ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความผิดพลาด

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความผิดพลาด-, *ความผิดพลาด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความผิดพลาด[N] error, See also: faulty, wrong, incorrectness, Syn. ข้อผิดพลาด, ความพลาดพลั้ง, ความบกพร่อง, Example: เรื่องนี้น่าจะตรวจสอบลึกลงไปว่าความผิดพลาดอยู่ตรงไหน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ambiguity errorความผิดพลาดกำกวม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
irrecoverable errorความผิดพลาดกู้ไม่ได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
balance errorความผิดพลาดของดุล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fallacy, naturalisticความผิดพลาดของธรรมชาตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
naturalistic fallacyความผิดพลาดของธรรมชาตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
machine errorความผิดพลาดของเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hard errorความผิดพลาดด้านเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
soft errorความผิดพลาดด้านโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
semantic errorความผิดพลาดทางความหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bit errorความผิดพลาดบิต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
syntax errorผิดไวยากรณ์, ความผิดพลาดในโปรแกรมอันเกิดจากการสะกดคำสั่งผิดบ้าง หรือใช้รูปแบบคำสั่งผิดบ้าง โปรแกรมทีเขียนด้วยภาษาระดับสูงนั้นจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาเครื่องก่อนจึงจะนำไปใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ ในการแปลนั้นตัวแปลภาษาจะตรวจสอบการใช้ไวยากรณ์ในโปรแกรมนั้นไปด้วย ถ้าหากมีที่ผิดตัวแปลภาษาก็จะรายงานความผิดพลาดให้ทราบ เพื่อที่เราจะได้นำไปพิจารณาแก้ไข [คอมพิวเตอร์]
errorความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์]
Errors, Sceintificความผิดพลาดเชิงวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Judicial errorความผิดพลาดทางตุลาการ [TU Subject Heading]
Medical errorsความผิดพลาดทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Errors, Countingความผิดพลาดเนื่องจากการวัดปริมาณ [การแพทย์]
Errors, Humanความผิดพลาดซึ่งเกิดจากผู้ปฏิบัติ [การแพทย์]
Errors, Indeterminateความผิดพลาดแบบสุ่ม [การแพทย์]
Errors, Instrumentความผิดพลาดจากเครื่องมือที่ใช้วัด [การแพทย์]
Errors, Maximum Potentialความผิดพลาดที่จะเป็นไปได้สูงสุด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน Night and Fog (1956)
She's had your fingers before, Ringo.องคุณก่อน ริงโก้ส์ ก็ที่คือความผิดพลาด Help! (1965)
- I think that was a mistake, sir.ฉันคิดว่าเป็นความผิดพลาด เซอร์ How I Won the War (1967)
That it was all a big mistake?บอกว่ามันเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ Oh, God! (1977)
Because of my mistake, six men didn't return from that raid.เพราะความผิดพลาดของผม ทหาร 6 คนไม่กลับมาจากการบุกครั้งนั้น Airplane! (1980)
You know I love you, baby! I wouldn't leave you! It wasn't my fault!คุณก็รู้ว่าผมรักคุณที่รัก ผมจะไม่ไปจากคุณ มันไม่ใช่ความผิดพลาดของผม The Blues Brothers (1980)
Locusts! It wasn't my fault, I swear to God!ปาทังก้า ไม่ใช่ความผิดพลาดของผม สาบานได้ The Blues Brothers (1980)
We gotta report this mess !รอใครก็ได้ เราจะได้รายงานเรื่องความผิดพลาดนี้ The Thing (1982)
You think I was wrong to send Max?คุณคิดว่าฉันเป็นความผิดพลาด ในการส่งแม็กซ์ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Crash landing!เชื่อมโยงไปถึงความผิดพลาดIndiana Jones and the Temple of Doom (1984)
They were stuck together. It's a mistake.พวกเขาติดอยู่ด้วยกัน มันเป็นความผิดพลาด Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Don't you remember your fatal mistake?คุณจำความผิดพลาดของคุณได้รึเปล่า? Clue (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความผิดพลาด[n.] (khwām phitphlāt) EN: error ; faulty ; wrong ; incorrectness ; wrongness   FR: erreur [f]
ความผิดพลาดคลาดเคลื่อน[n. exp.] (khwām phitphlāt khlātkhleūoen) EN: margin of error   FR: marge d'erreur [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backslide[VT] ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหลังพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม, Syn. relapse
bloomer[N] ความผิดพลาด
delusion[N] การเข้าใจผิด, See also: ความผิดพลาด, ความเชื่อที่ผิด, Syn. error, illusion, misconception, Ant. truism, fact, certainty
demerit[N] ความผิดพลาด, Syn. record, smear, smirch, stain, taint, Ant. accolate, credit, honor
error[N] ข้อผิดพลาด, See also: ความผิดพลาด, Syn. fault, mistake, oversight
fallibility[N] ความผิดพลาด, Syn. imperfection, unrealiability
fluff[N] ความผิดพลาด, Syn. blunder, mistake
inaccuracy[N] ความไม่ถูกต้อง, See also: ความผิดพลาด, การขาดความเที่ยงตรง, Syn. incorrectness, Ant. accuracy, correctness
miscarriage[N] ความล้มเหลว, See also: ความผิดพลาด, Syn. defeat, mistake
misstep[N] ความผิดพลาด, See also: การทำพลาด, การตัดสินผิด, Syn. fault, trip, stumble, Ant. correctness, flawlessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blob(บลอบ) n. หยด,หยดสี,รอยเปื้อน,ก้อนกลุ่ม,กอง,ความผิดพลาด vt. หยด,ใส่ลงหยดหนึ่ง,ทำให้เปื้อน, Syn. globule
blunder(บลัน'เดอะ) {blundered,blundering,blunders} n. ความผิดพลาด -v. ทำผิดพลาด,เดินเซ่อ,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,พูดออกมาอย่างโง่,แพร่งพรายออกมา, See also: blunderer n. ดูblunder blunderful adj. ดูblunder blundering (บลัน'เดอริง) adj. ซึ่งทำผิดพลาดได้ง่
bobble {bobbledn. การกระโดดขึ้นลง,ความผิดพลาด vt. เสียลูก vi. กระโดดขึ้นลง,รับพลาด,เตะพลาด
bobbles}n. การกระโดดขึ้นลง,ความผิดพลาด vt. เสียลูก vi. กระโดดขึ้นลง,รับพลาด,เตะพลาด
bobblingn. การกระโดดขึ้นลง,ความผิดพลาด vt. เสียลูก vi. กระโดดขึ้นลง,รับพลาด,เตะพลาด
check bitบิตตรวจสอบบิตที่เพิ่มเข้าไปในข้อมูล ใช้เมื่อจะตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการส่งข้อมูล
clinker(คลิง'เคอะ) n. อิฐแข็งเย็น,ของชั้นหนึ่ง,คนที่ชนแก้วกัน,สิ่งที่กระทบดังกริ๊ง,ความผิดพลาด, Syn. mistake
computer languageภาษาคอมพิวเตอร์หมายถึงภาษาที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้เพื่อสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ โดยปกติเราแบ่งภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 ชนิด คือ1. ภาษาเครื่อง (machine language) คำสั่งที่เขียนด้วยภาษานี้เครื่องจะรับรู้และปฏิบัติตามได้ทันที ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์แต่ละแบบก็จะคิดแบบของภาษาที่ใช้กับเครื่องนั้น ๆ ขึ้นเป็นภาษาเฉพาะของเครื่องลักษณะของภาษาประเภทนี้จะเป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ฉะนั้นจึงเป็นการยากสำหรับผู้เขียนโปรแกรม ซึ่งต้องเรียนรู้รายละเอียดของเครื่องนั้น ๆ ก่อน จึงจะใช้ภาษาได้2. ภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) หมายถึงภาษาที่มนุษย์เข้าใจ (แต่เครื่องไม่เข้าใจ) เนื่องจากภาษาเครื่องยุ่งยากและสับสน จึงมีการคิดภาษาหนังสือซึ่งมนุษย์เราเคยชินกันอยู่แล้วขึ้น แล้วใช้ตัวแปล (translator) แปลเป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง เครื่องจึงจะดำเนินการได้ ภาษาแนวมนุษย์นี้แบ่งออก ได้เป็น 2 ระดับ คือ2.1 ภาษาระดับต่ำ (low - level language) เช่น ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) 2.2 ภาษาระดับสูง (high - level language) เช่นภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) โคบอล (COBOL) ลักษณะของภาษาระดับสูงนี้ ได้มีการประดิษฐ์ขึ้นให้เหมาะสมกับงานเฉพาะอย่าง เช่น ภาษาฟอร์แทรน เหมาะกับงานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และงานวิจัย ภาษาโคบอลและอาร์พีจี (RPG) เหมาะกับงานด้านธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ก็ยังมีภาษาอื่นที่เป็นที่นิยมอีกมาก ภาษาเหล่านี้จะใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนมาก เพราะในคอมพิวเตอร์ จะมีตัวแปล (translator) ซึ่งมีหน้าที่คอยแปลภาษาแนวมนุษย์ให้เป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง การใช้ภาษาแนวมนุษย์นี้มีข้อดีคือ ใช้ง่ายกว่า มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่ายกว่า และเขียนได้สั้นกว่า เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลาย ๆ คำสั่งของภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดี ตรงที่ใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่า เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการแปล
computerize(-พิว'ทะไรซ) vt. คำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, See also: computerization n. ทำให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์หมายถึง งานต่าง ๆ ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วย แทนที่จะทำด้วยมือ (Manual) ซึ่งจะให้ผลที่รวดเร็ว แน่นอน และมีความผิดพลาดน้อย ตัวอย่างเช่นการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด ย่อมจะสู้การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ได้ เพราะเร็วกว่า แก้ไขง่ายกว่า เก็บบันทึกไว้ใช้ใหม่ก็ได้ เป็นต้น
error codeรหัสระบุความผิดพลาดหมายถึง รหัสที่มีกำหนดไว้ เพื่อบ่งบอกข้อผิดพลาดต่าง ๆ ว่าเป็นข้อผิดพลาดจากสาเหตุใด เช่น ศัพท์ที่ใช้ในชุดคำสั่งภาษานั้น ๆ ตัวแปลภาษาไม่รู้จัก (bad command) หรือไวยากรณ์ผิด (syntax error) เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
blunder(n) ความผิดพลาด,ความซุ่มซ่าม,ความเซ่อ
falsity(n) การปลอมแปลง,ความเท็จ,ความผิดพลาด,ความไม่ถูกต้อง
miscarriage(n) ความผิดพลาด,การคลอดก่อนกำหนด,การแท้งลูก,ความล้มเหลว
misstep(n) ความผิดพลาด,ทางที่ผิด,การพลาดพลั้ง
slip(n) ความผิดพลาด,การเลื่อน,ผ้าอ้อม,เศษกระดาษ,ปลอกหมอน,กางเกงใน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
間違い[まちがい, machigai] ความผิดพลาด, พลาดท่า

German-Thai: Longdo Dictionary
Fehler(n) |der pl. Fehler| ความผิดพลาด, ข้อผิด
Irrtum(n) |der, Irrtümer| ความผิดพลาด, ข้อผิด, See also: S. Fehler,
eine Dummheit begehen(phrase) ทำเรื่องโง่ๆ, ทำเรื่องโง่เขลา เช่น Man soll keine Dummheit zweimal begehen. เราไม่ควรทำความผิดพลาดนี้อีกเป็นครั้งที่สอง
sich irren(vt) |irrte sich(A), hat sich geirrt| ทำความผิดพลาด เช่น Doch hier irrte sich die Geheimpolizei, denn hinter diesem Namen verbarg sich der aus Deutschland geflohene Jude Paul Ludwig Landsberg.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top