Search result for

ความยุ่ง

(48 entries)
(0.0298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความยุ่ง-, *ความยุ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยุ่ง[N] busyness, See also: industrious, diligent, assiduous, sedulous, Ant. ความว่าง, การไม่มีงาน
ความยุ่งยาก[N] trouble, See also: difficulty, Syn. ความยุ่งเหยิง, Ant. ความเรียบร้อย, ความสงบ, Example: ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศกำลังประสบกับความยุ่งยากและตกต่ำ, Thai definition: สภาพที่สับสนและมีปัญหา
ความยุ่งเหยิง[N] complexity, See also: disorderliness, complication, intricateness, Syn. ความสับสน, ความวุ่นวาย, ความไม่เป็นระเบียบ, Ant. ความเป็นระเบียบ, Example: บ้านเมืองเกิดความยุ่งเหยิงเมื่อเปลี่ยนผู้นำประเทศ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Learning Difficultiesความยุ่งยากเกี่ยวกับการเรียน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That there's randomness and chaos in the universe.มันคือการสุ่มและความยุ่งเหยิงของจักรวาล Dying Changes Everything (2008)
NEUROPSYCHIASTRIST No discomfort going about your daily life?ดักแด้ ไม่ได้ทำความยุ่งยากให้กับชีวิตคุณ Heartbreak Library (2008)
"Color my life with the chaos of trouble.""สร้างสีสันให้ชีวิตด้วยความยุ่งเหยิงของปัญหา" 500 Days of Summer (2009)
Well,the situation's become a little bit more complex,noah.อืม,สถานการณ์เริ่มกลายความยุ่งเหยิงมากขึ้นเล็กน้อย โนอาห์ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
The mass is ended.ความยุ่งยากได้จบลง Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
You and I have made a mess of things.คุณกับผมสร้างความยุ่งยากนี่ขึ้นมา Chapter Ten '1961' (2009)
If he dies, then I don't need to mess up their idea of who he was.ถ้าเขาตายไป ฉันไม่อยากให้เกิดความยุ่งยาก ในใจของคนที่เป็นเพื่อนเขา Dead Like Me: Life After Death (2009)
I had already been getting grief from the homeowner's association.ผมมีความยุ่งยากมาเยือนพอแล้ว/ จากบ้านของสมาพันธ์ Pilot (2009)
We need to start dealing with the consequences.เราจะต้องเผชิญกับความยุ่งยาก The Mother Lode (2009)
You fell into a trap again?เธอกำลังจะตกสู่ความยุ่งยากอีกแล้ว Episode #1.6 (2009)
They're probably dead. Hopefully, she'll survive this mess.พวกเขาน่าจะตายไปแล้ว หวังว่าเธอคงจะเอาตัวรอดจากความยุ่งยากนี่ได้นะ Innocents of Ryloth (2009)
And I can't-I can't just put a whammy on mommy and make her forget everything and forgive me.และพ่อจะไม่นำความยุ่งยากมาให้แม่อีก พ่อจะทำให้แม่ลืมทุกอย่าง และยกโทษให้พ่อ Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความยุ่งยาก[n.] (khwām yungyāk) EN: trouble ; difficulty ; hassle   FR: complication [f]
ความยุ่งเหยิง[n.] (khwām yungyoēng) EN: complexity ; disorderliness ; complication ; intricateness   FR: désordre [m[ ; pagaille [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chaos[N] ความยุ่งเหยิง, See also: ความสับสน, Syn. confusion, disorder
clutter[N] ความยุ่งเหยิง, See also: ความวุ่นวาย, ความชุลมุน, ความอลหม่าน, Syn. disarray
coil[N] ความลำบาก, See also: ความยุ่งยาก, Syn. trouble, bustle, ado, turmoil
complicacy[N] ความยุ่งยากซับซ้อน, Syn. complication, complexity
difficulty[N] ความยากลำบาก, See also: ความยุ่งยาก, ความเดือดร้อน, อุปสรรค, Syn. annoyance, disavantage, problem, trouble
disarrangement[N] ความไม่เป็นระเบียบ, See also: ความยุ่งเหยิง, ความไม่เรียบร้อย, Syn. disorder
distress[N] ความยุ่งยาก, See also: ปัญหา, ความลำบาก, Syn. hardship
fluster[N] ความสับสนวุ่นวาย, See also: ความยุ่งเหยิง, ความปั่นป่วน, Syn. turmoil, disturbance, upset, Ant. calmness
hash[N] ความยุ่งเหยิง
hassle[N] ความยุ่งยาก, See also: ปัญหา, Syn. aggravation, annoyance, irritation, Ant. pacifier

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beleaguer(บิลี'เกอะ) {beleaguered,beleaguering,beleaguers} vt. ล้อมรอบด้วยกองทหาร,โอบล้อม,โอบตี,เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงหรือความลำบาก, See also: beleaguer n., Syn. harass,annoy,vex
blight(ไบลทฺ) n.,vi.,vt. (ประสบ,ทำให้ประสบ) โรคเหี่ยวแห้งและตายของพืช,สาเหตุของความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความยุ่งเหยิง, Syn. affliction,decay
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์,การฆ่าสัตว์ขาย,คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย,การฆาตกรรม,การทำลาย,ความยุ่งเหยิง
cobweb(คอบ'เวบ) n. ใยแมงมุม,เส้นใยแมงมุม,แผนการ,ความยุ่งเหยิงสับสน vt. ทำให้ยุ่งเหยิง
complication(คอมพลิเค'เชิน) n. ความซับซ้อน,ความยุ่งเหยิง,ความแทรกซ้อน,โรคแทรกซ้อน,สิ่งแทรกซ้อน, Syn. variation,problem
confusion(คันฟิว'เชิน) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่ชัด,ความงงงวย,การให้ยุ่งหรือสับสน,ความพ่ายแพ้,ความเสื่อมสลาย, Syn. puzzlement,disorder
crisscross(ครีส'ครอส) adj. ไขว้,กากบาท,แกงได้,ซึ่งตัดสลับกัน n. กากบาท,แกงได้,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน. vt. เขียนกากบาท,เขียนแกงได้ vi. เคลื่อนสลับไปมา, Syn. crosswise
cross(ครอส) {crossed,crossing,crosses} n. กากบาท,ไม้กางเขน,-Phr. (the Crossไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงตนตาย) ,สัญลักษณ์ศาสนาคริสต์,ศาสนาคริสต์,แกงไต,รูปไขว้,ตรา,การตัดสลับกัน,การประสบอุปสรรค,ความลำบาก,ความยุ่งยากใจ,การผสมข้ามพันธ์ (สัตว์หรือพืช) ,พันธุ์ผสม,หมัดเหว
cumbrance(คัม'บรันซ) n. ความลำบาก,ความยุ่งยาก,การรบกวน,ภาระ
derangement(ดิเรนจฺ'เมินทฺ) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ความบ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
business(n) ความยุ่ง,ความวุ่นวาย,งานยุ่ง
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค
clutter(n) กองระเกะระกะ,ความยุ่งเหยิง
cobweb(n) ใยแมงมุม,แผนการ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
complication(n) ความซับซ้อน,ความสับสน,ความยุ่งยาก,ความแทรกซ้อน
confusion(n) ความสับสน,ความงงงวย,ความยุ่งเหยิง
daze(n) ความงุนงง,ความงงงัน,ความยุ่งใจ
derangement(n) ความยุ่งเหยิง,ความบ้า,ความวิกลจริต,ความฟั่นเฟือน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top