ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弹-, *弹*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[弹, dàn, ㄉㄢˋ] bullet, pellet, shell; elastic, springy
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  单 (dān ㄉㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] bow,  Rank: 632

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dàn, ㄉㄢˋ, / ] crossball; bullet; shot; shell; ball, #3,652 [Add to Longdo]
[tán, ㄊㄢˊ, / ] impeach; to pluck a string; to play (a stringed musical instrument with fingers); to snap, #3,652 [Add to Longdo]
[fǎn dàn, ㄈㄢˇ ㄉㄢˋ, / ] bounce back; rebound, #3,086 [Add to Longdo]
[dǎo dàn, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] guided missile; cruise missile; missile, #3,905 [Add to Longdo]
[zhà dàn, ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] bomb, #5,650 [Add to Longdo]
[tán xìng, ㄊㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] elasticity (phys.); flexibility, #5,932 [Add to Longdo]
[zǐ dàn, ㄗˇ ㄉㄢˋ, / ] bullet, #7,104 [Add to Longdo]
[pào dàn, ㄆㄠˋ ㄉㄢˋ, / ] artillery shell, #12,023 [Add to Longdo]
[dàn yào, ㄉㄢˋ ㄧㄠˋ, / ] ammunition, #12,571 [Add to Longdo]
[dòng dàn, ㄉㄨㄥˋ ㄉㄢˋ, / ] to budge, #15,473 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, then, I'm defending Mafeking. - Shut up. You're wasting ammunition.[CN] 好吧,那我们就保护玛斐津 别乱来,你在浪费 Cavalcade (1933)
Twenty-one.[CN] 三发炮. The Scarlet Empress (1934)
Vest.[CN] 避 Hei se xi ju (2014)
_[CN] 头来电 Try (2013)
And proudly waving the red flag of victory, without a single shot, the rebellious battleship passed through the rows of the squadron.[CN] 他们骄傲地挥舞着胜利的红旗 叛舰在舰队中自由穿行,一未发 Battleship Potemkin (1925)
May I?[CN] 我能琴吗 Love Never Dies (2012)
A bomb?[CN] 炸? The Entitled (2011)
Bounce.[CN]  She's All That (1999)
Edgar continues strumming his mandolin.[CN] 埃德加继续着他的曼陀林 Design for Living (1933)
And this bullet stuck among the hymns, eh?[CN] 这颗子正巧打在这书上 对吧 The 39 Steps (1935)
Passing all those supply trains and guns.[CN] 看到了所有 那些运送的枪支, Cavalcade (1933)
What?[CN] 装 Episode #1.8 (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top