ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

renowned

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -renowned-, *renowned*, renown, renowne
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
renowned(adj) ซึ่งมีชื่อเสียง, Syn. famous, notable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
renowned(รีเนาดฺ') adj. มีชื่อเสียง, มีกิตติ-ศัพท์เลื่องลือ, มีเกียรติคุณ

English-Thai: Nontri Dictionary
renowned(adj) เป็นที่เลื่องลือ, มีชื่อเสียง, มีกิตติศัพท์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For my talents are renowned far and wideปัญญาล้ำเลิศ ชื่อเสียงขจรไกล The Nightmare Before Christmas (1993)
Former winners include Nobel laureates, Field's medal winners... renowned astrophysicists and lowly M.I.T. professors.คนก่อนที่ทำได้ ยังได้รางวัลโนเบิล แชมป์คณิตศาสตร์โลก กลายเป็นนักดาราศาสตร์ชื่อดัง เป็นศาสตราจารย์กระจอกที่ M.I.T. Good Will Hunting (1997)
This is a necessary and practical gift I give to you and you must never forget to honor your renowned teacher Mem Anna Leonowens.นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก และเป็นของขวัญสำคัญพ่อจะมอบให้แก่ลูก และลูกอย่าได้ลืมที่จะเคารพและให้เกียรติต่อ พระครูของลูก แหม่มแอนนา เลียวโนเวนส์ Anna and the King (1999)
The renowned swordsman.นักดาบผู้เรืองชื่อ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Middle-earth being, after all, full of strange creatures beyond count Hobbits must seem of little importance being neither renowned as great warriors nor counted among the very wise.ก็ไม่ค่อยสนใจ มิ้ดเดิ้ลเอิร์ธเป็นที่อยู่อาศัยของ เผ่าพันธุ์ต่างๆมากมายนับไม่ถ้วน แล้วฮ๊อบบิทก็ดูจะเป็นเผ่าพันธุ์ ที่สำคัญน้อยที่สุด The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Is that Colin Ware, renowned British artist?อ้า.. นี่ใช่ คอลิน แวร์ จิตรกรชื่อดังจากอังกฤษรึเปล่า Hope Springs (2003)
The body of internationally renowned author Anna Rivers was discovered last night by a security guard making a routine visit to the disused pier 16, three miles upriver from where her car was found abandoned five weeks ago on Argyle Avenue.ศพของนักปีพันธ์ผู้โด่งดัง แอนนา ริเวอร์ส ถูกพบเมื่อคืนนี้ โดยรปภ.ขณะตรวจตราตามปกติ... ...ที่ท่าเรือร้างที่ 16 ห่างไป 3 ไมล์ White Noise (2005)
I'm not sure if you've heard Yoo Kang mentioning it, but I'm a renowned person in the perfume industry.ฉันไม่แน่ใจว่าเธอเคยได้ยินยูคังเอ่ยถึงหรือเปล่า เรื่องชื่อเสียงของฉันในวงการน้ำหอม Smile Again (2006)
And as you know, my dream is to become a world renowned ballet dancer.ก็อย่างที่เธอรู้ ความฝันของชั้นน่ะคือการได้เป็นนักเต้นบัลเล่ต์ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก Episode #1.1 (2006)
In 2001 began active duty with the renowned SO 19 armed response unit.ปี 2001เริ่มด้วยงานโต้ตอบศัตรูติดอาวุธ Hot Fuzz (2007)
Renowned throughout America for having the most varied weather in the nation.เราเจอกันได้ทุกวันที่เราต้องการ ว๊าว คุณตรองเรื่องนี้มาดีจริงๆสินะ Betty's Baby Bump (2008)
Most renowned among the Black Scorpions was Ashur.เรื่องราวของแมงป่องดำที่ถูกกล่าวขาน มากที่สุดก็คือเรื่องของ อัชเชอร์ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
renownedThe country is renowned for the beauty of its mountain scenery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกียรติคุณ(n) prestige, See also: renowned deed, honor, high reputation, Syn. เกียรติ, Example: รางวัลเกียรติยศ บุคคลแห่งปี เป็นการมอบครั้งแรกเพื่อเป็นเกียรติคุณให้กำลังใจแก่บุคคลที่ได้เสียสละและมุ่งมั่นทำประโยชน์, Thai Definition: คุณที่เลื่องลือ, ชื่อเสียงโดยคุณงามความดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันลือ[banleū] (adj) EN: widely known ; celebrated ; renowned  FR: célèbre ; illustre ; réputé
ดัง[dang] (adj) EN: famous; celebrated; well-known; renowned  FR: célèbre
โด่งดัง[dongdang] (adj) EN: famous ; renowned ; well-known ; celebrated  FR: célèbre ; fameux ; connu ; réputé ; renommé
ฮือฮา[heūhā] (v) EN: be popular ; be famed ; be renowned ; be famous
ขึ้นหน้าขึ้นตา[kheun nā kheun tā] (adj) EN: famous ; popular ; well known ; renowned ; illustrious
เกียรติคุณ[kīattikhun] (n) EN: prestige ; renowned deed ; honour = honor (Am.) ; high reputation ; good reputation ; esteem  FR: réputation [ f ] ; renom [ m ] ; renommée [ f ]
เลื่องชื่อ[leūangcheū] (adj) EN: famous ; celebrated ; renowned  FR: célèbre ; réputé ; fameux
ลือชา[leūchā] (v) EN: be well-known ; be celebrated ; be renowned ; be famous  FR: être célèbre
ลือชื่อ[leūcheū] (adj) EN: famous ; well-known ; renowned ; celebrated ; eminent  FR: célèbre ; réputé ; fameux ; éminent
ลือนาม[leūnām] (v) EN: be well-known ; be celebrated ; be renowned ; be famous  FR: être célèbre ; être réputé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
renowned

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
renowned

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
重名[zhòng míng, ㄓㄨㄥˋ ㄇㄧㄥˊ,  ] renowned; a great name #59,691 [Add to Longdo]
重望[zhòng wàng, ㄓㄨㄥˋ ㄨㄤˋ,  ] renowned; prestigious; great hopes; expectations #78,405 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
宿学[しゅくがく, shukugaku] (n) renowned scholar [Add to Longdo]
丙午[ひのえうま;へいご, hinoeuma ; heigo] (n) 43rd year of the sexagenary cycle (year of the Fire Horse, renowned for disasters and the birth of women destined to kill their husbands) [Add to Longdo]
名声嘖々;名声嘖嘖[めいせいさくさく, meiseisakusaku] (adj-t, adv-to) highly renowned; on everybody's lips; enjoying a high reputation [Add to Longdo]
鳴り響く;鳴響く;鳴りひびく[なりひびく, narihibiku] (v5k, vi) (1) to reverberate; to resound; to echo; (2) to have one's fame spread; to be renowned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Renowned \Re*nowned"\ (r?-nound"), a.
   Famous; celebrated for great achievements, for distinguished
   qualities, or for grandeur; eminent; as, a renowned king.
   "Some renowned metropolis with glistering spires." --Milton.
   [1913 Webster]
 
      These were the renowned of the congregation. --Num. i.
                          61.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Famous; famed; distinguished; noted; eminent;
     celebrated; remarkable; wonderful. See {Famous}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 renowned
   adj 1: widely known and esteemed; "a famous actor"; "a
       celebrated musician"; "a famed scientist"; "an
       illustrious judge"; "a notable historian"; "a renowned
       painter" [syn: {celebrated}, {famed}, {far-famed},
       {famous}, {illustrious}, {notable}, {noted}, {renowned}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top