ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

重奏

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -重奏-, *重奏*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
重奏[chóng zòu, ㄔㄨㄥˊ ㄗㄡˋ, ] musical ensemble of several instruments (e.g. duet 二重奏 or trio 三重奏), #40,864 [Add to Longdo]
重奏[sān chóng zòu, ㄙㄢ ㄔㄨㄥˊ ㄗㄡˋ, ] trio (musical ensemble) [Add to Longdo]
重奏[èr chóng zòu, ㄦˋ ㄔㄨㄥˊ ㄗㄡˋ, ] duet (in music) [Add to Longdo]
重奏[sì chóng zòu, ㄙˋ ㄔㄨㄥˊ ㄗㄡˋ, ] quartet (musical ensemble) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
重奏[じゅうそう, juusou] (n,vs) instrumental ensemble [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you very much on behalf of the Quintet -[CN] 女士们先生们 谢谢你们为我们表演的五重奏鼓掌- Sweet Smell of Success (1957)
This is the Cloud Atlas Sextet?[JA] これが "クラウド・アトラス六重奏"? Cloud Atlas (2012)
♪ Her smile, and your fantasies play a duet. ♪[JA] "彼女と貴方の夢が" "二重奏を奏でる" Pilot (2012)
This is my favourite scene.[CN] 这三重奏是我最喜欢的 La Cérémonie (1995)
"Quartet for Piano and Strings in A minor"[JA] ピアノ四重奏曲イ短調 Quartet for Piano and Strings in A minor Shutter Island (2010)
I've got, "String quartet...[JA] こっちは "弦楽四重奏... The Chorus (2004)
I call it the Cloud Atlas Sextet.[JA] "クラウド・アトラス六重奏" Cloud Atlas (2012)
I must complete my sextet.[JA] 六重奏を完成させる事 Cloud Atlas (2012)
Every night I sat with the emperor of Austria playing duets with him correcting the royal sight-reading.[CN] 与他一起二重奏 教导陛下读乐谱 Amadeus (1984)
Yes, just after I'd come off tour with the Betenthaller Quartet.[CN] 对 就是在事故发生之前 和班顿四重奏巡回演出之后 Five Easy Pieces (1970)
♪ Play a duet ♪[JA] "二重奏を奏でる" The Movie Star (2012)
Kiev string quartet plays at the consulate on Thursday night.[CN] 星期四晚上启夫在领事馆 表演弦乐四重奏 Sneakers (1992)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top