ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be diligent

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be diligent-, *be diligent*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be diligentBe a man ever so rich, he should be diligent.
be diligentShe used to be diligent.
be diligentYou students are supposed to be diligent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขะมักเขม้น[V] be energetic, See also: be diligent, be active, be positive, be enthusiastic, be vigorous, be determined, Syn. เขม้นขะมัก, Example: บรรดานักวิทยาศาสตร์จะต้องขะมักเขม้น ในการค้นคว้าหาอะไรที่แปลกใหม่กว่าที่เป็นอยู่, Thai definition: ตั้งใจทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จไป, ก้มหน้าก้มตาทำ
มุมานะ[V] work hard, See also: be diligent, be industrious hard, be persistent, strive, make determined effort, Syn. อุตสาหะ, เพียรพยายาม, พยายาม, บากบั่น, หมั่นเพียร, มานะ, ขวนขวาย, Example: ้เขามุมานะที่จะทำงานวิจัยชิ้นนี้ให้เสร็จภายในปลายปีนี้, Thai definition: มุ่งตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างเอาจริงเอาจัง
เพียรพยายาม[V] be diligent, See also: be industrious, Syn. พยายาม, เพียร, มานะพยายาม, Example: ข้าพเจ้าเพียรพยายามบอกเธอว่า ไม่ต้องเสียใจทั้งๆ ที่รู้ว่าเธอไม่ได้ยิน, Thai definition: ทำโดยมานะบากบั่น
เวียร[V] be diligent, See also: be industrious, be assiduous, Syn. เพียร, พยายาม, วิริยะ, อุตสาหะ, Example: เขาเวียรทำครั้งแล้วครั้งเล่าจนสำเร็จในที่สุด, Thai definition: พยายามจนกว่าจะสำเร็จ
เอาการเอางาน[V] be diligent, See also: be persevering, Syn. ขยัน, เอาการ, Ant. ขี้เกียจ, Example: เขาเป็นนายทหารที่ตรงไปตรงมา เอาการเอางาน และซื่อตรงยุติธรรม, Thai definition: ตั้งใจทำการงานด้วยความขยันขันแข็ง
เอางานเอาการ[V] be diligent, See also: be persevering, Syn. ขยัน, เอาการเอางาน, Ant. ขี้เกียจ, Example: เหตุที่ทำให้ได้ใกล้ชิดกับท่านพระยาอนุมานราชธน ก็เพราะท่านเห็นว่า เขาเอางานเอาการจริงๆ, Thai definition: ตั้งใจทำการงานด้วยความขยันขันแข็ง
เอาถ่าน[V] be diligent, See also: be persevering, Syn. ใช้การได้, เอาการเอางาน, รักดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุมานะ[v.] (mumāna) EN: work hard ; be diligent ; be industrious hard ; be persistent ; strive ; make determined effort   FR: travailler dur ; se donner de la peine
เพียร[v.] (phīen) EN: persist ; try persistently ; persevere ; be industrious ; be diligent   FR: persévérer
เพียรพยายาม[v.] (phīenphayāyām) EN: be diligent ; be industrious   FR: être travailleur
อุตสาห์[v.] (utsā) EN: try ; be diligent ; be industrious ; be persistent ; have application   FR: se démener ; se dépenser
อุตสาหะ[v.] (utsāha) EN: be industrious ; be assiduous ; be diligent   

Japanese-English: EDICT Dictionary
努める(P);勉める;力める[つとめる, tsutomeru] (v1,vt) to endeavor (endeavour); to try; to strive; to make an effort; to exert oneself; to be diligent; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top