ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pillow slip

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pillow slip-, *pillow slip*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pillow slip มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pillow slip*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลอกหมอน[N] pillow case, See also: pillow cover, pillow slip, Example: ชุดผ้าปูที่นอนประกอบด้วยผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนอย่างละ 1 ผืน, Count unit: ปลอก, Thai definition: ผ้าเย็บรูปถุงหรือปลอกสำหรับสวมหมอน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kissenbezug {m}pillow slip [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pillow \Pil"low\, n. [OE. pilwe, AS. pyle, fr. L. pilvinus.]
   1. Anything used to support the head of a person when
    reposing; especially, a sack or case filled with feathers,
    down, hair, or other soft material.
    [1913 Webster]
 
       [Resty sloth] finds the down pillow hard. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mach.) A piece of metal or wood, forming a support to
    equalize pressure; a brass; a pillow block. [R.]
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) A block under the inner end of a bowsprit.
    [1913 Webster]
 
   4. A kind of plain, coarse fustian.
    [1913 Webster]
 
   {Lace pillow}, a cushion used in making hand-wrought lace.
 
   {Pillow bier} [OE. pilwebere; cf. LG. b["u]re a pillowcase],
    a pillowcase; pillow slip. [Obs.] --Chaucer.
 
   {Pillow block} (Mach.), a block, or standard, for supporting
    a journal, as of a shaft. It is usually bolted to the
    frame or foundation of a machine, and is often furnished
    with journal boxes, and a movable cover, or cap, for
    tightening the bearings by means of bolts; -- called also
    {pillar block}, or {plumber block}.
 
   {Pillow lace}, handmade lace wrought with bobbins upon a lace
    pillow.
 
   {Pillow of a plow}, a crosspiece of wood which serves to
    raise or lower the beam.
 
   {Pillow sham}, an ornamental covering laid over a pillow when
    not in use.
 
   {Pillow slip}, a pillowcase.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pillow slip
   n 1: bed linen consisting of a cover for a pillow; "the burglar
      carried his loot in a pillowcase" [syn: {case},
      {pillowcase}, {slip}, {pillow slip}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

pillow ( P IH1 L OW0) slip ( S L IH1 P)

 


  

 
pillow
 • หมอน[Lex2]
 • หนุนหมอน[Lex2]
 • ทำเป็นหมอนรอง[Lex2]
 • (พิล'โล) n. หมอน,หมอนเพลา,หมอนแกน,หมอนหนุน. [Hope]
 • (n) หมอน [Nontri]
 • /P IH1 L OW0/ [CMU]
 • (v) /p'ɪlɒu/ [OALD]
slip
 • ลื่นไถล: ไถล [Lex2]
 • ทำให้ไถลไป: ทำให้ลื่นไถล [Lex2]
 • ใส่หรือถอดอย่างง่ายและรวดเร็ว[Lex2]
 • การไถล[Lex2]
 • ชุดชั้นในของผู้หญิง: ซับใน, สลิป [Lex2]
 • (สลิพ) vi.,n. (การ) ลื่น,ไหล,เลื่อน,ถลา,ไถล,ลอด,หลุด,หลบ,ก้าวพลาด,พลาด, (เวลา) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,พัวพันได้ง่าย,ตกต่ำ,เสื่อม,เสื่อมโทรม. vt. ทำให้ไปอย่างราบรื่น,ทำให้ลื่นไหล,ถอดเสื้อผ้า,หลบหนี,แวบออกไป,หลบฉาก,สลัดออก,ปล่อย,แก้ปม,มองข้าม,ปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่สนใจ,เคลื่อน,ลอกคราบ,คลอดก่อนกำหนด n. ข้อผิดพลาด,ปลอกหมอน,เศษผ้า,กางเกงในผู้หญิง,กางเกงในอาบน้ำผู้ชาย,เครื่องปล่อย,ใบบรู๊พแก้คำ [Hope]
 • (n) ความผิดพลาด,การเลื่อน,ผ้าอ้อม,เศษกระดาษ,ปลอกหมอน,กางเกงใน [Nontri]
 • (vt) ถอดเสื้อผ้า,ลอกคราบ,เคลื่อน,ทำให้ราบรื่น,แท้ง [Nontri]
 • /S L IH1 P/ [CMU]
 • (v) /sl'ɪp/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top