ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slothful

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slothful-, *slothful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slothful(adj) ขี้เกียจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slothful(สลอธ'ฟูล) adj. ขี้เกียจ, เกียจคร้าน, เฉื่อยชา., See also: slothfully adv. slothfulness n., Syn. leisurely, lazy

English-Thai: Nontri Dictionary
slothful(adj) เชื่องช้า, เกียจคร้าน, เฉื่อยชา

WordNet (3.0)
faineant(adj) disinclined to work or exertion, Syn. slothful, indolent, lazy, work-shy, otiose

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Slothful

a. Addicted to sloth; inactive; sluggish; lazy; indolent; idle. [ 1913 Webster ]

He also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster. Prov. xviii. 9. [ 1913 Webster ]

-- Sloth"ful*ly, adv. -- Sloth"ful*ness, n. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Isn't there anyone who cares about Sid the Sloth?ไม่มีใครสนใจ สล็อตชื่อซิดเลยเหรอ? Ice Age (2002)
OK, if either of you make it across that sinkhole in front of ya, you get the sloth.ตกลง, ถ้าคนไหนกล้าข้ามหลุมโคลนดูดนั่นมา ก็มาเอาสล็อทไป. Ice Age (2002)
I'm a sloth.ฉันเป็น สล็อท. Ice Age (2002)
Can't even find a sloth.หาสล็อทไม่เจอ. Ice Age (2002)
- Move, sloth!- ไปได้แล้ว, สล็อท! Ice Age (2002)
OK, OK, OK, where are the sloths?ตกลง, ตกลง, ตกลง, แล้วสล็อทอยู่ไหน? Ice Age (2002)
You never see any sloths.เธอยังไม่เห็นสล็อท. Ice Age (2002)
- I'm putting sloths on the map.- ฉันใส่สล็อทลงไปในแผนที่. Ice Age (2002)
I see the sloth.ฉันเห็นสล็อท. Ice Age (2002)
Make me, sloth.บังคับฉันสิ สล็อต Ice Age: The Meltdown (2006)
- Hey, it's my turn to hit the sloth. - Mine.เฮ้ ตาฉันตี สล็อต มั่ง ตาฉัน Ice Age: The Meltdown (2006)
Hey, whoa. Who said you kids could torture the sloth?เฮ้ๆ ใครบอกว่าเด็กๆ จะทรมาน สล็อตได้ Ice Age: The Meltdown (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงื่อง(adj) sluggish, See also: slothful, slow, tardy, inactive, indolent, Syn. เชื่อง, เชื่องช้า, เงื่องๆ, เงื่องหงอย, Ant. รวดเร็ว, ว่องไว, กระฉับกระเฉง, Example: เขาเป็นคนเงื่องหงอย
เงื่องหงอย(adv) slothful, See also: sluggish, slow, inactive, tardy, indolent, Syn. เซื่องๆ, เฉื่อยชา, ซึมเซา, เซื่องซึม, Ant. ว่องไว, กระฉับกระเฉง, กระตือรือร้น, Example: เราเดินกลับเข้าบ้านอย่างเงื่องหงอย, Thai Definition: ซึมเซาไม่ชื่นบาน
ความขี้เกียจ(n) laziness, See also: slothfulness, indolence, Syn. ความเฉื่อยชา, Ant. ความขยัน, ความพากเพียร, Example: บุคคลที่มีความขี้เกียจอยู่ในตัวไม่มีทางจะได้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้คร้าน[khīkhrān] (adj) EN: lazy ; indolent ; slothfull (lit.)  FR: indolent ; paresseux
คร้าน[khrān] (adj) EN: lazy ; indolent ; indifferent ; slothful (lit.)  FR: paresseux ; indolent
ความขี้เกียจ[khwām khīkīet] (n) EN: laziness ; slothfulness ; indolence ; inactivity  FR: paresse [ f ] ; fainéantise [ f ] ; indolence [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slothful

Japanese-English: EDICT Dictionary
怠け者(P);懶け者[なまけもの, namakemono] (n) (See 樹懶) lazy person; lazy fellow; slothful person; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top