ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประมาท

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประมาท-, *ประมาท*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ประมาทเลินเล่อ(n) negligence

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประมาท(v) slight, See also: belittle, disparage, underrate, disdain, insult, underestimate, Syn. ดูหมิ่น, หมิ่น, Example: ผมไม่มีเจตนาดูถูกหรือหมิ่นประมาทพวกพี่ๆ
ประมาท(v) be careless, See also: be remiss, be negligent, be imprudent, be inattentive, be rash, Syn. สะเพร่า, เลินเล่อ, Ant. ระมัดระวัง, Example: ในการทำงานหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใด เราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลง
ประมาทหน้า(v) underrate, See also: insult, affront, underestimate, Syn. ดูถูก, หมิ่นน้ำหน้า, ดูหมิ่น, สบประมาท, หยามหน้า, Ant. ยกย่อง, Example: เขาประมาทหน้าว่าเธอไม่มีทางทำงานชิ้นนี้สำเร็จ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประมาท(ปฺระหฺมาด) ก. ขาดความรอบคอบ, ขาดความระมัดระวังเพราะทะนงตัว, เช่น เวลาขับรถอย่าประมาท
ประมาทดูหมิ่น เช่น ประมาทฝีมือ.
ประมาท(ปฺระหฺมาด) น. ความเลินเล่อ, การขาดความระมัดระวัง, เช่น ขับรถโดยประมาท
ประมาทกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่.
ประมาทหน้าก. ดูถูกว่าทำไม่ได้หรือไม่มีทางที่จะทำได้, หยามนํ้าหน้า, สบประมาท.
ประมาทเลินเล่อก. กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังหรือละเลยในสิ่งที่ควรกระทำ.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yes, certainly, certainly, certainly. You can't be too careful with children.- ใส่สิครับ ไม่ประมาทไว้ก่อน Rebecca (1940)
I'm gonna shoot the bleeder, dropping me in it.สาเหตุที่ฉันจะยิงตกเลือด ประมาท วางฉันอยู่ในนั้น How I Won the War (1967)
I must now warn you that, in addition to the plaintiff's charges I'm seriously considering citing you with contempt.ผมขอเตือนในตอนนี้ว่า นอกเหนือจากที่ฝ่ายโจทก์ร้องเรียนมา ผมขอกล่าวโทษว่าคุณกำลังหมิ่นประมาท Oh, God! (1977)
I shall rule, therefore, that the charge of slander be dismissed.ผมขอตัดสินว่า ข้อหาหมิ่นประมาทนั้นถูกยกฟ้อง Oh, God! (1977)
You're blaspheming again.คุณกำลังหมิ่นประมาทอีกครั้ง Mad Max (1979)
Those guys are so gross!เจ้าพวกบ้านั้นประมาท! Akira (1988)
Getting careless in our excitement, huh?การประมาทในความตื่นเต้นของเราฮะ? The Russia House (1990)
Paulie did the prep work.พอลเตรียมเครื่อง เขาทำเป็นปีเพราะคำสบประมาท Goodfellas (1990)
This is an insult to my entire kingdom. She is not to be touched again.ถือเป็นการหมิ่นประมาทอาณาจักรของฉันเชียว เธอจะต้องไม่ถูกแตะต้องอีก Mannequin: On the Move (1991)
I've never been so insulted!ข้าไม่เคยถูกสบประมาทขนาดนี้มาก่อน Aladdin (1992)
Well, you underestimate yourself.ดีคุณประมาทด้วยตัวคุณเอง The Shawshank Redemption (1994)
They consider its disappearance both an insult and a curse.พวกเขามองว่าการหายตัวไป เป็นคำสบประมาทและคำสาป Ace Ventura: When Nature Calls (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประมาท[pramāt] (x) EN: negligent ; careless ; imprudent  FR: négligent ; sans soin ; inattentif
ประมาทหน้า[pramātnā] (v) EN: underrate ; insult ; affront ; underestimate

English-Thai: Longdo Dictionary
affront(n) การดูถูก, การดูหมิ่น, การสบประมาท, การปรามาส เช่น It is an affront to call German women with the title of 'Fräulein'. (Fräulein = Miss)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
improvident(adj) ประมาท, See also: เลินเล่อ, สะเพร่า, Syn. negligent, reckless, Ant. provident, reck
jerry-built(sl) สะเพร่า, See also: ประมาท, ไม่ระวัง, ลวกๆ
slipshod(adj) สะเพร่า, See also: ประมาท, เลินเล่อ, ซึ่งไม่รอบคอบ, Syn. careless, inattentive, Ant. careful, cautious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affront(อะเฟรินทฺ') vt. ทำให้โกรธ, สบประมาท, เผชิญหน้า. -n. การสบประมาท, การดูถูก
blaspheme(แบลสฟีม') { blasphemed, blaspheming, blasphemes } v. ดูหมิ่น, สบประมาท, กล่าวร้าย, ด่า , ดูหมิ่นศาสนา, See also: blasphemer n. ดูblaspheme
blasphemous(แบลส'ฟิมัส) adj. adj. ซึ่งดูหมิ่น, ซึ่งสบประมาทหรือดูหมิ่นศาสนา, หยาบคาย, อัปมงคล
blasphemy(แบลส'ฟะมี) n. การสบประมาท, การดูหมิ่น, การสบประมาทศาสนา, Syn. impiety
contemn(คันเทมน์') { contemned, contemning, contemns } vt. ดูถูก, ดูหมิ่น, สบประมาท, หมิ่นประมาท., See also: contemner n. ดูcontemn contemnor n. ดูcontemn contemnible adj. ดูcontemn, Syn. disgrace, Ant. respect
contempt(คันเทมพทฺ') n. การดูถูก, การหมิ่นประมาท, การสบประมาท, ความขายหน้า, Syn. disdain
contumely(คอน'ทุมะลี) n. การดูหมิ่น, ความหยิ่งยะโสที่เป็นการดูหมิ่น, การสบประมาท., See also: contumelious adj., Syn. insolence
downplayvt. สบประมาท, ดูหมิ่น, ป้ายร้าย, Syn. play down, make little of
flout(เฟลาทฺ) vt., n. (การ) เยาะเย้ย, ดูหมิ่น, หมิ่นประมาท, เหยียดหยาม, คำพูดที่เยาะเย้ยหรือดูหมิ่น., See also: flouter n. floutingly adv., Syn. mock
harebrainedadj. เลินเล่อ, ประมาท., See also: harebrainedness n., Syn. hairbrained.

English-Thai: Nontri Dictionary
affront(n) การสบประมาท, การดูถูก, การดูหมิ่น
affront(vt) ปรามาส, สบประมาท, ดูถูก, ดูหมิ่น
calumniate(vt) หมิ่นประมาท, สบประมาท, ใส่ร้าย
calumnious(adj) ใส่ร้าย, สบประมาท, หมิ่นประมาท
calumny(n) การใส่ร้าย, การสบประมาท, การหมิ่นประมาท
careless(adj) ประมาท, ไม่เอาใจใส่, สะเพร่า, เลินเล่อ, ไม่ระมัดระวัง
carelessness(n) ความประมาท, ความสะเพร่า, ความเลินเล่อ, ความไม่เอาใจใส่
contempt(n) การดูหมิ่น, การดูถูก, การหมิ่นประมาท, การสบประมาท
defamation(n) การใส่ร้าย, การทำให้เสียชื่อเสียง, การหมิ่นประมาท, การสบประมาท
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี, ทำให้เสียชื่อเสียง, หมิ่นประมาท, สบประมาท

German-Thai: Longdo Dictionary
unterschätzen(vt) |unterschätzte, hat unterschätzt| คาดหรือประเมินค่าต่ำไป เช่น die Gefahr unterschätzen ประเมินอันตรายต่ำไปหรือประมาทเกินไป, See also: A. überschätzen

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top