ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พลาดพลั้ง

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พลาดพลั้ง-, *พลาดพลั้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลาดพลั้ง[V] err, See also: make a mistake, make a wrong step, blunder, Syn. เผลอผิด, พลั้งผิด, Example: เราควรระวัง ไม่ประมาท เพราะอาจพลาดพลั้งโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้, Thai definition: พลาดโดยไม่ตั้งใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พลาดพลั้ง(-พฺลั้ง) ก. ผิดพลาดไปโดยไม่ตั้งใจหรือไม่ทันคิด, พลั้งพลาด ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr Blues is gonna fuck up.คุณบลูสจะพลาดพลั้ง The Blues Brothers (1980)
Stray but a little and it will fail to the ruin of all.พลาดพลั้งเพียงนิดเดียว มันก็จะจบลง และนำไปสู่ความหายนะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It is what will come to pass if you should fail.มันคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น เมื่อเจ้าพลาดพลั้ง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
For if-a you slip, you nick da skin...เพราะถ้าพลาดพลั้ง จะบาดเข้าเนื้อ... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
They sleep with one eye open, falling behind is not an optionหลับลงด้วยตาที่เปิดกว้าง พลาดพลั้งนั้นมิใช่ทางเลือก Like Stars on Earth (2007)
The occasional lapse into cliche is understandable in the circumstances.การพลาดพลั้งซ้ำๆซากๆน่าเบื่อ คือสถานการณืที่ต้องเข้าใจ Episode #3.2 (2009)
And I promise that if you ever fail in the future,และผมสัญญาว่า ถ้าในอนาคต คุณพลาดพลั้ง A Night at the Bones Museum (2009)
I mean, I've really, really lived.ใช้ชีวิตมานาน ผมพลาดพลั้ง... Death and All His Friends (2010)
♪ For the things I've done you blame me for ♪#ในสิ่งที่พลาดพลั้ง ล่วงเกินเธอไป# New York (2011)
What happened with Rebecca was a mistake.ที่เกิดขึ้นกับรีเบคก้าเป็นเรื่องพลาดพลั้ง There Goes the Neighborhood: Part 1 (2011)
See, if you want to go for more than, say, 50 yards, you're looking about a 70% chance of catastrophic failure.ถ้าคุณอยากไปไกลเกิน 50 หลา คุณมีโอกาส 70% ที่จะพลาดพลั้ง The Sue Sylvester Shuffle (2011)
This is obviously a temporary lapse and not who you truly are.ครั้งนี้ก็คงเป็นแค่การพลาดพลั้งชั่วครู่ ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณหรอก What's the Good of Being Good (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลาดพลั้ง[v. exp.] (phlātphlang) EN: err ; make a mistake ; make a wrong step ; blunder ; make a blunder   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lapse(แลพซฺ) {lapsed,lapsing,lapses} n. การพลาดพลั้ง,การละเลย,การผิดพลาด,การตกลงมา,การลดลงมา,ระยะเวลาที่ผ่านไป,การสิ้นสุดของสิทธิหรือสิทธิพิเศษ (เนื่องจากการละเลยหรือการพลาดพลั้ง) ,การสิ้นสุดการประกันภัย (เนื่องจากการไม่จ่ายเงินค่าประกันภัยหรือการหมดอายุสัญญา) vi
tripping(ทริพ'พิง) adj. (การก้าว) เร็วและเบา (ฝีเท้า) เร็วและเบา,พลาด,พลาดพลั้ง,กระทำผิด,ฉับไว., See also: trippingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
misstep(n) ความผิดพลาด,ทางที่ผิด,การพลาดพลั้ง
trip(vi) ทำผิดไป,เต้น,หกล้ม,เดินทาง,พลาดพลั้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top