ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commendation

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commendation-, *commendation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commendation(n) การยกย่อง, Syn. tribute, praise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commendation(คอมมันเด'เชิน) n. การมอบ, การแนะนำ, การสรรเสริญ, การยกย่อง, สิ่งที่สรรเสริญ, การฝากฝัง, Syn. approbation

English-Thai: Nontri Dictionary
commendation(n) การยกย่อง, การสรรเสริญ, คำยกย่อง, คำสรรเสริญ, การชมเชย
recommendation(n) การรับรอง, การชี้แนะ, การมอบ, จดหมายแนะนำ, การเสนอแนะ

WordNet (3.0)
approval(n) a message expressing a favorable opinion, Syn. commendation, Ant. disapproval
citation(n) an official award (as for bravery or service) usually given as formal public statement, Syn. commendation

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Commendation

n. [ L. commendatio. ] 1. The act of commending; praise; favorable representation in words; recommendation. [ 1913 Webster ]

Need we . . . epistles of commendation? 2 Cor. iii. 1. [ 1913 Webster ]

By the commendation of the great officers. Bacon. [ 1913 Webster ]

2. That which is the ground of approbation or praise. [ 1913 Webster ]

Good nature is the most godlike commendation of a man. Dryden. [ 1913 Webster ]

3. pl. A message of affection or respect; compliments; greeting. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Hark you, Margaret;
No princely commendations to my king? Shak. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You saw the photos in there. Budahas received a presidential commendation.คุณเห็นรูปนั่นไหม Budahas ได้รับคำชมเชยจากประธานาธิบดี Squeeze (1993)
And I commend you. Rarely have I seen such courage.และฉันก็นับถือท่านมาก ไม่เคยเห็นใครกล้าหาญแบบนั้นมานานล่ะ Labyrinth (1986)
I would also like to commend you on the children's presentation.อีกทั้งข้าพเจ้าขอยกย่องเด็ก ๆ ที่พร้อมใจมาแสดงในวันนี้ The Red Violin (1998)
Such devotion to progress is to be commended.การยอมรับความเจริญ เป็นสิ่งที่น่ายกย่องเพค่ะ Anna and the King (1999)
You commended him for his vision.ของ พระองค์ซึ่งทรงถูกกล่าวหาว่าทรงวิกลจริต Anna and the King (1999)
First, I'd just like to commend the candidates on their impressive remarks.ก่อนอื่น ต้องขอบอกว่าทุกคนทำกันได้ยอดเยี่ยมมากๆ The Girl Next Door (2004)
In sure and certain hope of the resurrection to eternal life... we commend to the Almighty God our brother Jason.แน่ใจและหวังว่า มันจะกลับมาเหมือนเดิม เราได้แต่ภาวนาต่อพระเจ้าให้พี่ของเราเจสัน The Butterfly Effect (2004)
I must commend the valet service on their... impeccable foresight.บริษัทจัดหางานส่งคนมาทันใจดีแฮะ Around the World in 80 Days (2004)
I heard about your commendation. That's great.ได้ข่าวมาว่าคุณได้รับคำชม The Wicker Man (2006)
Do you believe the words he commended, you or him?นายเชื่อคำพูดเขางั้นสิ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Make haste, and if we wed, you'll be commended, sir.รีบหน่อย เพราะถ้าเราได้แต่งงานกัน คุณจะได้รับความดีความชอบ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
In the last 12 months has received nine special commendations.12 เดือนที่ผ่านมา ได้รับการยกย่องพิเศษอีก 9 Hot Fuzz (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อแนะนำ[khønaenam] (n) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction  FR: conseil [ f ] ; recommandation [ f ] ; suggestion [ f ]
หนังสือแนะนำ[nangseū naenam] (n, exp) EN: letter of introduction ; letter of recommendation
หนังสือรับรอง[nangseū raprøng] (n, exp) EN: certificate ; letter of recommendation  FR: lettre de recommandation [ f ] ; certificat [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
commendation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commendation
commendations

Japanese-English: EDICT Dictionary
推薦[すいせん, suisen] (n, vs, adj-no) (See 推奨) recommendation; referral; endorsement; (P) #2,554 [Add to Longdo]
推奨[すいしょう, suishou] (n, vs) recommendation; endorsement; (P) #3,660 [Add to Longdo]
勧め(P);薦め;奨め[すすめ, susume] (n, vs) (See お勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement; (P) #4,098 [Add to Longdo]
表彰[ひょうしょう, hyoushou] (n, vs) public acknowledgment; public acknowledgement; public recognition; commendation; awarding; (P) #4,138 [Add to Longdo]
勧告[かんこく, kankoku] (n, vs, adj-no) advice; counsel; remonstrance; recommendation; (P) #8,638 [Add to Longdo]
称賛(P);賞賛;賞讃;称讚;賞讚[しょうさん, shousan] (n, vs, adj-no) praise; admiration; commendation; approbation; (P) #12,960 [Add to Longdo]
選奨[せんしょう, senshou] (n, vs) recommendation; (P) #18,912 [Add to Longdo]
ITU勧告[アイティーユーかんこく, aitei-yu-kankoku] (n) { comp } ITU Recommendation [Add to Longdo]
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n, vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]
リコメンデーション[rikomende-shon] (n) recommendation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top