ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

theatrical

TH IY0 AE1 T R IH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -theatrical-, *theatrical*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
theatrical(adj) เกี่ยวกับละคร มหรสพ ภาพยนตร์, Syn. dramatic, melodramatic, operatic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
theatrical(เธียเอ'ทริเคิล) adj. เกี่ยวกับละคร (มหรสพ, ภาพยนตร์) , โอ้อวด หรูหราหรือมารยา, See also: theatricals n. การแสดงละคร, นักแสดงละคร. theatricality n., Syn. showy, dramatic

English-Thai: Nontri Dictionary
theatrical(adj) เกี่ยวกับการแสดงละคร, หรูหรา, มีมารยา
theatricals(n) การแสดงละครโดยคณะสมัครเล่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
theatricalismนาฏยนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Theatrical companiesบริษัทละคร [TU Subject Heading]
Theatrical makeupการแต่งหน้าในการแสดง [TU Subject Heading]
Theatrical producers and directorsผู้อำนวยการผลิตและผู้กำกับการแสดงละคร [TU Subject Heading]
Theatrical publishingการจัดพิมพ์วรรณกรรมการแสดง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
C'est Exactement CA. An absurd theatrical we must play out, back and forth, from pure being to human suffering.มันเหมือนกลับไปมาระหว่าง สิ่งบริสุทธิ์และมนุษย์ที่เจ็บปวด I Heart Huckabees (2004)
As a result, I'm in need of someone with some theatrical skill.เพื่อให้ได้ผล, ผมต้องการใครสักคน ที่มีทักษะทางด้านการแสดง V for Vendetta (2005)
He had a heritage. It's great that the theatrical company broke upเขามีมรดก มันน่าจดีน่ะที่ละครโรงนี้มันจะยุติลง Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Evangelion New Theatrical Version:ครั้งหน้าก็มีแฟนเซอร์วิสอีกเยอะเลยนะจ๊ะ เอวานเกเลี่ยนฉบับภาพยนตร์ปรับปรุงใหม่ : Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Next, on Evangelion New Theatrical Version: Q!เอวานเกเลี่ยนบทต่อไป : Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
I was a little theatrical back then.สมัยนั้น ชั้นบ้าคลั่งสุดๆเลยล่ะ The Twilight Saga: Eclipse (2010)
She's boundary-pushing. The most theatrical performer of our generation.เธอทำลายกำแพง เพลงโชว์ในยุคเรา Theatricality (2010)
Being theatrical doesn't mean you have to be a nuclear explosion.ไม่ได้หมายความว่า ต้องเป็นระเบิด Theatricality (2010)
At first I didn't get this theatrical assignment... being larger than life and putting it all out there, 'cause I'm like that all the time.แสดงออกเกินจริง... เพราะ ฉันเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว Theatricality (2010)
But it's theatrical dynamite! - Whoo! - Bravo!แต่นั่นล่ะไดนามิคของละคร! กรีนเดล! Interpretive Dance (2010)
Cheap theatrical facade.ละครตบตาทั้งนั้น Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
And all those theatrical luminaries?และพวกผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด Swan Song (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
theatricalHis behavior was theatrical.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชฎา[chadā] (n) EN: headdress ; diadem ; Thai theatrical crown  FR: diadème [ m ] ; coiffe des danseurs de théâtre thaï [ f ]
ชาตรี[chātrī] (n) EN: Thai theatrical performance (in southern Thailand)  FR: chatri [ m ] (danse traditionnelle du sud)
กินนรรำ[kinnønram] (n) EN: Thai dancing posture; attitudes assumed in Siamese theatricals
ละคร[lakhøn] (n) EN: theater ; play ; drama ; theatrical performance ; stage performance ; show ; ldance drama ; lakorn  FR: théâtre [ m ] ; pièce de théâtre [ f ] ; comédie [ f ] ; drame [ m ] ; représentation théâtrale [ f ] ; spectacle de théâtre [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
THEATRICAL TH IY0 AE1 T R IH0 K AH0 L
THEATRICALLY TH IY0 AE1 T R IH0 K AH0 L IY2
THEATRICALITY TH IY0 AE2 T R AH0 K AE1 L AH0 T IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
theatrical (n) θˈɪˈætrɪkl (th i1 a1 t r i k l)
theatricals (n) θˈɪˈætrɪklz (th i1 a1 t r i k l z)
theatrically (a) θˈɪˈætrɪkliː (th i1 a1 t r i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剧团[jù tuán, ㄐㄩˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] theatrical troupe #14,865 [Add to Longdo]
巡回演出[xún huí yǎn chū, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˊ ㄧㄢˇ ㄔㄨ, ] theatrical tour; series of performance by a visiting troupe #39,583 [Add to Longdo]
戏剧化[xì jù huà, ㄒㄧˋ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] theatrical #45,705 [Add to Longdo]
社戏[shè xì, ㄕㄜˋ ㄒㄧˋ, / ] theatrical performance (e.g. on religious festival) #96,703 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ざ, za] (n, n-suf) (1) seat; place; position; (2) status; (3) gathering; group; (4) stand; pedestal; platform; (5) (historical) trade guild; (suf) (6) attaches to the names of theatres, theatrical troupes, and constellations; (suf, ctr) (7) (See 里神楽) counter for theatres, deities, Buddhist images, tall mountains, and satokagura songs; (P) #1,135 [Add to Longdo]
劇団[げきだん, gekidan] (n) troupe; theatrical company; (P) #2,618 [Add to Longdo]
打ち上げ(P);打上げ;打ち揚げ;打揚げ[うちあげ, uchiage] (n) (1) launching; launch; (2) end (of a theatrical run, etc.); (P) #6,078 [Add to Longdo]
番外[ばんがい, bangai] (n) (1) exception; supernumerary; extra (theatrical); (adj-no) (2) extra (e.g. performance, item, object, etc.); additional; (3) outsize #8,640 [Add to Longdo]
演目[えんもく, enmoku] (n) (abbr) (See 演奏曲目) program (musical, concert, theatrical, etc.); programme; (P) #13,149 [Add to Longdo]
暗転[あんてん, anten] (n, vs) (1) theatrical blackout; (2) taking a turn for the worse [Add to Longdo]
一番太鼓[いちばんだいこ, ichibandaiko] (n) beating of a drum as a signal to announce the opening (beginning) of an event (theatrical performance, festival, etc.) [Add to Longdo]
英語劇[えいごげき, eigogeki] (n) theatrical performance given in English [Add to Longdo]
演劇活動[えんげきかつどう, engekikatsudou] (n) theatrical activities; theatre work [Add to Longdo]
演劇的[えんげきてき, engekiteki] (adj-na) dramatic; theatrical [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Theatrical \The*at"ric*al\, a. [L. theatricus, Gr. ?.]
   Of or pertaining to a theater, or to the scenic
   representations; resembling the manner of dramatic
   performers; histrionic; hence, artificial; as, theatrical
   performances; theatrical gestures. -- {The*at`ri*cal"i*ty},
   n. -- {The*at"ric*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
      No meretricious aid whatever has been called in -- no
      trick, no illusion of the eye, nothing theatrical. --R.
                          Jefferies.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 theatrical
   adj 1: of or relating to the theater
   2: suited to or characteristic of the stage or theater; "a
     theatrical pose"; "one of the most theatrical figures in
     public life" [ant: {untheatrical}]
   n 1: a performance of a play [syn: {theatrical performance},
      {theatrical}, {representation}, {histrionics}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top