ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jingo

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jingo-, *jingo*
Possible hiragana form: じんご
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jingoism(n) ความเชื่อที่คิดว่าประเทศของตนเหนือกว่าชาติใดๆ, See also: การรักชาติอย่างรุนแรง, Syn. chauvinism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jingo(จิง'โก) n., adj. (เกี่ยวกับ) ผู้แสดงความรักชาติอย่างรุนแรงและรุกราน -Phr. (byjingo! คำอุทานเพื่อแสดงการย้ำ) -, Syn. chauvinist, Ant. pacifist
jingoism(จิง'โกอิสซึม) n. การแสดงความรักชาติที่รุนแรงและโวยวาย, การแสดงความรักชาติแบบรุกราน., See also: jingoist n., adj. ดูjingoism jingoistic adj. ดูjingoism

English-Thai: Nontri Dictionary
jingo(n) คนบ้าสงคราม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jingoismคติรักชาติแบบใฝ่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
JINGOISM JH IH1 NG G OW2 IH0 Z AH0 M
JINGOISTIC JH IH0 NG G OW0 IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jingo (n) ʤˈɪŋgou (jh i1 ng g ou)
jingoes (n) ʤˈɪŋgouz (jh i1 ng g ou z)
jingoism (n) ʤˈɪŋgouɪzəm (jh i1 ng g ou i z @ m)
jingoist (n) ʤˈɪŋgouɪst (jh i1 ng g ou i s t)
jingoists (n) ʤˈɪŋgouɪsts (jh i1 ng g ou i s t s)
jingoistic (j) ʤˌɪŋgouˈɪstɪk (jh i2 ng g ou i1 s t i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジンゴイズム[jingoizumu] (n) jingoism [Add to Longdo]
個人誤差[こじんごさ, kojingosa] (n) personal equation [Add to Longdo]
主戦論[しゅせんろん, shusenron] (n) war advocacy; jingoism; bellicose argument [Add to Longdo]
神護景雲[じんごけいうん, jingokeiun] (n) Jingo-keiun era (767.8.16-770.10.1) [Add to Longdo]
人後[じんご, jingo] (n-adv, n-t) behind others; losing out to others [Add to Longdo]
人後に落ちない[じんごにおちない, jingoniochinai] (exp) to be second to none (in) [Add to Longdo]
人語[じんご, jingo] (n) human speech [Add to Longdo]
壬午[みずのえうま;じんご, mizunoeuma ; jingo] (n) (See 干支) nineteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
地神五代[ちじんごだい, chijingodai] (n) (See 天神七代) five generations of earthly deities [Add to Longdo]
天声人語[てんせいじんご, tenseijingo] (exp) vox populi, vox dei (the people's voice is the voice of God) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jingo \Jin"go\, n.; pl. {Jingoes}. [Said to be a corruption of
   St. Gingoulph.]
   [1913 Webster]
   1. A word used as a jocular oath. "By the living jingo."
    --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. A statesman who pursues, or who favors, aggressive,
    domineering policy in foreign affairs; a bellicose
    superpatriot or chavinist. [Cant, Eng.]
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: This sense arose from a doggerel song which was popular
      during the Turco-Russian war of 1877 and 1878. The
      first two lines were as follows: 
      [1913 Webster]
 
         We don't want to fight, but by Jingo if we do,
         We 've got the ships, we 've got the men, we 've
         got the money too.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jingo
   n 1: an extreme bellicose nationalist [syn: {chauvinist},
      {jingoist}, {jingo}, {flag-waver}, {hundred-percenter},
      {patrioteer}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top