ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

actor

AE1 K T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -actor-, *actor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actor(n) นักแสดงชาย, See also: ตัวแสดงชาย, ตัวนำแสดงชาย, ผู้แสดงชาย, ดาราชาย, ตัวละครชาย, ผู้แสดงชาย, ศิลปินชาย, Syn. male performer
actor(n) ผู้กระทำ, See also: ผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำ, Syn. doer, performer, participant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actor(แอค' เทอะ) n. นักแสดงชาย, ผู้กระทำ, ผู้ดำเนินการ, Syn. agent, doer, participator
acetobactorเชื้อพวกแอโรบิคแบคทีเรีย ซึ่งอยู่ในตระกูล Pseudomonadacae
benefactor(เบนนิแฟค'เทอะ) n. ผู้ทำความดี, ผู้ทำกุศล, ผู้มีพระคุณ, ผู้บริจาค, See also: benefactress หญิงที่ทำความดีหรือทำกุศลหรือบริจาค, Syn. patron
blocking factorจำนวนระเบียนต่อกลุ่มหมายถึง จำนวนระเบียนในหนึ่งบล็อก (block) ในการบันทึกข้อมูลลงแถบบันทึก (tape) นั้น จะบันทึก 1 ระเบียน (record) ต่อ 1 บล็อก หรือหลายระเบียนต่อ 1 บล็อกก็ได้ดู block ประกอบ
chiropractor(ไค'ระแพรคเทอะ) n. ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการบำบัดโรคด้วยการจับกระดูกสันหลัง
cofactor(โคแฟค'เทอะ) n. ปัจจัยร่วม
common factorn. ตัวหารร่วมน้อย, Syn. submultiple
contractor(คอน'แทรคเทอะ) n. ผู้ทำสัญญา, สิ่งที่หดตัว, กล้ามเนื้อที่หดตัว
factor(แฟค'เทอะ) n. ปัจจัย, เหตุ, กรณี, ตัวคูณ, ตัวหาร, ผู้แทนบริษัท. vt. แสดงว่าเป็นผลคูณ., See also: factorial n., adj. factorable adj. factorship n., Syn. agent
factoring(แฟค' เทอริง) n. การทำการค้าขายแทนบริษัท

English-Thai: Nontri Dictionary
actor(n) นักแสดงชาย, ตัวละครชาย, ผู้กระทำ
benefactor(n) ผู้มีบุญคุณ, ผู้บริจาค
chiropractor(n) หมอนวด
cofactor(n) ปัจจัยร่วม
contractor(n) ช่างรับเหมา, ผู้รับเหมา, ผู้ทำสัญญา
factor(n) ส่วนประกอบ, ปัจจัย, ส่วนย่อย, เหตุ, กรณี
factory(n) โรงงาน
malefactor(n) ผู้ร้าย, ผู้ประพฤติชั่ว, ผู้ทำผิด
manufactory(n) โรงงาน
olfactory(adj) เกี่ยวกับการได้กลิ่น, เกี่ยวกับจมูก, เกี่ยวกับการดมกลิ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
actor, rationalผู้ดำเนินนโยบายตามเหตุผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actorsนักแสดง [TU Subject Heading]
Actors in the advertising industryนักแสดงในอุตสาหกรรมโฆษณา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What does an actor want with a conscience anyway?สิ่งที่ไม่เป็นนักแสดงที่ต้องการ ด้วยจิตสำนึก อย่างไรก็ตาม? Pinocchio (1940)
"Who is the most popular actor in the Bible?"- รอเดี๋ยว ใครเป็นนักแสดง ที่ดังที่สุดในไบเบิ้ล Punchline (1988)
"Who is the most popular actor in the Bible?"- ใครดังที่สุด - กาแฟล่ะ Punchline (1988)
He's the most popular actor in the Bible.นักแสดงที่ดังที่สุดในไบเบิ้ล รู้มั้ยคะว่าทำไม Punchline (1988)
We've become bored with watching actors give us phoney emotions.เราเบื่ออารมณ์ปลอมๆ ของนักแสดง The Truman Show (1998)
This guy is the worst actor I have ever seen.ผู้ชายคนนี้เป็นนักแสดงที่เลวร้ายที่สุดที่ผมเคยเห็น Showtime (2002)
Guys, time's tight and we have to get the actors in.ขอโทษครับ เวลาค่อนข้างเร่ง เดี๋ยวจะมีนักแสดงมา Love Actually (2003)
He's more handsome than any actors on the planet.เขาหล่อกว่าดาราคนใดในโลกนี้ซะอีก My Tutor Friend (2003)
These days the table isn't for eating, it's for the family to sit and talk As if each person is an actor on stageเดี๋ยวนี้โต๊ะกินข้าวไม่ได้มีไว้กินข้าวแล้วนะ มันเป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างหากละ มันก็เหมือนกับฉากหนึ่งสำหรับตัวละครนั่นแหละ Uninvited (2003)
Well, I mean, on The Valley, there's someone in a coma like every week, but I think they only do that so that when the person wakes up another actor can play the part.แต่อย่างในเรื่องเดอะวาลลี่ มีคนนึงที่อยู่โคม่าแบบทุกอาทิตย์เลย แต่ฉันว่าที่เป็นอย่างงั้นเพราะเวลาเขาฟื้น The O.C. (2003)
Thank you. A lot of actors like to comeขอบคุณค่ะ ดาราคนอื่นๆก็ชอบมาที่นี่นะคะ Rice Rhapsody (2004)
I'm just an actor with a gun, who's lost his motivation.I'm just an actor with a gun, who's lost his motivation. King Kong (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
actorA boxer and an actor are coming toward us.
actorActors are used to appearing in public.
actorActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
actorA new actor was billed to appear as Hamlet.
actorAt last James Bond made it as an actor.
actorCue cards are used primarily on television to help the actors remember their lines.
actorEvery actor has cold feet just before the beginning of a show.
actorHe became acquainted with the actor.
actorHe became a famous actor.
actorHe became the finest actor on the American stage.
actorHe flattered himself that he was the best actor.
actorHe has a great admiration for actor Olivier.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้แสดงฝ่ายชาย(n) actor, Syn. นักแสดงฝ่ายชาย
ค่าตัว(n) performing fee, See also: actor's remuneration, actress's remuneration, pay, compensation, wage, Syn. ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน, Example: นักร้องคนนี้มีค่าตัวสูงที่สุดในเมืองไทย, Thai Definition: ราคาที่กำหนดขึ้นตามความสามารถหรือความสำคัญของบุคคล
ผู้แสดง(n) performer, See also: actor, actress, artiste, presenter, renderer, Syn. ตัวละคร, ดารา, นักแสดง, ศิลปิน, Ant. ผู้ชม, Example: ในการแสดงนาฏศิลป์เขมรที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ มีผู้แสดงรวมทั้งหมดถึง 52 คน, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ผู้เล่นหรือผู้ร่วมในการละเล่นหรือการแสดงต่างๆ ให้คนดู
ภรต(n) dancer, See also: actor, Thai Definition: ผู้เต้นรำ, ผู้แสดงละคร, Notes: (สันสกฤต)
ตัวพระ(n) actor, See also: lead, leading role, protagonist, Ant. ตัวนาง, Example: เธอรำละครเป็นตัวพระ, Count Unit: ตัว, คน, Thai Definition: ผู้แสดงละครรำหรือระบำ เข้าเครื่องละครรำ ใช้ลีลาท่ารำแบบชาย, พระเอกในเรื่องลิเก ละคร
ตัวแสดง(n) actor, See also: player, Syn. ตัวละคร, ผู้แสดง, นักแสดง, Example: ตัวแสดงในเรื่องนี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลทางด้านการแสดงมาแล้วทั้งนั้น, Count Unit: ตัว, คน, Thai Definition: ผู้สวมบทบาทเป็นผู้อื่นในการแสดงละคร ภาพยนตร์ หรือการแสดงอื่นๆ
ตัวแสดง(n) actor, See also: player, Syn. ตัวละคร, ผู้แสดง, นักแสดง, Example: ตัวแสดงในเรื่องนี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลทางด้านการแสดงมาแล้วทั้งนั้น, Count Unit: ตัว, คน, Thai Definition: ผู้สวมบทบาทเป็นผู้อื่นในการแสดงละคร ภาพยนตร์ หรือการแสดงอื่นๆ
นักทำ(n) doer, See also: actor, performer, agent, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประกอบขึ้นหรือผลิตขึ้น
นักแสดง(n) actor, See also: player, performer, actress, star, Syn. ดารา, ผู้แสดง, Example: กองถ่ายต้องมานั่งรอนักแสดงอีกกว่า 2 ชั่วโมง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีอาชีพแสดงละคร ภาพยนตร์ หรืออื่นๆ
หัวโขน(n) actor's mask, See also: mask, Example: พอกลับถึงบ้านเขาก็ถอดหัวโขนแขวนไว้ที่ข้างฝา, Thai Definition: รูปหัวยักษ์ ลิง ฤษี ที่ใช้สวมเวลาเล่นโขน หรือละคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[anthaphān] (adj) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer
ช่างก่อสร้าง[chang køsāng] (n) EN: building contractor ; civil construction
ดาราชาย[dārāchāi] (n, exp) EN: actor  FR: acteur [ m ] ; comédien [ m ]
ดารานำ[dārā nam] (n, exp) EN: leading actor ; leading actress
ดารานำชาย[dārā nam chāi] (n, exp) EN: leading actor
หัวโขน[hūakhōn] EN: actor's mask ; mask  FR: masque d'acteur [ m ]
การวิเคราะห์ปัจจัย[kān wikhrǿ patjai] (n, exp) EN: factor analysis
การแยกตัวประกอบ[kān yaēk tūaprakøp] (n, exp) EN: factorizing  FR: factorisation [ f ]
เกเร[kērē] (adj) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing  FR: coquin ; espiègle ; fripon
ค่าตัว[khātūa] (n) EN: performing fee ; actor's remuneration ; actress's remuneration ; pay ; compensation ; wage

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACTOR AE1 K T ER0
ACTORS AE1 K T ER0 Z
ACTOR'S AE1 K T ER0 Z
ACTORS' AE1 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
actor (n) ˈæktər (a1 k t @ r)
actors (n) ˈæktəz (a1 k t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
演员[yǎn yuán, ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] actor or actress; performer #2,239 [Add to Longdo]
伶人[líng rén, ㄌㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, ] actor; actress #95,018 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
俳優[はいゆう, haiyuu] (n, adj-no) (See 役者) actor; actress; player; performer; (P) #767 [Add to Longdo]
声優[せいゆう, seiyuu] (n) voice actor or actress (radio, animation, etc.) #1,084 [Add to Longdo]
工場[こうじょう(P);こうば(P), koujou (P); kouba (P)] (n) factory; plant; mill; workshop; (P) #1,276 [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] (adj-na) (1) gentle; (2) elegant; classy; (3) (See 優に) superior; skilled; (4) excellent (in marking, grading, etc.); (n) (5) actor #1,739 [Add to Longdo]
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n, vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P) #1,756 [Add to Longdo]
[ひた, hita] (adj-na, adv, n) (1) direct; in person; frankness; honesty; simplicity; cheerfulness; correctness; being straight; (2) (See 当直) night duty; shift (e.g. in a factory); (P) #1,785 [Add to Longdo]
要素[ようそ, youso] (n) (1) component; factor; item (e.g. in list); (2) { comp } element (e.g. in array); member (e.g. data structure); (P) #2,140 [Add to Longdo]
芸人[げいにん, geinin] (n) player; performer; actor; (P) #2,563 [Add to Longdo]
検査[けんさ, kensa] (n, vs) inspection (e.g. customs, factory); examination; scan (e.g. MRI, PET, etc.); (P) #2,736 [Add to Longdo]
男優[だんゆう, danyuu] (n) actor; (P) #2,995 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トラクタフィード[とらくたふぃーど, torakutafi-do] tractor feed [Add to Longdo]
ブロッキング系数[ブロッキングけいすう, burokkingu keisuu] blocking factor [Add to Longdo]
ブロック化因数[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] blocking factor [Add to Longdo]
マーカ倍率[マーカばいりつ, ma-ka bairitsu] marker size scale factor [Add to Longdo]
意味分析[いみぶんせき, imibunseki] semantic factoring [Add to Longdo]
因子集合[いんししゅうごう, inshishuugou] factor set [Add to Longdo]
因子分析[いんしぶんせき, inshibunseki] factor analysis [Add to Longdo]
因数[いいんすう, iinsuu] factor [Add to Longdo]
階乗[かいじょう, kaijou] factorial [Add to Longdo]
階乗機能[かいじょうきのう, kaijoukinou] factorial function [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Actor \Ac"tor\, n. [L. actor, fr. agere to act.]
   1. One who acts, or takes part in any affair; a doer.
    [1913 Webster]
 
   2. A theatrical performer; a stageplayer.
    [1913 Webster]
 
       After a well graced actor leaves the stage. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law)
    (a) An advocate or proctor in civil courts or causes.
      --Jacobs.
    (b) One who institutes a suit; plaintiff or complainant.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 actor
   n 1: a theatrical performer [syn: {actor}, {histrion}, {player},
      {thespian}, {role player}]
   2: a person who acts and gets things done; "he's a principal
     actor in this affair"; "when you want something done get a
     doer"; "he's a miracle worker" [syn: {actor}, {doer},
     {worker}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 actor
  actor

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 actor
  1. actor
  2. character

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 actor
  actor(aktoro)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top