ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slip

S L IH1 P   
150 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slip-, *slip*
English-Thai: Longdo Dictionary
pink slip(n slang) ซองขาว, จดหมายไล่ออกจากงาน เช่น Do not retreat into a shell if you have received a pink slip. The new economy has evolved rather unique ways of coping with job loss.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slip[VI] ลื่นไถล, See also: ไถล, Syn. glide, skid
slip[VT] ทำให้ไถลไป, See also: ทำให้ลื่นไถล
slip[VI] ใส่หรือถอดอย่างง่ายและรวดเร็ว
slip[VT] ใส่หรือถอดอย่างง่ายและรวดเร็ว
slip[N] การไถล
slip[N] ชุดชั้นในของผู้หญิง, See also: ซับใน, สลิป, Syn. lingerie, underclothing
slip by[PHRV] แล่นผ่านเงียบๆ, Syn. slip past
slip by[PHRV] (เวลา) ผ่านไปรวดเร็ว, Syn. slip away
slip by[PHRV] (โอกาส) ผ่านไปโดยไม่คว้าไว้, Syn. slip past
slip by[PHRV] ไม่สังเกตเห็น, Syn. slip past

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slip(สลิพ) vi.,n. (การ) ลื่น,ไหล,เลื่อน,ถลา,ไถล,ลอด,หลุด,หลบ,ก้าวพลาด,พลาด, (เวลา) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,พัวพันได้ง่าย,ตกต่ำ,เสื่อม,เสื่อมโทรม. vt. ทำให้ไปอย่างราบรื่น,ทำให้ลื่นไหล,ถอดเสื้อผ้า,หลบหนี,แวบออกไป,หลบฉาก,สลัดออก,ปล่อย,แก้ปม,มองข้าม,ปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่สนใจ,เคลื่อน,ลอกคราบ,คลอดก่อนกำหนด n. ข้อผิดพลาด,ปลอกหมอน,เศษผ้า,กางเกงในผู้หญิง,กางเกงในอาบน้ำผู้ชาย,เครื่องปล่อย,ใบบรู๊พแก้คำ
slip-on(สลิพ'ออน) adj . (เสื้อผ้า) ถอดออกง่าย,สวมง่าย. n.. เสื้อผ้าที่ถอดออกง่าย,เสื้อผ้าที่สวมง่าย
slipcovern. ปลอกผ้าสำหรับคลุมเครื่องเงิน,ชุดสวมเครื่องเรือนหรือหนังสือ
slipknotn. ปมเป็น,ปมที่แก้ให้หลุดได้,เงื่อนกระทก., Syn. slip knot
slipover(สลิพ'โอเวอะ) n.,adj. เสื้อผ้าที่ใช้สวมหรือดึงออกทางคอ, Syn. pull-over
slippage(สลิพ'พิจ) n. การเลื่อนไหล,การลื่นไหล,ปริมาณการเลื่อนไหลหรือลื่นไหล,ปริมาณงานที่สูญเสียไปเนื่องจากการเลื่อนไหล
slipper(สลิพ'เพอะ) n. รองเท้าแตะ,รองเท้าที่สวมสบาย. vt. ตีด้วยรองเท้าแตะ
slipperwort(สลิพ'เพอเวิร์ท) n. พืชสกุลCaleolariaมีดอกคล้ายรูปรองเท้า
slippery(สลิพ'เพอรี) adj. ลื่น,ลื่นง่าย,หลุดง่าย,ลอดหลุดได้ง่าย,มีเล่ห์เหลี่ยม,กลีบดอก,ไม่น่าไว้วางใจ,ขี้โกง,ไม่มั่นคง, See also: slipperiness n.
slippy(สลิพ'พี) adj. ลื่น,ลื่นง่าย,หลุดง่าย,กลับกลอก,รวดเร็ว,แคล่วคล่อง,ว่องไว,ตื่นเต้น,ระมัดระวัง., See also: slippiness n., Syn. slippery

English-Thai: Nontri Dictionary
slip(n) ความผิดพลาด,การเลื่อน,ผ้าอ้อม,เศษกระดาษ,ปลอกหมอน,กางเกงใน
slip(vt) ถอดเสื้อผ้า,ลอกคราบ,เคลื่อน,ทำให้ราบรื่น,แท้ง
slipper(n) รองเท้าฟองน้ำ
slippery(adj) ไว,ลื่น,ซึ่งเข้าใจยาก,มีเล่ห์เหลี่ยม
slipshod(adj) ไม่เรียบร้อย,ขาด,หละหลวม,ตามบุญตามกรรม
pillowslip(n) ปลอกหมอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slipใบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
slipสลิป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
SLIP (Serial Line Internet Protocol)สลิป (เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ตแบบสายอนุกรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
SLIP (Serial Line Internet Protocol)สลิป (เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ตแบบสายอนุกรม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slip agreementข้อตกลงในสลิป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
slip angleมุมลื่นไถล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
slip fibreสายแร่ใยขนานผนัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
slip joint; sliding jointข้อต่อเลื่อน [มีความหมายเหมือนกับ spline joint] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
slip policyกรมธรรม์สลิป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
slip-in bearing; precision-insert bearingรองลื่นสำเร็จรูป [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slip castingการหล่อแบบ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
slipcase (n ) กล่องใส่หนังสือซึ่งมีที่เปิดออกด้านเดียว คือ ทางด้านสันหนังสือ
Image:
Slippingการก้าวพลาด, การลื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I can never save. Money slips through my fingers.แต่ฉันไม่เคยเก็บออมได้เลย คนหาเช้ากินค่ำอย่างฉัน The Great Dictator (1940)
I slipped.- คุณผู้หญิงครับ Rebecca (1940)
- He'll slip through our fingers.- เขาจะลื่นผ่านนิ้วมือข​​องเรา 12 Angry Men (1957)
- Slip through our fingers?- ใบผ่านนิ้วมือข​​องเราหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
It was the weight of the fish... ... and he let the line slip down, down, down... ... unrolling off the first of the two reserve coils.มันเป็นน้ำหนักของปลา และเขาปล่อยให้สายลื่นลงลง ลง คลี่ออกเป็นครั้งแรก The Old Man and the Sea (1958)
As it went down, slipping lightly through the old man's fingers... ... he could still feel the great weight... ... though the pressure of his thumb and finger were almost imperceptible.ในขณะที่มันลงไปเบา ๆ ลื่น ไถล ผ่านมือของชายชรา เขายังคงสามารถรู้สึกถึง น้ำหนักที่ดี The Old Man and the Sea (1958)
"The wire must have slipped on the great hill of his back.ลวดต้องมีเล็ดรอด อยู่บนเนินเขาที่ดีของเขากลับ The Old Man and the Sea (1958)
Otherwise, the wily Pathan will strip himself naked, grease himself all over, slippery as an eel, make off with your rifle, which is a crime.จอมเจ้าเล่ห์ปาทานจะตัดตัวเอง เปลือยกาย ไขมันตัวเองทั่วลื่นเป็นปลา ไหล ให้ออกไปพร้อมกับปืนไรเฟิล ของคุณซึ่งเป็นความผิดทางอาญา How I Won the War (1967)
If we slip back through time at this rate, very soon we'll all disappear up our own existence.เราลื่นหลังผ่านช่วงเวลาที่อัตรานี้ เร็ว ๆ นี้เราจะหายไปทั้งหมด ขึ้นดำรงอยู่ของเราเอง Yellow Submarine (1968)
A slippage in time.กาลเเละอวกาศ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Let's face it, with all due respect, the Don - rest in peace - was slipping.ปล่อยให้หน้ามันด้วยความเคารพจากทุกส่วนที่เหลือดอนในความสงบได้รับการลื่นไถล The Godfather (1972)
Let your hand drop to your side and let the gun slip out.ปล่อยให้มือของคุณที่จะอยู่เคียงข้างคุณและปล่อยให้ปืนหลุดออก The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slipI forgot to bring the book. It just slipped my mind.
slipShe slipped her arm into his.
slip"Practising sword throwing?" "It just slipped out of my hands."
slipI slipped and fell down the stairs.
slipShe slipped some money into her son's hand.
slipHe slipped on the ice.
slipI slipped and fell on the icy sidewalk.
slipThe plate slipped from my hands and fell to the floor.
slipYou can slip through the fence on all fours.
slipAm I slipping?
slipPlease put on your slippers.
slipHe slipped in crossing the street.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกือกแตะ[N] slippers, Syn. รองเท้าแตะ, Example: หากเจอลุงเมื่อใด ฉันจะเห็นลุงเดินเท้าเปล่าทุกครั้ง ไม่สวมแม้กระทั่งเกือกแตะ, Count unit: คู่
ลื่นล้ม[V] slip, See also: slide, skid, fall, Example: ฝนตกอย่างนี้ระวังจะลื่นล้ม
ลืม[V] forget, See also: slip one's memory, leave behind, neglect, omit, Ant. จำ, จำได้, Example: ผมเกือบลืมเรื่องนี้ไปแล้ว, Thai definition: หายไปจากความจำ, ไม่อาจระลึกได้, ขาดความเอาใจใส่ต่อสิ่งซึ่งพึงกระทำหรือตามที่ขอร้อง
ปลีกตัว[V] slip away, See also: break up, go off, get away, separate oneself from a group, Syn. แยก, หลีก, ปลีก, Example: เขาปลีกตัวเดินห่างออกไปจากผู้ที่มาชุมนุมกันอยู่ เพราะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงดังนัก, Thai definition: แยกหรือหลีกออกจากหมู่จากพวกไป
พลัด[V] fall, See also: slip, tumble, Syn. หล่น, ตก, Example: น.ส. สุธิดาซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่พยายามเดินชมทัศนียภาพได้เกิดพลัดจากชะง่อนหินตกลงไปในหุบเขา, Thai definition: หล่นจาก, ตกจาก
พลัดตก[V] tumble, See also: slip, fall, Syn. พลัดหล่น, ตก, หล่น, Example: นักไต่ลวดพลัดตกลงมาบนพื้นเขา, Thai definition: หลุดหล่นลง
ผลุบ[V] dive in/out quickly, See also: slip in/out quickly, dive down, duck, Example: พอได้ยินเสียงระเบิดผมก็ผลุบลงไปในน้ำ, Thai definition: อาการที่ดําลง มุดลง หรือลับหายเข้าไปทันที
ลื่นไถล[V] slip, See also: slide, skid, glissade, Syn. ลื่น, ไถล, Example: นักปีนเขามืออาชีพยังลื่นไถลลงมาตามไหล่เขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะ, Thai definition: อาการที่พลาดไถลหรือเคลื่อนไปได้คล่องบนพื้นที่เรียบเกลี้ยงซึ่งมีลักษณะเป็นมันเป็นเมือก
ตะครุบกบ[V] tumble over, See also: slip, fall down, take a tumble, take a fall, Syn. หกล้ม, ล้ม, Thai definition: หกล้มเอามือเท้าพื้น
บาทุกา[N] shoes, See also: slipper, foot wear, Syn. รองเท้า, Count unit: ข้าง, คู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
ใบเบิก[n.] (baiboēk) EN: check ; requisition ; withdrawal slip   
ใบเบิกเงิน[n. exp.] (baiboēk ngoen) EN: cash voucher ; withdrawal slip   
ใบฝากเงิน[n. exp.] (bai fāk ngoen) EN: credit slip ; deposit slip ; pay-in slip   FR: formulaire de dépôt [m]
ใบแจ้งยอดเงินเดือน[n. exp.] (baijaēng yøt ngoendeūoen) EN: pay slip   
ใบโอน[n. exp.] (bai ōn) EN: transfer slip ; transfer form   
ใบรับเงินเดือน[n. exp.] (bairap ngoendeūoen) EN: salary statement ; pay slip   FR: fiche de salaire [f] ; bulletin de paie/paye [m]
ใบส่งของ[n.] (bai song khøng) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
บาทุกา[n.] (bāthukā) EN: shoes ; slipper   

CMU English Pronouncing Dictionary
SLIP    S L IH1 P
SLIPS    S L IH1 P S
SLIPPED    S L IH1 P T
SLIP-ON    S L IH1 P AA1 N
SLIPPER    S L IH1 P ER0
SLIPSHOD    S L IH1 P SH AA2 D
SLIPPAGE    S L IH1 P IH0 JH
SLIPPERS    S L IH1 P ER0 Z
SLIPPERY    S L IH1 P ER0 IY0
SLIPPERY    S L IH1 P R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slip    (v) slˈɪp (s l i1 p)
slips    (v) slˈɪps (s l i1 p s)
slipon    (n) slˈɪpɒn (s l i1 p o n)
slippy    (j) slˈɪpiː (s l i1 p ii)
slip-up    (n) slˈɪp-ʌp (s l i1 p - uh p)
slipons    (n) slˈɪpɒnz (s l i1 p o n z)
slipped    (v) slˈɪpt (s l i1 p t)
slipper    (n) slˈɪpər (s l i1 p @ r)
slipway    (n) slˈɪpwɛɪ (s l i1 p w ei)
slip-ups    (n) slˈɪp-ʌps (s l i1 p - uh p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liū, ㄌㄧㄡ, ] slip away; to skate, #8,785 [Add to Longdo]
拖鞋[tuō xié, ㄊㄨㄛ ㄒㄧㄝˊ, ] slippers, #12,035 [Add to Longdo]
纸条[zhǐ tiáo, ㄓˇ ㄊㄧㄠˊ, / ] slip of paper, #13,253 [Add to Longdo]
溜走[liù zǒu, ㄌㄧㄡˋ ㄗㄡˇ, ] slip, #23,039 [Add to Longdo]
失言[shī yán, ㄕ ㄧㄢˊ, ] slip of the tongue; indiscretion; to blurt out a secret, #35,976 [Add to Longdo]
滑倒[huā dǎo, ㄏㄨㄚ ㄉㄠˇ, ] slip, #37,800 [Add to Longdo]
失口[shī kǒu, ㄕ ㄎㄡˇ, ] slip of the tongue; indiscretion; to blurt out a secret, #119,364 [Add to Longdo]
[xǐ, ㄒㄧˇ, ] slippers, #140,296 [Add to Longdo]
汇流环[huì liú huán, ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] slip-ring; rotary electrical interface; collector ring [Add to Longdo]
[suǐ, ㄙㄨㄟˇ, ] slippery [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Engobenmalerei {f}slip trailing; slip decoration [Add to Longdo]
Flüchtigkeitsfehler {m}; Schreibfehler {m} | Flüchtigkeitsfehler {pl}slip of the pen | slips of the pen [Add to Longdo]
Gießen {n}; Schlickergießen {n}; Schlickerguss {m} (Keramik)slip casting; slipcasting [Add to Longdo]
Lehmglasur {f}slip glaze [Add to Longdo]
Schleifringläufermotor {m}slip ring motor [Add to Longdo]
Slip {m}briefs [Add to Longdo]
Slipeinlage {f}panty liner [Add to Longdo]
Slipper {pl}slip-on shoes; casuals [Add to Longdo]
Versprecher {m}slip (of the tongue) [Add to Longdo]
Zettel {m} | Zettel {pl}slip of paper; note | slips of paper [Add to Longdo]
Zettelkasten {m}slip box [Add to Longdo]
Rutschen {n} (geradeaus)slip (longitudinal) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎっくり腰;ギックリ腰[ぎっくりごし(ぎっくり腰);ギックリごし(ギックリ腰), gikkurigoshi ( gikkuri koshi ); gikkuri goshi ( gikkuri koshi )] (n) strained back; slipped disk; lumbosacral strain [Add to Longdo]
すっぽ抜ける[すっぽぬける, supponukeru] (v1) (1) to slip out (e.g. from one's fingers); (2) to cleanly forget [Add to Longdo]
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around [Add to Longdo]
ずぼら;ズボラ;ずべら;ズベラ[, zubora ; zubora ; zubera ; zubera] (adj-na,n) sloppy; slovenly; slipshod; negligent; loose; unkempt [Add to Longdo]
ずり下がる[ずりさがる, zurisagaru] (v5r,vi) to slide down; to slip down [Add to Longdo]
ずり落ちる[ずりおちる, zuriochiru] (v1,vi) to slip down; to slide down; to glide down [Add to Longdo]
ずれ[, zure] (n) (possibly written 滑 or 滑れ) gap; slippage [Add to Longdo]
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
そつ[, sotsu] (n) (1) slip-up; miss; (2) waste; wasteful or pointless action [Add to Longdo]
つかみ所がない;掴み所がない[つかみどころがない, tsukamidokoroganai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1,つかみ所のない・つかみどころのない) vague; fuzzy; elusive; slippery [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
誤り[あやまり, ayamari] bug, mistake, error, slip [Add to Longdo]
シースリップ[しーすりっぷ, shi-surippu] CSLIP [Add to Longdo]
スリップノット[すりっぷのっと, surippunotto] SlipKnot [Add to Longdo]
スリップ[すりっぷ, surippu] SLIP [Add to Longdo]
インタースリップ[いんたーすりっぷ, inta-surippu] InterSLIP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slip \Slip\, n. [AS. slipe, slip.]
   1. The act of slipping; as, a slip on the ice.
    [1913 Webster]
 
   2. An unintentional error or fault; a false step.
    [1913 Webster]
 
       This good man's slip mended his pace to martyrdom.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   3. A twig separated from the main stock; a cutting; a scion;
    hence, a descendant; as, a slip from a vine.
    [1913 Webster]
 
       A native slip to us from foreign seeds. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The girlish slip of a Sicilian bride. --R. Browning.
    [1913 Webster]
 
   4. A slender piece; a strip; as, a slip of paper.
    [1913 Webster]
 
       Moonlit slips of silver cloud.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       A thin slip of a girl, like a new moon
       Sure to be rounded into beauty soon. --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   5. A leash or string by which a dog is held; -- so called
    from its being made in such a manner as to slip, or become
    loose, by relaxation of the hand.
    [1913 Webster]
 
       We stalked over the extensive plains with Killbuck
       and Lena in the slips, in search of deer. --Sir S.
                          Baker.
    [1913 Webster]
 
   6. An escape; a secret or unexpected desertion; as, to give
    one the slip. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. (Print.) A portion of the columns of a newspaper or other
    work struck off by itself; a proof from a column of type
    when set up and in the galley.
    [1913 Webster]
 
   8. Any covering easily slipped on. Specifically:
    (a) A loose garment worn by a woman.
    (b) A child's pinafore.
    (c) An outside covering or case; as, a pillow slip.
    (d) The slip or sheath of a sword, and the like. [R.]
      [1913 Webster]
 
   9. A counterfeit piece of money, being brass covered with
    silver. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. Matter found in troughs of grindstones after the grinding
     of edge tools. [Prov. Eng.] --Sir W. Petty.
     [1913 Webster]
 
   11. Potter's clay in a very liquid state, used for the
     decoration of ceramic ware, and also as a cement for
     handles and other applied parts.
     [1913 Webster]
 
   12. A particular quantity of yarn. [Prov. Eng.]
     [1913 Webster]
 
   13. An inclined plane on which a vessel is built, or upon
     which it is hauled for repair.
     [1913 Webster]
 
   14. An opening or space for vessels to lie in, between
     wharves or in a dock; as, Peck slip. [U. S.]
     [1913 Webster]
 
   15. A narrow passage between buildings. [Eng.]
     [1913 Webster]
 
   16. A long seat or narrow pew in churches, often without a
     door. [U. S.]
     [1913 Webster]
 
   17. (Mining.) A dislocation of a lead, destroying continuity.
     --Knight.
     [1913 Webster]
 
   18. (Engin.) The motion of the center of resistance of the
     float of a paddle wheel, or the blade of an oar, through
     the water horozontally, or the difference between a
     vessel's actual speed and the speed which she would have
     if the propelling instrument acted upon a solid; also,
     the velocity, relatively to still water, of the backward
     current of water produced by the propeller.
     [1913 Webster]
 
   19. (Zool.) A fish, the sole.
     [1913 Webster]
 
   20. (Cricket) A fielder stationed on the off side and to the
     rear of the batsman. There are usually two of them,
     called respectively {short slip}, and {long slip}.
     [1913 Webster]
     [1913 Webster]
 
   22. (Mach.)
     (a) The retrograde movement on a pulley of a belt as it
       slips.
     (b) In a link motion, the undesirable sliding movement of
       the link relatively to the link block, due to
       swinging of the link.
       [Webster 1913 Suppl.]
 
   23. (Elec.) The difference between the actual and synchronous
     speed of an induction motor.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   23. (Marine Insurance) A memorandum of the particulars of a
     risk for which a policy is to be executed. It usually
     bears the broker's name and is initiated by the
     underwrites.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {To give one the slip}, to slip away from one; to elude one.
    
 
   {Slip dock}. See under {Dock}.
 
   {Slip link} (Mach.), a connecting link so arranged as to
    allow some play of the parts, to avoid concussion.
 
   {Slip rope} (Naut.), a rope by which a cable is secured
    preparatory to slipping. --Totten.
 
   {Slip stopper} (Naut.), an arrangement for letting go the
    anchor suddenly.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slip \Slip\, v. t.
   1. To cause to move smoothly and quickly; to slide; to convey
    gently or secretly.
    [1913 Webster]
 
       He tried to slip a powder into her drink.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. To omit; to loose by negligence.
    [1913 Webster]
 
       And slip no advantage
       That my secure you.          --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. To cut slips from; to cut; to take off; to make a slip or
    slips of; as, to slip a piece of cloth or paper.
    [1913 Webster]
 
       The branches also may be slipped and planted.
                          --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   4. To let loose in pursuit of game, as a greyhound.
    [1913 Webster]
 
       Lucento slipped me like his greyhound. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To cause to slip or slide off, or out of place; as, a
    horse slips his bridle; a dog slips his collar.
    [1913 Webster]
 
   6. To bring forth (young) prematurely; to slink.
    [1913 Webster]
 
   {To slip a cable}. (Naut.) See under {Cable}.
 
   {To slip off}, to take off quickly; as, to slip off a coat.
    
 
   {To slip on}, to put on in haste or loosely; as, to slip on a
    gown or coat.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slip \Slip\, v. i. [imp. & p. p. {Slipped}; p. pr. & vb. n.
   {Slipping}.] [OE. slippen; akin to LG. & D. slippen, MHG.
   slipfen (cf. Dan. slippe, Sw. slippa, Icel. sleppa), and fr.
   OE. slipen, AS. sl[imac]pan (in comp.), akin to G. schleifen
   to slide, glide, drag, whet, OHG. sl[imac]fan to slide,
   glide, make smooth, Icel. sl[imac]pa to whet; cf. also AS.
   sl?pan, Goth. sliupan, OS. slopian, OHG. sliofan, G.
   schliefen, schl?pfen, which seem to come from a somewhat
   different root form. Cf. {Slope}, n.]
   1. To move along the surface of a thing without bounding,
    rolling, or stepping; to slide; to glide.
    [1913 Webster]
 
   2. To slide; to lose one's footing or one's hold; not to
    tread firmly; as, it is necessary to walk carefully lest
    the foot should slip.
    [1913 Webster]
 
   3. To move or fly (out of place); to shoot; -- often with
    out, off, etc.; as, a bone may slip out of its place.
    [1913 Webster]
 
   4. To depart, withdraw, enter, appear, intrude, or escape as
    if by sliding; to go or come in a quiet, furtive manner;
    as, some errors slipped into the work.
    [1913 Webster]
 
       Thus one tradesman slips away,
       To give his partner fairer play.   --Prior.
    [1913 Webster]
 
       Thrice the flitting shadow slipped away. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To err; to fall into error or fault.
    [1913 Webster]
 
       There is one that slippeth in his speech, but not
       from his heart.            --Ecclus. xix.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   {To let slip}, to loose from the slip or noose, as a hound;
    to allow to escape.
    [1913 Webster]
 
       Cry, "Havoc," and let slip the dogs of war. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pew \Pew\ (p[=u]), n. [OE. pewe, OF. puie parapet, balustrade,
   balcony, fr. L. podium an elevated place, a jutty, balcony, a
   parapet or balcony in the circus, where the emperor and other
   distinguished persons sat, Gr. po`dion, dim. of poy`s,
   podo`s, foot; -- hence the Latin sense of a raised place
   (orig. as a rest or support for the foot). See {Foot}, and
   cf. {Podium}, {Poy}.]
   1. One of the compartments in a church which are separated by
    low partitions, and have long seats upon which several
    persons may sit; -- sometimes called {slip}. Pews were
    originally made square, but are now usually long and
    narrow.
    [1913 Webster]
 
   2. Any structure shaped like a church pew, as a stall,
    formerly used by money lenders, etc.; a box in theater; a
    pen; a sheepfold. [Obs.] --Pepys. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Pew opener}, an usher in a church. [Eng.] --Dickens.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slip
   n 1: a socially awkward or tactless act [syn: {faux pas},
      {gaffe}, {solecism}, {slip}, {gaucherie}]
   2: a minor inadvertent mistake usually observed in speech or
     writing or in small accidents or memory lapses etc. [syn:
     {slip}, {slip-up}, {miscue}, {parapraxis}]
   3: potter's clay that is thinned and used for coating or
     decorating ceramics
   4: a part (sometimes a root or leaf or bud) removed from a plant
     to propagate a new plant through rooting or grafting [syn:
     {cutting}, {slip}]
   5: a young and slender person; "he's a mere slip of a lad"
   6: a place where a craft can be made fast [syn: {mooring},
     {moorage}, {berth}, {slip}]
   7: an accidental misstep threatening (or causing) a fall; "he
     blamed his slip on the ice"; "the jolt caused many slips and
     a few spills" [syn: {slip}, {trip}]
   8: a slippery smoothness; "he could feel the slickness of the
     tiller" [syn: {slickness}, {slick}, {slipperiness}, {slip}]
   9: artifact consisting of a narrow flat piece of material [syn:
     {strip}, {slip}]
   10: a small sheet of paper; "a receipt slip" [syn: {slip}, {slip
     of paper}]
   11: a woman's sleeveless undergarment [syn: {chemise}, {shimmy},
     {shift}, {slip}, {teddy}]
   12: bed linen consisting of a cover for a pillow; "the burglar
     carried his loot in a pillowcase" [syn: {case},
     {pillowcase}, {slip}, {pillow slip}]
   13: an unexpected slide [syn: {skid}, {slip}, {sideslip}]
   14: a flight maneuver; aircraft slides sideways in the air [syn:
     {slip}, {sideslip}]
   15: the act of avoiding capture (especially by cunning) [syn:
     {slip}, {elusion}, {eluding}]
   v 1: move stealthily; "The ship slipped away in the darkness"
      [syn: {steal}, {slip}]
   2: insert inconspicuously or quickly or quietly; "He slipped
     some money into the waiter's hand"
   3: move obliquely or sideways, usually in an uncontrolled
     manner; "the wheels skidded against the sidewalk" [syn:
     {skid}, {slip}, {slue}, {slew}, {slide}]
   4: get worse; "My grades are slipping" [syn: {slip}, {drop off},
     {drop away}, {fall away}]
   5: move smoothly and easily; "the bolt slipped into place";
     "water slipped from the polished marble"
   6: to make a mistake or be incorrect [syn: {err}, {mistake},
     {slip}]
   7: pass on stealthily; "He slipped me the key when nobody was
     looking" [syn: {slip}, {sneak}]
   8: move easily; "slip into something comfortable"
   9: cause to move with a smooth or sliding motion; "he slipped
     the bolt into place"
   10: pass out of one's memory [syn: {slip}, {slip one's mind}]
   11: move out of position; "dislocate joints"; "the artificial
     hip joint luxated and had to be put back surgically" [syn:
     {dislocate}, {luxate}, {splay}, {slip}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SLIP
     Serial Line Internet Protocol (Internet, RFC 1055), "SL/IP"
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 slip /slip/ 
  briefs; underpants

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Slip /slip/ 
  briefs

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 slip /slip/
  briefs

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top