ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bill of lading

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bill of lading-, *bill of lading*, bill of lad
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bill of ladingn. ใบขนของซึ่งบริษัทขนส่งหรือบริษัทเดินเรือออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bill of ladingใบตราส่ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bill of ladingใบตราส่งสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bill of ladingใบตราส่งสินค้า [เศรษฐศาสตร์]
Bill of ladingใบตราส่งสินค้า [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I need you to cross-check these Customs docs with the bill of lading that you saw on the container yesterday.ฉันอยากจะให้คุณกากบาท ใบเสร็จการส่งของ ของศุลกากร ที่คุณเห็นบนคอนเทนเนอร์เมื่อวานนี้ Chuck Versus the Best Friend (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบเบิก(n) withdrawal slip, See also: bill of lading, Syn. ใบเบิกของ, Example: ถ้าพนักงานต้องการใช้เครื่องมือต่างๆ ทุกคนต้องทำใบเบิกแจ้งลงมายังบรรณารักษ์ ซึ่งจะกำหนดเวลาการใช้เครื่องมือนั้นๆ, Count Unit: ใบ, แผ่น, Thai Definition: หนังสือเบิกสิ่งของต่างๆ
ใบรับสินค้า(n) bill of lading

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提单[tí dān, ㄊㄧˊ ㄉㄢ, / ] bill of lading, #41,295 [Add to Longdo]
提货单[tí huò dān, ㄊㄧˊ ㄏㄨㄛˋ ㄉㄢ, / ] bill of lading, #89,365 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seefrachtbrief { m }bill of lading (B/L) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
船荷証券[ふなにしょうけん, funanishouken] (n) bill of lading; BL [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lading \Lad"ing\, n.
   1. The act of loading.
    [1913 Webster]
 
   2. That which lades or constitutes a load or cargo; freight;
    burden; as, the lading of a ship.
    [1913 Webster]
 
   {Bill of lading}. See under {Bill}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bill \Bill\, n. [OE. bill, bille, fr. LL. billa (or OF. bille),
   for L. bulla anything rounded, LL., seal, stamp, letter,
   edict, roll; cf. F. bille a ball, prob. fr. Ger.; cf. MHG.
   bickel, D. bikkel, dice. Cf. {Bull} papal edict, {Billet} a
   paper.]
   [1913 Webster]
   1. (Law) A declaration made in writing, stating some wrong
    the complainant has suffered from the defendant, or a
    fault committed by some person against a law.
    [1913 Webster]
 
   2. A writing binding the signer or signers to pay a certain
    sum at a future day or on demand, with or without
    interest, as may be stated in the document. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   Note: In the United States, it is usually called a note, a
      note of hand, or a promissory note.
      [1913 Webster]
 
   3. A form or draft of a law, presented to a legislature for
    enactment; a proposed or projected law.
    [1913 Webster]
 
   4. A paper, written or printed, and posted up or given away,
    to advertise something, as a lecture, a play, or the sale
    of goods; a placard; a poster; a handbill.
    [1913 Webster]
 
       She put up the bill in her parlor window. --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   5. An account of goods sold, services rendered, or work done,
    with the price or charge; a statement of a creditor's
    claim, in gross or by items; as, a grocer's bill.
    [1913 Webster]
 
   6. Any paper, containing a statement of particulars; as, a
    bill of charges or expenditures; a weekly bill of
    mortality; a bill of fare, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Bill of adventure}. See under {Adventure}.
 
   {Bill of costs}, a statement of the items which form the
    total amount of the costs of a party to a suit or action.
    
 
   {Bill of credit}.
    (a) Within the constitution of the United States, a paper
      issued by a State, on the mere faith and credit of the
      State, and designed to circulate as money. No State
      shall "emit bills of credit." --U. S. Const. --Peters.
      --Wharton. --Bouvier
    (b) Among merchants, a letter sent by an agent or other
      person to a merchant, desiring him to give credit to
      the bearer for goods or money.
 
   {Bill of divorce}, in the Jewish law, a writing given by the
    husband to the wife, by which the marriage relation was
    dissolved. --Jer. iii. 8.
 
   {Bill of entry}, a written account of goods entered at the
    customhouse, whether imported or intended for exportation.
    
 
   {Bill of exceptions}. See under {Exception}.
 
   {Bill of exchange} (Com.), a written order or request from
    one person or house to another, desiring the latter to pay
    to some person designated a certain sum of money therein
    generally is, and, to be negotiable, must be, made payable
    to order or to bearer. So also the order generally
    expresses a specified time of payment, and that it is
    drawn for value. The person who draws the bill is called
    the drawer, the person on whom it is drawn is, before
    acceptance, called the drawee, -- after acceptance, the
    acceptor; the person to whom the money is directed to be
    paid is called the payee. The person making the order may
    himself be the payee. The bill itself is frequently called
    a draft. See {Exchange}. --Chitty.
 
   {Bill of fare}, a written or printed enumeration of the
    dishes served at a public table, or of the dishes (with
    prices annexed) which may be ordered at a restaurant, etc.
    
 
   {Bill of health}, a certificate from the proper authorities
    as to the state of health of a ship's company at the time
    of her leaving port.
 
   {Bill of indictment}, a written accusation lawfully presented
    to a grand jury. If the jury consider the evidence
    sufficient to support the accusation, they indorse it "A
    true bill," otherwise they write upon it "Not a true
    bill," or "Not found," or "Ignoramus", or "Ignored."
 
   {Bill of lading}, a written account of goods shipped by any
    person, signed by the agent of the owner of the vessel, or
    by its master, acknowledging the receipt of the goods, and
    promising to deliver them safe at the place directed,
    dangers of the sea excepted. It is usual for the master to
    sign two, three, or four copies of the bill; one of which
    he keeps in possession, one is kept by the shipper, and
    one is sent to the consignee of the goods.
 
   {Bill of mortality}, an official statement of the number of
    deaths in a place or district within a given time; also, a
    district required to be covered by such statement; as, a
    place within the bills of mortality of London.
 
   {Bill of pains and penalties}, a special act of a legislature
    which inflicts a punishment less than death upon persons
    supposed to be guilty of treason or felony, without any
    conviction in the ordinary course of judicial proceedings.
    --Bouvier. --Wharton.
 
   {Bill of parcels}, an account given by the seller to the
    buyer of the several articles purchased, with the price of
    each.
 
   {Bill of particulars} (Law), a detailed statement of the
    items of a plaintiff's demand in an action, or of the
    defendant's set-off.
 
   {Bill of rights}, a summary of rights and privileges claimed
    by a people. Such was the declaration presented by the
    Lords and Commons of England to the Prince and Princess of
    Orange in 1688, and enacted in Parliament after they
    became king and queen. In America, a bill or declaration
    of rights is prefixed to most of the constitutions of the
    several States.
 
   {Bill of sale}, a formal instrument for the conveyance or
    transfer of goods and chattels.
 
   {Bill of sight}, a form of entry at the customhouse, by which
    goods, respecting which the importer is not possessed of
    full information, may be provisionally landed for
    examination.
 
   {Bill of store}, a license granted at the customhouse to
    merchants, to carry such stores and provisions as are
    necessary for a voyage, custom free. --Wharton.
 
   {Bills payable} (pl.), the outstanding unpaid notes or
    acceptances made and issued by an individual or firm.
 
   {Bills receivable} (pl.), the unpaid promissory notes or
    acceptances held by an individual or firm. --McElrath.
 
   {A true bill}, a bill of indictment sanctioned by a grand
    jury.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bill of lading
   n 1: a receipt given by the carrier to the shipper acknowledging
      receipt of the goods being shipped and specifying the terms
      of delivery [syn: {bill of lading}, {waybill}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top