Search result for

หลบหนี

(47 entries)
(0.0088 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลบหนี-, *หลบหนี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลบหนี[V] flee, See also: run away, slip away, Syn. หลบซ่อน, ลอบหนี, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมทหารหน่วยสืบราชการลับเคจีบีของสหภาพโซเวียตได้ที่สนามบิน ขณะกำลังหลบหนีออกนอกประเทศ, Thai definition: หนีไปโดยที่ผู้อื่นไม่ทันรู้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลบหนีก. หลบไม่ยอมพบเจ้าหนี้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, since we're probably both gonna end up at hunterเยี่ยม,ตั้งแต่เราทั้งคู่หลบหนีมาแล้วมาจบที่การโดนตามล่า New Haven Can Wait (2008)
Footprints, snowmobile tracks, any sign of an escape.รอยเท้า, รถหิมะ,ร่องรอย ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการหลบหนี Odyssey (2008)
Escape?หลบหนีOdyssey (2008)
It's suspended when you flee the state.มันกำลังสืบสวนว่าเมื่อไหร่คุณจะหลบหนีจากรัฐ Birthmarks (2008)
I didn't flee the state. I left the state.ผมไม่ได้กำลังหลบหนีจากรัฐผมแค่กำลังไปจากรัฐ Birthmarks (2008)
Either an Olympic gymnast who busted her leg, a child star who blew all her sequel money on drugs, or she's just a lying runaway.หลังจากแข่งยิมนาสติกในโอลิมปิค ซึ่งทำร้ายขาเธอ ดาวรุ่งเลยตกอับ แล้วก็ใช้เงินไปกับยาเสพติด หรือเธอแค่\ เป็นคนหลบหนีเข้าเมืองที่โกหก Emancipation (2008)
In an escape pod sir?ด้วยยานหลบหนีหรือครับ? Ambush (2008)
Master Yoda's warship has fled the system.ยานรบของโยดา\ หลบหนีออกไปจากหมู่ดาวแล้ว Ambush (2008)
Sir, the enemy is attempting to flee through the debris field.ท่านครับ พวกศัตรูพยายามที่จะหลบหนีผ่านซากปรักหักพังไปครับ Rising Malevolence (2008)
Well, he may have escaped last night, but at least we now know who we're looking for.เมื่อคืนเขาอาจหลบหนีไปได้ แต่สุดท้ายเราก็รู้เเล้วว่าใครคนที่เรากำลังตามหาอยู่ The Labyrinth of Gedref (2008)
We have stowaways on board.เรามีเชลยหลบหนี Destroy Malevolence (2008)
Find the stowaway and bring them to me.ค้นหาพวกหลบหนี และนำมันมาให้ข้า Destroy Malevolence (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลบหนี[v.] (lopnī) EN: flee ; run away ; slip away ; abscond   FR: s'échapper ; s'enfuir ; partir discrètement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abscond[VI] หลบหนี, See also: หลบ, หนี, หลบๆซ่อนๆ, Syn. flee, cut and run, fly
abscond from[PHRV] แอบหนี, See also: หลบหนี, แอบหลบไป, ดอดหนี
chuck out[PHRV] หลบหนี (เพราะมีความผิด) (คำไม่เป็นทางการ)
defect to[PHRV] หลบหนีออกจากประเทศ (เพื่อไปเข้าข้างประเทศอื่น)
duck out[PHRV] หลบหนี, See also: หลุดรอดจาก
decamp[VI] หลบหนี, See also: หนี, แหกค่าย, Syn. escape, leave
escape[VI] หนี (จากการถูกขัง), See also: หลบหนี, Syn. flee, fly, leave
flee[VT] หลบหนี, See also: เผ่นหนี, โกย, หนี, Syn. escape, shun, elude
fly[VT] หลบหนี, See also: หนี, เผ่น, Syn. escape, get away
get away from[PHRV] หลีกเลี่ยง, See also: หลบหนีหลุดรอดไปได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abscond(แอบสฺคอนดฺ') vi. หลบหนี
close shaven. การโกนหนวดโกนเคราอย่างหมดจด,การหลบหนีได้อย่างหวุดหวิด
defect(ดิเฟคทฺ') {defected,defecting,defects} n. ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ข้อเสียหาย,สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง. vi. ละทิ้ง,เอาใจออกห่าง,หนีงาน,หลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. flaw-A. strength
defection(ดีเฟค'เชิน) n. การละทิ้ง,การเอาใจออกห่าง,การไม่ปฏิบัติตาม,การหลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. desertion
defector(ดิเฟค'เทอะ) n. ผู้ละทิ้ง,ผู้เอาใจออกห่าง,ผู้หลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. traitor
draft dodgern. ผู้หลบหนีการเกณฑ์ทหาร
escape(อีสเคพ') vi.,vt.,n. (การ) หลบหนี,หนี,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก., See also: escapable adj. ดูescape escapee n. ดูescape escaper n. ดูescape, Syn. flee
eschew(เอสชิว') vt. หลบหนี, ละเว้น., See also: eschewal n. ดูeschew eschewer n. ดูeschew
evasion(อีเว'เชิน) n. การหลบหนี,การหลีก
exhaust(เอกซอสทฺ') vt. ใช้หมด,ทำให้หมด,ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนเพลีย. vi. ผ่านพ้น,หลบหนี., See also: exhaustion n. -exhauster,exhaustibility n. exhaustible adj. exhaustibility n., Syn. wear out

English-Thai: Nontri Dictionary
defect(vi) เอาใจออกห่าง,ละทิ้ง,ปลีกตัว,หลบหนี้,หนีงาน
defector(n) ผู้เอาใจออกห่าง,ผู้ละทิ้ง,ผู้หลบหนีออกนอกประเทศ
desert(vi,vt) จากไป,หนีทัพ,หลบหนี,ทอดทิ้ง,ทิ้งหน้าที่
duck(vi,vt) จุ่มหัวลงในน้ำ,ดำน้ำ,มุดน้ำ,กดน้ำ,ก้ม,หลบหนี
escapade(n) การหลุดพ้น,การหลบหนี,การออกนอกลู่นอกทาง,การหลีกหนี,การหลีกเลี่ยง
escape(vi) หลบหนี,หลีกเลี่ยง,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก
eschew(vt) หลีกเลี่ยง,ละเว้น,หลบหนี,อดกลั้น,กล้ำกลืน
evasion(n) การเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,ข้อแก้ตัว,การหลบหนี,การบอกปัด
evasive(adj) ซึ่งหลีกเลี่ยง,ซึ่งหลบหนี,เป็นข้อแก้ตัว,เป็นการบอกปัด
flee(vi) จากไป,หนีไป,บินหนี,รีบไป,หลบหนี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
worm out ofหลบหนี, ออกจาก
See also: S. escape, leave,

German-Thai: Longdo Dictionary
Fluchtgedanke(n) |der| การคิดจะหลบหนี, See also: Gedanken

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top