ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trip

T R IH1 P   
159 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trip-, *trip*
English-Thai: Longdo Dictionary
rumble strip(n) เส้นจราจรที่ตีขวางบนถนนเป็นแถบๆ ใช้สำหรับเตือนคนขับรถถึงลักษณะสภาพถนนที่เปลี่ยนไป หรือให้ระวัง (เช่น เตือนเมื่อถึงทางเลี้ยว, เตือนเมื่อถึงทางลาด) เส้นนี้ทำงานโดยอาศัยแรงกระแทกของล้อรถกับเส้นจารจรที่ตีไว้บนถนน ทำให้เกิดเสียงเมื่อรถวิ่งผ่านและการสั่นสะเทือนบนตัวรถ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trip[N] การเดินทาง
trip[N] ความผิดพลาด
trip[N] ช่วงเวลาที่เคลิ้มจากยาเสพย์ติด (คำสแลง)
trip[N] ประสบการณ์น่าตื่นเต้น
trip[VI] สะดุด
trip[VI] กระโดด
trip[VI] พูดผิดพลาด
trip[VI] เดินทาง
triple[ADJ] ประกอบด้วยสามส่วน
triple[ADJ] ประกอบด้วยสามชนิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trip(ทริพ) vi.,vt.,n. (การ) เดินทาง,เดินทาง,เดินสะดุด,สะดุดล้ม,ขัดขวาง,ทำให้ล้ม,เดินหรือวิ่งอย่างรวดเร็ว,จับผิด,ปล่อย,ทำพลาด,ภาวะเคลิ้มจิต,ระยะการเดินทาง, Syn. journey
triparted(ไทรพาร์'ทิด) adj. แบ่งออกเป็น3ส่วน., Syn. tripart
tripartite(ไทรพาร์'ไททฺ) adj. แบ่งออกเป็น3ส่วน,แบ่งออกเป็น3แฉก,ประกอบด้วย3ชิ้น
tripartition(ไทรพาร์ทิช'เชิน) n. การแบ่งออกเป็น3ส่วน
tripe(ไทรพ์) n. ผ้าขี้ริ้ว,เครื่องใน,คำพูดหรือข้อเขียนที่ผิดหรือไม่มีค่า,สิ่งที่ด้อยคุณค่า,สวะ,สิ่งเหลวไหล, Syn. nonsense
triple(ทริพ'เพิล) adj.,n.,vt. (ทำให้เป็น) (จำนวน) สามเท่า,สามหน,สามชั้น,สามระดับ,สามชนิด., Syn. trio
triple-clickingกด (เมาส์) สามทีหมายถึง การกดที่ปุ่มบนเมาส์ติด ๆ กันสามครั้ง เป็นวิธีสั่งการแบบหนึ่งที่ไม่ค่อยจะใช้กันนัก (ใช้เฉพาะบางโปรแกรมเท่านั้น) ไม่เหมือนกับการกดหนึ่งครั้ง หรือสองครั้งดู mouse ประกอบ
triplet(ทริพ'ลิท) n. หนึ่งในแฝด3คน,triplets แฝด3คน,กลุ่มที่มี3คน (อัน,ชิ้น...) ,เครื่องหมายเสียงดนตรีสามเสียงที่ต่อเนื่องกัน, Syn. trio
triplex(ทริพ'เลคซฺ) adj.,n. สามเท่า,สามหน,สามชั้น,สามระดับ,บทเพลงสามจังหวะ,ส่วนที่มีสามส่วน, Syn. threefold
triplicate(ทริพ'ละคิท) n.,vt. (ทำเป็น) เอกสารที่มีสามฉบับที่เหมือนกัน,กลุ่มที่มีสามส่วน,ส่วนที่มีสามชั้น., See also: triplication n., Syn. triple

English-Thai: Nontri Dictionary
trip(n) การหกล้ม,การเดินทาง,การเดินเร็ว,การกระทำผิดพลาด
trip(vi) ทำผิดไป,เต้น,หกล้ม,เดินทาง,พลาดพลั้ง
tripartite(vt) แบ่งออกเป็นสามส่วน,มีสามพวกหรือสามภาค
tripe(n) กระเพาะสัตว์,เครื่องในสัตว์
triphthong(n) เสียงสระร่วม
triple(adj) สามเท่า,สามหน,สามต่อ,สามเสี่ยง,ตรีคูณ
triple(vt) ทวีขึ้นสามเท่า,เพิ่มขึ้นสามเท่า
triplet(n) พวกสาม,ลูกคนหนึ่งในแฝดสามคน
triplicate(vt) ทวีขึ้นสามเท่า,เพิ่มขึ้นสามเท่า
tripod(n) ม้าสามขา,โต๊ะสามขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trip meter; trip odometer; trip recorderมาตรเดินทาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trip odometer; trip meter; trip recorderมาตรเดินทาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trip recorder; trip meter; trip odometerมาตรเดินทาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tripartite-สามแฉกลึกสุด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tripartiteไตรภาคี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
triphasic-สามระยะ, -สามตอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
triphthongสระประสมสามเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
tripinnateแบบขนนกสามชั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tripleสาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
triple integrationการหาปริพันธ์สามชั้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tripการยกก้านเจาะขึ้นและลงจากหลุมเจาะ
เมื่อจะเปลี่ยนหัวเจาะ หรือเพื่อเก็บแท่งหิน [ปิโตรเลี่ยม]
Trip Gasก๊าซธรรมชาติที่ไหลเข้ามาในหลุมเจาะ, ก๊าซธรรมชาติที่ไหลเข้ามาในหลุมเจาะระหว่างที่ดึงก้านเจาะขึ้นจากหลุม
การไหลเข้ามาของก๊าซเกิดขึ้นได้ทั้งการดึงก้านเจาะขึ้นและเนื่องมาจากน้ำหนักน้ำโคลนที่ลดลงและความดันก้นหลุมที่ลดลง [ปิโตรเลี่ยม]
Trip generationการเกิดการเดินทาง [TU Subject Heading]
Tripitakaพระไตรปิฎก [TU Subject Heading]
Tripitaka games and puzzlesปริศนาธรรม (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Tripitaka, Abhidharmapitakaพระอภิธรรม [TU Subject Heading]
Tripitaka. Sutrapitakaพระสูตร [TU Subject Heading]
Tripitaka. Sutrapitaka. Saddharmapundarikasutraสัทธรรมปุณฑริกสูตร [TU Subject Heading]
Tripitaka. Suttapitaka. Khuddakanikaya. Dhammapada.ธรรมบท [TU Subject Heading]
Tripitaka. Suttapitaka. Khuddakanikaya. Therigatha.เถรีคาถา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Tripartite Pact (name ) สนธิสัญญาไตรภาคี
triptych[ทริพ-ติค] (n ) บานภาพพับที่แบ่งเป็นสามแผงที่เป็นศิลปะที่นิยมสร้างกันในศิลปะยุคกอธิคของศิลปะตะวันตก และมักจะใช้เป็นฉากแท่นบูชาในวัดคริสต์ศาสนา หรือถ้ามีขนาดเล็กก็อาจจะใช้ในชาเปลส่วนตัว (Wikipedia.org)
See also: R. diptych, polyptych, altarpiece

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you would like to take A trip to a starถ้าเธออยากเดินทางไปยังดวงดาว The Little Prince (1974)
I'm going on a trip to spend a little time with animals.ผมจะไปใช้เวลาอยู่กับสัตว์สักหน่อย Oh, God! (1977)
I say this trip is nowhere, man.ผมคาดเดาว่าการเดินทางครั้งนี้ได้ล้มเหลว The Blues Brothers (1980)
But on a short trip I wouldn't spend too much time on the Indian question, Mr. Walker.แต่คุณอยู่แค่ไม่นาน อย่าเสียเวลาถามเรื่อง ของคนอินเดียมากนัก Gandhi (1982)
-lt would have been uncivil of me to let you make such a long trip for nothing.- จะเป็นการหยาบคาย ถ้าให้คุณ เดินทางไกลขนาดนี้ แล้วไม่ได้อะไรเลย Gandhi (1982)
It would be uncivil for us to let you make such a long trip for nothing.คงจะเป็นการหยาบคายถ้าให้คุณเดินทาง ไกลขนาดนี้โดยเปล่าประโยชน์ Gandhi (1982)
We are going to get there first yet you have the knowledge to make the trip work.เราจะได้รับมีครั้งแรก แต่คุณมีความรู้ เพื่อให้การทำงานการเดินทาง 2010: The Year We Make Contact (1984)
You have enough fuel in the Leonov for the trip home.คุณมีเชื้อเพลิงเพียงพอใน ลีอ นอฟ สำหรับการเดินทางกลับบ้าน 2010: The Year We Make Contact (1984)
She falls away and we use the Leonov for the trip home.เธอหลงออกไปและเราจะใช้ ลีอนอฟ สำหรับการเดินทางกลับบ้าน มันจะทำงาน 2010: The Year We Make Contact (1984)
You just saved me a trip to the gym, son.ที่เขาพูดมาทั้งหมดคือเขาไม่เข้าใจ Big (1988)
I trust your trip down was comfortable, Dr.Jones.ผมมั่นใจว่า การเดินทางของคุณ คงได้รับความสะดวก, ดร.โจนส์. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
My plan was to start the dinner early... so Karen and I could unload the guns Jimmy didn't want... then get the package for Lois... to take to Atlanta for her trip later that night.ตั้งใจว่าจะกินมื้อเย็นให้เร็วขึ้น แล้วผมกับคาเรนจะได้ มีเวลาเอาปืนที่จิมมี่ไม่ซื้อไปเก็บ จากนั้นไปเอาของให้ลูอิส Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trip$100 will cover all your expenses for the trip.
tripA burglar broke into my house while I was away on a trip.
tripA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
tripA little knowledge of Spanish will go a long way toward making your trip to Mexico enjoyable.
tripAll during my trip I could not keep you out of my mind.
tripAll the family set off on the trip.
tripAnticipate a trip to China.
tripA pleasant trip to you!
tripAre you all set for the trip?
tripAre you ready for the trip?
tripA travel agent arranged everything for our trip.
tripA trip to America is out of the question.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฝดสาม[N] triplets, Example: มีต้นกล้วยของครอบครัวหนึ่งในอำเภอบ้านบึง ข่าวไม่ได้บอกว่าจังหวัดอะไร ออกลูกแฝดติดกันเป็นแฝดสาม
เที่ยว[N] trip, See also: time, Syn. รอบ, Example: รถสองแถวเที่ยวสุดท้ายออกเวลาสี่ทุ่ม, Thai definition: เรียกการไปยังที่ซึ่งกำหนดไว้ครั้งหนึ่งๆ หรือไปกลับรอบหนึ่งๆ ว่า เที่ยว
กี๋[N] tripod for potted plant, See also: Chinese stool for potted plants, Example: เตาที่เมืองสุโขทัยเก่า แบ่งตัวเตาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใส่เชื้อเพลิง ที่ตั้งภาชนะที่เข้าเผา และส่วนท้ายเป็นปล่องไฟ โดยมีการตั้งภาชนะบนกี๋, Count unit: อัน, Thai definition: ฐานสำหรับรองสิ่งของ ทำด้วยวัตถุต่างๆ มีรูปต่างๆ กัน, Notes: (จีน)
ขาหยั่ง[N] tripod, See also: three-legged stand, easel, Example: รูปภาพของเขาตั้งอยู่บนขาหยั่งที่เป็นไม้สลักอย่างสวยงาม, Count unit: อัน, Thai definition: ไม้ 3 อันผูกปลายรวมกันและกางออกไป สำหรับตั้งหรือห้อยของต่างๆ เช่นรูปเขียน เป็นต้น
ขาตั้ง[N] tripod, See also: easel, Example: โทรทัศน์เครื่องนี้ไม่มีขาตั้ง เขาจึงวางไว้บนหลังตู้, Count unit: ตัว, Thai definition: สิ่งที่ใช้ค้ำภาชนะหรือของอื่นให้ทรงตัวอยู่ได้
พระไตรปิฎก[N] Tripitaka, See also: Buddha's teaching divided into three parts, Buddhist Scriptures, Example: พระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ชำระรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้นเป็นพระไตรปิฎกจารึกลงบนแผ่นใบลานปิดทองใบปกทั้งหน้าหลัง, Thai definition: พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามี 3 ปิฎก คือ วินัยปิฎก สุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎก
ตรีคูณ[N] triple, See also: threefold, three time three, Syn. สามเท่า, Example: ผมรู้จักท่านมากขึ้นเพียงใด ก็ยิ่งเคารพรักท่านมากขึ้นเป็นตรีคูณ, Thai definition: คูณด้วยสาม
ตรีมูรติ[N] three-formed (Brahma, Siva and Vishnu), See also: triple form (Brahma, Siva and Vishnu), Syn. ตรีพรหม, Example: วรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ จะมีการกล่าวถึงตรีมูรติอยู่เสมอๆ, Thai definition: ชื่อเรียกเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ 3 องค์ คือ พระพรหม (พระผู้สร้าง) พระวิษณุหรือพระนารายณ์ (พระผู้รักษา) พระศิวะหรือพระอิศวร (พระผู้ทำลาย)
ไตร[N] three, See also: triple, tri-, Syn. ตรี, ตรัย, สาม, Example: จำนวนผู้เช่าหมายเลขลดลงจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย, Thai definition: จำนวนสาม
ไตรปิฎก[N] Tripitaka, See also: Tripitaka consisting of the teachings of Buddha, Syn. ตรีปิฎก, พระไตรปิฎก, พระตรีปิฎก, Example: ทั้งสองพระองค์ได้ทรงศึกษาไตรปิฎกอย่างลึกซึ้ง, Thai definition: พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มี 3 ปิฎก คือ วินัยปิฎก สุตตันตปิฎก อภิธรรมปิฎก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้ง[n.] (bang) EN: streak ; stripe ; chevron   
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off   
บ่อน[n.] (bǿn) EN: gambling house ; casino   FR: maison de jeu [f] ; tripot [m]
บุหรี่ก้นกรอง[n. exp.] (burī kon krøng) EN: filter trips   
ด่าง[X] (dāng) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped   FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ด้านสามด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก[n. exp.] (dān sām dān khøng rūp sāmlīem mumchāk) EN: Pythagorean triple ; Pythagorean triad   
เด็กแฝดสามคน[n. exp.] (dek faēt sām khon) EN: triplet   FR: triplés [mpl]
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave   FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer
เดินทางไกล[v. exp.] (doēnthāng klai) EN: take a trip ; travel ; journey   FR: voyager ; faire un voyage ; partir au loin
เดินทางไป-กลับ[n. exp.] (doēnthāng pai klap) EN: round-trip   FR: voyage aller-retour [m] ; aller-retour = aller et retour [m] ; trajet aller-retour [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIP T R IH1 P
TRIPS T R IH1 P S
TRIPP T R IH1 P
TRIPE T R AY1 P
TRIPI T R IY1 P IY0
TRIPPE T R IH1 P
TRIPLE T R IH1 P AH0 L
TRIP'S T R IH1 P S
TRIPOD T R AY1 P AA2 D
TRIPLET T R IH1 P L AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trip (v) trˈɪp (t r i1 p)
tripe (n) trˈaɪp (t r ai1 p)
trips (v) trˈɪps (t r i1 p s)
triple (v) trˈɪpl (t r i1 p l)
tripod (n) trˈaɪpɒd (t r ai1 p o d)
tripos (n) trˈaɪpɒs (t r ai1 p o s)
tripled (v) trˈɪpld (t r i1 p l d)
triples (v) trˈɪplz (t r i1 p l z)
triplet (n) trˈɪplət (t r i1 p l @ t)
triplex (j) trˈɪplɛks (t r i1 p l e k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旅游[lǚ yóu, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ, / ] trip; journey; tourism; travel; tour, #845 [Add to Longdo]
[, ㄌㄩˇ, ] trip; travel, #3,415 [Add to Longdo]
[, ㄉㄨˇ, ] tripe, #5,534 [Add to Longdo]
[dǐng, ㄉㄧㄥˇ, ] tripod, #8,241 [Add to Longdo]
游学[yóu xué, ㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] trip abroad for language study, #45,054 [Add to Longdo]
三藏[Sān cáng, ㄙㄢ ㄘㄤˊ, ] Tripitaka (602-664) Tang dynasty Buddhist monk and translator, who traveled to India 629-645; same as 玄奘, #45,860 [Add to Longdo]
三脚架[sān jiǎo jià, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] tripod; derrick crane, #46,267 [Add to Longdo]
三级跳[sān jí tiào, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄊㄧㄠˋ, / ] triple jump (athletics); hop, skip and jump, #55,147 [Add to Longdo]
三级跳远[sān jí tiào yuǎn, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄊㄧㄠˋ ㄩㄢˇ, / ] triple jump (athletics); hop, skip and jump, #62,450 [Add to Longdo]
的黎波里[dì lí bō lǐ, ㄉㄧˋ ㄌㄧˊ ㄅㄛ ㄌㄧˇ, / ] Tripoli (capital of Libya); Tripoli, city in north Lebanon, #63,027 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslöseventil {n}trip valve [Add to Longdo]
Tageszähler {m}; Tageskilometerzähler {m} (Tachometer)trip meter [Add to Longdo]
Trip {m} | Drogentriptrip [slang] | drug trip [Add to Longdo]
Tripleine {f} [naut.]trip line [Add to Longdo]
Triptychon {n}triptych [Add to Longdo]
Triptyk {f}; Triptik {f}triptyque [Add to Longdo]
Tripper {m} [med.]gonorrhea [Am.]; gonorrhoea [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATP[エーティーピー, e-tei-pi-] (n) (See アデノシン三燐酸) adenosine triphosphate; ATP [Add to Longdo]
とんぼ返り;蜻蛉返り;トンボ返り[とんぼがえり(とんぼ返り;蜻蛉返り);トンボがえり(トンボ返り), tonbogaeri ( tonbo kaeri ; tonbo kaeri ); tonbo gaeri ( tonbo kaeri )] (n,vs) (1) somersault; (2) returning from a destination right after arriving there; non-stop round trip; round trip without an overnight stop; (3) abrupt change of direction [Add to Longdo]
はぎ取る;剥ぎ取る[はぎとる, hagitoru] (v5r,vt) to tear off; to strip; to rob [Add to Longdo]
はりはり;ハリハリ[, harihari ; harihari] (n) (See はりはり漬け) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
はりはり漬け;ハリハリ漬け[はりはりつけ(はりはり漬け);ハリハリつけ(ハリハリ漬け), hariharitsuke ( harihari tsuke ); harihari tsuke ( harihari tsuke )] (n) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
もろ肌;諸肌;両肌;諸膚[もろはだ;りょうはだ(両肌), morohada ; ryouhada ( ryou hada )] (n) (See 片肌) both bare shoulders; stripped to the waist [Add to Longdo]
もろ肌を脱ぐ;諸肌を脱ぐ[もろはだをぬぐ, morohadawonugu] (exp,v5g) (1) to strip to one's waist; (2) to go at with might and main [Add to Longdo]
もろ肌脱ぎ;諸肌脱ぎ[もろはだぬぎ, morohadanugi] (n) stripping to one's waist; being bare from the waist up [Add to Longdo]
よい旅を[よいたびを, yoitabiwo] (exp) bon voyage!; have a nice trip! [Add to Longdo]
よい旅行を[よいりょこうを, yoiryokouwo] (exp) "Bon voyage!"; "Have a nice trip!" [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フレーム除去[フレームじょきょ, fure-mu jokyo] stripping [Add to Longdo]
マルチソケット[まるちそけっと, maruchisoketto] power strip [Add to Longdo]
ラウンドトリップ時間[ラウンドトリップじかん, raundotorippu jikan] round trip time [Add to Longdo]
往復伝搬時間[おうふくでんぱんじかん, oufukudenpanjikan] round-trip propagation time [Add to Longdo]
帯状連結三角形[おびじょうれんけつさんかくけい, obijourenketsusankakukei] triangle strip [Add to Longdo]
添字三つ組[そえじみつぐみ, soejimitsugumi] subscript triplet [Add to Longdo]
アドストリップ[あどすとりっぷ, adosutorippu] Add-Strip [Add to Longdo]
トライポッド[とらいぽっど, toraipoddo] Tripod [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trip \Trip\ (tr[i^]p), v. i. [imp. & p. p. {Tripped} (tr[i^]pt);
   p. pr. & vb. n. {Tripping}.] [OE. trippen; akin to D.
   trippen, Dan. trippe, and E. tramp. See {Tramp}.]
   [1913 Webster]
   1. To move with light, quick steps; to walk or move lightly;
    to skip; to move the feet nimbly; -- sometimes followed by
    it. See {It}, 5.
    [1913 Webster]
 
       This horse anon began to trip and dance. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Come, and trip it, as you go,
       On the light fantastic toe.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       She bounded by, and tripped so light
       They had not time to take a steady sight. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a brief journey or pleasure excursion; as, to trip
    to Europe.
    [1913 Webster]
 
   3. To take a quick step, as when in danger of losing one's
    balance; hence, to make a false step; to catch the foot;
    to lose footing; to stumble.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: To be guilty of a misstep; to commit an offense
    against morality, propriety, or rule; to err; to mistake;
    to fail. "Till his tongue trip." --Locke.
    [1913 Webster]
 
       A blind will thereupon comes to be led by a blind
       understanding; there is no remedy, but it must trip
       and stumble.             --South.
    [1913 Webster]
 
       Virgil is so exact in every word that none can be
       changed but for a worse; he pretends sometimes to
       trip, but it is to make you think him in danger when
       most secure.             --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       What? dost thou verily trip upon a word? --R.
                          Browning.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trip \Trip\, n.
   1. A quick, light step; a lively movement of the feet; a
    skip.
    [1913 Webster]
 
       His heart bounded as he sometimes could hear the
       trip of a light female step glide to or from the
       door.                 --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. A brief or rapid journey; an excursion or jaunt.
    [1913 Webster]
 
       I took a trip to London on the death of the queen.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. A false step; a stumble; a misstep; a loss of footing or
    balance. Fig.: An error; a failure; a mistake.
    [1913 Webster]
 
       Imperfect words, with childish trips. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Each seeming trip, and each digressive start.
                          --Harte.
    [1913 Webster]
 
   4. A small piece; a morsel; a bit. [Obs.] "A trip of cheese."
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   5. A stroke, or catch, by which a wrestler causes his
    antagonist to lose footing.
    [1913 Webster]
 
       And watches with a trip his foe to foil. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       It is the sudden trip in wrestling that fetches a
       man to the ground.          --South.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.) A single board, or tack, in plying, or beating, to
    windward.
    [1913 Webster]
 
   7. A herd or flock, as of sheep, goats, etc. [Prov. Eng. &
    Scott.]
    [1913 Webster]
 
   8. A troop of men; a host. [Obs.] --Robert of Brunne.
    [1913 Webster]
 
   9. (Zool.) A flock of widgeons.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trip \Trip\, v. t.
   1. To cause to stumble, or take a false step; to cause to
    lose the footing, by striking the feet from under; to
    cause to fall; to throw off the balance; to supplant; --
    often followed by up; as, to trip up a man in wrestling.
    [1913 Webster]
 
       The words of Hobbes's defense trip up the heels of
       his cause.              --Abp.
                          Bramhall.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fig.): To overthrow by depriving of support; to put an
    obstacle in the way of; to obstruct; to cause to fail.
    [1913 Webster]
 
       To trip the course of law, and blunt the sword.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To detect in a misstep; to catch; to convict; also called
    {trip up}. [R.]
    [1913 Webster]
 
       These her women can trip me if I err. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.)
    (a) To raise (an anchor) from the bottom, by its cable or
      buoy rope, so that it hangs free.
    (b) To pull (a yard) into a perpendicular position for
      lowering it.
      [1913 Webster]
 
   5. (Mach.) To release, let fall, or set free, as a weight or
    compressed spring, as by removing a latch or detent; to
    activate by moving a release mechanism, often
    unintentionally; as, to trip an alarm.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trip
   n 1: a journey for some purpose (usually including the return);
      "he took a trip to the shopping center"
   2: a hallucinatory experience induced by drugs; "an acid trip"
   3: an accidental misstep threatening (or causing) a fall; "he
     blamed his slip on the ice"; "the jolt caused many slips and
     a few spills" [syn: {slip}, {trip}]
   4: an exciting or stimulating experience [syn: {trip}, {head
     trip}]
   5: a catch mechanism that acts as a switch; "the pressure
     activates the tripper and releases the water" [syn:
     {tripper}, {trip}]
   6: a light or nimble tread; "he heard the trip of women's feet
     overhead"
   7: an unintentional but embarrassing blunder; "he recited the
     whole poem without a single trip"; "he arranged his robes to
     avoid a trip-up later"; "confusion caused his unfortunate
     misstep" [syn: {trip}, {trip-up}, {stumble}, {misstep}]
   v 1: miss a step and fall or nearly fall; "She stumbled over the
      tree root" [syn: {stumble}, {trip}]
   2: cause to stumble; "The questions on the test tripped him up"
     [syn: {trip}, {trip up}]
   3: make a trip for pleasure [syn: {travel}, {trip}, {jaunt}]
   4: put in motion or move to act; "trigger a reaction"; "actuate
     the circuits" [syn: {trip}, {actuate}, {trigger}, {activate},
     {set off}, {spark off}, {spark}, {trigger off}, {touch off}]
   5: get high, stoned, or drugged; "He trips every weekend" [syn:
     {trip}, {trip out}, {turn on}, {get off}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TRIP
     Telephony Routing over IP (IP, RFC 3219)
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Trip /trip/ 
  trip

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 trip /trip/
  1. excursion; outing; sightseeingtrip
  2. journey; trip; voyage

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top