ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลืม

   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลืม-, *ลืม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลืม[V] forget, See also: slip one's memory, leave behind, neglect, omit, Ant. จำ, จำได้, Example: ผมเกือบลืมเรื่องนี้ไปแล้ว, Thai definition: หายไปจากความจำ, ไม่อาจระลึกได้, ขาดความเอาใจใส่ต่อสิ่งซึ่งพึงกระทำหรือตามที่ขอร้อง
ลืมตา[V] open eyes, Ant. หลับตา, Example: ครั้นผมลืมตาแล้วมองออกไปข้างนอกจึงรู้ว่ามันเป็นความจริง, Thai definition: เปิดเปลือกตาขึ้นมา
ลืมสนิท[V] completely forget, Ant. จำได้แม่น, Example: เขาลืมสนิทเลยว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของเขา, Thai definition: นึกไม่ออกเลย, หายไปจากความทรงจำ
ลืมเลือน[V] fade from one's mind, See also: fade away, be gradually out of one's memory, Syn. ลืม, เลือน, Ant. จำ, จดจำ, Example: บางครั้งความสัมพันธ์ของคนเราก็อาจจะไม่ยืดยาว เมื่อห่างหายกันไปสักพักก็ลืมเลือน, Thai definition: ค่อยๆ หายไปในความทรงจำ
ลืมตาอ้าปาก[V] get better in financial status, See also: be getting along financially, be doing all right financially, Syn. ลืมหน้าอ้าปาก, Example: แม้ครอบครัวของเขาจะลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้ถึงเพียงนี้ แต่เขาก็มิเคยจะลืมเลือนความทุกข์เมื่อครั้งก่อน, Thai definition: มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลืมก. หายไปจากความจำ, นึกไม่ได้, นึกไม่ออก, เช่น เขาลืมความหลัง ลืมชื่อเพื่อน, ระลึกไม่ได้เพราะขาดความเอาใจใส่เป็นต้น เช่น ลืมทำการบ้าน ลืมรดน้ำต้นไม้.
ลืมกลืนน. ชื่อขนมไทยชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งเท้ายายม่อม หรือแป้งถั่วกวนกับน้ำตาลทรายหยอดหน้าด้วยแป้งข้าวเจ้ากวนกับกะทิอย่างหน้าตะโก้ โรยหน้าด้วยถั่วทองคั่ว.
ลืมคอน, ลืมรังก. ลืมกลับบ้าน, ลืมบ้านเรือน, เช่น เที่ยวเสียจนลืมรัง.
ลืมตนก. ขาดความระลึกถึงฐานะเดิมของตน, ลืมนึกถึงฐานะของตนไปชั่วคราว, เช่น ได้ดีแล้วอย่าลืมตน
ลืมตนลืมนึกถึงความจริงประการหนึ่งของโลกที่ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอาจแปรเปลี่ยนได้ เช่น เหลิงอำนาจจนลืมตน.
ลืมต้นว. ลักษณะที่ผลไม้มีส้มโอเป็นต้น ซึ่งเก็บเอามาผึ่งไว้นานวัน เพื่อให้เปลือกเหี่ยวจะได้คลายความเปรี้ยวจัด เรียกว่า ลูกไม้ลืมต้น.
ลืมตัวก. ขาดสติไปชั่วคราว, เผลอตัวไปชั่วคราว, เช่น เวลาโกรธเขาลืมตัวไม่กลัวตาย
ลืมตัวลืมตน, ขาดความระลึกถึงฐานะเดิมของตน, เช่น เมื่อเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมา มีคนประจบสอพลอมาก ทำให้เขาลืมตัว.
ลืมตาก. เปิดกลีบตา, ใช้ตรงข้ามกับ หลับตา
ลืมตาโดยปริยายหมายความว่า เกิด เช่น ตั้งแต่ลืมตาดูโลกก็สบายมาตลอด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Forget?ลืมThe Shawshank Redemption (1994)
Forgot?ลืมหรอ? The Rocky Horror Glee Show (2010)
Now, don't forget, my dear.ตอนนี้ไม่ลืมที่รักของฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I forgot to open the window.ฉันลืมที่จะเปิดหน้าต่าง Pinocchio (1940)
Almost forgot about you.เกือบลืม เกี่ยวกับคุณ Pinocchio (1940)
Ohh. Oh, Cleo, I almost forgot.โอ๋ โอ้ คลีโอ ฉันเกือบลืม Pinocchio (1940)
Sometimes, you know, those little bottles contain demons that have a way of popping out at you, just as you're trying most desperately to forget.รู้มั้ย บางทีขวดเหล่านั้นก็เก็บพวกปิศาจ ที่คอยโผล่ออกมาหา ทั้งๆ ที่คุณพยายามเหลือเกินที่จะลืมมัน Rebecca (1940)
I'll go and see if there's anything left in my room.ฉันขอกลับไปดูที่ห้องเผื่อลืมของอะไรไว้ Rebecca (1940)
Two lumps of sugar and some milk, please. Same with my tea, don't forget.นํ้าตาล 2 ก้อนและนมอีกหน่อย ชาผมก็ดื่มแบบนี้อย่าลืมล่ะ Rebecca (1940)
He says I've forgotten the proof that we're married.- เขาบอกว่าผมลืมทะเบียนสมรส Rebecca (1940)
Well, of course, I forgot. You don't, do you? You must.อ้อ ลืมไป คุณขี่ไม่เป็นนี่ แต่คุณต้องขี่ให้เป็นนะ ที่นี่ไม่มีอะไรทำหรอก Rebecca (1940)
- Pardon me, sir. You forgot this.ขอประทานอภัยครับ ท่านลืมนี่ Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลืม [v.] (leūm) EN: forget ; slip one's memory ; leave behind ; neglect ; omit   FR: oublier ; omettre ; négliger ; perdre de vue
ลืมคำ[v. exp.] (leūm kham) EN: forget what one has said   FR: oublier ce qu'on a dit
ลืมตัว[v.] (leūmtūa) EN: loose self-control   FR: être hors de soi
ลืมตา[v.] (leūmtā) EN: open eyes   FR: ouvrir les yeux
ลืมตาอ้าปาก[v. exp.] (leūmtā ā pāk) EN: get better in financial status ; be getting along financially be doing all right financially ; come up in the world ; stand on one's own feet   
ลืมสนิท[v. exp.] (leūm sanit) EN: completely forget   FR: oublier complètement
ลืมเลือน[v. exp.] (leūm leūoen) EN: fade from one's mind ; fade away ; be gradually out of one's memory   
ลืมแล้วหรือ[xp] (leūm laēo reū) FR: avez-vous déjà oublié ?
ลืมไป [v.] (leūm pai) EN: forget   FR: oublier
ลืมไป [X] (leūm pai) EN: by the way ; oh I forgot   FR: j'allais oublier ; tant que j'y pense

English-Thai: Longdo Dictionary
memory lapse(n phrase) อาการหลงๆลืมๆ, ความจำเสื่อม เช่น Do you worry that, as you're getting older, these memory lapses are happening more often?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forget[VT] ลืม, See also: จำไม่ได้, ลืมเลือน, หลงลืม, Syn. disremember, Ant. recall, recollect, remember
forget[VI] ลืม, See also: จำไม่ได้, ลืมเลือน, หลงลืม, Syn. disremember, Ant. recall, recollect, remember
forgot[VT] ลืม (กริยาช่องที่ 2 ของ forget)
forgotten[VT] ลืม (กริยาช่องที่ 3 ของ forget)
get off[PHRV] ลืม, See also: ลบเลือน
get out of[PHRV] ลืมวิธีทำ (บางสิ่ง) ที่เคยทำ, See also: เคยทำจนเป็นนิสัย, Syn. get into, get of
get out of[PHRV] ลืม (วิธีทำบางสิ่ง) ที่เคยทำ, Syn. get into
go out of someone's mind[IDM] ลืม, See also: หมดไปจากความทรงจำ
Let bygones be bygones[IDM] ลืมสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
lose one's train of thought[IDM] ลืมสิ่งที่พูดถึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ansi c(แอนซี ซี) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (C language) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ บริษัทที่ผลิตตัวแปลภาษาซี (C compiler) ก็ พยายามที่จะทำทุกอย่างตามมาตรฐานนี้ แต่ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก จนบางครั้งเหมือนกับลืมจุดประสงค์ดั้งเดิมไปเลยดู ANSI ประกอบ
deserted(ดิเซิร์ท'ทิด) adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง,ถูกลืม,ไร้คนอยู่,โดดเดี่ยว, Syn. abandoned
dingus(ดิง'กัส) n.,สิ่งที่ลืมชื่อหรือนึกชื่อไม่ออกในขณะนั้น
dram(ดีแรม) ย่อมาจาก dynamic random access memory (แปลว่าแรมแบบพลวัต) โดยปกตินั้น คอมพิวเตอร์จะใช้ชิป 2 แบบ คือ แบบดีแรม (DRAM) และ แบบ เอสแรม (SRAM) ชิปแบบดีแรม นี้จะมีราคาถูกกว่า เพราะว่าชิปแบบนี้นั้น คอมพิวเตอร์จะต้องนำเอาข้อมูลกลับไปไว้ ณ ที่เดิมเป็น ระยะ ๆ มิฉะนั้น อาจจะลืมได้ ดู RAM ประกอบ
dynamic ramแรมแบบพลวัตย่อมาจาก Dynamic Random Access Memory ใช้ตัวย่อว่า DRAM (อ่านว่าดีแรม) โดยปกตินั้น คอมพิวเตอร์จะใช้ชิป 2 แบบ คือ แบบดีแรม (DRAM) และ แบบ เอสแรม (SRAM) ชิปแบบ ดีแรม นี้จะมีราคาถูกกว่า เพราะว่าชิปแบบนี้นั้น คอมพิวเตอร์จะต้องนำเอาข้อมูลกลับไปไว้ ณ ที่เดิมเป็นระยะ ๆ มิฉะนั้น มันจะลืมได้ ดู RAM ประกอบ
forget(ฟอร์เกท') {forgot,forgotten,forgetting,forgets} vt. ลืม,จำไม่ได้,ลืมเลือน,ลืมเอ่ยถึง,ไม่สนใจ. vi. ลืม. -Phr. (forget oneself ลืมตัว,กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม) ., See also: forgettable adj. forgetter n., Syn. lose
forgetful(ฟอร์เกท'ฟูล) adj. ชอบลืม,สะเพร่า,ไม่สนใจ,ไม่ระมัดระวัง,ซึ่งทำให้ลืม, See also: forgetfully adv. forgetfulness n.
indulgent(อินดัล'เจินทฺ) adj. หมกมุ่น,ตามใจตัว,ปล่อยตัว,ยินยอม,หลงผิด,ดื่ม,ซ่องเสพสุขอย่างไม่ลืมตา, Syn. pampering ###A. displined
oblivion(อับลิฟ'เวียน) n. การถูกลืม,การสูญจากความทรงจำ,การให้อภัย, Syn. eclipse,extinction
oblivious(อะบลิฟ'เวียส) adj. ไม่คำนึงถึง,ไม่รู้ถึง,ลืม,ซึ่งทำให้ลืม., See also: obliviousness n., Syn. unaware

English-Thai: Nontri Dictionary
amnesia(n) ความจำเสื่อม,การหลงลืม
dotard(n) คนแก่ขี้หลงขี้ลืม,ผู้มีสติเลอะเลือน
dotty(adj) มีสติฟั่นเฟือน,ไม่เต็มบาท,ขี้หลงขี้ลืม,เลอะเลือน,บ้าๆบอๆ
forget(vi,vt) ลืม,หลงลืม,เผลอ,เผอเรอ,ไม่สนใจ
forgetful(adj) หลงลืม,ขี้ลืม,เผอเรอ,ไม่สนใจ,สะเพร่า
oblivion(n) ความหลงลืม,ความลืมเลือน
oblivious(adj) หลงลืม,ลืมเลือน,ลบเลือน,ไม่นึกถึง
rapture(n) ความดีใจ,ความปีติ,ความปลาบปลื้มใจ,ความลืมตัว
rapturous(adj) ปลาบปลื้ม,ปีติ,ปีติยินดี,ลืมตัว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
buck up[บัค อัพ] (slang ) ลืมๆมันไปซะ
lose track of time ( ) ลืมบางสิ่งบางอย่าง เช่น When I surf the net I often lose track of time. Before I know it a few hours have gone by. แปลว่า เมื่อฉันท่องอินเตอร์เน็ตฉันจะลืมเวลาอยู่บ่อย ฉันเพิ่งรู้ว่ามันผ่านไปชั่วโมงแล้ว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
棚に上げる[たなにあげる, tananiageru] (vi) ลืมข้อบกพร่องของตนเอง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
忘れる[わすれる, wasureru] Thai: ลืม English: to forget
目覚める[めざめる, mezameru] Thai: ลืมตาตื่น English: to wake up

German-Thai: Longdo Dictionary
Scheiß drauf!(phrase slang) ช่างหัวมันเหอะ ลืมมันไปซะ (แปลตรงตัวคือ อุจจาระทับใส่มันไปเลย)
zum Glück(adj) เป็นที่โชดดี เช่น Ich habe mein Geldbeutel vergessen. Zum Glück bist du rechtzeitig gekommen. ฉันลืมกระเป๋าเงิน โชคดีที่เธอมาทันเวลา, See also: A. leider,

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
forget (adj) ลืม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top