ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dramatics

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dramatics-, *dramatics*, dramatic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dramatics[N] การแสดงละคร, See also: การผลิตละคร
dramatics[N] พฤติกรรมเกินจริง
dramatics[N] ศิลปการละคร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dramatics(ดระแมท'ทิคซฺ) n. การแสดงละคร,พฤติกรรมที่มีลักษณะเหมือนละคร

English-Thai: Nontri Dictionary
dramatics(n) การละคร,การแสดงละคร,การสร้างบทละคร,เรื่องละคร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Forgive the dramatics.ขอโทษเรื่องละครน้ำเน่านะ The Sunshine State (2008)
Could you just spare me the dramatics for one day?ลูกช่วยหยุดเล่นละครน้ำเน่าสักวันได้มั๊ย? The Serena Also Rises (2008)
Stop with the dramatics, and just tell me.เลิกลีลา แล้วบอกผมมาได้แล้ว Pilot (2010)
Just take the dramatics down a notch, okay? Hi, do you wanna...หยุดดราม่าได้แล้ว โอเคไหม หวัดดีจ้ะ เธอต้องการ... Pitch Perfect (2012)
Let's cut the dramatics and begin, shall we?ช่วยตัดฉากดราม่าแล้วเริ่มซะทีได้ไหม? Do Not Go Gentle (2012)
I've always been interested in speech and dramatics.ฉันสนใจเรื่องการพูดและการละครมาตลอด Rules Don't Apply (2016)
No, it's not clever. It's amateur dramatics.ไม่มีก็ไม่ฉลาด มันเป็นละคร สมัครเล่น Denial (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dramatics    (n) drˈəmˈætɪks (d r @1 m a1 t i k s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dramatics
   n 1: participation in theatrical productions as an
      extracurricular activity
   2: the art of writing and producing plays [syn: {dramaturgy},
     {dramatic art}, {dramatics}, {theater}, {theatre}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top