ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

make a slip

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -make a slip-, *make a slip*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลั้งปาก[V] make a slip of the tongue, See also: make an indiscreet remark, Syn. เผลอปาก, Example: ฉันพลั้งปากกับนายห้างไปด้วยความโกรธไม่ได้ตั้งใจเลยที่จะว่าท่าน, Thai definition: พูดไปโดยยั้งไม่ทัน, พูดไปโดยไม่ทันคิด
เพลี่ยงพล้ำ[V] make a slip, See also: make a false step, make a mistake, blunder, suffer a setback, slip up, botch, Syn. เสียท่า, พลาดท่า, เสียที, Example: การเมืองปัจจุบันมีคติว่า เมื่ออีกฝ่ายเพลี่ยงพล้ำก็จะต้องกระหน่ำตีเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลง, Thai definition: พลั้งพลาดไป, ทำผิดพลาดไปจนเสียที
พลาดท่า[V] make a slip, See also: make a false step, Syn. เสียที, เสียรู้, เสียท่า, Example: ความด้อยประสบการณ์และถูกบังคับล่อลวง ทำให้เธอพลาดท่าให้ชายคนนั้น
หลุดปาก[V] make a slip, See also: say something one shouldn't, Syn. พลั้งปาก, Example: นักการเมืองมักหลุดปากพูดคำหวานๆ กับประชาชนเสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลุดปาก[v.] (lut pāk) EN: make a slip ; say something one shouldn't   FR: commettre un lapsus ; gaffer (fam.) ; faire une gaffe (fam.) ; commettre un impair
พลั้ง[v.] (phlang) EN: make a slip of the tongue ; make an indiscreet remark ; blunder ; make a mistake   FR: se tromper ; commettre un impair
พลั้งปาก[v. exp.] (phlang pāk) EN: make a slip of the tongue ; make an indiscreet remark   FR: faire un lapsus
พลั้งพลาด[v. exp.] (phlang phlāt) EN: err ; make a mistake ; make a slip   
พลาดท่า[v.] (phlātthā) EN: make a slip ; make a false step   

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い違える;言違える[いいちがえる, iichigaeru] (v1,vt) to say by mistake; to make a slip of the tongue [Add to Longdo]
言い誤る;言誤る[いいあやまる, iiayamaru] (v5r,vt) to say by mistake; to make a slip of the tongue [Add to Longdo]
言い損なう;言損なう[いいそこなう, iisokonau] (v5u) to say by mistake; to make a slip of the tongue [Add to Longdo]
口が滑る;口が辷る(oK)[くちがすべる, kuchigasuberu] (exp,v5r) to make a slip of the tongue; to let something slip [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top