ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บัตรลงคะแนน

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บัตรลงคะแนน-, *บัตรลงคะแนน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรลงคะแนน[N] ballot box

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And no matter how many ballotsและไม่ว่าคุณจะแสดง บัตรลงคะแนนเสียง The San Lorenzo Job (2010)
I'm too late to get on the ballot, but I can still run as a write-in candidate.ผมสายไปแล้วที่จะไปอยู่ในบัตรลงคะแนน แต่ผมยังเขียนเป็นผู้สมัครในใบได้ Pot O' Gold (2011)
Well, the problem is there's more ballots than there are seniors, and Kurt won by a suspiciously wide margin.แต่ปัญหาก็คือ มันมี บัตรลงคะแนนมากกว่าจำนวนนักเรียน และเคิร์ทก็ชนะ อย่างมีพิรุธ I Kissed a Girl (2011)
Therefore, to keep the prom elections completely aboveboard, I have appointed Santana and Quinn to count the ballots.ฉะนั้น เพื่อให้การโหวตในงานพรอม มีความโปร่งใส ฉันจะแต่งตั้งซานทาน่า และควินน์ เป็นคนนับบัตรลงคะแนน Prom-asaurus (2012)
Well, you gave us free beer and ballots and said "vote for me."ก็ คุณให้ฟรีเบียร์ และบัตรลงคะแนนกับพวกเรา แล้วพูดว่า"โหวตให้ฉันที" Take Her Out of the Ballgame (2012)
It's for everybody who came before us who couldn't even read this ballot.มันเพื่อทุกคนที่อยู่มาก่อนเรา คนที่ยังอ่านบัตรลงคะแนนไม่ได้ Free State of Jones (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรลงคะแนน[n. exp.] (bat long khanaēn) EN: ballot ; voting slip ; ballot paper   FR: bulletin de vote [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
ballot(n) บัตรลงคะแนน เช่น Use these ballots when students are voting in a mock election or classroom election.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scorecard[N] บัตรลงคะแนน, See also: บัตรบันทึกคะแนน, บัตรบันทึกผู้เข้าร่วมแข่งขัน

English-Thai: Nontri Dictionary
ballot(n) บัตรลงคะแนน,บัตรเลือกตั้ง,การลงคะแนนเสียง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top