ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใบเบิก

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใบเบิก-, *ใบเบิก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบเบิก[N] withdrawal slip, See also: bill of lading, Syn. ใบเบิกของ, Example: ถ้าพนักงานต้องการใช้เครื่องมือต่างๆ ทุกคนต้องทำใบเบิกแจ้งลงมายังบรรณารักษ์ ซึ่งจะกำหนดเวลาการใช้เครื่องมือนั้นๆ, Count unit: ใบ, แผ่น, Thai definition: หนังสือเบิกสิ่งของต่างๆ
ใบเบิกของ[N] requisition, Example: พนักงานต้องเขียนใบเบิกของก่อนที่จะเบิกของได้, Thai definition: หนังสือบอกรายการที่จะขอเบิกของ
ใบเบิกทาง[N] pass, See also: laissez passer, Syn. บัตรผ่านทาง, หนังสือเบิกทาง, Example: ผู้ขนส่งไม้จะต้องนำใบเบิกทางติดตัวไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจผ่านด่านป่าไม้ จึงจะขนไม้ซุงออกไปได้, Count unit: ฉบับ, แผ่น, Thai definition: หนังสืออนุญาตให้โดยสาร หรือให้ผ่าน, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใบเบิกน. หนังสือเบิกสิ่งของต่าง ๆ.
ใบเบิกทางน. หนังสืออนุญาตให้โดยสารหรือให้ผ่าน, หนังสือเบิกทาง ก็เรียก.
ใบเบิกร่องน. เอกสารที่กรมศุลกากรออกให้แก่เรือที่มีระวางจดทะเบียนตํ่ากว่า ๒๐๐ ตัน ที่ออกจากท่าเรือกรุงเทพฯ เพื่อส่งมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อนำเรือผ่านด่านศุลกากรที่ปากนํ้าสมุทรปราการ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
safe conductใบเบิกทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conduct, safeใบเบิกทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's like a license to steal. A license to do anything.มันเหมือนใบเบิกทาง ใบอนุญาติให้คุณทำอะไรก็ได้ Goodfellas (1990)
Its.. You could go anywhere with this guy's helix tucked under your arm.วินเซนท์ คุณใช้เลือดของเค้า เป็นใบเบิกทางได้ Gattaca (1997)
This is gonna be huge. This is gonna be my calling card.มันต้องเจ๋งแน่ๆ มันต้องเป็นใบเบิกทางของฉันเลยหล่ะ The Girl Next Door (2004)
- All right.-ใบเบิกทางของ Eli The Girl Next Door (2004)
It's professional validationเหมือนได้ใบเบิกทาง Saving Face (2004)
INVOLVES THE CELLULAR SIGNALING PATHWAYจะทำให้เกิดโพรงเล็กๆ เป็นใบเบิกทางสุ่... .. Poison Ivy (2007)
That scholarship was my ticket...ทุนนั่นเป็นใบเบิกทางของฉันนะ... Shelter (2007)
I need your signature here for a supply requisition;ฉันต้องการลายเซ็นของคุณในใบเบิกของค่ะ Changeling (2008)
Yeah,and claire gets a free pass.ใช่, ส่วนแคลร์ก็มีใบเบิกทางคุ้มครอง Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
I have a free pass for a reason.หนูมี"ใบเบิกทาง"ก็เพราะด้วยเหตุผลเดียว Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
I was exposed... so that free pass I had for you went away.ความลับพ่อถูกเปิดเผยแล้ว ดังนั้นใบเบิกทางที่พ่อเคยให้ลูกไว้ก็ถูกริบไปแล้ว Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
I'm thinking about another gateway. It's a...ผมกำลังคิดถึงใบเบิกทางอื่น มันเป็น Easy A (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเบิก[n.] (baiboēk) EN: check ; requisition ; withdrawal slip   
ใบเบิกของ[n. exp.] (baiboēk khøng) EN: requisition   
ใบเบิกทาง[n. exp.] (baiboēk thāng) EN: pass ; laissez passer   FR: laissez-passer [m]
ใบเบิกร่อง[n.] (baiboēkrǿng) EN: port clearance permit   
ใบเบิกเงิน[n. exp.] (baiboēk ngoen) EN: cash voucher ; withdrawal slip   

English-Thai: Nontri Dictionary
check(n) การตรวจสอบ,เครื่องหมายถูก,เช็ค,ใบเบิกเงิน,ใบสั่งจ่าย
cheque(n) เช็ค,ใบเบิกเงิน,ใบสั่งจ่ายเงิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top