Search result for

ชัย

(66 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชัย-, *ชัย*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
โต๊ะจีนชัยมาลา[Chaiyala Chinese Table] Chaiyala Chinese Table

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชัย[N] victory, See also: triumph, win, success, Syn. ชัยชนะ, การชนะ, ความชนะ, Example: ทีมเจ้าบ้านได้รับชัยในการแข่งขันเบสบอล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชัยชนะ[N] victory, See also: triumph, win, success, Syn. ชัย, การมีชัยชนะ, ความมีชัย, Ant. พ่ายแพ้, Example: ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายพันธมิตรเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะ
ชัยนาท[N] Chai Nat, Syn. จังหวัดชัยนาท, Example: ทหารเรือ 30 คน เดินทางทางเรือผ่านชัยนาท
ชัยภูมิ[N] strategically located place, See also: strategically favourable position, Example: ค่ายทหารตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดี, Thai definition: ทำเลที่เหมาะ, พื้นที่มีชัย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชัยภูมิ[N] Chaiyaphum, Syn. จังหวัดชัยภูมิ, Example: เขาประกาศว่า คราวหน้าเขาจะลงสมัครที่ชัยภูมิแน่นอน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชัย, ชัย-(ไช, ไชยะ-) น. การชนะ, ความชนะ.
ชัยบาน(ไชยะ-) น. เครื่องดื่มในการมีชัย.
ชัยพฤกษ์ ๑(ไชยะพฺรึก) น. ชื่อไม้ต้นชนิด Cassia javanica L. ในวงศ์ Leguminosae ดอกสีชมพูเข้ม เมื่อออกดอกไม่ทิ้งใบ ฝักเกลี้ยง ใช้ทำยาได้.
ชัยพฤกษ์ ๒(ไชยะพฺรึก) น. ชื่อลายชนิดหนึ่ง.
ชัยภูมิ(ไชยะพูม) น. ทำเลที่เหมาะ.
ชัยศรี(ไชสี) น. ความสง่าผ่าเผยด้วยความชนะ (ใช้ประกอบกับชื่อต่าง ๆ ที่ถือว่าเป็นมงคล) เช่น พระขรรค์ชัยศรี นครชัยศรี.
ชัยเภรี(ไชยะ-) น. ชื่อกลองชนิดหนึ่ง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The rule is never retreat, never surrender.กฎคือถ้าไม่ถอย ก็จะไม่มีวันได้รับชัยชนะ New Haven Can Wait (2008)
We'll see who gets there first.เราจะเห็นกันว่าใครถึงเส้นชัยก่อน Adverse Events (2008)
I assume you're not holding Cameron aloft in triumph.ฉันเดาเอาเองว่า\ พวกคุณคงไม่คิดจนเกินจริงนะ\ ว่าเป็นชัยชนะของคาเมรอน The Itch (2008)
All around us, is that with which we need to prevail is.ทุกอย่างที่เราต้องการเพื่อชัยชนะ อยู่รอบๆตัวเรานี่แล้ว Ambush (2008)
May I offer my congratulations on your victories today?ขออนุญาตให้กระหม่อมได้แสดงความยินดี กับชัยชนะของพระองค์ในวันนี้ได้ไหม? Valiant (2008)
I will give everything to win.กระหม่อมยอมแลกทุกอย่างเพื่อชัยชนะ Valiant (2008)
You brought him triumph, but who knows what the future may hold?เธอนำเขาไปสู่ชัยชนะ แต่ว่าอนาคตนั้นไม่แน่นอน Lancelot (2008)
You expect victory over Jedi, but all you give me to fight them is battle droids.ท่านคาดหวังชัยชนะเหนือพวกเจได แต่ที่ท่านทิ้งไว้ให้ข้าสู้กับพวกมัน มีแค่แบทเทิลดรอยด์ Lair of Grievous (2008)
Victory over the clones and the young Jedi was expected, but to best a Jedi Master...ชัยชนะเหนือพวกโคลน และเจไดหนุ่มเป็นไปตามที่ข้าคาด แต่สำหรับอาจารย์เจได... . Lair of Grievous (2008)
The capture of Viceroy Gunray is a major victory for the Republic.การจับตัวอุปราชกันเรย์ เป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของสาธารณรัฐ Bombad Jedi (2008)
Senator Padmé Amidala has scored a victory against the Separatist alliance on the remote world of Rodia, securing the arrest of diabolical confederate leaderวุฒิสมาชิกแพดเม่ อมิดาล่าได้รับชัยชนะ ต่อขบวนการแบ่งแยก บนดาวโรเดียที่ห่างไกล พร้อมกับควบคุมตัวผู้นำสมาพันธ์ที่ชั่วร้าย Cloak of Darkness (2008)
It's the feeling of "Victory!" So it needs to end in an bang of explosion.มันเป็นความรู้สึกของ "ชัยชนะ" ดังนั้นมันจึงต้องจบด้วยเสียง ปัง Beethoven Virus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัย[n.] (chai) EN: victory ; triumph ; win ; success   FR: victoire [f] ; triomphe [m] ; succès [m]
ชัย ชิดชอบ[n. prop.] (Chai Chitchøp) EN: Chai Chidchob   
ชัยชนะ[X] (chaichana) EN: victory ; triumph ; win ; success   FR: victoire [f] ; succès [m]
ชัยนาท[n. prop.] (Chaināt) EN: Chainat (Central) ; Chai Nat   FR: Chainat (Centre)
ชัยภูมิ[n.] (chaiyaphūm ) EN: strategically located place ; strategically favourable position   FR: position stratégique [f]
ชัยภูมิ[n. prop.] (Chaiyaphūm) EN: Chaiyaphum   FR: Chaiyapum

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Chainat[N] ชัยนาท
Chaiyaphum[N] ชัยภูมิ
conquest[N] ชัยชนะ, Syn. victory
landslide victory[IDM] ชัยชนะสำคัญ (ในการเลือกตั้ง)
knockout[N] การน๊อค (ทางกีฬามวย), See also: ชัยชนะจากการชกคู่ต่อสู้ให้ล้มลง, การชกชนะโดยทำให้คู่ต่อสู้ล้มลง
romp[N] ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. easy victory
walkover[SL] ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายดาย (กีฬา)
triumph[N] ชัยชนะ
victory[N] ชัยชนะ, Syn. success
walk-in[N] ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายดาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
arc de triomphe(อาร์ค ดา ทรีออฟ') โค้งชัยชนะที่อยู่ในปารีส (located in Paris)
arch 1(อาร์ค) n. ส่วนโค้ง,ประตูโค้ง,โค้งชัย,ประตู,เส้นโค้ง -vt.,vi. ทำให้โค้ง,โก่ง,ใช้ของหรือสิ่งที่โค้งคลุม (ogive, vault,arc,curve)
cadmeanadj. เกี่ยวกับชัยชนะที่ต้องเสียหายยับเยิน
compete(คัมพีท') {competed,competing,competes} vi. แข่งขัน,แข่ง,ชิงกัน,ชิงชัย, Syn. contend,engage in a contest
competition(คอมพิทิช'เชิน) n. การแข่งขัน,การชิงชัย,ผู้แข่งขัน,การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ
conquer(คอง'เคอะ) {conquered,conquering,conquers} vt. ปราบ,เอาชนะด้วยกำลัง,ได้มาโดยกำลัง,พิชิต,ยึดได้,เอาชนะด้วยอำนาจทางใจ. vi. ได้ชัยชนะ ., See also: conquerableness n. ดูconquer conqueringly adv. ดูconquer, Syn. overcome,p
conqueror(คอง'เคอเรอะ) n. ผู้พิชิต,ผู้มีชัย
coup de grace(ดุคะกราส') n.,Fr. การโจมตีให้ตายทันที,การโจมตี,ให้ได้ชัยชนะอย่างชัดเจน

English-Thai: Nontri Dictionary
beating(n) การตี,การเคาะ,ชัยชนะ
compete(vt) แข่งขัน,แข่ง,ชิงชัย
competition(n) การแข่งขัน,การแข่ง,การชิงชัย
competitive(adj) ซึ่งแข่งขันกัน,ซึ่งชิงชัยกัน,ซึ่งแข่งกัน
congratulate(vt) แสดงความยินดี,อวยพร,ถวายพระพรชัยมงคล
conquest(n) ชัยชนะ,สิ่งที่ได้มา,การปราบ,การพิชิต
contend(vt,vi) ต่อสู้,ยืนยัน,โต้แย้ง,ชิงชัย,แข่งขัน
debate(vt) ถกเถียง,โต้แย้ง,ต่อต้าน,ชิงชัย,โต้วาที,อภิปราย
defeat(vt) มีชัยต่อ,กำจัด,ลบล้าง,ทำให้แพ้,ทำให้ไร้ผล
gain(vt) ได้มา,ได้กำไร,ได้เปรียบ,มีชัย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
勝者[しょうしゃ, shousha] (adv) ชัยชนะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
勝利[しょうり, shouri] Thai: ชัยชนะ English: victory

German-Thai: Longdo Dictionary
Sieg(n) |der, pl. Siege| ชัยชนะ
beginnen(vi) |begann, hat begonnen| เริ่มต้น mit etwas beginnen; เช่น Der VfB Stuttgart hat mit einem 3:0 (drei zu null) Sieg gegen die Bayern in dieser Saison begonnen. ทีมชตุตการ์ทเริ่มต้นฤดูกาลนี้ด้วยชัยชนะเหนือทีมบาเยิร์น 3 ต่อ 0, See also: S. anfangen, starten, A. aufhören, abschliessen, beenden, Related: loslegen
Herzinfarkt(n) |der, pl. Herzinfarkte| หัวใจล้มเหลว เช่น Vichai hat einen Herzinfarkt gleich nach dem Essen bekommen. คุณวิชัยมีอาการหัวใจล้มเหลวหลังทานอาหาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top