Search result for

idle

(127 entries)
(0.0436 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -idle-, *idle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
idle[ADJ] เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, ซึ่งไม่ทำอะไร, Syn. lazy, indolent, slothful
idle[ADJ] ซึ่งไม่มีประโยชน์, See also: ซึ่งไร้สาระ, Syn. frivolous, silly, trivial
idle[ADJ] ซึ่งยังไม่ได้ใช้การ, See also: ซึ่งยังไม่ทำงาน, Syn. unoccupied
idle[VI] ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: อยู่ว่างๆ, Syn. loaf, shirk, slack
idle[VT] ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์, Syn. loaf, shirk, slack
idler[N] คนเกียจคร้าน, See also: คนขี้เกียจ, Syn. drone, loafer, lounger
idleness[N] ความเกียจคร้าน, See also: ความขี้เกียจ, Syn. indolence, laziness
idle away[PHRV] สตาร์ทรถทิ้งไว้, Syn. fiddle away, fool away
idle about[PHRV] ใช้เวลาหมดไปอย่างไร้ค่า, Syn. mess about
idle around[PHRV] ใช้เวลาหมดไปอย่างไร้ค่า, Syn. mess about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
idle(ได'เดิล) adj. ไม่ทำงาน,ว่าง,เฉย ๆ ,เกียจคร้าน,อยู่ว่าง, ไม่มีเหตุผล,ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,ไร้สาระ,หมุนเปล่า ๆ (เครื่องยนต์) . vi. ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์,เดินเตร่, (เครื่องยนต์) หมุนเปล่า. vt. ทำให้เสียเวลาไปเปล่า ๆ ,ทำให้ไม่ทำงาน. คำศัพท์ย่อย:
idler(ไอ'ดฺเลอะ) n. คนเกียจคร้าน
bridle(ไบร'เดิล) n. บังเหียนม้า,สายบังเหียน,สิ่งควบคุม,สิ่งรั้ง,สายรั้ง,สิ่งบังคับการหมุน,เชือกหรือโซ่ผูกเรือ,การเชิดหน้า (เช่นแสดงอาการหยิ่ง) vt. บังเหียน,ควบคุม,เชิดหน้า (เช่น แสดงอาการหยิ่ง), See also: bridler n., Syn. curb,ch
bridlerein(ไบร'เดิลเรน) n. บังเหียนม้า
sidle(ไซ'เดิล) vi. เคลื่อนไปทางข้าง,เอียงตัว,เอียงข้าง,เดินข้าง,เดินเอียง. vt. ทำให้เดินข้าง. n. การเอาข้างเดิน
unbridle(อันโบร'เคิล) vt. ปลดบังเหียน,ปลด,ปล่อย,ทำให้ผ่อนคลาย,ไม่ควบคุม

English-Thai: Nontri Dictionary
idle(adj) เกียจคร้าน,อยู่เฉยๆ,ไร้ผล,ไม่มีธุระ
idle(vt) เดินทอดน่อง,ปล่อยเวลา,อยู่ว่าง
idleness(n) ความเกียจคร้าน,การอยู่ว่างๆ,การผลาญเวลา
idler(n) คนเกียจคร้าน,คนเหลวไหล,คนเอื่อยเฉื่อย
bridle(vt) ใส่บังเหียนม้า,รั้งบังเหียน
sidle(vi) เลียบ,หันด้านข้าง,เดินเอียง,เอียงข้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
idleเดินเครื่องเปล่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
idle and disorderly personคนจรจัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
idle jet; pilot jet; slow-running jetนมหนูเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idle limiterตัวกำจัดเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idle limiter capฝาตัวจำกัดเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idle mixtureไอดีเดินเบา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
idle mixtureไอดีเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idle portช่องน้ำมันเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idle speedอัตราเร็วเดินเบา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
idle speedอัตราเร็วเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Idleเดินเบา, เดินเครื่องเปล่า [พลังงาน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
idle[ไอ'เดิล] -
idle screw (n) สกรูเดินเบา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Like an idle king. - You have no right!เจ้าไม่มีสิทธิ์ที่... The Mark of Nimueh (2008)
No idle chitchat.ไม่มีการคุยเล่นไร้สาระ The Bank Job (2008)
That we can't win, and you're content to just sit idle by Until figgins cancels the club.พวกเธอได้แต่นั่งเฉยๆ รอให้ ผอ.ปิดชมรม Mattress (2009)
- Oh, I got to get back to work. Dad's not a big fan of idle hands.โอ้ ฉันต้องกลับไปทำงาน พ่อไม่ชอบพวกอู้งาน If I Had a Hammer (2009)
I've been wondering how a Nobel finalist and recipient of the MacArthur prize spends his idle moments.ที่ผมกำลังสงสัยอยู่ว่า ผู้เข้ารอบสุดท้าย รางวัลโนเบล และคนได้รับ รางวัลแมคอาเธอร์ ใช้เวลายามว่าง Playing Cards with Coyote (2009)
And that is nothing but idle gossip.และนั่นไม่เห็นมีอะไรนอกจากคำนินทา Beauty and the Beast (2009)
When did teachers become privy to idle adolescent gossip?อาจารย์กลายเป็นสภาองคมนตรี ของกอซซิบวัยรุ่นไร้สาระตั้งแต่เมื่อไหร่คะ Easy A (2010)
Here is just a few months idleมันพึ่งว่างไม่กี่เดือนนี้เอง Ip Man 2 (2010)
Now is not the hour for idle talk.นี่ไม่ใช่เวลามาคุยเรื่องไร้สาระกันนะ Legends (2010)
If I once give way to idleness, I shall be wretched.ถ้าฉันเกียจคร้านแม้สักครั้ง ฉันคงจะโชคร้ายแน่ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
And they don't make idle threats.และพวกเขาไม่ได้ขู่เฉยๆ Brown Betty (2010)
In the meantime, idle hands are the devil's playthings, so, uh, you should get back on the horse and do what you do best.ในขณะเดียวกัน อย่าปล่อยให้เวลามันเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ เที่ยวให้มันสะใจไปเลย งั้น เอ่อ นายกลับมาทำตัวเหมือนเดิม Caballo sin Nombre (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
idleYou are idle to the bone.
idleIf it were not for his idleness, he would be a nice fellow.
idleOur teacher has often told us not to idle away our time.
idleSooner or later, you will regret your idleness.
idleI prefer working hard to just sitting idle.
idleTo do him justice, he is not idle.
idleHe regretted having been idle.
idleThe rain kept he baseball team idle yesterday.
idleNo matter how rich a man may be, he ought not to be idle.
idleHe is idle as ever.
idleHe consumed much of each day in idle speculation.
idleSome boys are diligent, others are idle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก[ADJ] mischievous, See also: idle, Syn. เกเร, Example: ในสังคมวัยรุ่นกลุ่มอาจพาให้เด็กดีๆ กลายเป็นเด็กเก ชอบก่อความวุ่นวาย, Thai definition: ไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบ
เกียจคร้าน[ADJ] lazy, See also: idle, inactive, indolent, Syn. ขี้เกียจ, ขี้คร้าน, คร้าน, Ant. ขยัน, ขยันขันแข็ง, Example: คนที่มีเวลาว่างมากแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไร เป็นคนเกียจคร้านบ้าง เป็นคนที่ไม่ฉลาดบ้าง ถึงต้องจัดให้เวลาว่างนี้เป็นประโยชน์, Thai definition: ความรู้สึกไม่อยากจะทำหรือคิดหรือไม่อยากแสดงอาการใดๆ
ขี้เกียจ[ADJ] lazy, See also: idle, Syn. เกียจคร้าน, สันหลังยาว, Ant. ขยัน, Example: ครูส่วนใหญ่มักไม่ชอบเด็กขี้เกียจเป็นธรรมดาอยู่แล้ว, Thai definition: ไม่อยากทำงาน
ขี้ปาก[N] gossip, See also: idle talk, rumor, Syn. คำนินทา, Example: ด้วยความจำเป็นและกลัวขี้ปากชาวบ้านแม่จึงจำต้องรับหนูไปอยู่ด้วย, Thai definition: คำที่พูดนินทากันหรือกล่าวอ้างถึงในทางที่ไม่ดี
ขี้เกียจ[V] lazy, See also: idle, Syn. เกียจคร้าน, สันหลังยาว, Ant. ขยัน, Example: เมียของเขาขี้เกียจจะตาย จนเขาออกปากบ่นอยู่เรื่อย, Thai definition: ไม่อยากทำงาน
หยิบหย่ง[ADJ] idle, See also: frivolous, Syn. หยิบโหย่ง, กรีดกราย, Example: หากไม่สอนให้ให้เด็กรู้จักค่าของเงิน เด็กอาจจะติดเป็นนิสัยกลายเป็นคนหยิบหย่ง สุรุ่ยสุร่าย จมไม่ลง, Thai definition: ไม่เอาการเอางาน
ทุนนอน[N] frozen capital, See also: idle capital (fund, money) frozen capital, Thai definition: เงินทุนประจำที่ได้ดอกผลเสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเหียน[n.] (banghīen) EN: rein ; bridle   FR: bride [f] ; rêne [f]
เก[adj.] (kē) EN: mischievous ; naughty ; idle   FR: tordu (fam.)
เกกมะเหรก[n.] (kēkmarēk) EN: ne'er-do-well ; good-for-nothing ; layabout ; idler ; badly-behaved person ; unruly person ; delinquent ; quarrel-some person   FR: fainéant [m] ; feignant [m]
ขี้เกียจ [adj.] (khīkīet) EN: lazy ; indolent ; idle ; inactive   FR: paresseux ; indolent ; fainéant ; inactif ; oisif
ขี้ปาก[n.] (khīpāk) EN: gossip ; idle talk ; rumor   FR: commérages [mpl] ; rumeur [f]
โคมลอย[adj.] (khōmløi) EN: groundless ; baseless ; unfounded ; unjustified ; idle   FR: non fondé ; injustifié
ความเฉื่อยชา [n.] (khwām cheūaychā) EN: sluggishness ; laziness ; indolence ; idleness ; inactivity ; inertia   FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f] ; inertie [f]
เกียจ[adj.] (kīet) EN: lazy ; idle ; indolent   FR: nonchalant ; indolent
เกียจคร้าน[adj.] (kīetkhrān) EN: lazy ; idle ; inactive ; indolent   FR: paresseux ; oisif
กินนอน [v. exp.] (kin-nøn) EN: do nothing except eat and sleep ; live a life of idleness   FR: ne rien faire que manger et dormir

CMU English Pronouncing Dictionary
IDLE    AY1 D AH0 L
IDLED    AY1 D AH0 L D
IDLER    AY1 D AH0 L ER0
IDLES    AY1 D AH0 L Z
IDLEMAN    AY1 D AH0 L M AH0 N
IDLENESS    AY1 D AH0 L N AH0 S
IDLEWILD    AY1 D AH0 L W AY2 L D
IDLEWILD    AY1 D AH0 L W AY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
idle    (v) (ai1 d l)
idled    (v) (ai1 d l d)
idler    (n) (ai1 d l @ r)
idles    (v) (ai1 d l z)
idlers    (n) (ai1 d l @ z)
idlest    (j) (ai1 d l i s t)
idleness    (n) (ai1 d l n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausfallentgelt {n}idle time compensation [Add to Longdo]
Blindleistung {f} [electr.]idle power; reactive power [Add to Longdo]
Blindstrom {m} [electr.]idle current [Add to Longdo]
Geschwätz {n}; unnützes Gerede; leeres Geredeidle talk [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うだうだ[, udauda] (adv) (on-mim) idle; long-winded and meaningless [Add to Longdo]
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
ぐうたら;グータラ[, guutara ; gu-tara] (n,adj-na,adj-no) lazybones; good-for-nothing; idler [Add to Longdo]
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
アイドゥルネス;アイドルネス[, aidourunesu ; aidorunesu] (n) idleness [Add to Longdo]
アイドル(P);アイドゥル[, aidoru (P); aidouru] (n) (1) idol; (2) (See アイドル状態) idle; (P) [Add to Longdo]
アイドルインタラプト[, aidoruintaraputo] (n) {comp} idle interrupt [Add to Longdo]
アイドルキャピタル[, aidorukyapitaru] (n) idle capital [Add to Longdo]
アイドルギヤ;アイドルギア[, aidorugiya ; aidorugia] (n) idle gear; intermediate gear [Add to Longdo]
アイドルコスト[, aidorukosuto] (n) idle cost [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dài, ㄉㄞˋ, ] idle; lazy; negligent; careless, #5,138 [Add to Longdo]
懒惰[lǎn duò, ㄌㄢˇ ㄉㄨㄛˋ, / ] idle; lazy, #14,954 [Add to Longdo]
空闲[kòng xián, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧㄢˊ, / ] idle; free time; leisure, #20,628 [Add to Longdo]
闲散[xián sǎn, ㄒㄧㄢˊ ㄙㄢˇ, / ] idle, #28,992 [Add to Longdo]
闲人[xián rén, ㄒㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, / ] idle person; person with leisure, #30,508 [Add to Longdo]
闲谈[xián tán, ㄒㄧㄢˊ ㄊㄢˊ, / ] idle talk; empty gossip, #35,981 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] idle; surname Yi, #36,383 [Add to Longdo]
游手好闲[yóu shǒu hào xián, ㄧㄡˊ ㄕㄡˇ ㄏㄠˋ ㄒㄧㄢˊ, / ] idle about, #43,441 [Add to Longdo]
懒汉[lǎn hàn, ㄌㄢˇ ㄏㄢˋ, / ] idle fellow; lazybones, #53,602 [Add to Longdo]
闲言碎语[xián yán suì yǔ, ㄒㄧㄢˊ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟˋ ㄩˇ, / ] idle gossip; irrelevant nonsense; slanderous rumor, #66,378 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイドル[あいどる, aidoru] idle [Add to Longdo]
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag [Add to Longdo]
アイドル時間[アイドルじかん, aidoru jikan] idle time [Add to Longdo]
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]
同期信号[どうきしんごう, doukishingou] synchronous idle (SYN) [Add to Longdo]
遊休時間[ゆうきゅうじかん, yuukyuujikan] idle time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Idle \I"dle\, a. [Compar. {Idler}; superl. {Idlest}.] [OE. idel,
   AS. [imac]del vain, empty, useless; akin to OS. [imac]dal, D.
   ijdel, OHG. [imac]tal vain, empty, mere, G. eitel, Dan. & Sw.
   idel mere, pure, and prob. to Gr. ? clear, pure, ? to burn.
   Cf. {Ether}.]
   1. Of no account; useless; vain; trifling; unprofitable;
    thoughtless; silly; barren. "Deserts idle." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Every idle word that men shall speak, they shall
       give account thereof in the day of judgment. --Matt.
                          xii. 36.
    [1913 Webster]
 
       Down their idle weapons dropped.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
       This idle story became important.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Not called into active service; not turned to appropriate
    use; unemployed; as, idle hours.
    [1913 Webster]
 
       The idle spear and shield were high uphing.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Not employed; unoccupied with business; inactive; doing
    nothing; as, idle workmen.
    [1913 Webster]
 
       Why stand ye here all the day idle?  --Matt. xx. 6.
    [1913 Webster]
 
   4. Given rest and ease; averse to labor or employment; lazy;
    slothful; as, an idle fellow.
    [1913 Webster]
 
   5. Light-headed; foolish. [Obs.] --Ford.
    [1913 Webster]
 
   {Idle pulley} (Mach.), a pulley that rests upon a belt to
    tighten it; a pulley that only guides a belt and is not
    used to transmit power.
 
   {Idle wheel} (Mach.), a gear wheel placed between two others,
    to transfer motion from one to the other without changing
    the direction of revolution.
 
   {In idle}, in vain. [Obs.] "God saith, thou shalt not take
    the name of thy Lord God in idle." --Chaucer.
 
   Syn: Unoccupied; unemployed; vacant; inactive; indolent;
     sluggish; slothful; useless; ineffectual; futile;
     frivolous; vain; trifling; unprofitable; unimportant.
 
   Usage: {Idle}, {Indolent}, {Lazy}. A propensity to inaction
      is expressed by each of these words; they differ in
      the cause and degree of this characteristic. Indolent
      denotes an habitual love to ease, a settled dislike of
      movement or effort; idle is opposed to {busy}, and
      denotes a dislike of continuous exertion. Lazy is a
      stronger and more contemptuous term than indolent.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Idle \I"dle\, v. i. [imp. & p. p. {Idled}; p. pr. & vb. n.
   {Idling}.]
   To lose or spend time in inaction, or without being employed
   in business. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Idle \I"dle\, v. t.
   To spend in idleness; to waste; to consume; -- often followed
   by away; as, to idle away an hour a day.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 idle
   adj 1: not in action or at work; "an idle laborer"; "idle
       drifters"; "the idle rich"; "an idle mind" [ant: {busy}]
   2: without a basis in reason or fact; "baseless gossip"; "the
     allegations proved groundless"; "idle fears"; "unfounded
     suspicions"; "unwarranted jealousy" [syn: {baseless},
     {groundless}, {idle}, {unfounded}, {unwarranted}, {wild}]
   3: not in active use; "the machinery sat idle during the
     strike"; "idle hands" [syn: {idle}, {unused}]
   4: silly or trivial; "idle pleasure"; "light banter"; "light
     idle chatter" [syn: {idle}, {light}]
   5: lacking a sense of restraint or responsibility; "idle talk";
     "a loose tongue" [syn: {idle}, {loose}]
   6: not yielding a return; "dead capital"; "idle funds" [syn:
     {dead}, {idle}]
   7: not having a job; "idle carpenters"; "jobless transients";
     "many people in the area were out of work" [syn: {idle},
     {jobless}, {out of work}]
   n 1: the state of an engine or other mechanism that is idling;
      "the car engine was running at idle"
   v 1: run disconnected or idle; "the engine is idling" [syn:
      {idle}, {tick over}] [ant: {run}]
   2: be idle; exist in a changeless situation; "The old man sat
     and stagnated on his porch"; "He slugged in bed all morning"
     [syn: {idle}, {laze}, {slug}, {stagnate}] [ant: {work}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IDLE
     Integrated DeveLopment Environment (Python)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IDLE
     International Date Line, East [+1200] (TZ)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top