ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -崗-, *崗*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[崗, gǎng, ㄍㄤˇ] post; position
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  岡 (gāng ㄍㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岗位[gǎng wèi, ㄍㄤˇ ㄨㄟˋ, / ] a post; a job, #2,999 [Add to Longdo]
下岗[xià gǎng, ㄒㄧㄚˋ ㄍㄤˇ, / ] laid-off, #5,616 [Add to Longdo]
[gǎng, ㄍㄤˇ, / ] mound; policeman's beat, #5,668 [Add to Longdo]
花岗岩[huā gāng yán, ㄏㄨㄚ ㄍㄤ ㄧㄢˊ, / ] granite, #22,191 [Add to Longdo]
龙岗[Lóng gǎng, ㄌㄨㄥˊ ㄍㄤˇ, / ] Longgang district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong, #25,941 [Add to Longdo]
站岗[zhàn gǎng, ㄓㄢˋ ㄍㄤˇ, / ] to stand guard; to serve on sentry duty, #30,452 [Add to Longdo]
龙岗区[Lóng gǎng qū, ㄌㄨㄥˊ ㄍㄤˇ ㄑㄩ, / ] Longgang district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong, #35,727 [Add to Longdo]
花岗石[huā gǎng shí, ㄏㄨㄚ ㄍㄤˇ ㄕˊ, / ] granite, #51,047 [Add to Longdo]
黄花岗[Huáng huā gǎng, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄍㄤˇ, / ] Huanghuagang (Chrysanthemum Hill) in Guangzhou, scene of disastrous uprising of 23rd April 1911, #64,173 [Add to Longdo]
鹤岗[Hè gǎng, ㄏㄜˋ ㄍㄤˇ, / ] (N) Hegang (city in Heilongjiang), #68,389 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've got a lot of experience. You've worked on many positions, right ?[CN] 你有很多經驗, 你在很多位工作過,對吧? Courage for Every Day (1964)
How dare you abandon your post?[CN] 你怎麼敢離開你的位呢? Father of a Soldier (1965)
And over here we have slab granite countertops in your gourmet kitchen.[JA] こちらのキッチンには 花岩の板で出来たカウンターが あるんです Black Cherry (2012)
There's nothing beneath this cement but granite.[JA] コンクリートの下は花岩ばかりだ。 Greatness Achieved (2008)
Mr. Bush, beat to quarters and clear for action![CN] 布什先生 召喚水兵進入戰鬥位 準備行動 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
If those mountains are granite we'd be safe.[JA] もしその山が花岩だったら 私達は安全ね Tremors (1990)
The guards will have to stay at their posts until further notice.[CN] 但是守衛都得一直在 直到得到進一步通知 Riot in Cell Block 11 (1954)
- Are you all right, sir? - See to your duties, Mr. Bush. I'm all right.[CN] 你沒事吧 長官 到你的位上去 布什先生 我沒事 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
It's 25 inches of reinforced granite masonry, is it not?[JA] これ60センチ厚の花岩よねえ? The Grand Budapest Hotel (2014)
The ones that escaped from Brest? For an attack on Wellington and Spain.[CN] 我知道哨 把這個人帶到纜索下面去 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
'Senator George McLewis resigned from the Senate today 'after 22 years of active service.[CN] 喬治·麥克劉易斯 辭去參議員一職 在位上服務了22年後 Punishment Park (1971)
You call that a post?[CN] 你把那稱之為位? Father of a Soldier (1965)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top