ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -斷-, *斷*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[斷, duàn, ㄉㄨㄢˋ] to sever, to cut off, to interrupt
Radical: Decomposition: 幺 (yāo ㄧㄠ)  幺 (yāo ㄧㄠ)  一 (yī )  幺 (yāo ㄧㄠ)  幺 (yāo ㄧㄠ)  斤 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] Threads 幺 severed 一 by an axe 斤

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, / ] absolutely; decidedly (in negative constructions); break; to judge, #2,139 [Add to Longdo]
不断[bù duàn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] unceasing; uninterrupted; continuous; constant, #441 [Add to Longdo]
诊断[zhěn duàn, ㄓㄣˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] diagnosis; to diagnose, #1,974 [Add to Longdo]
判断[pàn duàn, ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] to decide; to determine, #2,245 [Add to Longdo]
果断[guǒ duàn, ㄍㄨㄛˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] firm; decisive, #3,669 [Add to Longdo]
垄断[lǒng duàn, ㄌㄨㄥˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] enjoy market dominance; monopolize, #3,698 [Add to Longdo]
中断[zhōng duàn, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢˋ, / ] to discontinue; to break off, #7,070 [Add to Longdo]
断裂[duàn liè, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] fracture; rupture, #8,159 [Add to Longdo]
打断[dǎ duàn, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] to interrupt; to break off; to break (a bone), #9,851 [Add to Longdo]
切断[qiē duàn, ㄑㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] to cut off (a supply etc), #10,823 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stay on your guard![JA] 油(ゆだん)すまいぞ. Princess Mononoke (1997)
I don't see things like that but I got it figured my way.[CN] 我不那樣看待事情 但我以自己的方式判 Ride the Pink Horse (1947)
It guides its sister, Human Intelligence,[CN] 它不開掘出人類的智慧 À Nous la Liberté (1931)
As long as she keeps kicking in with little love tokens like that, sweetness,[CN] 只要她不的給我這些愛情信物 Applause (1929)
There might be a way to lift the curse.[JA] あるいはその呪いをつ道が見つかるもしれぬ. Princess Mononoke (1997)
Broken arm. Second this year."[CN] 「手臂摔了,這是今年的第二次」 The Uninvited (1944)
Stay alert.[JA] 油(ゆたん)するな. Princess Mononoke (1997)
Kill me. Slit my throat.[CN] 割我的喉嚨... Les Visiteurs du Soir (1942)
Broke this baby's arm.[CN] 手臂被折 Ride the Pink Horse (1947)
She wasn't gonna tell us about the baby, and later she made that one break.[CN] 她沒說關於嬰兒的事 後來也打了談話 The Uninvited (1944)
My heart is sad, so sad.[CN] 我太傷心了... 肝腸寸 Les Visiteurs du Soir (1942)
Since the engagement, it's been banquet after banquet.[CN] 訂婚宴接連不 Les Visiteurs du Soir (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top