ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มานะพยายาม

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มานะพยายาม-, *มานะพยายาม*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มานะพยายาม มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *มานะพยายาม*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หากินด้วยลำแข้งก. หาเลี้ยงชีพด้วยความมานะพยายามของตัวเอง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Amanda led a troubled early life but persevered through monumental odds and created a loving family of her own.อแมนด้ามีชีวิตในวัยเด็ก ที่ยากลำบาก แม้กระนั้นความมานะพยายามของเธอ ได้เป็นที่จดจำอย่างยิ่งใหญ่ โดยสร้างครอบครัวที่น่ารัก ด้วยตัวเธอเอง Retribution (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forge[VT] สร้างอย่างมานะพยายาม
forgeable[ADJ] ซึ่งสร้างอย่างมานะพยายาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top