Search result for

*slip*

(550 entries)
(0.0442 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: slip, -slip-
English-Thai: Longdo Dictionary
pink slip(n slang) ซองขาว, จดหมายไล่ออกจากงาน เช่น Do not retreat into a shell if you have received a pink slip. The new economy has evolved rather unique ways of coping with job loss.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slip[VI] ลื่นไถล, See also: ไถล, Syn. glide, skid
slip[VT] ทำให้ไถลไป, See also: ทำให้ลื่นไถล
slip[VI] ใส่หรือถอดอย่างง่ายและรวดเร็ว
slip[VT] ใส่หรือถอดอย่างง่ายและรวดเร็ว
slip[N] การไถล
slip[N] ชุดชั้นในของผู้หญิง, See also: ซับใน, สลิป, Syn. lingerie, underclothing
gymslip[N] เสื้อแขนกุดสำหรับสวมทับเสื้อเชิ้ต
slip by[PHRV] แล่นผ่านเงียบๆ, Syn. slip past
slip by[PHRV] (เวลา) ผ่านไปรวดเร็ว, Syn. slip away
slip by[PHRV] (โอกาส) ผ่านไปโดยไม่คว้าไว้, Syn. slip past
slip by[PHRV] ไม่สังเกตเห็น, Syn. slip past
slip in[PHRV] เข้า (สถานที่หรือร่วมกลุ่ม) เงียบๆ
slip in[PHRV] เขียนหรือพูดเพิ่ม
slip on[PHRV] รีบสวม, See also: รีบใส่
slip up[PHRV] เลื่อนออก, See also: เลื่อนขึ้น
slip-up[N] ความบกพร่อง, See also: ความผิดพลาด
slipper[N] รองเท้าสวมเดินในบ้าน, Syn. mule
landslip[N] แผ่นดินถล่ม, Syn. landslide
non-slip[ADJ] ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ลื่น
sideslip[VT] เลื่อนไปด้านข้าง
slip off[PHRV] ลื่นล้ม, Syn. slip away, slip out
slip off[PHRV] ออกไปเงียบๆ, Syn. slip away, slip out
slip off[PHRV] รีบถอดออก, Syn. take off
slip out[PHRV] ลื่นล้ม, See also: ลื่นตก
slip out[PHRV] เผยความลับโดยไม่ตั้งใจ
slipknot[N] ปมที่แก้ได้
slipover[N] เสื้อผ้าสำหรับสวมหัว
slippage[N] การเลื่อนไหล
slippery[ADJ] ลื่น, See also: ลื่นไถล, เลื่อนไหล
slipshod[ADJ] สะเพร่า, See also: ประมาท, เลินเล่อ, ซึ่งไม่รอบคอบ, Syn. careless, inattentive, Ant. careful, cautious
pink slip[SL] ไล่ (คน) ออกจากงาน
slip away[PHRV] ออกไปเงียบๆ, See also: หลบไปเงียบๆ, Syn. slip off, slip out, sneak away, sneak out
slip back[PHRV] ไถลกลับ, See also: เลื่อนกลับไป
slip down[PHRV] ลื่นล้ม, See also: ไถลล้ม, ลื่นตก
slip down[PHRV] กลืนง่าย
slip from[PHRV] ลื่นตกจาก
slip from[PHRV] ตกลงต่ำกว่า (มาตรฐาน)
slip from[PHRV] ลบเลือนจาก
slip into[PHRV] ลื่นไถลเข้าไป, Syn. slide into
slip into[PHRV] เข้าไปเงียบๆ, Syn. slide into
slip over[PHRV] ดึงออกได้ง่าย
slip past[PHRV] แล่นผ่านเงียบๆ, Syn. slip past
slip past[PHRV] (เวลา) ผ่านไปรวดเร็ว, Syn. slip away
slip past[PHRV] (โอกาส) ผ่านไปโดยไม่คว้าไว้, Syn. slip past
slip past[PHRV] ไม่สังเกตเห็น, Syn. slip past
slipcover[N] ปลอกหุ้ม
pillowslip[N] ปลอกหมอน, Syn. pillow cover, pillow casing
slip out of[PHRV] ลื่นตกลงมาจาก, See also: ไถลจาก
slip out of[PHRV] หลบออกไปเงียบๆ
slipperwort[N] พืชชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cowslip(คาว'สลิพ) n. ต้นขจร
landslip(แลนด'สลิพ) n. =landslide (ดู)
pillowslip(พิล'โลเคส,-สลิพ) n. ปลอกหนุน,ปลอกหมอน
slip(สลิพ) vi.,n. (การ) ลื่น,ไหล,เลื่อน,ถลา,ไถล,ลอด,หลุด,หลบ,ก้าวพลาด,พลาด, (เวลา) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,พัวพันได้ง่าย,ตกต่ำ,เสื่อม,เสื่อมโทรม. vt. ทำให้ไปอย่างราบรื่น,ทำให้ลื่นไหล,ถอดเสื้อผ้า,หลบหนี,แวบออกไป,หลบฉาก,สลัดออก,ปล่อย,แก้ปม,มองข้าม,ปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่สนใจ,เคลื่อน,ลอกคราบ,คลอดก่อนกำหนด n. ข้อผิดพลาด,ปลอกหมอน,เศษผ้า,กางเกงในผู้หญิง,กางเกงในอาบน้ำผู้ชาย,เครื่องปล่อย,ใบบรู๊พแก้คำ
slip-on(สลิพ'ออน) adj . (เสื้อผ้า) ถอดออกง่าย,สวมง่าย. n.. เสื้อผ้าที่ถอดออกง่าย,เสื้อผ้าที่สวมง่าย
slipcovern. ปลอกผ้าสำหรับคลุมเครื่องเงิน,ชุดสวมเครื่องเรือนหรือหนังสือ
slipknotn. ปมเป็น,ปมที่แก้ให้หลุดได้,เงื่อนกระทก., Syn. slip knot
slipover(สลิพ'โอเวอะ) n.,adj. เสื้อผ้าที่ใช้สวมหรือดึงออกทางคอ, Syn. pull-over
slippage(สลิพ'พิจ) n. การเลื่อนไหล,การลื่นไหล,ปริมาณการเลื่อนไหลหรือลื่นไหล,ปริมาณงานที่สูญเสียไปเนื่องจากการเลื่อนไหล
slipper(สลิพ'เพอะ) n. รองเท้าแตะ,รองเท้าที่สวมสบาย. vt. ตีด้วยรองเท้าแตะ
slipperwort(สลิพ'เพอเวิร์ท) n. พืชสกุลCaleolariaมีดอกคล้ายรูปรองเท้า
slippery(สลิพ'เพอรี) adj. ลื่น,ลื่นง่าย,หลุดง่าย,ลอดหลุดได้ง่าย,มีเล่ห์เหลี่ยม,กลีบดอก,ไม่น่าไว้วางใจ,ขี้โกง,ไม่มั่นคง, See also: slipperiness n.
slippy(สลิพ'พี) adj. ลื่น,ลื่นง่าย,หลุดง่าย,กลับกลอก,รวดเร็ว,แคล่วคล่อง,ว่องไว,ตื่นเต้น,ระมัดระวัง., See also: slippiness n., Syn. slippery
slipt(สลิพทฺ) v. กริยาช่อง 3 ของ slip

English-Thai: Nontri Dictionary
pillowslip(n) ปลอกหมอน
slip(n) ความผิดพลาด,การเลื่อน,ผ้าอ้อม,เศษกระดาษ,ปลอกหมอน,กางเกงใน
slip(vt) ถอดเสื้อผ้า,ลอกคราบ,เคลื่อน,ทำให้ราบรื่น,แท้ง
slipper(n) รองเท้าฟองน้ำ
slippery(adj) ไว,ลื่น,ซึ่งเข้าใจยาก,มีเล่ห์เหลี่ยม
slipshod(adj) ไม่เรียบร้อย,ขาด,หละหลวม,ตามบุญตามกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precision-insert bearing; slip-in-bearingรองลื่นสำเร็จรูป [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited-slip differential; nonslip differentialเฟืองเหลื่อมความเร็วแบบจำกัดการลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rib, slippingซี่โครงเคลื่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
R/I treaty standard slipใบคำขอมาตรฐานสัญญาประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
slip policyกรมธรรม์สลิป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
slip-in bearing; precision-insert bearingรองลื่นสำเร็จรูป [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
slipping ribซี่โครงเคลื่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Serial Line Internet Protocol (SLIP)เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ตแบบสายอนุกรม (สลิป) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Serial Line Internet Protocol (SLIP)เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ตแบบสายอนุกรม (สลิป) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
signing slipสำเนาสลิป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
SLIP (Serial Line Internet Protocol)สลิป (เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ตแบบสายอนุกรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
slipใบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
slipสลิป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
SLIP (Serial Line Internet Protocol)สลิป (เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ตแบบสายอนุกรม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slip agreementข้อตกลงในสลิป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
slip angleมุมลื่นไถล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
slip fibreสายแร่ใยขนานผนัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
slip joint; sliding jointข้อต่อเลื่อน [มีความหมายเหมือนกับ spline joint] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
strike-slip faultรอยเลื่อนตามแนวระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sliding joint; slip jointข้อต่อเลื่อน [มีความหมายเหมือนกับ spline joint] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
off slipสำเนาสลิป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
original slipสลิปต้นฉบับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
open slipสลิปเปิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oblique-slip faultรอยเลื่อนตามแนวเฉียง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bedding-plane slip; flexural slipการไถลตามชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
burial slipใบอนุญาตฝังศพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
baptism slipใบรับรองความเป็นคริสต์ศาสนิกชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marriage slipใบสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
compressed SLIP (CSLIP)สลิปแบบอัด (ซีสลิป) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
closing slipสลิปแจ้งผลสรุป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
clutch slipคลัตช์ลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
CSLIP (compressed SLIP)ซีสลิป (สลิปแบบอัด) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dip-slip faultรอยเลื่อนตามแนวมุมเท [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flexural slip; bedding-plane slipการไถลตามชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
nonslip differential; limited-slip differentialเฟืองเหลื่อมความเร็วแบบจำกัดการลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wheel-slip; wheel-spinล้อหมุนฟรี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wheel-spin; wheel-slipล้อหมุนฟรี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Copy slipบัตรร่าง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Copy slipบัตรร่าง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Date due slipบัตรกำหนดส่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Dyslipidemiasไขมันในเลือดผิดปกติ [TU Subject Heading]
Slip castingการหล่อแบบ [TU Subject Heading]
Strike-Slip Fault รอยเลื่อนตามแนวระดับ
รอยเลื่อนที่มีการเคลื่อนขนานกับแนวระดับของ รอยเลื่อน ปกติระนาบรอยเลื่อนจะตั้งชัน [สิ่งแวดล้อม]
Casts, Slipperเฝือกถุงเท้า [การแพทย์]
Cover Slipแผ่นแก้วบาง,แผ่นกระจกปิด [การแพทย์]
Cover Slip Methodการเสมียร์เลือด [การแพทย์]
Epiphyses, Slippedกระดูกเอปิฟิซิสเคลื่อน [การแพทย์]
landsliplandslip, แผ่นดินถล่ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
I will go get the original together with take the copy pay in slip for the propertyThank you. I will go get the original together with take the copy pay in slip for the property tax to you tomorrow.
slipcase (n ) กล่องใส่หนังสือซึ่งมีที่เปิดออกด้านเดียว คือ ทางด้านสันหนังสือ
Image:
Slippingการก้าวพลาด, การลื่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And the dream begins to slip away.ฝันก็จะหายไป New Haven Can Wait (2008)
Used to sign our permission slips from school.เอาแต่คอย เซ็น ใบอนุญาติของโรงเรียน Chuck in Real Life (2008)
Just knowing that I had everything that I wanted right in front of me and having it slip away.ระหว่างฉันกับโอลี่ ก็ ล้มเหลว ฉันรู้ทุกอย่างที่ฉันต้องการมันอยู่ตรงหน้าแล้ว... Committed (2008)
I slipped the sensor off my finger.ฉันก็แอบถอดเซ็นเซอร์ออกจากนิ้ว. Committed (2008)
Captain, the shuttle just slipped through Bay 17 before we could secure the doors.กัปตัน ยานทะลุเข้ามาที่ประตู 17 ก่อนที่ประตูจะปิดครับ Dead Space: Downfall (2008)
If the donor had An infection that somehow slipped by a screening,ถ้าผู้บริจาคได้รับการติดเชื้อ ที่แอบเล็ดลอดเข้าไปสักทาง Not Cancer (2008)
Would need five infections For it to somehow slip by screening.ซึ่งต้องมีการติดเชื้อ 5 อย่าง ที่เล็ดลอดไปได้ Not Cancer (2008)
Anything he wanted to say, he typed up and slipped under my bedroom door.ทุกอย่างที่เขาอยากจะบอก เขาเขียน แล้วสอดใต้ประตูห้องนอนฉัน Birthmarks (2008)
Chase would put him under at the house, we'd take him to the hospital, open him up, do our thing, then slip him back into his room for the post-op without him ever finding out that we tricked him.เชสจะทำให้เขาแย่ลงที่บ้าน เราก็เอาเขาไปโรงพยาบาล เปิดท้องเขา แล้วทำหน้าที่เรา The Itch (2008)
He slipped through this grate and went underwater.เขาลอดผ่านตะแกรงนี่ แล้วลงไปใต้น้ำแล้วครับ Bombad Jedi (2008)
Neimoidians are a slippery lot, but the Jedi will wear him downพวกเนโมเดียนลื่นยังกับปลาไหล แต่เจไดจะทำให้เขายอมพูดเอง Cloak of Darkness (2008)
I made that pouch myself. It's a bit slipshod, isn't it?ข้าทำถุงผ้าเองเลยนะ มันยังไม่เสร็จเรียบร้อยซักเท่าไหร่ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Time is slipping away 5,000 moons to set it right.เวลามันผ่านมานาน.. พระจันทร์ขึ้นครั้งที่ห้าพัน จึงจะแก้ไขมันได้ The Secret of Moonacre (2008)
Guard, watch her...she's slippery.ยาม, เฝ้าเธอไว้ให้ดี The Secret of Moonacre (2008)
The villain wears rain slippers even on clear days.ผู้ร้ายสวมเสื้อกันฝน แม้ในวันที่อากาศแจ่มใส My Sassy Girl (2008)
You know, I swear the nurse slipped and said it was a boy.คุณรู้มั้ย,ฉันสาบแช่งพยาบาลคนนั้น ที่บอกว่าเป็นเด็กผู้ชาย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Soften up the new guy And a slipping good time had by all.ระวังตูดกันไว้เวลาหลับ Death Race (2008)
I slipped.ข้าลื่น Outlander (2008)
It's slipping away and it's my fault.ที่มันเกิดขึ้นเพราะความผิดข้าเอง The Other Boleyn Girl (2008)
We'll slip in, find the problem. Hunters will never know we were here.เราจะย่องเข้าไป หาต้นตอของปัญหา พวกนักล่าจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราอยู่ตรงนี้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
He won't feel this. He'll just slip away.มันจะไม่รู้สึก มันจะแค่หลับไป Marley & Me (2008)
Well, you've been drinking. Maybe you slipped?ก็,บางทีคุณคงดื่มมาก จนพลัดตกลงไปเอง Quantum of Solace (2008)
And he was wearing a glass slipper, I think, and he had a pumpkin?แล้วเขาก็สวมรองเท้าแก้ว... คิดว่าเขามีฟักทองด้วยนะ The House Bunny (2008)
It was like he slipped out the back door.คล้ายกับว่าเขาลื่นไหล ออกไปนอกประตู Frost/Nixon (2008)
It's The Slipper and the Rose.ก็เรื่อง "The Slipper and the Rose" Frost/Nixon (2008)
So now it's about The Slipper and the Rose.แล้วตอนนี้คือ "TheSlipper and the Rost" Frost/Nixon (2008)
Because we could feel it slipping away.เพราะเราสามารถรู้สึกได้ ถึงการลื่นไถลออกไป Frost/Nixon (2008)
Okay, he's had plenty of time to cook up some sort of slippery new bullshit, so stay on your toes.- ถ่ายกันต่อ Frost/Nixon (2008)
Is this the 21st century or did I slip without realising into a time warp?นี่มันศตวรรษที่21แล้วนะ หรือฉันปล่อยให้กาลเวลา โดยไม่ผิดเพี้ยนไปเหรอ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You slip on the ice outside of, you know, a fancy restaurant, or something like this happens.เหมือนหกล้มหน้าร้านอาหารหรูๆ - ถือว่าเป็นเรื่องดี - ถูก Burn After Reading (2008)
Ted Jones is slipping.เท็ด โจนส์มันกำลังสติแตก Pineapple Express (2008)
Careful not to slip.ระวัง มีน้ำตรงนี้ Gomorrah (2008)
I just got to know you guys. You think I'm gonna let you slip away from me now?ฉันเจอเค้าครั้งหนึ่ง, Bedtime Stories (2008)
Polish her glasses, buy her some ruby slippers, take her to prom.เช็ดแว่นให้เธอ ,ซื้อรองเท้าแตะฝังพลอย ,พาเธอไปงานพรอม High School Musical 3: Senior Year (2008)
Slips off banana skins and dressing on the side.ลื่นไหลเปลือกกล้วย แล้วมาแต่งตัวกัน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
But then it was too slippery.แต่เมื่อทำยังงั้น.. มันยิ่งลื่นไถล The Ruins (2008)
That this whole bloody thing, disadvantage to you, so cataclysmic has somehow slipped beneath the notice of the world.และเรื่องเลวร้ายนี่ มันก็สามารถ จะหลุดจากความสนใจของคนทั้งโลกได้ Pathology (2008)
She's a slippery little bitch, isn't she?เธอเร็วไม่ใช่เล่นใช่มั้ยล่ะ? Safe and Sound (2008)
My hand, it just slipped.พอดีมือผม มันลื่นไปโดนเค้าน่ะ I Love You, Beth Cooper (2009)
Maybe I can slip out back.บางทีผมอาจจะย่องไปข้างหลัง แล้วโกยสุดชีวิต Chapter Five 'Exposed' (2009)
Or it could be another chapter in the big book of you letting him slip through your fingers.หรืออาจเป็นเพียงบทหนึ่งของหนังสือเล่มหนา ปล่อยให้เขาเคลื่อนผ่านนิ้วของคุณ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Slip it under your tongue, it's a high-concentrate polymer they put in Oreo cookies.อมไว้ใต้ลิ้น เป็นโพลิเมี่ยมเข้มข้น แบบเดีpวกับที่เค้าใส่ไว้ใน โอรีโอ้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Don't you dare slip in with me, fleshwing.อย่าบังอาจมาใส่อารมณ์ กับข้า, ไอ้พวกร่างนิ่ม Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
"'though you've slipped through death's slim door,"'ถึงแม้เธอจะลื่นผ่านประตูความตาย ที่กั้นบางๆนั้นไปแล้ว Dead Like Me: Life After Death (2009)
Okay, look, you slipped up here, right?โอเค คุณเลื่อนขึ้นนี่ ใช่ไหม New York Sucks (2009)
The ground is slippery.พื้นมันลื่น The Breath (2009)
If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it or just let it slip?ถ้านายมีโอกาสแค่ครั้งเดียว ที่จะฉวยทุกอย่างที่นายต้องการ โอกาสเดียว Chuck Versus the Best Friend (2009)
it tends to slip.มันคอยจะหลุด 2012 (2009)
Asians they pack light, travel efficiently and they've got a thing for slip-on shoes - god love 'em!เอเชีย ของน้อย คล่องแคล่ว และใส่รองเท้าแบบสวมได้เลย พระเจ้าให้พรพวกเขามา Up in the Air (2009)
So did you wake him up or slip out?คุณปลุกเขาหรือแอบย่องออกมาล่ะ Up in the Air (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slipI forgot to bring the book. It just slipped my mind.
slipShe slipped her arm into his.
slip"Practising sword throwing?" "It just slipped out of my hands."
slipI slipped and fell down the stairs.
slipShe slipped some money into her son's hand.
slipHe slipped on the ice.
slipI slipped and fell on the icy sidewalk.
slipThe plate slipped from my hands and fell to the floor.
slipYou can slip through the fence on all fours.
slipAm I slipping?
slipPlease put on your slippers.
slipHe slipped in crossing the street.
slipDisk herniation is when cartilage, called 'intervertebral disk' and found between each vertebra, slips out.
slipSlip on your shoes.
slipJim slipped on the icy road and got hurt.
slipI was pressed by their questioning and slipped into telling an obvious lie.
slipThe months slipped by and still there was no news of him.
slipWhen I tried to set the glass down in the sink my hand slipped and it shattered (to pieces).
slipIf you're not careful you might slip and fall on the icy steps.
slipThere's many a slip 'twixt the cup and the lip.
slipPlease put on these slippers.
slipThe politician is as slippery as an eel!
slipI slipped and twisted my ankle.
slipHe slipped out of the classroom.
slipD-drat! I didn't mean to let that slip..
slipIf you sleep on your back it's easier for your upper airway to be obstructed because your tongue, uvula, etc. slip towards the back of your throat.
slipIt's not as if an emissary from outer space will have slipped into school uniform and be loitering around seeking a partner.
slipThe cartilage has slipped out here.
slipCertainly there is nothing that will separate people more, and nothing so easy to slip into.
slipWatch your step. The floor is slippery.
slipA slip of the tongue often brings about unexpected results.
slipThe plate slipped from her hand and crashed to the floor.
slipI slipped on the paper and hurt my leg.
slipI slipped and hurt myself while I was clearing the road of snow this morning.
slipHis name has slipped my mind.
slipIt was a terrible confusion; Sue slipped later in the water. They're all mad at you.
slipIt is easy to slip and fall during icy winters.
slipI've let slip that he is sick.
slipJust one slip and you'll be mistaken for a troll and flamed.
slipWatch your step, or you will slip and fall.
slipRoger slipped on the ice and hurt his leg.
slipHe slipped the gaudy shirt on.
slipThis kind of shoe is apt to slip on wet ground.
slipTom slipped out of the classroom.
slipThe boss called Jim into his office and gave him a blue slip.
slipThe exchange unfolding in front of my eyes had not a single millimetre of a gap for me to slip in.
slipMy tongue slipped.
slipI noticed he was wearing my slippers.
slipWatch your step, as the passageway is slippery.
slipThis is a secret just between you and me, so don't let it slip out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่วซั่ว[V] pick at random, See also: be slipshod in one's work, Syn. มั่ว, ส่งเดช, Example: นักเรียนมั่วซั่วกาข้อสอบเพราะแก้โจทย์เลขไม่ได้, Thai definition: ทำแบบโมเม ไม่รู้จริง
เกือกแตะ[N] slippers, Syn. รองเท้าแตะ, Example: หากเจอลุงเมื่อใด ฉันจะเห็นลุงเดินเท้าเปล่าทุกครั้ง ไม่สวมแม้กระทั่งเกือกแตะ, Count unit: คู่
รูด[V] draw, See also: pull, slip, Example: ถ้าเราเอามือบีบเบาๆ ที่บริเวณท้องปลาแล้วค่อยๆ รูดไปทางด้านหลังของตัวปลา น้ำอสุจิจะเคลื่อนออกมาทันที, Thai definition: กิริยาที่เอามือกำสิ่งซึ่งมีลักษณะยาวๆ แล้วครูดไป หรืออาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น
ลอบหนี[V] flee, See also: sneak away, slip, evade, elude, Syn. หลบหนี, หนี, หลบ, ดอดหนี, แอบหนี, Example: เขาลอบหนีออกไปจากประเทศ
ลี้[V] flee, See also: hide, escape, slip away, Syn. หลีกหนี, หลบ, ซ่อนตัว, ซ่อน, Example: สัตว์ป่าน้อยใหญ่หลบลี้หนีผู้คนไปหากินในป่าลึกกันเกือบหมด, Thai definition: หลีกหนีไปเร้นซ่อนอยู่ในที่ลับตา
หลบลี้หนีหาย[V] flee, See also: escape, evade, slip away, elude, Syn. หลบหนี, หนี, Example: หัวหน้าฝ่ายกบฏก็ได้หลบลี้หนีหายไปแล้วเหลือแต่เพียงลูกน้องชั้นปลายๆ
ล่วงเลย[V] pass, See also: go by, elapse, roll by, slip away, lapse, Syn. ผ่านพ้น, ล่วง, Example: เหตุการณ์ได้ล่วงเลยไปแล้วถึง 1 สัปดาห์
ล่องลอย[V] float, See also: drift, bob, sail, glide, move gently, slip along, slide, Syn. ลอยล่อง, ลอยละล่อง, Example: เรือน้อยล่องลอยไปตามน้ำ, Thai definition: เคลื่อนไปในน้ำหรือในอากาศช้าๆ
ลื่นล้ม[V] slip, See also: slide, skid, fall, Example: ฝนตกอย่างนี้ระวังจะลื่นล้ม
ลืม[V] forget, See also: slip one's memory, leave behind, neglect, omit, Ant. จำ, จำได้, Example: ผมเกือบลืมเรื่องนี้ไปแล้ว, Thai definition: หายไปจากความจำ, ไม่อาจระลึกได้, ขาดความเอาใจใส่ต่อสิ่งซึ่งพึงกระทำหรือตามที่ขอร้อง
หลบหนี[V] flee, See also: run away, slip away, Syn. หลบซ่อน, ลอบหนี, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมทหารหน่วยสืบราชการลับเคจีบีของสหภาพโซเวียตได้ที่สนามบิน ขณะกำลังหลบหนีออกนอกประเทศ, Thai definition: หนีไปโดยที่ผู้อื่นไม่ทันรู้
พลั้งปาก[V] make a slip of the tongue, See also: make an indiscreet remark, Syn. เผลอปาก, Example: ฉันพลั้งปากกับนายห้างไปด้วยความโกรธไม่ได้ตั้งใจเลยที่จะว่าท่าน, Thai definition: พูดไปโดยยั้งไม่ทัน, พูดไปโดยไม่ทันคิด
เพลี่ยงพล้ำ[V] make a slip, See also: make a false step, make a mistake, blunder, suffer a setback, slip up, botch, Syn. เสียท่า, พลาดท่า, เสียที, Example: การเมืองปัจจุบันมีคติว่า เมื่ออีกฝ่ายเพลี่ยงพล้ำก็จะต้องกระหน่ำตีเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลง, Thai definition: พลั้งพลาดไป, ทำผิดพลาดไปจนเสียที
เข้าหม้อ[V] forget the knowledge, See also: escape one's memory, slip one's memory, Syn. ลืม, หลงลืม, ลืมเลือน, Example: ความรู้ทางเลขของเราเข้าหม้อไปหมดแล้ว, Thai definition: ลืมวิชาความรู้ที่ได้เรียนมา, Notes: (ปาก)
ปลอกหมอน[N] pillow case, See also: pillow cover, pillow slip, Example: ชุดผ้าปูที่นอนประกอบด้วยผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนอย่างละ 1 ผืน, Count unit: ปลอก, Thai definition: ผ้าเย็บรูปถุงหรือปลอกสำหรับสวมหมอน
ปลีกตัว[V] slip away, See also: break up, go off, get away, separate oneself from a group, Syn. แยก, หลีก, ปลีก, Example: เขาปลีกตัวเดินห่างออกไปจากผู้ที่มาชุมนุมกันอยู่ เพราะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงดังนัก, Thai definition: แยกหรือหลีกออกจากหมู่จากพวกไป
พลั้งพลาด[V] err, See also: make a mistake, make a slip, Syn. พลาด, ผิดพลาด, พลาดพลั้ง, เผลอผิด, Example: ดนัยไม่ใช่คนไม่มีคุณธรรม เพียงเขาพลั้งพลาดไปเท่านั้น
พลัด[V] fall, See also: slip, tumble, Syn. หล่น, ตก, Example: น.ส. สุธิดาซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่พยายามเดินชมทัศนียภาพได้เกิดพลัดจากชะง่อนหินตกลงไปในหุบเขา, Thai definition: หล่นจาก, ตกจาก
พลัดตก[V] tumble, See also: slip, fall, Syn. พลัดหล่น, ตก, หล่น, Example: นักไต่ลวดพลัดตกลงมาบนพื้นเขา, Thai definition: หลุดหล่นลง
พลาดท่า[V] make a slip, See also: make a false step, Syn. เสียที, เสียรู้, เสียท่า, Example: ความด้อยประสบการณ์และถูกบังคับล่อลวง ทำให้เธอพลาดท่าให้ชายคนนั้น
ผลุบ[V] dive in/out quickly, See also: slip in/out quickly, dive down, duck, Example: พอได้ยินเสียงระเบิดผมก็ผลุบลงไปในน้ำ, Thai definition: อาการที่ดําลง มุดลง หรือลับหายเข้าไปทันที
ลื่นไถล[V] slip, See also: slide, skid, glissade, Syn. ลื่น, ไถล, Example: นักปีนเขามืออาชีพยังลื่นไถลลงมาตามไหล่เขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะ, Thai definition: อาการที่พลาดไถลหรือเคลื่อนไปได้คล่องบนพื้นที่เรียบเกลี้ยงซึ่งมีลักษณะเป็นมันเป็นเมือก
เล็ดลอด[V] sneak, See also: escape by stealth, slip, infiltrate, Example: หน่วยคอมมานโดพิเศษเล็ดลอดเข้าไปยังกลางกรุงคูเวต, Thai definition: ลอบเข้าไปหรือออกมาด้วยความยากลำบาก แม้มีผู้พิทักษ์รักษาและป้องกัน
ตะครุบกบ[V] tumble over, See also: slip, fall down, take a tumble, take a fall, Syn. หกล้ม, ล้ม, Thai definition: หกล้มเอามือเท้าพื้น
บาทุกา[N] shoes, See also: slipper, foot wear, Syn. รองเท้า, Count unit: ข้าง, คู่
ใบเบิก[N] withdrawal slip, See also: bill of lading, Syn. ใบเบิกของ, Example: ถ้าพนักงานต้องการใช้เครื่องมือต่างๆ ทุกคนต้องทำใบเบิกแจ้งลงมายังบรรณารักษ์ ซึ่งจะกำหนดเวลาการใช้เครื่องมือนั้นๆ, Count unit: ใบ, แผ่น, Thai definition: หนังสือเบิกสิ่งของต่างๆ
รองเท้าแตะฟองน้ำ[N] rubber slippers, See also: rubber shoes, Example: สาวชาวบ้านไม่ใส่รองเท้ากันเลย มีเพียงบางคนใส่รองเท้าแตะฟองน้ำ ซึ่งเก่าจนดูไม่ออกว่า ครั้งหนึ่งเคยเป็นสีอะไร, Count unit: คู่, ข้าง
รองเท้าแตะ[N] sandal, See also: slippers, Example: หล่อนเดินทางมาที่ทะเลฝั่งตะวันออกในชุดยีนสีน้ำทะเล สวมรองเท้าแตะ และสะพายย่าม, Count unit: คู่, ข้าง
แฉลบ[V] swerve, See also: slip, slide, be slippery, Syn. ไถล, ลื่น, Example: รถแฉลบเพราะถนนลื่น
มลื่น[V] slip, See also: be slippery, slide, Syn. ลื่น
กระโปรงชั้นใน[N] petticoat, See also: pettiskirt, waist slip, Example: กระโปรงตัวนี้บางมากต้องใส่กระโปรงชั้นในอีกตัวแล้วล่ะ, Count unit: ตัว
กะล่อน[ADJ] slippery, See also: cunning, evasive, slick, sly, oily, Example: คนกะล่อนไม่น่าคบ, Thai definition: พูดคล่อง แต่ไม่จริงเป็นส่วนมาก
คลาด[V] miss, See also: elude, let slip, fall to seize, Syn. คลาดกัน, Example: ผมจ้องพี่ชายไว้ตลอดเวลาเพราะกลัวว่าเราจะคลาดกัน แล้วจะหาไม่เจอ, Thai definition: ไม่พบ
แตะ[N] slippers, See also: moccasin, Syn. รองเท้าแตะ, Example: ก่อนเข้าห้องผู้ป่วยจะต้องเปลี่ยนรองเท้า เพื่อใส่รองเท้าแตะที่โรงพยาบาลเตรียมไว้, Thai definition: เกือกหรือรองเท้าไม่หุ้มส้นชนิดหนึ่ง
ถลำ[V] slip, See also: lose balance, fall, Syn. ลื่นถลำ, เซถลำ, Example: เท้าของเขาถลำลงไปในหลุมเขา, Thai definition: ก้าวล่วงจนพลั้งพลาดหรือเซร่วง
ถลำ[V] slip, See also: trip, blunder, take a false step, make a mistake, break into, intrude, act or move reckles, Syn. ล้ำล่วง, พลั้งพลาด, Example: เกษตรกรสมัยใหม่ต้องถลำลงไปในวังวนแห่งสารเคมี, Thai definition: ล่วงเข้าหรือล่วงลงไปโดยพลั้งพลาด
สอด[V] insert, See also: place, slip, Syn. ใส่, เสือก, Example: วงแหวนนี้จะสอดไว้ด้านหลังของม้วนเทปเท่านั้น, Thai definition: เสือกหรือใส่เข้าไปในช่อง หรือในระหว่างที่พอๆ กัน, แทรกเข้าไปในระหว่างกลาง
หลุดปาก[V] make a slip, See also: say something one shouldn't, Syn. พลั้งปาก, Example: นักการเมืองมักหลุดปากพูดคำหวานๆ กับประชาชนเสมอ
หลุดมือ[V] slip out of the hand, Syn. หล่นหรือลื่นจากมือ, Example: เขาถือข้าวของมาพะรุงพะรังแทบหลุดมือ
หลุดมือ[V] slip out of hand, See also: slip from the hand, Syn. ชวด, Example: ธุรกิจของตระกูลนี้กำลังจะหลุดมือไป, Thai definition: เสียโอกาสที่จะได้
หัวเงื่อน[N] slipknot, Example: ชาวประมงเอาเชือกมาผูกหัวเงื่อนติดไว้กับเสา, Thai definition: ปมที่ผูกไว้
หลุดลอย[V] slip, See also: miss, let slip, Syn. หมดไป, เลยไป, ผ่านไป, Example: โอกาสทองได้หลุดลอยไปแล้ว
ความลื่น[N] sliding, See also: slipperiness, greasiness, Syn. ความลื่นไถล, Ant. ความฝืด, Example: ความลื่นของถนนทำให้ผู้ขับขี่ต้องระมัดระวังมากขึ้น
แอบ[V] hide, See also: conceal, go into hiding, lie low, snuggle up to, slip, Syn. แนบ, Example: เด็กๆ วิ่งไปแอบเพื่อนอยู่หลังประตู, Thai definition: ทำให้ไม่เห็นตน โดยอยู่แนบชิดกับสิ่งกำบัง
แอบ[V] tuck away, See also: be covert, hide, conceal, cover up, smuggle, slip, Syn. ซุกซ่อน, ซ่อน, Thai definition: ทำโดยไม่ให้ผู้อื่นรู้เห็น
ไถล[V] swerve, See also: slip, slide, be slippery, lose one's footing, Syn. ลื่น, ลื่นไถล, Example: รถบรรทุกไถลไปตามไหล่ทาง เห็นรอยครูดเป็นทางยาว, Thai definition: ลื่นไปไม่ตรงทาง
ลื่น[V] swerve, See also: slip, slide, be slippery, Syn. ไถลลื่น, Example: คนไข้ลื่นในห้องน้ำตอนประมาณตี 2, Thai definition: อาการที่พลาดไถลหรือเคลื่อนไปได้คล่องบนพื้นที่เรียบเกลี้ยงซึ่งมีลักษณะเป็นมัน เป็นเมือกเป็นต้น
หลุดลอย[V] slip, See also: miss, let slip, Syn. หมดไป, เลยไป, ผ่านไป, Example: โอกาสทองได้หลุดลอยไปแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
ใบเบิก[n.] (baiboēk) EN: check ; requisition ; withdrawal slip   
ใบเบิกเงิน[n. exp.] (baiboēk ngoen) EN: cash voucher ; withdrawal slip   
ใบฝากเงิน[n. exp.] (bai fāk ngoen) EN: credit slip ; deposit slip ; pay-in slip   FR: formulaire de dépôt [m]
ใบแจ้งยอดเงินเดือน[n. exp.] (baijaēng yøt ngoendeūoen) EN: pay slip   
ใบโอน[n. exp.] (bai ōn) EN: transfer slip ; transfer form   
ใบรับเงินเดือน[n. exp.] (bairap ngoendeūoen) EN: salary statement ; pay slip   FR: fiche de salaire [f] ; bulletin de paie/paye [m]
ใบส่งของ[n.] (bai song khøng) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
บาทุกา[n.] (bāthukā) EN: shoes ; slipper   
บัตรจอดรถ[n. exp.] (bat jøt rot) EN: car park ticket ; parking slip ; parking pass ; parking check ; parking lot ticket   FR: ticket de stationnement [m]
บัตรลงคะแนน[n. exp.] (bat long khanaēn) EN: ballot ; voting slip ; ballot paper   FR: bulletin de vote [m]
ฉาบฉวย[adj.] (chāpchūay) EN: careless ; slovenly ; slipshod   FR: négligé ; peu soigné
ชุ่ย[adj.] (chui) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; slovenly ; casual   FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur
แกะ [v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten   FR: retirer ; défaire
กางเกงชั้นใน [n. exp.] (kāngkēng channai) EN: underpants ; panties ; underwear   FR: slip [m]
กางเกงใน[n.] (kāngkēng nai) EN: underpants ; shorts ; undershorts ; briefs ; boxer shorts ; panties   FR: slip [m] ; caleçon [m] ; culotte [f]
กางเกงในสตรี[n. exp.] (kāngkēng nai satrī) EN: knickers ; panties (am.)   FR: culotte de femme [f] ; slip de femme [m]
เกือกแตะ[n. exp.] (keūaktae) EN: slippers   
คลาด[v.] (khlāt) EN: miss ; fail ; elude ; let slip ; fall to seize   FR: rater ; manquer ; louper (fam.)
กระโปรงชั้นใน [n. exp.] (kraprōng channai) EN: petticoat ; pettiskirt ; waist slip   
ลักไก่[v. exp.] (lak kai) EN: steal in ; slip in ; sneak   
เล็ดลอด[v.] (letløt) EN: sneak ; escape by stealth ; slip ; infiltrate   FR: s'esquiver ; s'échapper
ลืม [v.] (leūm) EN: forget ; slip one's memory ; leave behind ; neglect ; omit   FR: oublier ; omettre ; négliger ; perdre de vue
ลื่น[v.] (leūn) EN: slide ; slip ; glissade   FR: glisser
ลื่น[X] (leūn) EN: slippery   FR: glissant
ลื่นล้ม[v. exp.] (leūn lom) EN: slip and fall   FR: glisser et tomber ; tomber en glissant
เลื่อน[v.] (leūoen) EN: slide ; slip ; glide   FR: glisser
ลี้[v.] (lī) EN: flee ; hide ; take refuge ; escape ; slip away   FR: se cacher ; se réfugier ; fuir
หลบหนี[v.] (lopnī) EN: flee ; run away ; slip away ; abscond   FR: s'échapper ; s'enfuir ; partir discrètement
ลอด[v.] (løt) EN: pass through ; go under ; go through ; slip through ; duck under ; come through ; escape from/out of   FR: passer dans ; passer par ; passer à travers ; passer sous ; s'échapper
ลวก[adj.] (lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough   FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
ลวก ๆ[adj.] (lūak-lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough   FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
หลุด[v.] (lut) EN: come off ; become undone ; slip off ; come apert ; be disjoined   FR: se détacher ; se défaire ; se déboîter ; se déconnecter
หลุดลอย[v.] (lutløi) EN: slip ; miss ; let slip   
หลุดมือ[v. exp.] (lut meū) EN: slip out of hand ; slip from the hand   FR: échapper des mains ; tomber des mains
หลุดปาก[v.] (lut pāk) EN: make a slip ; say something one shouldn't   FR: commettre un lapsus ; gaffer (fam.) ; faire une gaffe (fam.) ; commettre un impair
เงื่อนกระทก[n. prop.] (ngeūoenkrathok) EN: slipknot   FR: noeud coulissant [m]
พลั้ง[v.] (phlang) EN: make a slip of the tongue ; make an indiscreet remark ; blunder ; make a mistake   FR: se tromper ; commettre un impair
พลั้งปาก[v. exp.] (phlang pāk) EN: make a slip of the tongue ; make an indiscreet remark   FR: faire un lapsus
พลั้งพลาด[v. exp.] (phlang phlāt) EN: err ; make a mistake ; make a slip   
พลัด[n.] (phlat) EN: fall ; slip ; tumble ; trip   FR: tomber
พลาดท่า[v.] (phlātthā) EN: make a slip ; make a false step   
พลัดตก[v. exp.] (phlat tok) EN: tumble ; slip ; fall ; fall down   FR: tomber ; perdre le contact
ผลุด[v.] (phlut) EN: slip out ; be forced in or out ; issue   FR: entrer rapidement ; sortir rapidement
ปลีก[v.] (plīk) EN: get away ; extricate oneself ; slip away ; branch off ; separate ; dissociate ; retire ; evade   FR: dissocier ; séparer
แร้ว[n.] (raeo = raēo) EN: spring-trap ; trap for a tiger ; slip noose   FR: piège à tigre [m]
รองเท้าแตะ[n. exp.] (røngthāo tae) EN: sandals ; slippers ; thongs ; scuffs ; flip-flops   FR: chausson [m] ; pantoufle [f] ; sandale [f]
รองเท้าแตะฟองน้ำ[n. exp.] (røngthāo tae føngnām) EN: rubber slippers ; rubber shoes   
รูด[v.] (rūt) EN: draw ; pull ; slip   FR: glisser ; coulisser

CMU English Pronouncing Dictionary
SLIP    S L IH1 P
SLIPS    S L IH1 P S
ISLIP    AY1 S L IH2 P
SLIPPER    S L IH1 P ER0
SLIPPED    S L IH1 P T
SLIP-ON    S L IH1 P AA1 N
COWSLIP    K AW1 S L IH2 P
HEASLIP    HH IY1 S L IH2 P
HAYSLIP    HH EY1 S L IH2 P
HAISLIP    HH AY1 S L IH2 P
CRISLIP    K R IH1 S L IH2 P
SLIPPING    S L IH1 P IH0 NG
SLIPPERY    S L IH1 P R IY0
SLIPPERY    S L IH1 P ER0 IY0
SLIPPERS    S L IH1 P ER0 Z
SLIPPAGE    S L IH1 P IH0 JH
SLIP-ONS    S L IH1 P AA1 N Z
SLIPSHOD    S L IH1 P SH AA2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slip    (v) (s l i1 p)
slips    (v) (s l i1 p s)
slipon    (n) (s l i1 p o n)
slippy    (j) (s l i1 p ii)
cowslip    (n) (k au1 s l i p)
gymslip    (n) (jh i1 m s l i p)
payslip    (n) (p ei1 s l i p)
slip-up    (n) - (s l i1 p - uh p)
slipons    (n) (s l i1 p o n z)
slipped    (v) (s l i1 p t)
slipper    (n) (s l i1 p @ r)
slipway    (n) (s l i1 p w ei)
cowslips    (n) (k au1 s l i p s)
gymslips    (n) (jh i1 m s l i p s)
landslip    (n) (l a1 n d s l i p)
payslips    (n) (p ei1 s l i p s)
slip-ups    (n) - (s l i1 p - uh p s)
slipknot    (n) (s l i1 p n o t)
slipover    (n) (s l i1 p ou v @ r)
slippers    (n) (s l i1 p @ z)
slippery    (j) (s l i1 p @ r ii)
slipping    (v) (s l i1 p i ng)
slipshod    (j) (s l i1 p sh o d)
slipways    (n) (s l i1 p w ei z)
landslips    (n) (l a1 n d s l i p s)
side-slip    (v) - (s ai1 d - s l ii p)
slip-road    (n) - (s l i1 p - r ou d)
slipcover    (n) (s l i1 p k uh v @ r)
slipknots    (n) (s l i1 p n o t s)
slipovers    (n) (s l i1 p ou v @ z)
slippered    (j) (s l i1 p @ d)
pillowslip    (n) (p i1 l ou s l i p)
side-slips    (v) - (s ai1 d - s l ii p s)
slip-coach    (n) - (s l i1 p - k ou ch)
slip-roads    (n) - (s l i1 p - r ou d z)
slipcovers    (n) (s l i1 p k uh v @ z)
slipperier    (j) (s l i1 p @ r i@ r)
slipstream    (n) (s l i1 p s t r ii m)
pillowslips    (n) (p i1 l ou s l i p s)
slipperiest    (j) (s l i1 p @ r i i s t)
slipstreams    (n) (s l i1 p s t r ii m z)
side-slipped    (v) - (s ai1 d - s l ii p t)
slip-coaches    (n) - (s l i1 p - k ou ch i z)
slipperiness    (n) (s l i1 p @ r i n @ s)
side-slipping    (v) - (s ai1 d - s l ii p i ng)
slip-carriage    (n) - (s l i1 p - k a r i jh)
slip-carriages    (n) - (s l i1 p - k a r i jh i z)
carpet-slippers    (n) - (k aa1 p i t - s l i p @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ずれる[ずれる, zureru] Thai: เคลื่อน English: to slip off

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antirutschsocken {pl}non-slip (kids') socks [Add to Longdo]
Aufsteckhülse {f}slip-on bushing [Add to Longdo]
Ausgleiten {n}; Ausrutschen {n}; Fehltritt {m}slip [Add to Longdo]
Auszahlungsschein {m}withdrawal slip [Add to Longdo]
Bandschlupf {m}tape slippage [Add to Longdo]
Beguss {m}; Engobeslip; engobe [Add to Longdo]
Bestellzettel {m}call slip [Add to Longdo]
Brief {m}; Schreiben {n} | Briefe {pl} | offener Brief | Briefe austragen | obszöner, verleumderischer Brief | blauer Brief [ugs.] (Kündigungsschreiben)letter | letters | open letter | to deliver letters | poison-pen letter | pink slip [coll.] [Add to Longdo]
Druckfehlerverzeichnis {n}errata slip [Add to Longdo]
Einzahlungsschein {m}pay in slip [Add to Longdo]
Engobenmalerei {f}slip trailing; slip decoration [Add to Longdo]
Erdrutsch {m} | Erdrutsche {pl}landslide; landslip; slip | landslips [Add to Longdo]
Farbengoben {pl}painted slips [Add to Longdo]
Fehler {m}; Flüchtigkeitsfehler {m}; Schnitzer {m}; Lapsus {m}slip [Add to Longdo]
Fehlleistung {f}; Missgeschick {n}; Panne {f}slip [Add to Longdo]
Filzpantoffel {m}felt slipper [Add to Longdo]
Flüchtigkeitsfehler {m}; Schreibfehler {m} | Flüchtigkeitsfehler {pl}slip of the pen | slips of the pen [Add to Longdo]
Gießen {n}; Schlickergießen {n}; Schlickerguss {m} (Keramik)slip casting; slipcasting [Add to Longdo]
Gießmasse {f}casting slip [Add to Longdo]
Gleitbahn {f}slipway [Add to Longdo]
Gleitfähigkeit {f} beim Nähen [textil.]seam slippage [Add to Longdo]
Hausschuh {m}; Pantoffel {m} | Hausschuhe {pl}; Pantoffeln {pl}slipper | slippers [Add to Longdo]
Kassenbeleg {m}sales slip [Add to Longdo]
Kassenzettel {m}; Kassenbon {m}sales check; sales slip [Am.] [Add to Longdo]
Kissenbezug {m}pillow slip [Add to Longdo]
Lastschriftbeleg {m}debit slip [Add to Longdo]
Latschen {m}slipper; old shoe [Add to Longdo]
Laufknoten {m} | Laufknoten {pl}slipknot | slipknots [Add to Longdo]
Laufzettel {m}routing slip [Add to Longdo]
Lehmglasur {f}slip glaze [Add to Longdo]
Liste der abwesenden Schülerabsentee slip [Add to Longdo]
Lohnabrechnung {f}wages slip [Add to Longdo]
Lohnstreifen {m}; Gehaltsabrechnung {f}pay slip [Add to Longdo]
Luftschraubenstrahl {m}slipstream [Add to Longdo]
Panne {f}; Missgeschick {n}mishap; slip-up [Add to Longdo]
Pantoffel {m} | Pantoffeln {pl}slipper; scuff | slippers [Add to Longdo]
Rutsch {m}slide; slip; fall [Add to Longdo]
Rutschkupplung {f} [techn.]slipping clutch; sliding clutch; friction clutch [Add to Longdo]
Rutschkupplungsscheibe {f} [techn.]slipping clutch disc [Add to Longdo]
Schleifringkörper {m}slip-ring [Add to Longdo]
Schleifringläufermotor {m}slip ring motor [Add to Longdo]
Schlüpfrigkeit {f}slippage [Add to Longdo]
Schlüpfrigkeit {f}slipperiness [Add to Longdo]
Schlüsselblume {f} [bot.]cowslip; primrose [Add to Longdo]
Schlupf {m} [techn.] (Nachbleiben der Drehzahl)slip; slippage [Add to Longdo]
Schuber {m} | Schuber {pl}slipcase | slipcases [Add to Longdo]
Schutzhülle {f} | Schutzhüllen {pl}slipcover | slipcovers [Add to Longdo]
Schwarzfirnisware {f}black-slipped ware [Add to Longdo]
Slip {m}briefs [Add to Longdo]
Slipeinlage {f}panty liner [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎっくり腰;ギックリ腰[ぎっくりごし(ぎっくり腰);ギックリごし(ギックリ腰), gikkurigoshi ( gikkuri koshi ); gikkuri goshi ( gikkuri koshi )] (n) strained back; slipped disk; lumbosacral strain [Add to Longdo]
すっぽ抜ける[すっぽぬける, supponukeru] (v1) (1) to slip out (e.g. from one's fingers); (2) to cleanly forget [Add to Longdo]
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around [Add to Longdo]
ずぼら;ズボラ;ずべら;ズベラ[, zubora ; zubora ; zubera ; zubera] (adj-na,n) sloppy; slovenly; slipshod; negligent; loose; unkempt [Add to Longdo]
ずり下がる[ずりさがる, zurisagaru] (v5r,vi) to slide down; to slip down [Add to Longdo]
ずり落ちる[ずりおちる, zuriochiru] (v1,vi) to slip down; to slide down; to glide down [Add to Longdo]
ずれ[, zure] (n) (possibly written 滑 or 滑れ) gap; slippage [Add to Longdo]
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
そつ[, sotsu] (n) (1) slip-up; miss; (2) waste; wasteful or pointless action [Add to Longdo]
つかみ所がない;掴み所がない[つかみどころがない, tsukamidokoroganai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1,つかみ所のない・つかみどころのない) vague; fuzzy; elusive; slippery [Add to Longdo]
つかみ所のない;掴み所のない[つかみどころのない, tsukamidokorononai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1) vague; fuzzy; elusive; slippery [Add to Longdo]
つるつる[, tsurutsuru] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) slippery; smooth; (P) [Add to Longdo]
つるり;つるん[, tsururi ; tsurun] (adv-to) (on-mim) smoothly; with a slipping or sliding motion [Add to Longdo]
ど忘れ;ド忘れ;度忘れ;度忘(io)[どわすれ, dowasure] (n,vs) (See 胴忘れ・どうわすれ) lapse of memory; forgetting for a moment something one knows well; (something) slipping one's mind [Add to Longdo]
にょろにょろ[, nyoronyoro] (adv,vs) slitheringly; wriggling, slipping and sliding [Add to Longdo]
ぬめっと[, numetto] (adv) (on-mim) glistening; shiny; sleek; slippery [Add to Longdo]
ぬらぬら[, nuranura] (adv,n,vs) (on-mim) slimy; slippery [Add to Longdo]
ぬるぬる[, nurunuru] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) slimy; slippery; (P) [Add to Longdo]
のらりくらり;ぬらりくらり[, norarikurari ; nurarikurari] (adv,vs,adv-to) (on-mim) lazy; evasive; non-commital; slippery as an eel [Add to Longdo]
ふいにする[, fuinisuru] (exp,vs-i) to lose completely; to waste all; to let something slip away [Add to Longdo]
インタースリップ[, inta-surippu] (n) {comp} InterSLIP [Add to Longdo]
サイドスリップ[, saidosurippu] (n) sideslip [Add to Longdo]
シースリップ[, shi-surippu] (n) {comp} CSLIP [Add to Longdo]
シリアルラインインターネットプロトコル[, shiriarurain'inta-nettopurotokoru] (n) {comp} Serial Line Internet Protocol; SLIP [Add to Longdo]
スライド[, suraido] (n) (1) slide; (2) change (in value or situation); proportional change; (vs) (3) to slide; to slip; (4) to change (in value, e.g. with a sliding scale); to change (in situation); (P) [Add to Longdo]
スリッパ[, surippa] (n) slipper; slippers; (P) [Add to Longdo]
スリップ[, surippu] (n,vs) (1) slip (i.e. slide); (n) (2) slip (i.e. petticoat); (3) Serial Link IP; SLIP; (P) [Add to Longdo]
スリップストリーム[, surippusutori-mu] (n) slipstream [Add to Longdo]
スリップダウン[, surippudaun] (n) slip down [Add to Longdo]
スリップノット[, surippunotto] (n) {comp} SlipKnot [Add to Longdo]
スリップ事故[スリップじこ, surippu jiko] (n) (car) accidents caused by slippery road conditions; icy road accidents [Add to Longdo]
スリッポン;スリップオン[, surippon ; surippuon] (n) slip-on [Add to Longdo]
ドロン;どろん[, doron ; doron] (n,vs) absconding; taking oneself off; slipping out (home) unnoticed early (e.g. from work, out of parties, etc.) [Add to Longdo]
ノンスリップ[, nonsurippu] (n) nonslip [Add to Longdo]
プリムラ[, purimura] (n) primula (any flower of genus Primula, which includes primroses, cowslips and cyclamens) [Add to Longdo]
悪達者[わるだっしゃ, warudassha] (adj-na,n) fast slipshod work [Add to Longdo]
握らせる[にぎらせる, nigiraseru] (v1) to let a person take hold of; to bribe by slipping money into a person's hand [Add to Longdo]
逸らかす[はぐらかす, hagurakasu] (v5s,vt) (uk) to dodge; to evade; to give the slip [Add to Longdo]
引き抜き編み目[ひきぬきあみめ, hikinukiamime] (n) slip stitch (crochet) [Add to Longdo]
横ずれ[よこずれ, yokozure] (n,vs) horizontal friction; strike-slip [Add to Longdo]
横ずれ断層[よこずれだんそう, yokozuredansou] (n) strike-slip fault [Add to Longdo]
横滑り[よこすべり, yokosuberi] (n,vs) skid; slipping or skidding sideways; shifting to another post [Add to Longdo]
下足[げそく, gesoku] (n) footwear (esp. outdoor shoes, as opposed to slippers, etc.); footgear [Add to Longdo]
解雇通知[かいこつうち, kaikotsuuchi] (n,adj-no) dismissal notice; pink slip (US) [Add to Longdo]
外す[はずす, hazusu] (v5s,vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant [Add to Longdo]
滑らす;辷らす[すべらす, suberasu] (v5s,vt) (See 滑らせる) to let something slip; to slide; to glide [Add to Longdo]
滑らせる[すべらせる, suberaseru] (v1,vt) (See 滑らす・すべらす) to let something slip; to slide; to glide [Add to Longdo]
滑り[ぬめり, numeri] (n) sliding; slipping [Add to Longdo]
滑り易い[すべりやすい, suberiyasui] (adj-i) greasy; slimy; slippery [Add to Longdo]
滑り降りる;滑り下りる[すべりおりる, suberioriru] (v1) to slide down (a hill) (e.g. ski, toboggan); to slip down [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一失足成千古恨[yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, ㄧ ㄕ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄏㄣˋ, ] lit. one wrong step causes thousand hatred (成语 saw); A single slip may cause lasting sorrow. [Add to Longdo]
交款单[jiāo kuǎn dān, ㄐㄧㄠ ㄎㄨㄢˇ ㄉㄢ, / ] payment slip [Add to Longdo]
便鞋[biàn xié, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄝˊ, 便] cloth shoes; slippers [Add to Longdo]
保单[bǎo dān, ㄅㄠˇ ㄉㄢ, / ] guarantee slip [Add to Longdo]
借书单[jiè shū dān, ㄐㄧㄝˋ ㄕㄨ ㄉㄢ, / ] book slip [Add to Longdo]
汇流环[huì liú huán, ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] slip-ring; rotary electrical interface; collector ring [Add to Longdo]
地毯拖鞋[dì tǎn tuō xié, ㄉㄧˋ ㄊㄢˇ ㄊㄨㄛ ㄒㄧㄝˊ, ] carpet slippers [Add to Longdo]
堰塞湖[yàn sè hú, ㄧㄢˋ ㄙㄜˋ ㄏㄨˊ, ] dammed lake; lake formed by landslip or lava flow [Add to Longdo]
失之交臂[shī zhī jiāo bì, ㄕ ㄓ ㄐㄧㄠ ㄅㄧˋ, ] to miss narrowly; to let a great opportunity slip [Add to Longdo]
失口[shī kǒu, ㄕ ㄎㄡˇ, ] slip of the tongue; indiscretion; to blurt out a secret [Add to Longdo]
失言[shī yán, ㄕ ㄧㄢˊ, ] slip of the tongue; indiscretion; to blurt out a secret [Add to Longdo]
[xǐ, ㄒㄧˇ, ] slippers [Add to Longdo]
履舄交错[lǚ xì jiāo cuò, ㄌㄩˇ ㄒㄧˋ ㄐㄧㄠ ㄘㄨㄛˋ, / ] lit. shoes and slippers muddled together (成语 saw); fig. many guests come and go; a lively party [Add to Longdo]
山崩[shān bēng, ㄕㄢ ㄅㄥ, ] landslide; landslip [Add to Longdo]
差失[chā shī, ㄔㄚ ㄕ, ] mistake; slip-up [Add to Longdo]
差错[chā cuò, ㄔㄚ ㄘㄨㄛˋ, / ] error (in data transmission); mistake; slip-up; fault; error in data transmission; accident; mishap [Add to Longdo]
年已蹉跎[nián yǐ cuō tuó, ㄋㄧㄢˊ ㄧˇ ㄘㄨㄛ ㄊㄨㄛˊ, ] the years slip away; fig. the inexorable passage of time; already too old [Add to Longdo]
拖鞋[tuō xié, ㄊㄨㄛ ㄒㄧㄝˊ, ] slippers [Add to Longdo]
提防[dī fáng, ㄉㄧ ㄈㄤˊ, ] to guard against; vigilant; watch you don't (slip) [Add to Longdo]
摔倒[shuāi dǎo, ㄕㄨㄞ ㄉㄠˇ, ] to fall down; to slip and fall; a throw (in wrestling) [Add to Longdo]
日月蹉跎[rì yuè cuō tuó, ㄖˋ ㄩㄝˋ ㄘㄨㄛ ㄊㄨㄛˊ, ] days and months slip away; fig. the inexorable passage of time [Add to Longdo]
条子[tiáo zi, ㄊㄧㄠˊ ㄗ˙, / ] a short note; a slip of paper [Add to Longdo]
正断层[zhèng duàn céng, ㄓㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, / ] normal fault (geol.); fault line due to extension, with one block slipping down relative to the other [Add to Longdo]
气流[qì liú, ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] stream of air; airflow; slipstream; draft; breath; turbulence (of aircraft) [Add to Longdo]
活结[huó jié, ㄏㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] a slip-knot; a noose [Add to Longdo]
[liū, ㄌㄧㄡ, ] slip away; to skate [Add to Longdo]
溜走[liù zǒu, ㄌㄧㄡˋ ㄗㄡˇ, ] slip [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, ] comical; cunning; slippery; smooth; surname Hua [Add to Longdo]
滑倒[huā dǎo, ㄏㄨㄚ ㄉㄠˇ, ] slip [Add to Longdo]
滑坡[huá pō, ㄏㄨㄚˊ ㄆㄛ, ] rockslide; landslip [Add to Longdo]
滑溜[huá liu, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄧㄡ˙, ] smooth; slippery; sticky [Add to Longdo]
滑溜溜[huá liū liū, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄧㄡ ㄌㄧㄡ, ] smooth; slick; slippery; glossy [Add to Longdo]
[suǐ, ㄙㄨㄟˇ, ] slippery [Add to Longdo]
竹简[zhú jiǎn, ㄓㄨˊ ㄐㄧㄢˇ, / ] bamboo writing slips in ancient times (joined together to form whole scrolls) [Add to Longdo]
笔误[bǐ wù, ㄅㄧˇ ˋ, / ] a slip of a pen [Add to Longdo]
粗制滥造[cū zhì làn zào, ㄘㄨ ㄓˋ ㄌㄢˋ ㄗㄠˋ, / ] to churn out large quantities without regard for quality (成语 saw); rough and slipshod work [Add to Longdo]
纸条[zhǐ tiáo, ㄓˇ ㄊㄧㄠˊ, / ] slip of paper [Add to Longdo]
脱口而出[tuō kǒu ér chū, ㄊㄨㄛ ㄎㄡˇ ㄦˊ ㄔㄨ, / ] to blurt out; to let slip (an indiscreet remark) [Add to Longdo]
腰椎间盘突出[yāo zhuī jiān pán tū chū, ㄧㄠ ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄆㄢˊ ㄊㄨ ㄔㄨ, / ] slipped disc; vertebral herniation; prolapsed disc [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, ] shoe; slipper [Add to Longdo]
语失[yǔ shī, ㄩˇ ㄕ, / ] indiscreet remark; indiscretion; slip of the tongue [Add to Longdo]
走向滑动断层[zǒu xiàng huá dòng duàn céng, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, / ] strike-slip fault (geol.); fault line where the two sides slide horizontally past one another [Add to Longdo]
走嘴[zǒu zuǐ, ㄗㄡˇ ㄗㄨㄟˇ, ] a slip of the tongue; to blurt out (a secret or stupid mistake) [Add to Longdo]
[wō, ㄨㄛ, ] to slip and sprain a limb [Add to Longdo]
[lèng, ㄌㄥˋ, ] to stumble; to slip; to fall [Add to Longdo]
[cuō, ㄘㄨㄛ, ] error; slip; miss; err [Add to Longdo]
[xǐ, ㄒㄧˇ, ] slippers [Add to Longdo]
[dá, ㄉㄚˊ, / ] to stumble; to slip; also variant of dá 達|达 [Add to Longdo]
[tà, ㄊㄚˋ, ] careless, negligent, slipshod [Add to Longdo]
[sǎ, ㄙㄚˇ, ] laborers; shoes; slippers [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
誤り[あやまり, ayamari] bug, mistake, error, slip [Add to Longdo]
シースリップ[しーすりっぷ, shi-surippu] CSLIP [Add to Longdo]
スリップノット[すりっぷのっと, surippunotto] SlipKnot [Add to Longdo]
スリップ[すりっぷ, surippu] SLIP [Add to Longdo]
インタースリップ[いんたーすりっぷ, inta-surippu] InterSLIP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slip \Slip\, n. [AS. slipe, slip.]
   1. The act of slipping; as, a slip on the ice.
    [1913 Webster]
 
   2. An unintentional error or fault; a false step.
    [1913 Webster]
 
       This good man's slip mended his pace to martyrdom.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   3. A twig separated from the main stock; a cutting; a scion;
    hence, a descendant; as, a slip from a vine.
    [1913 Webster]
 
       A native slip to us from foreign seeds. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The girlish slip of a Sicilian bride. --R. Browning.
    [1913 Webster]
 
   4. A slender piece; a strip; as, a slip of paper.
    [1913 Webster]
 
       Moonlit slips of silver cloud.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       A thin slip of a girl, like a new moon
       Sure to be rounded into beauty soon. --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   5. A leash or string by which a dog is held; -- so called
    from its being made in such a manner as to slip, or become
    loose, by relaxation of the hand.
    [1913 Webster]
 
       We stalked over the extensive plains with Killbuck
       and Lena in the slips, in search of deer. --Sir S.
                          Baker.
    [1913 Webster]
 
   6. An escape; a secret or unexpected desertion; as, to give
    one the slip. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. (Print.) A portion of the columns of a newspaper or other
    work struck off by itself; a proof from a column of type
    when set up and in the galley.
    [1913 Webster]
 
   8. Any covering easily slipped on. Specifically:
    (a) A loose garment worn by a woman.
    (b) A child's pinafore.
    (c) An outside covering or case; as, a pillow slip.
    (d) The slip or sheath of a sword, and the like. [R.]
      [1913 Webster]
 
   9. A counterfeit piece of money, being brass covered with
    silver. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. Matter found in troughs of grindstones after the grinding
     of edge tools. [Prov. Eng.] --Sir W. Petty.
     [1913 Webster]
 
   11. Potter's clay in a very liquid state, used for the
     decoration of ceramic ware, and also as a cement for
     handles and other applied parts.
     [1913 Webster]
 
   12. A particular quantity of yarn. [Prov. Eng.]
     [1913 Webster]
 
   13. An inclined plane on which a vessel is built, or upon
     which it is hauled for repair.
     [1913 Webster]
 
   14. An opening or space for vessels to lie in, between
     wharves or in a dock; as, Peck slip. [U. S.]
     [1913 Webster]
 
   15. A narrow passage between buildings. [Eng.]
     [1913 Webster]
 
   16. A long seat or narrow pew in churches, often without a
     door. [U. S.]
     [1913 Webster]
 
   17. (Mining.) A dislocation of a lead, destroying continuity.
     --Knight.
     [1913 Webster]
 
   18. (Engin.) The motion of the center of resistance of the
     float of a paddle wheel, or the blade of an oar, through
     the water horozontally, or the difference between a
     vessel's actual speed and the speed which she would have
     if the propelling instrument acted upon a solid; also,
     the velocity, relatively to still water, of the backward
     current of water produced by the propeller.
     [1913 Webster]
 
   19. (Zool.) A fish, the sole.
     [1913 Webster]
 
   20. (Cricket) A fielder stationed on the off side and to the
     rear of the batsman. There are usually two of them,
     called respectively {short slip}, and {long slip}.
     [1913 Webster]
     [1913 Webster]
 
   22. (Mach.)
     (a) The retrograde movement on a pulley of a belt as it
       slips.
     (b) In a link motion, the undesirable sliding movement of
       the link relatively to the link block, due to
       swinging of the link.
       [Webster 1913 Suppl.]
 
   23. (Elec.) The difference between the actual and synchronous
     speed of an induction motor.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   23. (Marine Insurance) A memorandum of the particulars of a
     risk for which a policy is to be executed. It usually
     bears the broker's name and is initiated by the
     underwrites.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {To give one the slip}, to slip away from one; to elude one.
    
 
   {Slip dock}. See under {Dock}.
 
   {Slip link} (Mach.), a connecting link so arranged as to
    allow some play of the parts, to avoid concussion.
 
   {Slip rope} (Naut.), a rope by which a cable is secured
    preparatory to slipping. --Totten.
 
   {Slip stopper} (Naut.), an arrangement for letting go the
    anchor suddenly.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slip \Slip\, v. t.
   1. To cause to move smoothly and quickly; to slide; to convey
    gently or secretly.
    [1913 Webster]
 
       He tried to slip a powder into her drink.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. To omit; to loose by negligence.
    [1913 Webster]
 
       And slip no advantage
       That my secure you.          --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. To cut slips from; to cut; to take off; to make a slip or
    slips of; as, to slip a piece of cloth or paper.
    [1913 Webster]
 
       The branches also may be slipped and planted.
                          --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   4. To let loose in pursuit of game, as a greyhound.
    [1913 Webster]
 
       Lucento slipped me like his greyhound. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To cause to slip or slide off, or out of place; as, a
    horse slips his bridle; a dog slips his collar.
    [1913 Webster]
 
   6. To bring forth (young) prematurely; to slink.
    [1913 Webster]
 
   {To slip a cable}. (Naut.) See under {Cable}.
 
   {To slip off}, to take off quickly; as, to slip off a coat.
    
 
   {To slip on}, to put on in haste or loosely; as, to slip on a
    gown or coat.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slip \Slip\, v. i. [imp. & p. p. {Slipped}; p. pr. & vb. n.
   {Slipping}.] [OE. slippen; akin to LG. & D. slippen, MHG.
   slipfen (cf. Dan. slippe, Sw. slippa, Icel. sleppa), and fr.
   OE. slipen, AS. sl[imac]pan (in comp.), akin to G. schleifen
   to slide, glide, drag, whet, OHG. sl[imac]fan to slide,
   glide, make smooth, Icel. sl[imac]pa to whet; cf. also AS.
   sl?pan, Goth. sliupan, OS. slopian, OHG. sliofan, G.
   schliefen, schl?pfen, which seem to come from a somewhat
   different root form. Cf. {Slope}, n.]
   1. To move along the surface of a thing without bounding,
    rolling, or stepping; to slide; to glide.
    [1913 Webster]
 
   2. To slide; to lose one's footing or one's hold; not to
    tread firmly; as, it is necessary to walk carefully lest
    the foot should slip.
    [1913 Webster]
 
   3. To move or fly (out of place); to shoot; -- often with
    out, off, etc.; as, a bone may slip out of its place.
    [1913 Webster]
 
   4. To depart, withdraw, enter, appear, intrude, or escape as
    if by sliding; to go or come in a quiet, furtive manner;
    as, some errors slipped into the work.
    [1913 Webster]
 
       Thus one tradesman slips away,
       To give his partner fairer play.   --Prior.
    [1913 Webster]
 
       Thrice the flitting shadow slipped away. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To err; to fall into error or fault.
    [1913 Webster]
 
       There is one that slippeth in his speech, but not
       from his heart.            --Ecclus. xix.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   {To let slip}, to loose from the slip or noose, as a hound;
    to allow to escape.
    [1913 Webster]
 
       Cry, "Havoc," and let slip the dogs of war. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pew \Pew\ (p[=u]), n. [OE. pewe, OF. puie parapet, balustrade,
   balcony, fr. L. podium an elevated place, a jutty, balcony, a
   parapet or balcony in the circus, where the emperor and other
   distinguished persons sat, Gr. po`dion, dim. of poy`s,
   podo`s, foot; -- hence the Latin sense of a raised place
   (orig. as a rest or support for the foot). See {Foot}, and
   cf. {Podium}, {Poy}.]
   1. One of the compartments in a church which are separated by
    low partitions, and have long seats upon which several
    persons may sit; -- sometimes called {slip}. Pews were
    originally made square, but are now usually long and
    narrow.
    [1913 Webster]
 
   2. Any structure shaped like a church pew, as a stall,
    formerly used by money lenders, etc.; a box in theater; a
    pen; a sheepfold. [Obs.] --Pepys. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Pew opener}, an usher in a church. [Eng.] --Dickens.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SLIP
     Serial Line Internet Protocol (Internet, RFC 1055), "SL/IP"
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 slip [slip]
   briefs
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 slip [slip]
   briefs
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Slip [slip] (n) , s.(m )
   briefs
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top