ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

popular

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -popular-, *popular*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
popular(adj) เป็นที่นิยม, ได้รับความสนใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
popular(adj) เป็นที่นิยม, See also: เป็นที่แพร่หลาย, เป็นที่ชื่นชอบ, Syn. favorite, approved, stylish, beloved
popular(adj) ของประชาชน, See also: เกี่ยวกับประชากร, Syn. public, mass
popular(adj) แบบธรรมดา, See also: แบบทั่วๆไป, Syn. general, familiar, ordinary, common
popularise(vt) ทำให้เป็นที่นิยม, Syn. familiarize, cheapen, spread
popularity(n) ความเป็นที่นิยม, See also: ความเป็นที่ชื่นชอบ, Syn. general, esteem, widespread acceptance
popularize(vt) ทำให้เป็นที่นิยม, Syn. familiarize, cheapen, spread
popular front(n) กลุ่มพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
popular(พอพ'พิวละ) adj. เป็นที่นิยมกัน, เกี่ยวกับประชากร, ทั่วไป, พื้น ๆ , เป็นที่ยอมรับกัน, Syn. favourite, public, folk
popular voteคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิออกเสียง (ต่างจาก electoral vote ซึ่งเป็นคะแนนเสียงจากผู้แทน)
popularity(พอพพิวแล'ริที) n. ชื่อเสียง, ความนิยม, เกียรติคุณ, ความแพร่หลาย
unpopular(อันพอพ'พิวละ) adj. ไม่นิยมกัน, ไม่แพร่หลาย., See also: unpopularity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
popular(adj) เกี่ยวกับราษฎร, กว้างขวาง, เป็นที่นิยม, แพร่หลาย
popularity(n) ความนิยม, ความแพร่หลาย, ชื่อเสียง
popularize(vt) ทำให้เป็นที่นิยม, ทำให้แพร่หลาย
unpopular(adj) ไม่กว้างขวาง, ไม่เป็นที่นิยม, ไม่แพร่หลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
popular assemblyสมัชชาประชาชน [ ดู civic assembly ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
popular frontแนวร่วมประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
popular sovereigntyอำนาจอธิปไตยของปวงชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
popular voteคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
popularพอปพิวลาร์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Popular cultureศิลปกรรมนิยม [TU Subject Heading]
Popular educationการศึกษาแบบประชานิยม [TU Subject Heading]
Popular instrumental musicดนตรีบรรเลงยอดนิยม [TU Subject Heading]
Popular musicดนตรียอดนิยม [TU Subject Heading]
Popular music fansแฟนดนตรียอดนิยม [TU Subject Heading]
Popular worksงานเขียนสำหรับคนทั่วไป [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Popular[นิยม] (n, vt, adj) นิยม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Picture of Dorian Grey was very popular then.ยุคนั้นหนังของ ดอเรียน เกรย์โด่งดังมาก Oh, God! (1977)
You told us at dinner that we were eating one of your favorite recipes, and monkey's brains, though popular in Cantonese cuisine, are not often to be found in Washington, D.C.คุณบอกกับเราว่างานเลี้ยงอาหารค่ำ ที่เรากำลังรับประทานนั้น เป็นหนึ่งในสูตรที่คุณชื่นชอบ และสมองของลิง เป็นอาหารที่นิยมแต่ในกวางตุ้ง Clue (1985)
Sitting here at dinner, Mrs. Peacock told us she was eating one of her favorite recipes, and monkey's brains, though popular in Cantonese cuisine, are not often to be found in Washington, D.C.ตอนที่นั่งรับประทานอาหารเย็น คุณนายพีคอร์คบอกว่าเธอกิน เป็นหนึ่งในสูตรที่คุณชื่นชอบ และสมองของลิง เป็นอาหารที่นิยมแต่ในกวางตุ้ง Clue (1985)
Popular belief has it that man is motivated by sex, Mr. Gold.คนส่วนใหญ่เชื่อว่า คนถูกกระตุ้นด้วยเซ็กซ์ Punchline (1988)
"Who is the most popular actor in the Bible?"- รอเดี๋ยว ใครเป็นนักแสดง ที่ดังที่สุดในไบเบิ้ล Punchline (1988)
"Who is the most popular actor in the Bible?"- ใครดังที่สุด - กาแฟล่ะ Punchline (1988)
He's the most popular actor in the Bible.นักแสดงที่ดังที่สุดในไบเบิ้ล รู้มั้ยคะว่าทำไม Punchline (1988)
Gerst won't talk to a popular magazine reporter. Are you kidding?เกิร์สจะไม่พูดกับนักข่าวจากนิตยสารชื่อดัง คุณล้อเล่นรึเปล่า? Basic Instinct (1992)
Aren't I the popular one?เรานี่ท่าจะป๊อป Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Very popular with the royals.เป็นที่นิยมของพวกเจ้า Titanic (1997)
Fish and chips. It's our most popular special, Thursday nights.ฟิชแอนด์ชิพคือจานเด็ดของร้านเรา คืนวันพฤหัส Woman on Top (2000)
I don't know why you're so popular with women.อึนโซ เห็นอะไรดีในตัวเธอนะ Autumn in My Heart (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
popularAlthough astrology has no scientific basis, it's very popular and it seems that many people believe in it.
popularAlthough it was a popular movie, Out of Africa was more of a coffee table movie than anything else.
popularAmerican films are more popular than those of any other country.
popularAnd you said I didn't have a nose for what's popular.
popularA pub is a popular gathering place in which to drink beer.
popularAthletic boys are popular with girls in American schools.
popularAt one time the song was very popular.
popularBaseball is by far the most popular sport in Japan.
popularBob is popular at school.
popularBob was popular with all his classmates.
popularBooks popular with students.
popularCassette tapes seem to have given way to compact disks in popularity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮิต(adj) popular, See also: in demand, in favour, favourite, in, Syn. เป็นที่นิยม, ได้รับความนิยม, Example: เพลงที่นักร้องนำมาขับร้องล้วนเป็นเพลงฮิตเกือบทั้งนั้น, Notes: (อังกฤษ)
ขึ้นหน้าขึ้นตา(adj) famous, See also: popular, well known, renowned, illustrious, Syn. เด่น, มีหน้ามีตา, Example: ีผลงานที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของจังหวัดราชบุรีและนนทบุรีคือ ครก หม้อ โอ่ง และไห, Thai Definition: ที่มีชื่อเสียงเด่นดังเป็นที่รู้จักดี
ค่านิยม(n) popularity, See also: value, Syn. ความนิยม, ความชื่นชอบ, Example: สังคมไทยเรามักจะนิยมดื่มเฉพาะชายหญิงดื่มสุรามีจำนวนไม่มากเพราะค่านิยมของเรายังเห็นว่าหญิงดื่มสุราไม่เป็นกุลสตรี
คะแนนนิยม(n) popularity, Syn. คะแนนเสียง, คะแนนสนับสนุน, Example: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแทบทุกคนได้หยิบยกเอาการแก้ไขปัญหานี้เป็นนโยบายสำคัญหรือเรียกร้องคะแนนนิยมจากประชาชนชาวกรุงเทพฯ, Thai Definition: ความนิยมที่แสดงออกว่ามีมากน้อยเพียงไร
คอ(n) popularity, See also: fondness, admiration, taste, Syn. ความนิยม, Example: ผมเป็นคอหนังสืออยู่แล้ว เมื่อสิ้นกระบวนการชมจึงต้องแวะเข้าไปอุดหนุนตามธรรมเนียม, Thai Definition: ความมีใจชอบ
บารมี(n) popularity, See also: merit, virtue, Example: การได้มีโอกาสสร้างบุญกุศล สร้างบารมีนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง, Thai Definition: คุณความดีที่ได้บำเพ็ญมา, คุณสมบัติที่ทำให้ยิ่งใหญ่
ความกว้างขวาง(n) popularity, See also: fame, renown, celebrity, Example: หัวคะแนนของพรรคการเมืองต้องเป็นคนที่มีความกว้างขวางในหมู่ชาวบ้าน, Thai Definition: การรู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก
ความดัง(n) popularity, See also: fame, renown, celebrity, Syn. ความมีชื่อเสียง, ความโด่งดัง, ความเด่นดัง, Example: ความดังของนักร้องคนนี้โด่งดังไปยังต่างประเทศ
ความนิยมชมชอบ(n) popularity, See also: liking, appreciation, favor, approval, Syn. ความนิยม, ความชื่นชม, ความชื่นชอบ, Example: หนังสือของเขาได้รับความนิยมชมชอบจากมหาชน
ติดปาก(adj) popular, See also: favorite, hit, Example: เพลงนี้มีประโยคติดปาก ที่คนร้องกันทั่วบ้านทั่วเมือง, Thai Definition: ที่ใช้พูดบ่อยๆ จนเป็นนิสัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บารมี[bāramī] (n) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma  FR: prestige [ m ] ; influence [ f ]
ชื่อเสียง[cheūsīeng] (n) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige  FR: réputation [ f ] ; célébrité [ f ] ; prestige [ m ] ; renommée [ f ] ; popularité [ f ]
ได้หน้าได้ตา[dāi nā dāi tā] (v, exp) EN: be famous ; gain a reputation ; gain favour ; be popular
ฮือฮา[heūhā] (v) EN: be popular ; be famed ; be renowned ; be famous
ฮิต[hit] (adj) EN: popular ; in demand ; in favour ; favourite ; in
ค่านิยม[khāniyom] (n) EN: value ; popularity  FR: valeur [ f ]
ขึ้นหน้าขึ้นตา[kheun nā kheun tā] (adj) EN: famous ; popular ; well known ; renowned ; illustrious
คอ[khø] (n) EN: popularity ; preference
ความกว้างขวาง[khwām kwāngkhwāng] (n) EN: popularity
ความนิยม[khwām niyom] (n) EN: favour ; favor (Am.) ; appreciation ; popularity ; liking ; approval  FR: popularité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
popular
popularly
popularity
popularize
popularized
popularizer
popularizing
popularization

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
popular
popularly
popularity
popularize
popularized
popularizes
popularizing
popularization
popularizations

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人心[rén xīn, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ,  ] popular feeling; the will of the people #5,772 [Add to Longdo]
热门[rè mén, ㄖㄜˋ ㄇㄣˊ,   /  ] popular; hot; in vogue #5,916 [Add to Longdo]
科普[kē pǔ, ㄎㄜ ㄆㄨˇ,  ] popular science; popularization of science; abbr. of 科學普及|科学普及 #8,765 [Add to Longdo]
民俗[mín sú, ㄇㄧㄣˊ ㄙㄨˊ,  ] popular customs #9,670 [Add to Longdo]
流行音乐[liú xíng yīn yuè, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ ㄧㄣ ㄩㄝˋ,     /    ] popular music #18,233 [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, / ] popular ballad; rumor #26,070 [Add to Longdo]
民风[mín fēng, ㄇㄧㄣˊ ㄈㄥ,   /  ] popular customs; folkways #28,712 [Add to Longdo]
顺口溜[shùn kǒu liū, ㄕㄨㄣˋ ㄎㄡˇ ㄌㄧㄡ,    /   ] popular piece of doggerel; common phrase repeated as a jingle #36,211 [Add to Longdo]
人民阵线[rén mín zhèn xiàn, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄣˋ ㄒㄧㄢˋ,    线 /    ] popular front #78,735 [Add to Longdo]
热门音乐[rè mén yīn yuè, ㄖㄜˋ ㄇㄣˊ ㄧㄣ ㄩㄝˋ,     /    ] popular or hot music #271,277 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Massensport { m }popular sport [Add to Longdo]
Popularisierung { f }popularization [Add to Longdo]
Popularität { f }popularity [Add to Longdo]
Volksbrauch { m }popular custom; national custom [Add to Longdo]
Volksausgabe { f }popular edition [Add to Longdo]
Volksdichter { m }popular poet [Add to Longdo]
Volksherrschaft { f }popular government [Add to Longdo]
Volksredner { m }popular speaker [Add to Longdo]
Volkssprache { f }popular speech [Add to Longdo]
beliebt; begehrt { adj } (bei) | beliebter; begehrter | am beliebtesten; am begehrtesten | beliebt sein bei | sehr beliebt bei Kindernpopular (with) | more popular | most popular | to be popular with | very popular with children; very much liked by children [Add to Longdo]
populärwissenschaftlich { adj }popular scientific [Add to Longdo]
popularisieren | popularisierend | popularisiert | popularisiertto popularize; to popularise [ Br. ] | popularizing; popularising [ Br. ] | popularizes; popularises [ Br. ] | popularized; popularised [ Br. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6, 攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P) #371 [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-adv, n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P) #493 [Add to Longdo]
人気[ひとけ, hitoke] (n, adj-no, adj-na) popularity; popular feeling; business conditions; (P) #1,326 [Add to Longdo]
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1, vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) { ling } (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1, vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) #1,784 [Add to Longdo]
通称[つうしょう, tsuushou] (n, vs) popular name; nickname; alias; (P) #1,826 [Add to Longdo]
民主[みんしゅ, minshu] (n) (1) (See 主権在民) democracy; popular sovereignty; (adj-f) (2) democratic; (P) #2,081 [Add to Longdo]
民間[みんかん, minkan] (n, adj-no) private; civilian; civil; popular; folk; unofficial; (P) #2,599 [Add to Longdo]
島田[しまだ, shimada] (n) (abbr) pompadour-like hair style, popular for unmarried women in the Edo period; shimada coiffure #4,031 [Add to Longdo]
盛ん[さかん, sakan] (adj-na) (1) popular; (2) prosperous; (3) enthusiastic; (4) (also written as 壮) energetic; vigorous; (P) #5,799 [Add to Longdo]
読本[よみほん, yomihon] (n) type of popular literature from the late Edo period #6,978 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Popular \Pop"u*lar\, a. [L. popularis, fr. populus people: cf.
   F. populaire. See {People}.]
   1. Of or pertaining to the common people, or to the whole
    body of the people, as distinguished from a select
    portion; as, the popular voice; popular elections.
    "Popular states." --Bacon. "So the popular vote inclines."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The men commonly held in popular estimation are
       greatest at a distance.        --J. H.
                          Newman.
    [1913 Webster]
 
   2. Suitable to common people; easy to be comprehended; not
    abstruse; familiar; plain.
    [1913 Webster]
 
       Homilies are plain popular instructions. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. Adapted to the means of the common people; possessed or
    obtainable by the many; hence, cheap; common; ordinary;
    inferior; as, popular prices; popular amusements.
    [1913 Webster]
 
       The smallest figs, called popular figs, . . . are,
       of all others, the basest and of least account.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   4. Beloved or approved by the people; pleasing to people in
    general, or to many people; as, a popular preacher; a
    popular law; a popular administration.
    [1913 Webster]
 
   5. Devoted to the common people; studious of the favor of the
    populace. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Such popular humanity is treason.   --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. Prevailing among the people; epidemic; as, a popular
    disease. [Obs.] --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   {Popular action} (Law), an action in which any person may sue
    for penalty imposed by statute. --Blackstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 popular
   adj 1: regarded with great favor, approval, or affection
       especially by the general public; "a popular tourist
       attraction"; "a popular girl"; "cabbage patch dolls are
       no longer popular" [ant: {unpopular}]
   2: carried on by or for the people (or citizens) at large; "the
     popular vote"; "popular representation"; "institutions of
     popular government"
   3: representing or appealing to or adapted for the benefit of
     the people at large; "democratic art forms"; "a democratic or
     popular movement"; "popular thought"; "popular science";
     "popular fiction" [syn: {democratic}, {popular}]
   4: (of music or art) new and of general appeal (especially among
     young people) [syn: {popular}, {pop}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 popular
  popular

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top