Search result for

bitter

(123 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bitter-, *bitter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bitter[ADJ] ขม, Syn. acetic, tangy
bitter[ADJ] ขมขื่น, See also: ขื่นขม, ทุกข์ใจ, ระทมใจ, ชอกช้ำ, ตรอมตรม, Syn. embittered, rancorous
bitter[ADJ] หนาวจัด, See also: หนาวมาก, Syn. freezing
bittern[N] นกยุโรปชนิดหนึ่งตระกูล Heron
bitterly[ADV] ที่ขมขื่น, See also: ที่ขื่นขมใจ, ที่ขุ่นเคืองใจ, Syn. angrily, sourly
bitterly[ADV] ที่เสียดแทงใจ, Syn. uncomfortably
bitterness[N] ความขมขื่น, See also: ความชอกช้ำ, ความตรอมตรม, ความทุกข์ระทม
bitterness[N] ความเคียดแค้น, See also: ความโกรธแค้น, ความแค้น, Syn. hatred, resentment
bitter-sweet[ADJ] ซึ่งนำมาซึ่งความสุขผสมความเศร้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bitter(บิท'เทอะ) {bittered,bittering,bitters} adj. ขม,ขมขื่น,เผ็ดร้อน,ปวดแสบ,รุนแรง,ดุเดือด,จัด,หนาวจัด,สาหัส,อาฆาต n. ความขม,สิ่งที่รสขม vt. ทำให้ขม adj. ยิ่ง,จัด,มาก,รุนแรง, See also: bitterish adj. ดูbitter -bitterness n. ดูbitter คำที่มีความหมาย
bittern(บิท'เทอน) n. ยกกาน้ำ,นกยาง
bitters(บิท'เทอซ) n. ยาขม,ยาเจริญอาหาร,ยาบำรุงรสขม
embitter(เอมบิท'เทอะ) vt. ทำให้ขมขึ้น,ทำให้รู้สึกขม,ทำให้เคืองแค้น., See also: embitterer n. ดูembitter embitterment n. ดูembitter, Syn. imbitter

English-Thai: Nontri Dictionary
bitter(adj) ขมขื่น,ปวดแสบ,รุนแรง,ดุเดือด
bitterness(n) ความขม,ความขมขื่น,ความรุนแรง
bittersweet(n) ไม้เลื้อย
embitter(vt) ทำให้ขมขื่น,ทำให้ทุกข์ระทม,ทำให้เคืองแค้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bitter tonicยาขมบำรุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe he did it to vent his bitterness at not being acknowledged as son and brother?บางทีที่เขาทำไปเพื่อเป็นการระบายความขมขื่น ที่พ่อและพี่ชายเขาไม่ยอมรับเขาก็ได้? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Audience favorite Frankenstein resumes his bitter grudgematch with Machine Gun Joe!แฟรงเกนสไตน์ขวัญใจผู้ชมกลับมาสู้สนามอีกครั้ง หลังศึกแดงเดือดกับโจเจ้าปืนกล Death Race (2008)
Maybe he's still bitter about the election.บางทีเขาอาจจะยังคงเสียใจ ในเรื่องการเลือกตั้งอยู่ 24: Redemption (2008)
Must taste bitter before sweet. Horse stance, grow roots.จะต้องขมเสียก่อนถึงจะหวาน ท่าม้าย่อ ขาให้มั่น The Forbidden Kingdom (2008)
And I think a man who has divorced his wife has a bitter way with words when he speaks about women.และฉันคิดว่าผู้ชาย คนไหนที่หย่ากับภรรยาแล้ว จะใช้คำพูดที่อาฆาต เมื่อเขาพูดถึงผู้หญิง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Probably a flavor to alcohol to mask the bitter taste.เพื่อปกติรสขม Pathology (2008)
Is it too bitter?คนที่ท่าน.. Goemon (2009)
He's just bitter because the Springboks were boycotted when he played.เค้าแค่องุ่นเปรี้ยวน่ะ เพราะทีมสปริงบอกซ์โดนต่อต้าน.. ตอนที่เค้ามาร่วมทีม Invictus (2009)
And I thought you were angry and bitter.ผมคิดว่า คุณก็โกรธเหมือนกันใช่ไหม The Ugly Truth (2009)
I'd be bitter, too.ฉันก็รู้สึกสงสารพวกเขาเหมือนกัน Family Remains (2009)
Bitter old men talking about the glory days.พวกเราต่างหาก Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Sweet to taste, but bitter when once devoured."รสชาิดหอมหวานแต่มันขมเมื่อกินมากเกินไป Death Takes a Holiday (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bitterA good medicine tastes bitter.
bitterBitter medicine will not necessarily do you good.
bitterBy and by the bitter north wind begin to blow.
bitterHe had a bitter experience.
bitterHe has tasted the bitters and sweets of life.
bitterHer face expressed her bitter disappointment.
bitterHis bitter words still rankle in my mind.
bitterI cannot abide hearing you cry so bitterly.
bitterI can't abide hearing you cry so bitterly.
bitterI had a bad cough, so I took the bitter medicine.
bitterI have a fancy for bitter things.
bitterI'm very bitter about that.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาขม[N] bitter pill, Example: เด็กๆ เบือนหน้าหนีเมื่อรู้ว่าต้องกินยาขม
ขม[ADJ] bitter, See also: astringent, Ant. หวาน, Example: เฮโรอีนบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นผงสีขาวรสขมไม่มีกลิ่น และเป็นเม็ดเล็กๆ ขนาดไข่ปลา, Thai definition: รสอย่างหนึ่งอย่างรสสะเดาหรือบอระเพ็ด
เฝื่อน[ADJ] bitter and harsh to the taste, See also: unpalatable, ill-favoured, Syn. ฝาด, ขื่น, เจื่อน, เฝื่อนฝาด, Example: เพราะรสเฝื่อนของเหล้าทำให้เขารู้สึกบอกไม่ถูกเมื่อกลืนลงไป, Thai definition: รสที่เจือฝาดและขื่นอย่างรสดีเกลือ
เฝื่อน[ADJ] bitter and harsh to the taste, See also: acrid, Syn. ฝาด, ขื่น, เฝื่อนฝาด, Example: เพราะรสที่เฝื่อนของเหล้าทำให้เขารู้สึกบอกไม่ถูกเมื่อกลืนลงไป, Thai definition: รสที่เจือฝาดและขื่นอย่างรสดีเกลือ
เจ็บช้ำ[ADJ] bitter, See also: distressful, painful, Example: เขาไม่อยากพูดถึงประสบการณ์ที่เจ็บช้ำนั้นอีก
เจ็บแสบ[ADJ] bitter, See also: painful, sore, Example: เสียงชื่นชมในความมหัศจรรย์แห่งเอเชียกลายเป็นคำกล่าวโทษที่เจ็บแสบไปทั้งภูมิภาค, Thai definition: รู้สึกเจ็บอย่างเผ็ดร้อน
เจ็บแสบ[ADV] bitterly, See also: caustically, tartly, Example: แต่ละคนได้โชว์ลีลาเขย่าฝ่ายบริหารได้อย่างเจ็บแสบ เจ็บๆ คันๆ ทีเดียว, Thai definition: รู้สึกเจ็บอย่างเผ็ดร้อน
ป่นปี้[ADV] severely, See also: bitterly, disastrously, Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ, เสียหาย, พินาศ, บรรลัย, ยับย่อย, Example: สมัย 150 ปีกว่าที่ล่วงมานี้ พระนครศรีอยุธยาถูกข้าศึกเผาผลาญเสียป่นปี้, Thai definition: เสียหายอย่างยิ่ง
ความเจ็บปวด[N] painful, See also: bitter, pain, ache, sore, Syn. ความเจ็บ, Example: เขารู้สึกถึงความเจ็บปวดเมื่อหมอผ่าเอากระสุนออก
นกกระยาง[N] egret, See also: bittern, Syn. นกยาง, Count unit: ตัว, Thai definition: นกในวงศ์ Ardeidae ปากแหลม ขายาว ตัวสีขาว บางชนิดตัวสีดำ น้ำตาล เขียว ชอบหากินตามชายน้ำและทุ่งนา กินปลา แมลง และสัตว์น้ำขนาดเล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟักข้าว [n. exp.] (fak khāo) EN: Spring Bitter Cucumber   
เจ็บปวด[adj.] (jeppūat) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore   FR: douloureux ; endolori
เจ็บแสบ[adj.] (jepsaēp) EN: bitter ; painful ; sore   
เจ็บแสบ[adv.] (jepsaēp) EN: bitterly ; caustically ; tartly   
เข็ญ[n.] (khen) EN: bitterness ; suffering ; misery ; hardship   FR: pauvreté [f] ; détresse [f] ; souffrance [f]
ขม [adj.] (khom) EN: bitter ; astringent   FR: amer
ขมขื่น[v.] (khomkheūn) EN: feel bitter ; be embittered ; be painful   FR: être amer
ความขม [n.] (khwām khom) EN: bitterness   FR: amertume [f]
ความขมขื่น[n.] (khwām khomkheūn) EN: bitterness   FR: amertume [f] ; acrimonie [f]
มะระ[n.] (mara) EN: bitter gourd ; bitter cucumber ; carilla fruit   FR: concombre amer [m] ; courge amère [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BITTER    B IH1 T ER0
BITTERS    B IH1 T ER0 Z
BITTERLY    B IH1 T ER0 L IY0
BITTEREST    B IH1 T ER0 AH0 S T
BITTERMAN    B IH1 T ER0 M AH0 N
BITTERROOT    B IH1 T ER0 R UW2 T
BITTERNESS    B IH1 T ER0 N AH0 S
BITTERMANN    B IH1 T ER0 M AH0 N
BITTERMAN'S    B IH1 T ER0 M AH0 N Z
BITTERSWEET    B IH1 T ER0 S W IY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bitter    (n) (b i1 t @ r)
bittern    (n) (b i1 t @ n)
bitters    (n) (b i1 t @ z)
bitterly    (a) (b i1 t @ l ii)
bitterns    (n) (b i1 t @ n z)
bitterness    (n) (b i1 t @ n @ s)
bitter-sweet    (j) - (b i2 t @ - s w ii1 t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bitterkeit {f}; Erbitterung {f}acrimony [Add to Longdo]
Bitterkeit {f}; Verbitterung {f}bitterness [Add to Longdo]
Bittermandel {f}bitter almond [Add to Longdo]
Bitterstoff {m} | Bitterstoffe {pl}bitter substance | bitter substances [Add to Longdo]
bitterböse {adj}very angry [Add to Longdo]
bitterlichslightly bitter [Add to Longdo]
bitter {adj}bitter [Add to Longdo]
bitter {adv}bitterly [Add to Longdo]
bitter (Armut) {adj}abject [Add to Longdo]
bitter {adv}acrimoniously [Add to Longdo]
bittersüßbittersweet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer [Add to Longdo]
アブラボテ[, aburabote] (n) oily bitterling (Tanakia limbata) [Add to Longdo]
イタセンパラ;いたせんぱら[, itasenpara ; itasenpara] (n) deepbody bitterling (species of cyprinid, Acheilognathus longipinnis) [Add to Longdo]
オレンジビターズ[, orenjibita-zu] (n) orange bitters [Add to Longdo]
カゼトゲタナゴ[, kazetogetanago] (n) Rhodeus atremius atremius (subspecies of Kyushu bitterling) [Add to Longdo]
ゴーヤー;ゴーヤ[, go-ya-; go-ya] (n) (See 苦瓜) (Okinawan name for) bitter melon (Momordica charantia) [Add to Longdo]
チャンプルー[, chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed) [Add to Longdo]
ニシキギ科[ニシキギか, nishikigi ka] (n) Celastraceae (plant family); bittersweet [Add to Longdo]
ビター[, bita-] (adj-na) (1) bitter (flavor); (n) (2) bitter (type of beer) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切骨之仇[qiè gǔ zhī chóu, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄨˇ ㄓ ㄔㄡˊ, ] bitter hatred; hatred that cuts to the bone [Add to Longdo]
含辛茹苦[hán xīn rú kǔ, ㄏㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄖㄨˊ ㄎㄨˇ, ] bitter hardship; to bear one's cross [Add to Longdo]
严寒[yán hán, ㄧㄢˊ ㄏㄢˊ, / ] bitter cold; severe winter [Add to Longdo]
严酷[yán kù, ㄧㄢˊ ㄎㄨˋ, / ] bitter; harsh; grim; ruthless; severe; cut-throat (competition) [Add to Longdo]
惨烈[cǎn liè, ㄘㄢˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] bitter; desperate [Add to Longdo]
惨痛[cǎn tòng, ㄘㄢˇ ㄊㄨㄥˋ, / ] bitter; painful; deeply distressed [Add to Longdo]
惨笑[cǎn xiào, ㄘㄢˇ ㄒㄧㄠˋ, / ] bitter smile [Add to Longdo]
[kǔ, ㄎㄨˇ, ] bitter; intensely; miserable; painful [Add to Longdo]
苦味[kǔ wèi, ㄎㄨˇ ㄨㄟˋ, ] bitter taste; bitterness [Add to Longdo]
苦涩[kǔ sè, ㄎㄨˇ ㄙㄜˋ, / ] bitter and astringent; pained; agonized [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
呉越同舟[ごえつどうしゅう, goetsudoushuu] bittere_Feinde_im_gleichen_Boot [Add to Longdo]
憂き目[うきめ, ukime] bittere_Erfahrung, Muehsal [Add to Longdo]
苦い[にがい, nigai] bitter [Add to Longdo]
血涙[けつるい, ketsurui] bittere_Traenen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bitter \Bit"ter\, n. [See {Bitts}.] (Naut.)
   AA turn of the cable which is round the bitts.
   [1913 Webster]
 
   {Bitter end}, that part of a cable which is abaft the bitts,
    and so within board, when the ship rides at anchor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bitter \Bit"ter\, a. [AS. biter; akin to Goth. baitrs, Icel.
   bitr, Dan., Sw., D., & G. bitter, OS. bittar, fr. root of E.
   bite. See {Bite}, v. t.]
   1. Having a peculiar, acrid, biting taste, like that of
    wormwood or an infusion of hops; as, a bitter medicine;
    bitter as aloes.
    [1913 Webster]
 
   2. Causing pain or smart; piercing; painful; sharp; severe;
    as, a bitter cold day.
    [1913 Webster]
 
   3. Causing, or fitted to cause, pain or distress to the mind;
    calamitous; poignant.
    [1913 Webster]
 
       It is an evil thing and bitter, that thou hast
       forsaken the Lord thy God.      --Jer. ii. 19.
    [1913 Webster]
 
   4. Characterized by sharpness, severity, or cruelty; harsh;
    stern; virulent; as, bitter reproach.
    [1913 Webster]
 
       Husbands, love your wives, and be not bitter against
       them.                 --Col. iii.
                          19.
    [1913 Webster]
 
   5. Mournful; sad; distressing; painful; pitiable.
    [1913 Webster]
 
       The Egyptians . . . made their lives bitter with
       hard bondage.             --Ex. i. 14.
    [1913 Webster]
 
   {Bitter apple}, {Bitter cucumber}, {Bitter gourd}. (Bot.) See
    {Colocynth}.
 
   {Bitter cress} (Bot.), a plant of the genus {Cardamine}, esp.
    {Cardamine amara}.
 
   {Bitter earth} (Min.), tale earth; calcined magnesia.
 
   {Bitter principles} (Chem.), a class of substances, extracted
    from vegetable products, having strong bitter taste but
    with no sharply defined chemical characteristics.
 
   {Bitter salt}, Epsom salts; magnesium sulphate.
 
   {Bitter vetch} (Bot.), a name given to two European
    leguminous herbs, {Vicia Orobus} and {Ervum Ervilia}.
 
   {To the bitter end}, to the last extremity, however
    calamitous.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Acrid; sharp; harsh; pungent; stinging; cutting; severe;
     acrimonious.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bitter \Bit"ter\, n.
   Any substance that is bitter. See {Bitters}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bitter \Bit"ter\, v. t.
   To make bitter. --Wolcott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bitter
   adv 1: extremely and sharply; "it was bitterly cold"; "bitter
       cold" [syn: {piercingly}, {bitterly}, {bitingly},
       {bitter}]
   adj 1: marked by strong resentment or cynicism; "an acrimonious
       dispute"; "bitter about the divorce" [syn: {acrimonious},
       {bitter}]
   2: very difficult to accept or bear; "the bitter truth"; "a
     bitter sorrow"
   3: harsh or corrosive in tone; "an acerbic tone piercing
     otherwise flowery prose"; "a barrage of acid comments"; "her
     acrid remarks make her many enemies"; "bitter words";
     "blistering criticism"; "caustic jokes about political
     assassination, talk-show hosts and medical ethics"; "a
     sulfurous denunciation"; "a vitriolic critique" [syn:
     {acerb}, {acerbic}, {acid}, {acrid}, {bitter}, {blistering},
     {caustic}, {sulfurous}, {sulphurous}, {virulent},
     {vitriolic}]
   4: expressive of severe grief or regret; "shed bitter tears"
   5: proceeding from or exhibiting great hostility or animosity;
     "a bitter struggle"; "bitter enemies"
   6: causing a sharp and acrid taste experience;"quinine is
     bitter"
   7: causing a sharply painful or stinging sensation; used
     especially of cold; "bitter cold"; "a biting wind" [syn:
     {biting}, {bitter}]
   n 1: English term for a dry sharp-tasting ale with strong flavor
      of hops (usually on draft)
   2: the taste experience when quinine or coffee is taken into the
     mouth [syn: {bitter}, {bitterness}]
   3: the property of having a harsh unpleasant taste [syn:
     {bitterness}, {bitter}]
   v 1: make bitter

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 bitter
   acerbic; bitter
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 bitter
   acerbic; bitter
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 bitter [bitər]
   acerbic; bitter
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 bitter [bitr]
   acrimoniously; bitter; bitterly
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top