[ADJ] industrious, See also: diligent, assiduous, hard-working, Syn. ขยัน, Thai definition: ขยัน, ขันแข็ง
ตะพาบ[N] soft-shelled turtle, See also: Trionyx cartilageneus, snapping turtle, Syn. ตะพาบน้ำ, Example: เขาจับตะพาบที่ลำคลองใกล้บ้านได้หนึ่งตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อเต่าน้ำจืดกระดองอ่อนหลายสกุลในวงศ์ Trionychidae กระดองอ่อนนิ่มมีเชิงแผ่กว้าง ตีนเป็นแผ่นแบนคล้ายพาย หลายชนิดมีจมูกยื่นยาว
ตะพาบน้ำ[N] soft-shelled turtle, See also: Trionyx cartilageneus, snapping turtle, Syn. ตะพาบ, Example: เขาเลี้ยงตะพาบน้ำไว้ขายส่งออกไปยังประเทศจีน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อเต่าน้ำจืดกระดองอ่อนหลายสกุลในวงศ์ Trionychidae กระดองอ่อนนิ่มมีเชิงแผ่กว้าง ตีนเป็นแผ่นแบนคล้ายพาย หลายชนิดมีจมูกยื่นยาว
ประตูชัย[N] triumphal arch, See also: arch of victory, arc de triomphe, Example: ประตูชัยแห่งประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่บนถนนชองเซลิเซในเมืองปารีส, Count unit: แห่ง, Thai definition: ประตูที่มีลักษณะเป็นซุ้ม อาจสร้างเป็นการถาวรหรือชั่วคราว สำหรับผู้ชนะสงครามจะเดินลอดในพิธีเพื่อประกาศชัยชนะ
ชาตินิยม[N] nationalism, See also: patriotism, Example: ิความเป็นชาตินิยมถูกปลูกฝังไว้ในตัวของคนในชาติโดยไม่รู้ตัว, Thai definition: ลัทธิที่ถือชาติเป็นใหญ่
การเชิดชู[N] glorification, See also: illustriousness, praise, admiration, commendation, Syn. การยกย่อง, Example: อังคารได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์)
ความรักชาติ[N] patriotism, Example: รัฐบาลพยายามปลุกความรักชาติให้เกิดในหมู่ประชาชน
จุนสี[N] copper sulfate, See also: copper sulfate, blue vitriol, Example: จุนสีเป็นตัวยาที่มีสรรพคุณเป็นยาทำให้อาเจียน เพื่อขับขับอาหารหรือยาที่เป็นพิษออกมา, Thai definition: เกลือปกติชนิดหนึ่ง ชื่อ คิวปริกซัลเฟต (CuSO4) ลักษณะเป็นผลึกสีน้ำเงิน ใช้ประโยชน์ในการชุบทองแดงด้วยไฟฟ้า ใช้เป็นสารฆ่าเชื้อรา ฆ่าลูกน้ำ
ความยุ่ง[N] busyness, See also: industrious, diligent, assiduous, sedulous, Ant. ความว่าง, การไม่มีงาน
ขึ้นหน้าขึ้นตา[ADJ] famous, See also: popular, well-known, renowned, illustrious, celebrated, distinguished, Syn. เด่น, มีหน้ามีตา, Example: ีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของจังหวัดราชบุรีคือโอ่งมังกร, Thai definition: ที่มีชื่อเสียงเด่นดังเป็นที่รู้จักดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อปราชัย = อัปราชัย[n.] (aparāchai) EN: victory ; triumph ; conquest ; win   FR: victoire [f] ; triomphe [m]
ชัย[n.] (chai) EN: victory ; triumph ; win ; success   FR: victoire [f] ; triomphe [m] ; succès [m]
ขยัน[adj.] (khayan) EN: hard-working ; industrious ; diligent ; assiduous ; sedulous   FR: consciencieux ; appliqué ; diligent ; assidu ; travailleur ; bûcheur(fam.)
ขยันขันแข็ง[adj.] (khayan khankhaeng) EN: hardworking ; industrious ; diligent ; assiduous   
ขึ้นหน้าขึ้นตา[adj.] (kheun nā kheun tā) EN: famous ; popular ; well known ; renowned ; illustrious   
ความรักชาติ[n. exp.] (khwām rak chāt) EN: patriotism   FR: patriotisme [m] ; amour de la patrie [f]
ลัทธิชาฅินิยม[n. exp.] (latthi chāt niyom) EN: patriotism ; nationalism   FR: patriotisme [m] ; nationalisme [f]
มานะ[v.] (māna) EN: endure ; make a determined effort ; be patient ; exert oneself ; be industrious   FR: persévérer ; persister ; se donner du mal
มานี[n.] (mānī) EN: diligent person ; industrious person   
มุมานะ[v.] (mumāna) EN: work hard ; be diligent ; be industrious hard ; be persistent ; strive ; make determined effort   FR: travailler dur ; se donner de la peine
นกหัวขวานเขียวท้องลาย[n. exp.] (nok hūa khwān khīo thøng lāi) EN: Streak-throated Woodpecker   FR: Pic striolé [m]
นกนางแอ่นลาย[n. exp.] (nok nāng-aen lāi) EN: Striated swallow   FR: Hirondelle striolée [f] ; Hirondelle striée [f]
พากเพียร[adj.] (phākphīen) EN: persistent ; unremitting ; indefatigable ; industrious ; diligent ; hard-working   FR: persévérant ; industrieux
เพื่อนร่วมชาติ[n. exp.] (pheūoen ruam chāt) EN: compatriot ; fellow-countryman ; countryman   FR: compatriote [m]
เพื่อนร่วมภาคเดียวกัน[n. exp.] (pheūoen ruam phāk dīokan) EN: compatriots   
เพียร[v.] (phīen) EN: persist ; try persistently ; persevere ; be industrious ; be diligent   FR: persévérer
เพียรพยายาม[v.] (phīenphayāyām) EN: be diligent ; be industrious   FR: être travailleur
พี่น้องประชาชน[n. exp.] (phīnøng prachāchon) FR: concitoyens [mpl] ; population [f] ; compatriotes [mpl]
ผู้รักชาติ[n.] (phūrakchāt) EN: patriot ; nationalist ; loyalist   FR: patriote [m] ; nationaliste [m]
ประตูชัย[n. prop.] (pratūchai) EN: arch of triumph ; victory arch   FR: arc de triomphe [m]
เซนทริโอล[n.] (senthriōl) EN: centriol   FR: centriole [f]
อุตสาห์[v.] (utsā) EN: try ; be diligent ; be industrious ; be persistent ; have application   FR: se démener ; se dépenser
อุตสาหะ[v.] (utsāha) EN: be industrious ; be assiduous ; be diligent   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIO    T R IY1 OW2
TRIOLA    T R IY0 OW1 L AH0
TRIO'S    T R IY1 OW2 Z
TRIOLO    T R IY0 OW1 L OW0
PATRIOT    P EY1 T R IY0 AH0 T
VITRIOL    V IH1 T R IY0 AH0 L
TRIOMPHE    T R IY0 OW1 M F
DEMETRIO    D IH2 M EH1 T R IY0 OW0
PATRIOTS    P EY1 T R IY0 AH0 T S
PATRIOTIC    P EY2 T R IY0 AA1 T IH0 K
VITRIOLIC    V IH2 T R IY0 AA1 L IH0 K
PATRIOT'S    P EY1 T R IY0 AH0 T S
DEMETRIOU    D IH2 M EH0 T R IY1 UW0
DIMITRIOS    D IH2 M IY1 T R IY0 OW0 S
COMPATRIOT    K AH0 M P EY1 T R IY0 AH0 T
PATRIOTISM    P EY1 T R IY0 AH0 T IH2 Z AH0 M
HISTRIONIC    HH IH2 S T R IY0 AA1 N IH0 K
COMPATRIOTS    K AH0 M P EY1 T R IY0 AH0 T S
UNPATRIOTIC    AH0 N P EY2 T R IY0 AA1 T IH0 K
INDUSTRIOUS    IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 S
HISTRIONICS    HH IH2 S T R IY0 AA1 N IH0 K S
ILLUSTRIOUS    AH0 L AH1 S T R IY0 AH0 S
ENDOMETRIOSIS    EH2 N D OW0 M EH2 T R IY0 OW1 S IH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trio    (n) (t r ii1 ou)
trios    (n) (t r ii1 ou z)
patriot    (n) (p a1 t r i@ t)
vitriol    (n) (v i1 t r i@ l)
patriots    (n) (p a1 t r i@ t s)
patriotic    (j) (p a2 t r i o1 t i k)
vitriolic    (j) (v i2 t r i o1 l i k)
compatriot    (n) (k @1 m p a1 t r i@ t)
histrionic    (j) (h i2 s t r i o1 n i k)
patriotism    (n) (p a1 t r i@ t i z @ m)
compatriots    (n) (k @1 m p a1 t r i@ t s)
histrionics    (n) (h i2 s t r i o1 n i k s)
illustrious    (j) (i1 l uh1 s t r i@ s)
industrious    (j) (i1 n d uh1 s t r i@ s)
unpatriotic    (j) (uh2 n p a t r i o1 t i k)
illustriously    (a) (i1 l uh1 s t r i@ s l ii)
industriously    (a) (i1 n d uh1 s t r i@ s l ii)
patriotically    (a) (p a2 t r i o1 t i k l ii)
unpatriotically    (a) (uh2 n p a t r i o1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berühmtheit {f}; Erhabenheit {f}illustriousness [Add to Longdo]
Drilling {m}; Triole {f} | Drillinge {pl}triplet | triplets [Add to Longdo]
Fleiß {m}industriousness [Add to Longdo]
Kupfervitriol {n} [chem.] [techn.]vitriol of copper; blue vitriol [Add to Longdo]
Landsmann {m} | Landsleute {pl}compatriot | compatriots [Add to Longdo]
Patriot {m} | Patrioten {pl}patriot | patriots [Add to Longdo]
Patriotismus {m}patriotism [Add to Longdo]
Schwefeltrioxid {n} [chem.]sulfur trioxide [Add to Longdo]
Terzett {n}trio [Add to Longdo]
Trio {n}; Dreiergruppe {f} [mus.]trio [Add to Longdo]
Triode {f}; Dreielektrodenröhre {f} [electr.]triode [Add to Longdo]
Triole {f} [mus.]triplet [Add to Longdo]
Vitriol {n} | mit Vitriol behandelnvitriol | to vitriolate [Add to Longdo]
Vitriolöl {n}vitriol acid [Add to Longdo]
ätzend; giftig; beißend; vitriolisch {adj}vitriolic [Add to Longdo]
arbeitsam; fleißig; rührig {adj} | arbeitsamer; fleißiger; rühriger | am arbeitsamsten; am fleißigsten; am rührigstenindustrious | more industrious | most industrious [Add to Longdo]
berühmtillustrious [Add to Longdo]
berühmt {adv}illustriously [Add to Longdo]
erhaben; glänzend; klangvoll {adj}illustrious [Add to Longdo]
fleißig {adv}industriously [Add to Longdo]
illuster {adj}illustrious [Add to Longdo]
illuster {adv}illustriously [Add to Longdo]
patriotisch {adj} | patriotischer | am patriotischstenpatriotic | more patriotic | most patriotic [Add to Longdo]
patriotisch {adv}patriotically [Add to Longdo]
theatralischhistrionic [Add to Longdo]
theatralisch {adv}histrionically [Add to Longdo]
unpatriotischunpatriotic [Add to Longdo]
unpatriotisch {adv}unpatriotically [Add to Longdo]
Endometriose {f}; gutartige Wucherung von Gebärmutterschleimhaut [med.]endometriosis [Add to Longdo]
atrioventikular {adj} [med.]atrioventricular [Add to Longdo]
Kragenente {f} [ornith.]Harlequin Duck (Histrionicus histrionicus) [Add to Longdo]
Strichelfaulvogel {m} [ornith.]Striolated Puffbird [Add to Longdo]
Strichelschlüpfer {m} [ornith.]Striolated Tit-Spinetail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せっせと[, sesseto] (adv) (on-mim) diligently; assiduously; industriously; beavering away; (P) [Add to Longdo]
アメリカ七日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
エストリオール[, esutorio-ru] (n) estriol; oestriol [Add to Longdo]
オーケストリオン[, o-kesutorion] (n) orchestrion [Add to Longdo]
カリフォルニアスウェルシャーク;カリフォルニア・スウェル・シャーク[, kariforuniasuuerusha-ku ; kariforunia . suueru . sha-ku] (n) (See アメリカナヌカザメ) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
キンチャクダイ[, kinchakudai] (n) bluestriped angelfish (Chaetodontoplus septentrionalis) [Add to Longdo]
クリーンアップトリオ(P);クリーンナップトリオ[, kuri-n'apputorio (P); kuri-nnapputorio] (n) cleanup trio (baseball); (P) [Add to Longdo]
コンヴィクトサージャンフィッシュ;コンヴィクト・サージャンフィッシュ[, konvikutosa-janfisshu ; konvikuto . sa-janfisshu] (n) convict surgeonfish (Acanthurus triostegus, species of the Indo-Pacific); convict tang; manini [Add to Longdo]
トリオ[, torio] (n) trio (ita [Add to Longdo]
トリオース[, torio-su] (n) triose [Add to Longdo]
トリオソナタ[, toriosonata] (n) trio sonata [Add to Longdo]
パトリオティズム[, patorioteizumu] (n) patriotism; (P) [Add to Longdo]
ピアノトリオ[, pianotorio] (n) piano trio [Add to Longdo]
亜砒酸;亜ヒ酸[あひさん(亜砒酸);あヒさん(亜ヒ酸), ahisan ( a hi san ); a hi san ( a hi san )] (n) (1) arsenious acid; arsenous acid (H3AsO3); (2) (col) arsenic trioxide; white arsenic (As2O3) [Add to Longdo]
愛国[あいこく, aikoku] (n,adj-no) love of (one's) country; patriotism; (P) [Add to Longdo]
愛国の志士[あいこくのしし, aikokunoshishi] (n) patriot [Add to Longdo]
愛国運動[あいこくうんどう, aikokuundou] (n) patriotic movement [Add to Longdo]
愛国者[あいこくしゃ, aikokusha] (n) patriot [Add to Longdo]
愛国主義[あいこくしゅぎ, aikokushugi] (n) nationalism; patriotism [Add to Longdo]
愛国心[あいこくしん, aikokushin] (n) patriotic feelings; patriotism [Add to Longdo]
愛国団体[あいこくだんたい, aikokudantai] (n) patriotic group or organization (organisation) [Add to Longdo]
鞍掛海豹[くらかけあざらし;クラカケアザラシ, kurakakeazarashi ; kurakakeazarashi] (n) (uk) ribbon seal (Histriophoca fasciata) [Add to Longdo]
異食症[いしょくしょう, ishokushou] (n) allotriophagy; pica [Add to Longdo]
演技性人格障害[えんぎせいじんかくしょうがい, engiseijinkakushougai] (n) histrionic personality disorder [Add to Longdo]
慨世憂国[がいせいゆうこく, gaiseiyuukoku] (n) worrying about the conditions of the country out of sheer patriotism [Add to Longdo]
鎌鼬[かまいたち, kamaitachi] (n) (1) type Japanese folkloric monster (yokai), thought to be a trio of weasels who appear in a whirlwind to cut their victim; (2) cut caused by whirlwind [Add to Longdo]
救国[きゅうこく, kyuukoku] (n) patriot devoted to the salvation of his country; (P) [Add to Longdo]
健気[けなげ, kenage] (adj-na,n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P) [Add to Longdo]
国士[こくし, kokushi] (n) distinguished citizen; patriot; (P) [Add to Longdo]
国粋主義[こくすいしゅぎ, kokusuishugi] (n,adj-no) nationalism; extreme patriotism [Add to Longdo]
腰赤燕[こしあかつばめ, koshiakatsubame] (n) (1) red-rumped swallow (Hirundo daurica); (2) striated swallow (Hirundo striolata) [Add to Longdo]
三羽烏[さんばがらす, sanbagarasu] (n) trio; triumvirate; three famous retainers [Add to Longdo]
三曲[さんきょく, sankyoku] (n) instrumental trio [Add to Longdo]
三酸化硫黄[さんさんかいおう, sansankaiou] (n) sulfur trioxide (SO3) [Add to Longdo]
三重唱[さんじゅうしょう, sanjuushou] (n) vocal trio [Add to Longdo]
三重奏[さんじゅうそう, sanjuusou] (n) instrumental trio [Add to Longdo]
三人組[さんにんぐみ, sanningumi] (n) trio; gang of three; threesome [Add to Longdo]
三部合唱[さんぶがっしょう, sanbugasshou] (n) 3 part chorus; vocal trio [Add to Longdo]
三部合奏[さんぶがっそう, sanbugassou] (n) instrumental trio [Add to Longdo]
酸化ヒ素;酸化砒素[さんかヒそ(酸化ヒ素);さんかひそ(酸化砒素), sanka hi so ( sanka hi moto ); sankahiso ( sanka hiso )] (n) (1) {chem} (See 亜ヒ酸・2) arsenic trioxide; white arsenic (As2O3); (2) arsenic pentoxide (As2O5) [Add to Longdo]
子宮内膜症[しきゅうないまくしょう, shikyuunaimakushou] (n) endometriosis [Add to Longdo]
志士[しし, shishi] (n) patriot; public-spirited person [Add to Longdo]
自国民[じこくみん, jikokumin] (n) citizens of one's own country; fellow countrymen; compatriots [Add to Longdo]
縞剥[しまはぎ;シマハギ, shimahagi ; shimahagi] (n) (uk) (See コンヴィクトサージャンフィッシュ) convict surgeonfish (Acanthurus triostegus, species of the Indo-Pacific); convict tang; manini [Add to Longdo]
手まめ;手忠実[てまめ, temame] (adj-na,n) (uk) diligent; industrious; skillful; dextrous [Add to Longdo]
尽忠報国[じんちゅうほうこく, jinchuuhoukoku] (n) loyalty and patriotism [Add to Longdo]
精を出して働く[せいをだしてはたらく, seiwodashitehataraku] (exp,v5k) (See 精を出す・せいをだす) to toil; to labor industriously [Add to Longdo]
祖国愛[そこくあい, sokokuai] (n) patriotism [Add to Longdo]
祖国戦争[そこくせんそう, sokokusensou] (n) Patriotic War (Russian name for the war with Napoleon in 1812) [Add to Longdo]
大祖国戦争[だいそこくせんそう, daisokokusensou] (n) Great Patriotic War (Russian name for the war along the eastern front during World War II) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三极管[sān jí guǎn, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] triode (vacuum tube or transistor) [Add to Longdo]
三重奏[sān chóng zòu, ㄙㄢ ㄔㄨㄥˊ ㄗㄡˋ, ] trio (musical ensemble) [Add to Longdo]
中国伊斯兰教协会[Zhōng guó Yī sī lán jiào Xié huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Chinese Patriotic Islamic Association [Add to Longdo]
中国天主教爱国会[Zhōng guó Tiān zhǔ jiào Ài guó huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Chinese Patriotic Catholic Association [Add to Longdo]
中心粒[zhōng xīn lì, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˋ, ] centriole [Add to Longdo]
中华学生爱国民主同盟[Zhōng huá xué sheng ài guó mín zhǔ tóng méng, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ, / ] Patriotic Democratic Alliance of Chinese Students [Add to Longdo]
人杰[rén jié, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] outstanding talent; wise and able person; illustrious individual [Add to Longdo]
人杰地灵[rén jié dì líng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄥˊ, / ] illustrious hero, spirit of the place (成语 saw); a place derives reflected glory from an illustrious son [Add to Longdo]
杰出[jié chū, ㄐㄧㄝˊ ㄔㄨ, / ] illustrious [Add to Longdo]
冼星海[Xiǎn Xīng hǎi, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄥ ㄏㄞˇ, ] Xian Xinghai (1905-1945), violinist and composer, known for patriotic wartime pieces, including Yellow River Oratorio 黃河大合唱|黄河大合唱 [Add to Longdo]
勤勉[qín miǎn, ㄑㄧㄣˊ ㄇㄧㄢˇ, ] diligence; diligent; industrious [Add to Longdo]
勤劳[qín láo, ㄑㄧㄣˊ ㄌㄠˊ, / ] hardworking; industrious; diligent [Add to Longdo]
勤勤恳恳[qín qín kěn kěn, ㄑㄧㄣˊ ㄑㄧㄣˊ ㄎㄣˇ ㄎㄣˇ, / ] industrious and conscienscious; assiduous [Add to Longdo]
勤朴[qín pǔ, ㄑㄧㄣˊ ㄆㄨˇ, / ] simple and industrious; hardworking and frugal [Add to Longdo]
反导导弹[fǎn dǎo dǎo dàn, ㄈㄢˇ ㄉㄠˇ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] anti-missile missile (such as the Patriot Missile) [Add to Longdo]
[zī, , ] hard-working; industrious [Add to Longdo]
孜孜[zī zī, ㄗ ㄗ, ] diligent; hardworking; industrious; assiduous [Add to Longdo]
[zī, , ] industrious; produce; bear [Add to Longdo]
孳孳[zī zī, ㄗ ㄗ, ] diligent; hardworking; industrious; assiduous [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, ] flowery; illustrious; Chinese [Add to Longdo]
爱国[ài guó, ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] patriotic; love of country; patriotism [Add to Longdo]
爱国主义[ài guó zhǔ yì, ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] patriotism [Add to Longdo]
爱国者[ài guó zhě, ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄜˇ, / ] patriot [Add to Longdo]
爱岗敬业[ài gǎng jìng yè, ㄞˋ ㄍㄤˇ ㄐㄧㄥˋ ㄧㄝˋ, / ] industrious and hard-working [Add to Longdo]
明德[Míng dé, ㄇㄧㄥˊ ㄉㄜˊ, ] highest virtue; illustrious virtue; Middlebury (College) [Add to Longdo]
[zhāo, ㄓㄠ, ] illustrious; manifest [Add to Longdo]
正电子照射断层摄影[zhēng diàn zǐ zhào shè duàn céng shè yǐng, ㄓㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ ㄕㄜˋ ˇ, / ] positrion emission tomography (PET) [Add to Longdo]
用功[yòng gōng, ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ, ] diligent; industrious (in one's studies); to study hard; to make great effort [Add to Longdo]
白砒[bái pī, ㄅㄞˊ ㄆㄧ, ] white arsenic; arsenic trioxide [Add to Longdo]
皂矾[zào fán, ㄗㄠˋ ㄈㄢˊ, / ] green vitriol (ferrous sulfate FeSO4:7H2O) [Add to Longdo]
绿矾[lǜ fán, ㄌㄩˋ ㄈㄢˊ, 绿 / ] green vitriol (ferrous sulfate FeSO4:7H2O) [Add to Longdo]
闻一多[Wén Yī duō, ㄨㄣˊ ㄧ ㄉㄨㄛ, / ] Wen Yiduo (1899-1946), poet and patriotic fighter, executed by Guomindang in Kunming in 1946 [Add to Longdo]
闻达[wén dá, ㄨㄣˊ ㄉㄚˊ, / ] illustrious and influential; well-known [Add to Longdo]
装模作样[zhuāng mú zuò yang, ㄓㄨㄤ ㄇㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄤ˙, / ] affected; to put on an act; to indulge in histrionics [Add to Longdo]
辛勤[xīn qín, ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄣˊ, ] hardworking; industrious [Add to Longdo]
重奏[chóng zòu, ㄔㄨㄥˊ ㄗㄡˋ, ] musical ensemble of several instruments (e.g. duet 二重奏 or trio 三重奏) [Add to Longdo]
雌三醇[cí sān chún, ㄘˊ ㄙㄢ ㄔㄨㄣˊ, ] estriol [Add to Longdo]
双十节[shuāng shí jié, ㄕㄨㄤ ㄕˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Double Tenth, the anniversary of the Wuchang uprising 武昌起義|武昌起义 of 10th October 1911; Taiwanese national holiday with a patriotic and militarist flavor [Add to Longdo]
显赫[xiǎn hè, ㄒㄧㄢˇ ㄏㄜˋ, / ] illustrious; celebrated [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
愛国心[あいこくしん, aikokushin] Vaterlandsliebe, Patriotismus [Add to Longdo]
憂国[ゆうこく, yuukoku] Patriotismus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trio \Tri"o\, n. [It., fr. L. tres, tria, three: cf. F. trio,
   from the Italian. See {Three}.]
   1. Three, considered collectively; three in company or acting
    together; a set of three; three united.
    [1913 Webster]
 
       The trio were well accustomed to act together, and
       were linked to each other by ties of mutual
       interest.               --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.)
    (a) A composition for three parts or three instruments.
    (b) The secondary, or episodical, movement of a minuet or
      scherzo, as in a sonata or symphony, or of a march, or
      of various dance forms; -- not limited to three parts
      or instruments.
      [1913 Webster] Triobolar

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top